TransFrameNet:Thwarting

From Sanat

derail.v

 • Speaking to BBC radio, Lawrence Eagleburger said the US had done what it could for
  an agreement on farm subsidies
  saavuttaakseen sopimuksen maataloustukiaisista
  ,
  which
  jotka
  had
  olivat
  derailed
  saattaneet väärille raiteille
  the talks
  keskustelut
  .
 • CAMBRIDGE University's Boat Race trials
  CAMBRIDGEN Yliopiston soutujoukkueen valintakokeet
  were
  <empty>
  derailed
  suistuivat raiteiltaan
  yesterday when one of the three crews hit a floating sleeper on the Thames
  eilen, kun eräs kolmesta joukkueesta osui Thamesissa kelluvaan unikekoon
  at Putney, tearing a long gash in the hull.
 • Samsung's initial plans
  Samsungin alkuperäiset suunnitelmat
  were
  <empty>
  derailed
  muuttuivat
  by Hewlett-Packard's difficulties in getting floating point processing units out of Texas Instruments Inc
  Hewlett-Packardin joutuessa vaikeuksiin Texas Instruments Inc:n liukulukulaiteiden hankinnassa
  .
 • The weaker figures will renew pressure on Chancellor Norman Lamont to consider another interest rate cut to ensure
  the upturn
  että nousu
  is not
  ei joudu
  derailed
  sivuraiteille
  .
 • Details of the plot, seen by some as an attempt
  to
  <empty>
  derail
  saattaa hakoteille
  the negotiations
  neuvotteluja
  , threatened to jeopardize the second round of talks between the ANC and the government scheduled for Aug. 6.
 • Massacre
  Verilöyly
  won't
  ei
  derail
  johda hakoteille
  peace process
  rauhanprosessia
 • PRESIDENT Boris Yeltsin called yesterday for an urgent session of the country's highest legislature to end
  a power struggle
  valtakamppailun
  threatening
  to
  <empty>
  derail
  suistaa raiteilta
  his reform plans
  hänen uudistussuunnitelmansa
  .
 • `It would be unfortunate, ``said Paul, `if
  he
  hän
  were
  to be
  joutuisi
  derailed
  sivuraiteille
  at this point
  tässä vaiheessa
  .

foil.v

 • The Royal Navy rapidly came up with a countermeasure once it had discovered exactly what circuits
  Exocet
  Exocet
  used
  to
  <empty>
  foil
  estämään
  attempts to head it off
  yritykset sen torjumiseksi
  .
 • The attack
  Hyökkäys
  was
  <empty>
  foiled
  torjuttiin
  and three terrorists killed in a joint MI5/SAS operation.
 • Police fear that
  IRA bombers based in Britain
  Britanniassa toimivat IRA:n pommittajat
  are training their sights on other major cities after
  being
  oli
  foiled
  torjuttu
  in three recent attempts to bomb London
  kolme edellistä yritystä pommittaa Lontoo
  .
 • Tuesday, December 1 --
  Bomb attack in West End
  West Endin pommihyökkäys
  foiled
  torjuttiin
  when police discovered Ford Transit van packed with explosive off London's Tottenham Court Road
  , kun poliisi löysi Ford Transitin täyttä räjähdysaineita lähellä Lontoon Tottenham Court Roadia
  .
 • PLANS to make a sequel to the charming Mystic Pizza
  Suunnitelmat viehättävän Mystic Pizzan jatko-osan tekemiseksi
  may be
  voivat
  foiled
  epäonnistua
  by the fact that, since making the original, Julia Robers' asking price has leapt to $2 million
  , koska Julia Robertsin palkkiopyyntö on ykkösosan jälkeen noussut 2 miljoonaan dollariin.
 • Again
  they
  heidän
  were
  <empty>
  foiled
  tielleen tuli este
  -- this time by a security cage lining the shop window.
 • Military police
  Sotilaspoliisi
  have
  on
  foiled
  torjunut
  what's believed to have been another attempt to attack and mutilate horses
  oletettavasti toisen hyökkäyksen ja hevosten pahoinpitelyn
  .
 • A BRAVE police chief
  Rohkea poliisipäällikkö
  foiled
  torjui
  an armed robbery on a jewellers
  aseellisen jalokiviryöstön
  by grabbing the raiders' shotgun
  tarttumalla ryöstäjän haulikkoon
  .
 • Joe O'Shea and Bob Daynes
  Joe O'Shea ja Bob Daynes
  were
  <empty>
  foiled
  torjuttiin
  by Burt's brave `keeping
  Burtin rohkean pitämisen ansiosta
  , while Wells ``powerful shot through a crowded goalmouth was smothered by the hard-pressed `keeper.
 • The coup attempt in March 1987
  Vallankaappausyritys maaliskuussa 1987
  was
  <empty>
  foiled
  torjuttiin
  when explosives, army uniforms, arms, a rocket launcher and Sierra Leone currency were found in a raid by security officers in a house in Freetown
  kun räjähteitä, armeijan univormuja, aseita, ohjuksen laukaisualusta ja Sierra Leonen valuuttaa löytyi eräästä talosta Freetownista turvallisuusviranomaisten ratsiassa
  .
 • He
  Hän
  had been
  oli
  foiled
  epäonnistunut
  in his first attempt to reach it
  ensimmäisessä yrityksessään saavuttaa
  by the arrival of Jos
  se Josin saapumiseen mennessä
  , and ever since it had been impossible to get away unnoticed.
 • One witness
  Eräs todistajista
  locked the door of the shop in a bid
  to
  <empty>
  foil
  estääkseen
  the raiders
  ryöstäjiä
  but a third member of the snatch team forced the door open from the outside.
 • Police believe
  a man walking his dog
  , että koiraa ulkoiluttanut mies
  may have
  on saattanut
  foiled
  epäonnistua
  a bank raid
  pankkiryöstössä
  .
 • He
  Hän
  foiled
  esti
  her
  naista
  easily
  helposti
  , holding her down while his palm dealt her six of the best.
 • The first case has been recorded in Britain of
  a suicide attempt
  itsemurhayrityksenä
  foiled
  , jonka esti
  by a catalytic converter
  katalysaattori
  .

forestall.v

 • The less knowledgeable
  Vähemmän asiasta tietävät
  may attempt
  to
  <empty>
  forestall
  estää
  it
  sen
  or remove the child's attention from it.
 • But
  he
  hän
  could not
  ei voinut
  forestall
  estää
  a major parliamentary outcry
  valtavaa parlamentaarista meteliä
  on the news of McGregor's appointment
  , joka McGregorin nimitys aiheutti
  .
 • As he started to speak,
  she
  nainen
  forestalled
  esti
  him
  häntä
  .
 • His rejoinder
  hänen vastauksensa
  was
  <empty>
  forestalled
  esti
  by Jinkwa
  Jinkwa
  .
 • They
  Heidät
  were
  <empty>
  forestalled
  pysäytettiin
  , however,
  by the coup which the king and a group of trusted household servants carried out on 19 October 1330
  vallankaappauksella, jonka kuningas ja hänen uskolliset palvelijansa toteuttivat 19.10.1330.
  .

preclude.v

 • This
  Se
  does not
  ei
  preclude
  sulje pois
  the possibility that genes are normally transcribed at or shortly after the time of induction but exert their effects at later times
  mahdollisuutta, että geenit kopioituvat heti induktiossa tai pian sen jälkeen, vaan käyttävät vaikutuksiaan myöhemmin.
  .
 • This
  Tämä
  begs many questions, and
  precludes
  sulkee pois
  many possibilities
  monia mahdollisuuksia
  .
 • We were grateful that
  skilful programming
  taitava ohjelmointi
  precluded
  esti
  any of us
  meitä kaikkia
  from finding ourselves in the wrong session
  joutumasta väärään istuntoon
  !
 • It's
  a condition that
  ehto, joka
  precludes
  sulkee pois
  many problems in life
  monia elämän ongelmia
  .
 • Examinations
  Tarkistukset
  do not
  eivät
  preclude
  sulje pois
  against evil
  pahan mahdollisuutta
  .
 • The match referee, the ICC's own man
  Ottelun tuomaria, ICC:n omaa miestä
  ,
  was
  oli
  precluded
  kielletty
  from comment
  antamasta kommenttia
  , we were told.
 • Data sets
  Datasarjat
  precluded
  jätettiin pois
  from analysis
  analyysista
  are well documented, but the great bulk of typical experimental data will be handled.
 • I accept that
  it
  se
  precludes
  sulkee pois
  class A development
  A-luokan kehityksen
  .
 • It
  Se
  is
  on
  precluded
  jätetty pois
  because the model gives power to the shareholders to appoint and dismiss the directors and power to supervise them once they are in office
  , koska malli antaa osakkeenomistajille vallan nimittää ja erottaa johtajia ja valvoa heitä toimistossa ollessaan
  .

prevent.v

 • As
  a further measure
  lisätoimenpiteenä
  to
  <empty>
  prevent
  , joka estää
  the possible contamination of meat destined for human consumption
  ihmisravinnoksi tarkoitetun lihan mahdollisen saastumisen
  , legislation is being introduced which will ban the practice of splitting cattle skulls to remove head meat in abattoirs.
 • `Labour supports
  action
  toimenpiteitä
  to
  <empty>
  prevent
  , joilla estetään
  crime
  rikos
  and would set up a partnership between the police, the council and the local people.
 • Theda blanched even paler,
  a wicked flash and an ominous rumble
  raju salamointi ja pahaenteinen ukkonen
  preventing
  estivät
  her
  häntä
  from hearing the curse that issued from Mr Beckenham's lips
  kuulemasta kiroilua Mr. Beckenhamin suusta
  .
 • A co-operative arrangement which
  Yhteinen järjestely, joka
  keeps the trees healthy and
  prevents
  estää
  the animals
  eläimiä
  from killing off their food supply
  tuhoamasta heidän ruokatarpeitaan
  .
 • Interference by iron or copper
  Teräksen tai kuparin aiheuttamat häiriöt
  is
  on
  prevented
  estetty
  by the addition of cyanide
  lisäämällä syanidia
  .
 • There will be
  rules
  sääntöjä
  to
  <empty>
  prevent
  , joilla estetään
  assets
  varojen
  being acquired by the pension fund from the owner of that pension fund and vice versa
  eläkerahastoon hankkiminen kyseiseen rahastoon sijoittajalta ja toisin päin
  .
 • Their recently acquired understanding
  Heidän hiljattain saavuttamansa yhteisymmärrys
  very often
  erittäin usein
  prevents
  estää
  them
  heitä
  from achieving a full-blown panic attack
  saamasta täydellistä paniikkikohtausta
  .
 • Unfortunately, through fixed ages for the receipt of pensions,
  these reforms
  nämä uudistukset
  also
  forcibly
  voimakkaasti
  prevented
  estivät
  older people
  vanhempia ihmisiä
  being productive members of the society
  olemasta yhteiskunnan tuottavia jäseniä
  and thereby reduced their social status.
 • Although there were various epidemics ahead, of various kinds,
  these
  ne
  no longer
  eivät enää
  prevented
  estäneet
  the population
  väestön
  from entering on a period of sustained growth between 1525 and 1550
  kasvua vuosina 1525 - 1550
  .
 • The plan
  Suunnitelma
  is intended
  to
  <empty>
  prevent
  estämään
  farmers
  maanviljelijöitä
  from poisoning or shooting the birds, which is against the law
  myrkyttämästä tai ampumasta lintuja, mikä on laitonta
  .
 • They
  He
  prevent
  estävät
  contamination to the hands
  käsien likaantumisen
  and so reduce the risk of contact diseases.
 • This
  Tämän
  was
  to
  oli
  prevent
  estää
  sparks from train wheels and engines
  kipinöiden joutuminen junan pyöristä ja moottoreista
  reaching the gunpowder stores
  ruutivarastoihin
  .
 • The germs
  Siemenet
  have
  to be
  <empty>
  prevented
  eivät saa
  from getting too hot or cold
  liikaa kuumentua tai jäähtyä
  during the loading and flight of the aircraft that is to spray them
  lastauksen ja lennon aikana koneessa, jonka on tarkoitus ruiskuttaa niitä
  .
 • But
  it
  se
  still
  silti
  prevented
  esti
  him
  häntä
  getting a serious head injury
  saamasta vakavaa päävammaa
  .
 • However,
  this
  tämä
  does not
  ei
  prevent
  estä
  markets
  markkinoita
  from continuing to sell weaker ERM currencies
  edelleen myymästä heikompia ERM-valuuttoja
  .

thwart.v

 • Nina felt a dart of anger and pain that
  Tom
  Tomin
  should be
  piti
  thwarted
  tehdä tyhjäksi
  in love
  rakkaus
  .
 • One of the prime aims of the system of Soviets
  Erästä neuvostojärjestelmän tärkeimmistä tavoitteista
  was being
  parhaillaan
  thwarted
  tehtiin tyhjäksi
  in this region, and in many others throughout Russia
  tällä ja monilla muilla alueilla ympäri Venäjän
  .
 • The farmer
  Maanviljelijä
  ,
  thwarted
  unohti
  in his desire to punish Uncle Fred
  halunsa rangaista Fred-setää
  , then vented his spite on Grandfather and the rest of the family.
 • He wants to, but
  his attempts
  hänen yrityksensä
  are
  <empty>
  thwarted
  teki tyhjäksi
  by an old enemy who could harm his wife's business
  vanha vihollinen, joka pystyi vahingoittamaan hänen vaimonsa liiketoimintaa
  .
 • I
  Minä
  intend to start alterations in spring and am determined not
  to be
  anna
  thwarted
  estää
  by cancer
  syövän
  (far less, the mere lack of money).
 • `Do you think Kee knows how terribly
  she
  hän
  unintentionally
  thwarts
  turhauttaa
  me
  minua
  ?
 • Your attempt to flee to Brazil
  Yrityksesi paeta Brasiliaan
  was
  <empty>
  thwarted
  estettiin
  when the police caught your children smoking blanketweed
  , kun poliisi yllätti lapsesi polttamasta levää
  .
 • But in the great tradition of the best-laid plans,
  I
  minun
  was
  <empty>
  thwarted
  aikeeni esti
  by the arrival of Inspector Jackson and his merry men
  tarkastaja Jacksonin saapuminen iloisine miekkosineen
  .
 • The threat
  Uhka
  has not only been
  on
  partially
  osittain
  thwarted
  poistettu
  by vehicle checkpoints but by close surveillance
  paitsi ajoneuvojen tarkastuspistein, myös tarkalla valvonnalla
  .
 • We
  meidän
  were
  <empty>
  actively
  tehokkaasti
  thwarted
  , pilasivat aikeemme
  by English women who flung accusations at us
  Englantilaiset naiset, jotka heittelivät meille syytöksiä
  .
 • On the contrary,
  her policies
  hänen menettelytapansa
  thwarted
  tekivät tyhjäksi
  these energies
  tämän energian
  .
 • The intuition of two unarmed policemen
  Kaksi aseistamatonta poliisia
  thwarted
  teki tyhjäksi
  the I R A's attempt to plant the biggest ever bomb in the capital
  IRA:n yritykset virittää kaupunkiin kaikkien aikojen suurin pommi
  .
 • The gulf between theory and practice
  Teorian ja käytännön välinen kuilu
  ,
  which
  joka
  can so easily
  niin helposti voi
  thwart
  estää
  real progress
  todellisen edistymisen
  at such meetings
  tällaisissa kokouksissa
  , was not in evidence here.
 • Having been
  Koska
  thwarted
  oli tehty tyhjäksi
  in his aims
  hänen aikeensa
  , was
  he
  hän
  going to swoop down at some unsuspected moment and engage her in another haranguing match?
FEE 
action (info)
degree (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
place (info)
preventing_cause (info)
protagonist (info)
time (info)
verb_chain