Etymologiadata:imsm:astra/KBL

From Sanat

*ASTRA > sm Loppi Kymi ahra, PP Kai atra, Au ink azra ⇒ *-in > sm ahrain, ka asrain, ly adrain s. ~ *ASTRA(N)GA > ly ve azra(n)g

A varrellinen väkäpiikkinen kalastusväline vsm A

Merkitysten levikki
a A A A A A A A A A
A

> Sa aatrain; Sa ahroan, Vie Ek asroan; ⇒ Kpp Sa atras; Sa atres, atro, atroo, atroin; Hä ahras(t)in

Balttilaislainaetymologia

< kksm *astra ~ **aštra

← baP *aštra- < kba *aśtra- > lt ãštras, -à (= aštrùs) 1 terävä; 2 tarkkanäköinen, teräväkatseinen; 3 vahva, voimakas (mausta, lääkkeestä); 4 ankara, kiivas; ksl *a·stru > mksl острь 1 terävä; 2 epätasainen; ym. sl

⇒ kba *aśtragah > tšek ostroha, pl ostroga, ven острога́ ahrain;

⇐ kie *h2eḱ- (LIV 261, ^ahtingas) ⇒ mia áṣṭrā häränajopiikki, av aštrā piiska

Liukkosen 1999: 102 mukaan ba -štr- sopii sm -hr- ~ -tr-vaihteluun paremmin kuin sl -str-, ja sama konsonanttiyhtymävaihtelu on myös s:ssa *ostra ← ba. Sm -ime-vartaloista monet ovat balttilaisperäisiä, tuulastustermeistäkin myös *ahtingas ja *tuulas. Junttila 2012: 273 huomauttaa s:n *ostra selitetyn arjalaisperäiseksi.

Muu selitys

Jo Genetz 1877: 20 rekonstruoi ims s:iin -str-yhtymän ja esittää sitä lainana ven s:sta острога.

IMSK 215 pitää mahdollisena myös ar lähtöä, vrt. em. mia ja av sanat. S. 216 se erottaa muodot ink astrega, Vie ly ostroga, ve astrag, va astraga ~ astrõgõ varmasti venäläisperäisenä -str-yhtymän perusteella. Vie muodot astrain, astruan ja austruan taas ovat joko edellisten (-in:) -ime-johdoksia t. muodon *astra-in vastineita, joihin on venäjästä tarttunut s.

Päätelmät

Liukkoselta jää huomiotta imsP itäinen -sr- (~ -zr-) edustus, vrt. Viitso 2000, kartta 1. Sitä ei voi palauttaa -tr-edustukseen, sillä se esiintyy ainoastaan sanojen *astra, *ostra (oik. *ocra > ka osra), *istra (> ka isra) ja *kesträ ~ *kecrä (> ka kesrä) jatkajissa, kun muuten mksm -tr- on säilynyt: *pëtra > ka petra. Karjalassa (KKS) ei ole kantasuomeen palautuvia -hr-yhtymiä, mutta (-str- >) -sr- > -hr- on äänteenmuutoksena todennäköisempi kuin (-htr- >) -hr- > -sr-. Niinpä mksm *astra on uskottavampi rekonstruktio kuin *ahtra < kksm *aštra. Slaavilaisperäisyyttä tukee myös sanueen ims levikki sekä ’ahrainta’ merkitsevän lähtömuodon puuttuminen baI ja baL kielistä.

Ei ← ba, vaan ← sl.