Etymologiadata:imsm:ahtas/KBL

From Sanat

*AHTAS > sm ahdas, ka ahas, ve ahtaz, va ahaz, vi uk ahas, li å’dyz a.

A tiukka, tukala, (liian) kapea t. pieni; B (rinnasta) vaikeasti hengittävä

Merkitysten levikki
Ab Ab A A A Ab Ab A A A A A
A
a b b B A
A A A A

vsm A

Balttilaislainaetymologia

< kksm *a(n)štas

← baP *anštas < kba *anś-tas (t. *ankṣ-tas?) > lt añkštas, -à 1 ahdas; 2 kapea, pieni (silmistä)

< kie (AlEW, SEJL) *h₂emǵʰ-to- > lat anctus kuristettu, ahdistettu, kiusattu t. (ALEW) *h₂emǵʰ-s-to- > mia áṃhas hätä, andinko (LIV 264–5 *h₂emǵʰ-)

~ kie *h₂emǵʰ-u- ⇒ kba *anź-uk-as mksl ѫзъкъ ym. sl ahdas, tiukka; mia aṃhú-, lat angustus ahdas, niukka, tukala; go aggwus, sa eng ahdas, tiukka, kapea; ym. ie

Etymologiaa esittää Thomsen 1890: 82, 158. jonka mukaan tavunloppuinen ba -n- ei edustu, koska ims:sta puuttuu -nht-. Vaba 2016b: 941 tarkentaa, että -n- jää edustumatta konsonanttiyhtymän edellä, samoin kuin ba lainoissa *lakti ja *sikla.

Kalima 1936a: 86 lisää, että ba lähtömuotona oli *anštas ja lt -k- on myöhemmän äännekehityksen tulos. Tämä on yleinen käsitys; AlEW esittää sen vaihtoehtona, että -k- voi tässä jatkaa kie -ǵʰ-tä päätteen -s-n edellä.

Päätelmät

Lähtömerkitys A tulee hyvin lähelle lt a:n añkštas perusmerkitystä. Sanassa on vielä kksm:ssa voinut olla -n-, joka sittemmin on kadonnut pitkän konsonantiaineksen edellä, ^huttu.

← ba.

Murteet merkitysten levikkikartalla
Lo Ep Kpp Plp Sa Kk Vie Ek Au ly ve
ink
S L K I R va
li M T V