Etymologiadata:imsm:apila

From Sanat

*apila

Vastineet:

  • Suomi: apila
  • Karjala: apilas
  • Vepsä:
  • Vatja: apila
  • Pohjoisviro:
  • Eteläviro:
  • Liivi:

mksm. *apila (J.P.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:apila/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Thomsen 1890 93, 147, 156 x ? ← ba *obilas vrt. lv ābuls, āboliņš, pr wobilis id. Suhde sm a ~ lt o on sama kuin sanoissa sm lapio ~ lt lopėta id.; balttilaislainoihin kuuluu heinänviljely- ja karjankasvatussanastoa, myös heinä, kulo, luhta, vihvilä ja ätelä
Wiklund 1896 46 + Puolesta Sama vokaalisuhde on myös sanassa lava < lt lova
Nieminen 1940 Vir 377–8 x Tarkennus: < ba *abilas, vrt. lv murt. abols id. Ba sanueessa d- on alkuperäinen, mutta se on lätissä ja preussissa kontaminoitunut vokaalialkuisen 'omena'-sanan kanssa; lyhytvokaalinen lähtömuoto selittäisi ims a:n
Kalima 1940 Vir 385–8 x Puolesta Ba 'apila'- ja 'omena'- sanueet ovat samaa alkuperää ja ajatus kolmesta rinnakkaisesta kontaminaatiosta epätodennäköinen
Suhonen 1984 Juuret + Puolesta Balttilaisperäistä kasvisanastoa ovat myös halme, havu, herne, kaarna, karve, korsi, lehti, leppä, lunka, metsä, mänty, ohdake, siikanen ja takiainen
Koivulehto 1990 ImsKont 152 + Puolesta kba ā > ksm a osoittaa sanan kuuluvan ksm:n balttilaislainojen vanhempaan kerrostumaan, kuten lapa, lapio, lava ja vakka
Salo 1997 55–6 111 + Puolesta Valkoapila on levinnyt karjanhoidon myötä (ks. tarkemmin)
Koivulehto 2000 LiBa 106–07 - + x Tarkennus: ← kba *ābilas t. *ābiljas eikä *a- Lainana lv abols-sanan suorasta kantamuodosta odottaisi muotoa *apola t. *apula; lv muoto lienee muodostunut myöhään sanan amols 'misteli; apila' pohjalta; balttilaislainoihin kuuluu paljon kasvinnimiä sekä heinänviljely- ja karjankasvatussanastoa, myös heisi (vi õis) ja siemen; lähtömuoto ehkä ← kba-sl *ābl- 'omena' [ks. tarkemmin]
Pystynen 2018 71–2 x Tarkennus: kuuluu balttilaislainojen nuorempaan kerrostumaan Sanansisäinen t. vartalonloppuinen i ei yleensä esiinny itämerensuomen vanhassa perintösanastossa t. vanhimmissa lainakerrostumissa; kba ā → ksm a onkin balttilaislainojen nuoremman kerrostuman edustus.

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:apila