Etymologiadata:imsm:anta-/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Gyarmathi 1799: 64 89 156 281 unk ad- = sm anta-, saam wadta-, vi and-, krl anna-
Aikio 2015 SUSA: 64 Lisätieto Mari omδe- ‘get filled with milk (of udder)’ kuuluu tähän, toisin kuin UEW väittää. Kantauralin rekonstruktio *amta- / *i̮mta- ’ruokkia, juottaa’