Tsilari:Stadin mestat himasta gartsalle (och samma på svenska)