Etymologiadata:imsm:aika

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*aika

Vastineet:

mksm. *aika < kksm. *ajka < vksm. *ajka (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:aika/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Germaanisperäinen
Thomsen 1869 110 ← ge, vrt. go aiws, msk æfi ’elinaika; aika; aikakausi’
Tunkelo 1913 FUF 95 - Vastaan Sm -k- ei sovi
Itkonen 1974 Vir 31 Puolesta Ims -k- voi olla astevaihtelun k : v myötä syntynyt analoginen vahva aste; toisaalta (Koivulehto:) substituution ge -w- > ksm -k- paralleeliksi käy sm raaka ← ge *hrawa
Ritter 1993 126–7 - Vastaan Ksm -γ- > sm -v- vain kahden u:n välissä, joten -k- ei tässä voi selittyä analogisena vahvana asteena.
1994 SEGV s.v. aika + Puolesta Lähtömuoto [ks. lisää ge vastineita] ⇐ kie *h₂ey-w 'elinvoima' ⇒ mia āyuḥ id., av āyū 'elinaika', kr αἰών 'aika, ajanjakso, iäisyys', lat aevus [p.o. aevum] 'ikuisuus, elinaika; aikakausi', alb eshë 'ajanjakso', tokA āym- 'henki, elämä' [viittein kirjallisuuteen näistä]
Hyllested 2014 163–5 + + Tarkennus: < kksm *ajeka ← kge *ajuka- 'elämä, ikä', vrt. meng ēce, go ajuk- 'ikuinen' < kge *ajuki- Lähtökielen toisen tavun -u- > ksm -e- myös ba lainoissa ankerias ja perkele, ja tätä seuraava Vje- > Vi- sanassa *kojera > koira; myös ikä on voinut vaikuttaa äännekehitykseen; lähtömuoto < ie *h₂oiu-go- ~ *h₂oiu-ko- > ba *vaika-, sl *věkъ
Junttila 2016 Ba 219 + Puolesta Ksm äännekehityksen aje- > ai- paralleelina sm aisa < kksm *ajesa ← ba
De Smit 2017 FUM 116 + Puolesta Substituution ge -w- > ksm -k- paralleelina myös sm narka ← ge *narwa
Schalin 2019 FS Kallio 179-80 + Puolesta Substituutio ge -w- > ksm -k- voi myös johtua germaanisen labiaalin velaarisuudesta
Balttilaisperäinen
Liukkonen 1993 StSlF 60 + + ← ba vrt. lt eigà 'kulku' lt < ie *ei- 'mennä'; semanttisena rinnakkaistapauksena alb jétë 'elämä'
Liukkonen 1999 18–20 + + Puolesta Joko ba ei > sm ai kuten sanassa taivas, t. lähtömuodossa ai-, vrt. lt aĩgis, ataigà 'kulku'; ba -ā edustuu lainoissa pitkän vokaalin t. diftongin jäljessä -A:na, lyhyen vokaalin jälkeen -o:na; lt lokatiivi eigoje merkitsee myös 'aikana'; myös lat annus ja sa Jahr 'vuosi' ovat johdoksia 'mennä'-verbistä; li āiga 'määrä' on voinut kehittyä 'aika' > 'määräaika' > 'määrä'
Nilsson 2001 LiBa 189–90 + Puolesta Merkityskehityksestä paralleelina go af-leiþan 'mennä pois' > ru avlida 'menehtyä', tiden lider 'aika lentää'
Rätsep 2002 112 - Vastaan Merkitystä 'aika' ei ba sanalla tavata, joten on kysyttävä, miksi 'kulkua' merkitsevä sana olisi lainattu 'ajan' merkitykseen
Hyllested 2014 162 - Vastaan Väitetty äänneparalleeli taivas on arjalaisperäinen

Hylätty etymologia: ← ba, vrt. jatvingin ajki id., ks. Junttila 2015: 230, 254

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:aika