Tsilari:Foto: Kundit oli polleeta, ku ne pääs lehteen