Etymologiadata:imsm:aivo/th

From Sanat
Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Setälä 1912–14 FUFA: 21, 23, 119 imsm+saa+md ~ samJr Jn T slk
Hajdú 1954 NyK: 76, 95–96 Lisätieto Nenetsin ŋaewaei 'aivot' ei kuulu tähän vaan on johdos sanasta ŋaewa 'pää', joka ~ sm oiva ym.
Aikio 2015 SUSA: 51, 61 md M uj pikemmin < kur *ojwa, koska vokaalivastaavuus (~ sm aivo ym.) epäsäännöllinen