TransFrameNet:Telling

From Sanat

advise.v

 • Not only did these girls experience and perceive the juvenile court in a different way,
  they
  heitä
  were expected and
  advised
  neuvottiin
  by their solicitors
  asianajajien taholta
  to play a different role from boys
  toimimaan eri tavalla kuin pojat
  :
 • Her erstwhile Bohemian boyfriend
  Hänen entinen böömiläinen poikaystävänsä
  advised
  neuvoi
  firmly
  against such a risqué job
  välttämään noin riskialtista työtä
  .
 • `Don't be too sure of that, ``
  "Älä ole siitä niin varma",
  Rourke
  Rourke
  advised
  neuvoi
  nastily
  tuhmasti
  as the door closed on his two colleagues.
 • Your local Liquitex stockist
  Paikallinen Liquitex-jälleenmyyjä
  will be able
  to
  <empty>
  advise
  antaa neuvoja
  on such ready prepared painting supports
  valmiista maalaustuista
  , or you can quite easily prepare your own raw canvas hardboard offcuts, thick plyboard or MDF.
 • In some European countries and in some international arbitrations, the tribunal appoints
  its own expert
  omat asiantuntijansa
  to
  <empty>
  advise
  neuvomaan
  on technical matters
  teknisissä asioissa
  .
 • Virtually
  everybody
  jokainen
  involved in administering or
  advising
  neuvonnassa
  on the tax
  vero-
  was influenced by his work.
 • Try the Saloon, ``
  "Kokeile salonkia",
  advised
  neuvoi
  Susan
  Susan
  , and they forthwith entered the dingiest and most depressing room they had ever been inside.
 • `Better not, ``
  "Älä",
  advised
  neuvoi
  Meredith
  Meredith
  .
 • `Wear your grey tweed, ``
  "Laita harmaata tweediä",
  advised
  neuvoi
  my mother
  äitini
  .
 • As a result,
  we
  me
  will
  <empty>
  advise
  ilmoitamme
  you
  sinulle
  of the latest schedules on your Final Invoice
  uusimmat aikataulut lopullisella laskulla
  , but we will not advise you of any timing changes at an earlier date.
 • Every good garden design book
  Jokainen hyvä puutarhakirja
  advises
  neuvoo
  the would-be designer-gardener
  omatoimipuutarhuria
  to ``first take your squared paper
  "ottamaan ensin ruutupaperin esiin".
  and, in fact, it is a good idea to draw the plan to scale.
 • A lawyer
  Asianajaja
  will be able
  to
  <empty>
  advise
  neuvomaan
  you
  sinua
  about this
  tässä asiassa
  .
 • But
  Sanders
  Sanders
  advises
  neuvoo
  caution
  varovaisuuteen
  for those considering using NT for long-term mission critical applications.
  heitä, jotka harkitsevat NT:n käyttöä pitkäkestoisiin kriittisiin sovelluksiin.
 • Hitherto,
  the central bank
  keskuspankki
  had only been able
  to
  <empty>
  advise
  neuvomaan
  the Treasury
  valtiovarainministeriötä
  on interest rate policy
  korkopolitiikassa
  , whereas under the new legislation the bank would be free to set the discount rate itself.
 • Under the agreement
  a joint technical committee
  Teknisen komitean
  was established
  to
  <empty>
  advise
  neuvomaan
  both governments
  molempia hallituksia
  on the appropriate structures for the joint adminstration of the 1,100-sq km territory
  asianmukaisissa rakenteissa koskien 1 100 neliökilometrin yhteishallintoa
  .
 • It seems likely that
  he
  hän
  , too,
  has
  on
  advised
  neuvonut
  the DTI
  DTI:ta
  against publication
  olemaan julkaisematta
  .
 • Mr Singleton
  Herra Singleton
  advised
  neuvoi
  Sergeant Joe
  kersantti Joe'ta
  at the beginning
  to be careful about envelopes
  olemaan varovainen kirjekuorien kanssa
  .
 • He
  Hän
  advised
  neuvoi
  caution in the anti-bourgeois backlash
  olemaan varovainen anti-porvarillisen takaiskun suhteen
  , recognising the damage it could cause to the already frail economy.
 • Each year
  we
  me
  advise
  neuvomme
  some 800 families with children in care
  noin 800 perhettä, joiden lapset on otettu huostaan
  .
 • Could
  Voisitko
  you
  sinä
  advise
  neuvoa
  me
  minua
  as to how I could solve this problem?
  , kuinka tämän ongelman voisi ratkaista?
 • I
  Minä
  shall
  <empty>
  advise
  kerron
  her
  hänelle
  that the lessons should cease
  , että oppitunnit loppuvat
  .
 • Four months after Clare opened her toy shop,
  her bank manager
  hänen pankinhoitajansa
  advised
  neuvoi
  her
  häntä
  to close it as quickly as possible,
  sulkemaan sen mahdollisimman pian,
  because she was losing money at a steady and frightening pace.
 • In fact it was
  she
  hän
  who
  had
  oli
  advised
  neuvonut
  him
  miestä
  to get a second opinion on the matter, from a lawyer
  hankkimaan asiasta toisen mielipiteen lakimieheltä
  .
 • Mr Tate
  Mr Tate
  advises
  neuvoo
  prospective purchasers
  mahdollisia ostajia
  to produce a written list of requirements, and to check them off against the package one by one
  tekemän kirjallisen luettelon vaatimuksista ja tarkistamaan ne paketin perusteella yksi kerrallaan
  .
 • `Well,
  I
  Minä
  advise
  neuvon
  you
  sinua
  to work hard, and not to look back into your past
  tekemään kovasti työtä ja olemaan katsomatta menneisyyteen
  .
 • `Don't be too hasty, ``
  "Älä pidä liian kovaa kiirettä",
  Felipe
  Felipe
  advised
  neuvoi
  quietly
  hiljaa
  .
 • She
  Häntä
  was not
  ei
  advised
  neuvottu
  she had a reasonable civil case
  että hänellä oli melko hyvä asema riita-asiassa
  until 1985.
 • Whilst both offer excellent value for money,
  we
  me
  strongly
  advise
  neuvomme
  you consider Gold Cover
  harkitsemaan Gold Coveria
  , as this offers cash benefits DOUBLE those of Silver cover -- for less than double the cost per month.
 • He
  Hän
  wished
  to be
  itseään
  advised
  neuvottavan
  about the possibility of seeking compensation for an assault by his neighbour, for which he had received hospital treatment
  mahdollisuudesta hakea korvausta naapurin tekemästä pahoinpitelystä, jonka vuoksi hän oli joutunut sairaalaan
  .
 • Women
  Naisia
  are not
  ei
  advised
  neuvota
  of the risks
  riskeistä
  and the necessary check-up services are rarely available.
 • Treatment: The usual prescription for these problems is glasses or contact lenses and although babies can wear them,
  parents
  vanhempia
  are often
  usein
  advised
  neuvotaan
  to wait and see if the problem corrects itself.
  odottamaan ja katsomaan, jos ongelma korjautuu itsestään.

apprise.v

 • Leopold
  Leopold
  continued to keep
  Mozart and his mother
  Mozartille ja tämän äidille
  apprised
  ilmoittaa
  of all that was going on in Salzburg, including accounts of performances of Mozart's compositions
  siitä, mitä Salzburgissa tapahtui, mukaan lukien selonteot Mozartin sävellysten esityksistä
  .
 • I
  Minä
  thought it right
  to
  <empty>
  apprise
  pitää ajan tasalla
  Cyril
  Cyril
  of what had happened at Muirfield
  siitä, mitä Muirfieldissä tapahtui
  , but having corresponded with the Seniors secretary, he assured me I was on course for election.
 • Before the guidelines were formally introduced
  the local coordinator
  paikallinen koordinaattori
  apprised
  piti ajan tasalla
  the local medical committee
  paikallista lääketieteellistä komiteaa
  of their content and the nature and purpose of the study
  niiden sisällöstä sekä tutkimuksen luonteesta ja tarkoituksesta
  .

assurance.n

 • The House will welcome
  the Minister's
  ministerin
  assurance
  vakuutuksen
  about the protection of people when they are in custody,
  ihmisten suojelemisesta heidän ollessaan säilöön otettuna
  but unfortunately the Minister's perception is completely different from that of the community as a whole.
 • Animal welfare had been the subject of discussions with several leading UK retailers and
  the Danish industry
  Tanskan teollisuus
  had offered
  assurances
  vakuutuksia
  about the way in which animals are produced and reared there
  tavasta, jolla eläimiä tuotetaan ja kasvatetaan täällä
  .
 • In spite of the repeated
  assurances
  vakuutuksista
  of his gushingly polite secretary
  hänen erittäin kohteliaan sihteerinsä
  , Mattie knew that he was deliberately avoiding her.
 • My constituent had sought
  assurances
  vakuutuksia
  from the Minister
  ministeriltä
  about the financing of the proposed station
  ehdotetun aseman rahoittamiseksi
  .
 • RAIL passengers could soon be hit by a series of one-day strikes after RMT,
  the biggest railway union
  suurin rautatieliitto
  , failed to get
  assurances
  vakuutuksia
  over job losses
  töiden säilymisestä
  , a spokesman for the union said last night.
 • Most of us civilians
  Suurin osa siviileistä
  accepted the
  official
  virallisen
  assurances
  vakuutuksen
  that some part of Burma would be held
  siitä, että osia Burmasta tullaa jättämään
  , and so we stayed put.
 • On receipt of
  the Colonel's
  everstin
  verbal
  suullisen
  assurance
  vakuutuksen
  ,
  the Company
  yritys
  was able to provide a service the next day.
 • `
  Pearson
  Pearson
  , ``the Sunday Times reported, `is thought to have given an
  assurance
  vakuutuksen
  that it will not plunder the surplus
  , ettei se ryöstä ylijäämää
  .
 • Can
  the Minister
  ministeri
  give
  us
  meille
  a
  categorical
  yksiselitteisen
  assurance
  vakuutuksen
  that that will not happen
  , että niin ei tapahdu
  ?
 • He
  Hän
  also gave an
  assurance
  vakuutuksen
  that he was abandoning plans to alter the Constitution so that the executive would be prime ministerial rather than presidential
  , että hän hylkäisi suunnitelmat muuttaa perustuslakia niin, että toimeenpanevana olisi pääministeri presidentin sijaan
  .
 • But the community health council's chief officer, Mrs Chris Stead, said
  the council
  neuvosto
  had still not been given any
  assurances
  vakuutusta
  that the situation was being addressed
  , että tilannetta käsitellään
  .
 • Mr Maher said
  he
  hän
  had received
  assurances
  vakuutuksen
  from the Government
  hallitukselta
  that new legislation on increasing competition would apply to the book agreement
  , että uusi lainsäädäntö kilpailun kiristymisestä koskisi kirjasopimusta
  .
 • She was a strong swimmer, a good cook, and
  she
  hän
  had received
  Clive's
  Cliven
  assurance
  vakuutuksen
  that their relationship would remain strictly platonic
  siitä, että heidän suhteensa pysyisi tiukasti platonisena
  .
 • Leaving Italy, where he met government officials and had an audience with Pope John Paul II, Mandela travelled to Canada, where
  he
  hän
  received
  assurances
  vakuutuksen
  of support
  tuesta
  from Prime Minister Brian Mulroney
  pääministeri Brian Mulroneylta
  .
 • The hijackers
  Kaappaajat
  gave themselves up after receiving
  assurances
  vakuutuksen
  that they could seek asylum elsewhere
  , että he voisivat hakea turvapaikkaa muualta
  .
 • The Federal Bureau of Investigation said last week that up to 30 cult members inside the compound had expressed interest in leaving if
  they
  he
  received
  assurances
  vakuutukset
  about their legal rights
  laillisista oikeuksistaan
  .

assure.v

 • `A typewriter is normal, ``
  "Kirjoituskone on normaali",
  D'Arcy
  D'Arcy
  assured
  vakuutti
  .
 • Schools Minister Michael Fallon
  Opetusministeri Michael Fallon
  has `
  on
  assured
  vakuuttanut
  ``
  Catholic education officials
  katolisille koulutusvirkamiehille
  that extensions at St Bede's and St Augustine's RC primary schools are expected to satisfy new funding criteria for popular schools next year
  , että St Beden ja St Augustinen peruskoulujen laajennusten odotetaan täyttävän uudet rahoituskriteerit ensi vuoden suosituissa kouluissa
  .
 • `Only the game, ``
  "Vain peli",
  assures
  vakuuttaa
  Nicholas
  Nicholas
  .
 • “ None, ”
  "Ei yhtään",
  assured
  vakuutti
  Endill
  Endill
  .
 • `We always try to be the first to drop our rates when they are falling, but the last to increase them when they are on their way up, ``
  "Yritämme aina olla ensimmäinen, joka laskee hintoja kun ne ovat laskussa, mutta viimeinen, joka nostaa niitä, kun ne ovat nousussa",
  assures
  vakuuttaa
  Vos
  Vos
  .
 • Thank you for the soap, mother, which
  I
  minä
  assure
  vakuutan
  you
  sinulle
  was put to good use.
 • I bought it a few months ago and
  I
  minulle
  was
  <empty>
  assured
  vakuutettiin
  they were waterproof
  , että ne olivat vedenpitävät
  .
 • `But
  I
  minä
  came down to the theatre and
  was
  <empty>
  assured
  vakuutettiin
  it was suitable for children
  , että se sopi lapsille
  so we came with open minds, ``she said.
 • But before she could react,
  Jake
  Jake
  went on
  to
  <empty>
  assure
  vakuutteluaan
  her
  hänelle
  ,
  `What's more, you're wrong to believe I was prying.
  "Ja lisäksi olet väärässä luullessasi, että minä urkin.
 • Mandy
  Mandy
  took a look at Charity and hastened
  to
  <empty>
  assure
  vakuuttamaan
  her
  häntä
  .
 • I'm grateful
  Olen kiitollinen
  ,
  I
  minä
  assure
  vakuutan
  you
  sinulle
  .
 • But
  I
  minulle
  was
  <empty>
  assured
  vakuuttivat
  by the nurses
  hoitajat
  that that wouldn't be the case
  että niin ei tapahtuisi
  .
 • Arthur
  Arthur
  assured
  vakuutti
  her
  hänelle
  she was `quite decent ``
  että hän oli "ihan ok"
  and
  that Edward would stick to her
  että Edward nappaisi hänet
  .
 • `But
  I
  minä
  can
  voin
  assure
  vakuuttaa
  them
  heidät
  our umpires will be quite even-handed about checking all bowlers
  siitä, että tuomarimme ovat tasapuolisia tarkastaessaan kaikki keilaajat
  .
 • I
  Minä
  can
  voin
  assure
  vakuuttaa
  you
  sinulle
  she's a very bright girl
  että hän on erittäin terävä tyttö
  .

confide.v

 • `For a long time I thought I did, ``
  "Pitkään luulin, että niin on",
  she
  hän
  confided
  uskoutui
  softly
  pehmeästi
  .
 • `You see, I work in a cafeteria, ``
  "Näethän, työskentelen kahvilassa",
  confided
  uskoutui
  the girl
  tyttö
  , as they moved off.
 • The students
  Opiskelijat
  confide
  tunnustavat
  that what they really like is the outing, which gives them an excuse to escape from Dublin and meet the `quality ``
  , että se, mistä he todella pitävät, ovat retket, sillä ne antavat heille syyn poistua Dublinista ja tavata "laatua"
  .
 • `
  Your uncle
  Setäsi
  , for his own reasons,
  confided
  tunnusti
  something
  jotain
  to Francis
  Francisille
  and Francis is dead.
 • It is not good for
  a physician
  lääkärin
  to
  <empty>
  confide
  tunnustaa
  personal details of his life
  henkilökohtaisia asioitaan
  to a patient
  potilaalle
  .
 • After a while, Cissie learned not to speak of Maisie, but
  she
  hän
  confided
  tunnusti
  her sadness
  surunsa
  in Beth
  Bethissä
  .
 • To me
  Minulle
  , dear child,
  you
  sinä
  confided
  uskoit
  your secret
  salaisuutesi
  .
 • This much
  Näin paljon
  had been
  on
  confided
  tunnustettu
  to him
  hänelle
  ; and he had deemed it discreet to pry no further -- had been persuaded of the wisdom of discretion.
 • She
  Hän
  had
  oli
  confided
  tunnustanut
  this
  asian
  to Liz
  Lizille
  in a tearful moment, not long after Jonathan had run off with the Williams girl.
 • John Harbour
  John Harbour
  ,
  confiding
  tunnusti
  something important
  jotain tärkeää
  to Babs Osborne
  Babs Osbornelle
  , kept glancing at Meredith.
 • Dad was very upset that
  she
  hän
  hadn't
  ei ollut
  confided
  uskoutunut
  in us
  meille
  .
 • `
  I
  Minä
  confided
  tunnustin
  to Alain
  Alainille
  my ambition to establish a school such as this
  toiveeni perustaa tämänkaltainen koulu
  .
 • `I can't take much more of this, ``
  "En kestä tätä enää",
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  to Lily
  Lilylle
  , and she told him to shush.
 • She
  Hän
  had
  oli
  confided
  uskoutunut
  to Ruth
  Ruthille
  that she was pregnant again
  , että hän oli taas raskaana
  .
 • `I had to get away, ``
  "Minun on päästävä pois",
  he
  hän
  confided
  tunnusti
  through gravel.
 • `I don't know what to do, ``
  "EN tiedä, mitä tehdä",
  Muriel
  Muriel
  confided
  tunnusti
  on the telephone
  puhelimessa
  to Jane Dent
  Jane Dentille
  .
 • `Sweet and very beautiful lady, forgive me
  what
  mitä
  I
  minä
  am going
  to
  confide
  tunnustaa
  .
 • But it isn't
  something
  jotain
  they'll expect
  her
  hänen
  to
  <empty>
  confide
  tunnustavan
  even if they know about it.

inform.v

 • If
  employees
  työntekijät
  have been identified but not
  informed
  informoitu
  prior to the year end, the above arguments for making the provision would still apply.
 • The Department of Education
  Opetusministeriötä
  was only
  vain
  informed
  informoitiin
  of his decision
  hänen päätöksestään
  last night.
 • `We're 'aving Irish stew an' suet dumplings for supper tonight, ``
  "Meillä on irlantilaista pataa ja mykyjä iltaruuaksi",
  informed
  kertoi
  Ella
  Ella
  .
 • The RSPCA has asked
  people
  ihmisiä
  to
  <empty>
  inform
  kertomaan
  neighbours
  naapureille
  before holding displays.
 • The seller
  Myyjä
  informed
  kertoi
  the buyer
  ostajalle
  in writing
  kirjallisesti
  that, if he did not pay the balance by a given date, the seller would try to re-sell the cars.
  että jos hän ei maksaisi summaa annettuun päivämäärään mennessä, myyjä voisi yrittää myydä autot uudelleen.
 • I
  Minä
  will
  <empty>
  inform
  informoin
  the bank
  pankkia
  in writing
  kirjallisesti
  if I wish to cancel this instruction
  jos haluan peruuttaa nämä ohjeet
  , and I understand that if any direct debit which breaks the terms of this instruction, the bank will make a refund.
 • `It would be irresponsible
  to
  <empty>
  inform
  informoida
  the public
  yleisöä
  without also stressing the alternatives, giving suggestions about what people can do to help themselves, ``says Jean Boht.
 • The police
  Poliisi
  didn't
  ei
  inform
  informoinut
  the British Consulate
  Britannian konsulaattia
  about Jeremy's disappearance
  Jeremyn katoamisesta
  until October 30, and it wasn't until the next day that the consulate contacted Jeremy's grandmother in England.
 • Doctors should be advised,
  they
  heidän
  must
  pitää
  inform
  informoida
  patients
  potilaita
  about side effects and dangers
  sivuvaikutuksista ja vaaroista
  .
 • The idea grew out of their weekly meetings and from the desire
  to
  <empty>
  inform
  informoida
  younger West Indians
  nuorempia Länsi-Intian saariston asukkaita
  about their heritage
  heidän perinnöstään
  .
 • This topic is meant to improve pupils' awareness of `danger ``areas in houses and
  to
  <empty>
  inform
  informoida
  them
  heitä
  of basic safety measures and precautions which should be taken at home
  perusturvallisuustoimenpiteistä ja varotoimista, joihin kotona on ryhdyttävä
  .
 • Provided the problem comes within the Ombudsman's orbit,
  he
  hän
  will look into all the facts for you and
  will
  <empty>
  inform
  informoi
  you
  sinua
  of his decision
  päätöksestään
  , together with his reasons.
 • In addition, some of the larger Group companies produce individual newsletters
  to
  <empty>
  inform
  informoidakseen
  employees
  työntekijöitä
  on events specific to their own companies
  oman yrityksensä tapahtumista
  .
 • De Gaulle used the Interministerial Councils in order
  to
  <empty>
  inform
  informoidakseen
  himself
  itse
  more fully
  tarkemmin
  on important issues
  tärkeistä asioista
  or to give momentum to policies that he favoured.
 • Regional drug information centres
  Alueelliset lääketiedotuskeskukset
  inform
  informoivat
  professional advisers
  ammattiauttajia
  on new drugs and their likely cost implications.
  uusista lääkkeistä ja niiden todennäköisistä kustannusvaikutuksista
 • She
  Hän
  informed
  informoi
  her mother
  äitiään
  after the event.
 • `I'm going to find the nearest policeman, ``
  "Etsin lähimmän poliisin",
  she
  hän
  informed
  informoi
  him
  miestä
  in an icy voice
  jäisellä äänellä
  .
 • Slim
  Slim
  informed
  kertoi
  him
  hänelle
  that `he and his amy have no legal status ``
  , ettei hänellä ja hänen heilallaan ole mitään lakiin perustuvaa asemaa
  .
 • The original engine I have kept as a spare and would like to convert it to run on unleaded petrol, could
  you
  sinä
  please
  inform
  kertoa
  me
  minulle
  where to get drawings or information on conversion
  , mistä saa piirustuksia tai tietoa tästä muutoksesta
  .
 • There was no attempt
  to
  <empty>
  inform
  informoida
  the public
  yleisöä
  whether there was a significant risk of this happening to others
  siitä, oliko olemassa merkittävää vaaraa, että tämä tapahtuisi toisille
  .
 • Come, I'll present you to this pretty little stranger, anon
  I
  minä
  'll
  <empty>
  inform
  kerron
  you
  sinulle
  who she is
  , kuka hän on
  .
 • `Oh, thousands of people, ``
  "Voi, tuhansia ihmisiä",
  Piers
  Piers
  informed
  kertoi
  lazily
  laiskasti
  .
 • The brakes
  Jarrut
  ,
  I
  minua
  was
  <empty>
  informed
  informoitiin
  ,
  had just needed adjusting
  olivat juuri tarvinneet säätöä
  .
 • Its state is transitioned from CREATED to OUTSTANDING and
  all users who may be affected by the SPR
  kaikki käyttäjät, joihin SPR saattaisi vaikuttaa
  are
  saavat
  informed
  tiedon
  ,
  via the Mail System
  postitusjärjestelmän kautta
  ,
  of its existence
  sen olemassaolosta
  .
 • In some cases
  the police
  poliisia
  need
  to be
  <empty>
  informed
  informoida
  that a person is absent without leave
  , että henkilö on poissa ilman lupaa
  , although no request is made for their help.
 • `I'll endeavour to keep it under control, ``
  "Yritän pitää sen hallinnassa",
  she
  hän
  informed
  informoi
  him
  miestä
  gravely
  vakavasti
  .
 • He was not rich enough
  Hän ei ollut tarpeeksi rikas
  ,
  they
  he
  informed
  kertoivat
  him
  hänelle
  .
 • The New OED Computer Group
  Uusi OED-tietokoneryhmä
  will then
  sitten
  inform
  kertoo
  you
  sinulle
  as to what further action if any you are to take
  mitä muita toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan
  .

notification.n

 • Following
  notification
  ilmoitus
  by the Seller
  myyjän
  to the Purchaser of such cause
  ostajalle tästä asiasta
  , the Seller shall be allowed a reasonable extension of time for the performance of its obligations.
 • We
  Me
  have had
  early
  varhaisen
  notification
  ilmoituksen
  from Sam Morley of Aedificamus Press
  Sam Morleylta Aedificamus Pressistä
  that plans are in hand to publish this excellent book, the autobiography of Perla Seidle Gibson, as a Talking Book
  , että suunnitelmissa on julkaista tämä erinomainen kirja - Perla Seidle Gibsonin elämäkerta - äänikirjana
  .
 • You can ask for
  notification
  ilmoitusta
  in writing
  kirjallisena
  if you wish.
 • Finally, if you are a lucky winner,
  we
  me
  further guarantee to send you
  notification
  ilmoituksen
  of your good fortune
  hyvästä onnestasi
  and invite you to the official prize giving.
 • It was certainly much wider than the definition required by the local authority for an
  official
  virallisen
  notification
  ilmoitukseen
  of a violent incident
  väkivaltaisesta tapauksesta
  or by the police for pressing charges of actual bodily harm.
 • Doug explained to him that the interview was to be recorded, and made the usual warning and
  notification
  ilmoituksen
  of his rights
  oikeuksista
  .
 • In this the Commission is charged with keeping all State aids under continuous review, and
  member states
  jäsenvaltioita
  are required to provide
  prior
  etukäteis-
  notification
  ilmoitus
  of any plans to grant or to alter aid
  mahdollisista suunnitelmista taata tai muuttaa apua
  .
 • The Commission must copy a
  notification
  ilmoitus
  to the relevant authorities in the member states
  asianomaisille jäsenmaiden viranomaisille
  and provided that it is complete, immediately publish brief details of it in the Official Journal.
 • The CPO affirmed that all major planning applications for Howdendyke had been advertised in the local press, and that `even
  neighbour
  naapuri-
  notification
  ilmoitus
  may have taken place.
 • As the numbers of socially deprived people, immigrants, and people with AIDS increase, and
  tuberculosis
  tuberkuloosi-
  notifications
  ilmoituksia
  no longer decline, who can dismiss the risks we may face in Britain in future?
 • So
  German companies
  saksalaiset yritykset
  can export anything deemed recyclable by German law to other countries, without giving any
  formal
  virallista
  notification
  ilmoitusta
  .
 • The Performing Right Society is currently circulating all orchestras and bands in the country with a directive instructing
  them
  heitä
  no longer to submit
  notification
  ilmoitusta
  of all live performances
  kaikista live-tapahtumista
  .
 • Later Phillips said: `I hope he's back, but this is the first time
  he
  hän
  's received
  official
  virallisen
  notification
  ilmoituksen
  of being sacked
  potkuista
  .
 • Arrangements for
  notification
  ilmoitusta
  of staffing needs
  henkilökuntatarpeita koskevaa
  to the Bank
  pankin
  should be devised.
 • As with all advice to clients,
  written
  kirjallinen
  notification
  ilmoitus
  must follow the spoken word.
 • Notice of Appeal must be submitted to the Secretary of the Disciplinary Committee by the Appellant within 28 days of receipt of the
  written
  kirjallisen
  notification
  ilmoituksen
  of the decision of the Disciplinary Committee
  kurinpitokomitean päätöksen saamisesta
  .
 • Two weeks after my course finished and I was back in the `real world ``on a murder enquiry,
  I
  minä
  received
  notification
  ilmoituksen
  I had been awarded the second scholarship in the force
  , että minulle oli myönnetty toinen stipendi poliisivoimissa
  .
 • An Egyptian military spokesman said
  the government
  hallitus
  had received no
  official
  virallista
  notification
  ilmoitusta
  of the reported negotiations on the sale,
  raportoiduista myyntineuvotteluista
  but is interested in obtaining further confirmation.
 • Rosa's headmaster
  Rosan rehtori
  was surprised to receive a
  notification
  ilmoituksen
  that the school would shortly be visited by an inspector
  , että tarkastaja tulisi pian käymään koululla
  .

notify.v

 • We
  Me
  've
  olemme
  notified
  ilmoittaneet
  Benoit
  Benoit'lle
  that Tweed is wanted
  , että haluamme tweediä
  .
 • Students
  Opiskelijoiden
  are required
  to
  <empty>
  notify
  ilmoittaa
  the Academic Registrar
  akateemiseen rekisteriin
  immediately
  of any change in their term-time address
  kaikista muutoksista lukukaudenaikaisessa osoitteessaan
  .
 • If
  you
  sinä
  formally
  virallisesti
  notify
  ilmoitat
  us
  meille
  of your wish to cancel a policy
  halustasi peruuttaa vakuutus
  * we will stop debiting your monthly payment.
 • The nurse
  Sairaanhoitaja
  also
  notified
  ilmoitti
  the physiotherapist
  fysioterapeutille
  about Mr Brown's problems
  rouva Brownin ongelmista
  (see also Chapters 5 and 8).
 • The employer
  Työntekijän
  must
  pitää
  notify
  ilmoittaa
  the substantiated grounds for the dismissal
  irtisanomisen perusteet
  in writing
  kirjallisesti
  .
 • If your offer is accepted,
  the vendor's agent
  myyjän agentti
  will
  <empty>
  notify
  ilmoittaa
  you
  sinulle
  in writing
  kirjallisesti
  , and he will also notify the vendor and his solicitor as well as your own solicitor.
 • And, of course, when a crime was reported they were
  the ones who
  niitä, joiden
  had
  to
  <empty>
  notify
  ilmoittaa
  the Parquet
  Parquet'lle
  in the first place
  alunperin
  .
 • For example, where a residential property has been purchased for investment purposes
  the bank/organisation
  pankki/organisaatio
  may wish
  to
  <empty>
  notify
  ilmoittaa
  its interest
  korkonsa
  to the insurer
  vakuutuksenottajalle
  .
 • Organisers
  Organisaattoreiden
  should
  pitäisi
  notify
  ilmoittaa
  the University
  yliopistolle
  as to whether the induction loop facility is required during the period in which the Great Hall is in use
  tarvitaanko induktiosilmukkaa sen lukuvuoden aikana, kun Great Hall on käytössä
  .
 • If you intend to discontinue storage
  you
  sinun
  must
  täytyy
  notify
  ilmoittaa
  your intention
  aikeestasi
  in writing
  kirjallisesti
  to this office
  tähän toimistoon
  , in accordance with the conditions of your existing licence, in order that the necessary safety measures may be seen to.
 • I
  Minun
  'll have
  to
  on
  notify
  ilmoittaa
  the police
  poliisille
  .
 • The winner
  Voittajalle
  will be
  tullaan
  notified
  ilmoittamaan asiasta
  by post
  postitse
  .
 • When the problem has been resolved
  the user
  käyttäjälle
  will be
  tullaan
  notified
  ilmoittamaan asiasta
  by the Problem Solver
  Problem Solverin kautta
  .
 • Mr Stacey
  Mr Staceylle
  was
  <empty>
  notified
  ilmoitettiin
  in February 1984
  that he would be made redundant the following May
  , että häntä ei enää tarvittaisi ensi toukokuusta alkaen
  .
 • Whenever we have given you advance notice of any such planned interruptions, we guarantee to restore your supply within
  the period
  sen ajanjakson ajan
  notified
  , joka on ilmoitettu
  to you
  sinulle
  .
 • Yeah,
  we
  meille
  were also er
  notified
  ilmoitettiin
  of a, a liaison meeting called by the District Council
  piirihallinnon kokoon kutsumasta yhteyshenkilöiden kokouksesta
  .
 • A.3.2
  Any matter or thing
  Kaikki asiat,
  so
  notified
  ilmoitettiin
  shall not be and shall not be deemed to be a disclosure for the purpose of qualifying or limiting the liability of the Vendor pursuant to this Agreement.

tell.v

 • But
  an insider
  sisäpiiriläinen
  told
  kertoi
  TODAY
  tänään
  :
  `There was no animosity, no dramatic rows
  "EI ollut mitään vihamielisyytä, ei dramaattisia riitoja
  .
 • `Because there's really
  nothing
  ei mitään
  to
  <empty>
  tell
  kerrottavaa
  , ``she said.
 • “ In fact … ” she swallowed, realisation dawning on her as she met Guy's intent appraisal “ … you're
  the first person
  ensimmäinen ihminen, jolle
  I
  minä
  've
  olen
  told
  kertonut
  … ”
 • `
  They
  He
  won't
  eivät
  tell
  kerro
  , ``said Dagmar.
 • `Why wasn't
  I
  minulle
  told
  kerrottu
  , ``he grumbled peevishly.
 • After a little while, Walter said, `
  Tell
  kerro
  me
  minulle
  , have you ever thought of marrying again?
 • Glancing around at Lee, she said, ``
  Tell
  kerro
  me
  minulle
  about the Madam
  madamista
  .
 • `
  Jamie
  Jamie
  , ``she said, `
  told
  kerro
  me
  minulle
  a little
  hiukan
  about your ultimate ambitions
  äärimmäisistä tavoitteistasi
  .
 • Try
  telling
  kertoa
  that
  se
  to Niall
  Niallille
  -- a practised afternoon riser back home -- at breakfast after he's been assaulted by crack-of-dawn alarm calls.
 • I
  Minulle
  'd been
  on
  told
  kerrottu
  the baby was semi-posterior
  , että vauva oli perätilassa
  so I knew I had to turn her into a more comfortable position for birth.
 • The Masai
  Masait
  were elusive, even when constantly
  told
  kerrotaan
  they had nothing to fear
  , etteivät he pelkää mitään
  , and consequently the British administration found itself engaged for fifty years in a ceaseless struggle to impose on them some measure of control.
 • He said: `If
  I
  minä
  tell
  kerron
  you
  sinulle
  where I sold it
  mihin myin sen
  you are going to go to those people and I won't be able to sell to them any more.
 • This chapter
  Tämä kappale
  tells
  kertoo
  you
  sinulle
  how to do it
  , kuinka se tehdään
  .
 • Tell
  Kerro
  us
  meille
  what she said
  mitä hän sanoi
  . ”
 • `Yes,
  I
  minä
  told
  kerroin
  her
  hänelle
  my theory
  teoriani
  , ``he said under his breath.
 • I
  Minä
  tell
  kerron
  you
  sinulle
  what
  mitä
  , that's quick int it though Gordon?
 • Officers
  Poliisit
  had tried all day to contact Mr Maughan
  to
  <empty>
  tell
  kertoakseen
  him
  hänelle
  of the tragedy
  huonot uutiset
  .
 • She wondered if
  she
  hänen
  should
  pitäisikö
  tell
  kertoa
  him
  miehelle
  about Amy's having been a nurse
  , että Amy on ollut sairaanhoitaja
  .
 • `
  Nobody
  Kukaan ei
  told
  kertonut
  me
  minulle
  about this
  tästä
  .
 • On his way through the underground roads, he met
  a miner who
  kaivosmiehen, joka
  told
  kertoi
  him
  hänelle
  of having seen heavy machinery being moved along by an unknown force
  nähneensä raskaiden koneiden siirtyvän tuntemattoman voiman vaikutuksesta
  .
 • She
  Hän
  told
  kertoi
  reporters
  reporttereille
  of meeting the painter Vincent van Gogh, who lived in Arles in 1888-89 and bought canvasses at her parents' shop
  tapaamisesta maalari Vincent van Goghin kanssa, joka asui Arles'ssa vuosina 1888-89 ja osti kanvaasikankaita hänen vanhempiensa kaupasta
  .
 • She
  Hän
  's
  on
  told
  kertonut
  me
  minulle
  about having to sleep on the floor
  , että hänen pitää nukkua lattialla
  .
 • If he had chosen to,
  Thomas
  Thomas
  might have
  olisi ehkä
  told
  kertonut
  her
  hänelle
  in no uncertain terms
  selkeästi
  what was wrong
  , mikä oli vialla
  .
 • `Mother,
  I
  minä
  told
  kerroin
  Father
  isälle
  on the phone
  puhelimessa
  .
 • She
  Hän
  told
  kertoi
  her dream
  unensa
  to Mrs. Welch, then staying with her
  rouva Welchille ja jäi sitten hänen luokseen
  .
 • What
  Se, mitä
  the patient
  potilas
  tells
  kertoo
  you
  sinulle
  without prompting
  kysymättä
  will usually be of greater importance.
 • “ And … and I certainly wouldn't have answered them, even if I had! ”
  "Enkä varmasti olisi vastannut heille, jos olisin! "
  she
  hän
  told
  kertoi
  him
  mielelle
  fiercely
  raivokkaasti
  before spinning quickly around on her heels and beginning to walk rapidly away down the street.
 • He insisted that
  his dancers
  hänen tanssijansa
  told
  kertoivat
  their own story
  heidän oman tarinansa
  by using the many conventional gestures familiar to theatregoers throughout Europe
  käyttämällä monia perinteisiä liikkeitä, jotka ovat tuttuja teatterissa kävijöille kaikkialla Euroopassa
  .
 • The witnesses
  Todistajat
  told
  kertoivat
  the court
  oikeudelle
  since going to the police they've been intimidated by certain people on the estate
  , että poliisille menon jälkeen he olivat joutuneet maatilalla tiettyjen ihmisten pelottelun kohteeksi
  .
 • `Take your bag and get out, ``
  "Ota laukkusi ja painu ulos",
  Jake
  Jake
  told
  sanoi
  her
  <empty>
  without looking at her
  häneen katsomatta
  .
 • It is important that we help
  each other
  toisiamme
  tell
  kertomaan
  the truth
  totuuden
  about who we are and what we've done
  siitä, ketä me olemme ja mitä me olemme tehneet
  .
 • You
  Sinun
  must
  pitää
  tell
  kertoa
  me
  minulle
  .
 • I
  Minulle
  was
  <empty>
  told
  kertoi
  later
  by the Flight Sergeant
  lentokapteeni
  that they counted five cannon and thirty 7.62mm holes in the machine
  , että he laskivat koneesta viisi tykinkuulaa ja kolmekymmentä 7,62 mm:n reikää
  .
 • We
  meille
  were
  <empty>
  told
  kertoi
  by one dealer
  eräs myyjä
  we might have to write to Italy to get this particular part
  , että meidän pitäisi ehkä kirjoittaa Italiaan tämän tietyn osan tilaamiseksi
  .
 • The police
  Poliisille
  would have
  to be
  pitäisi
  told
  kertoa
  about Zoe's murder
  Zoen murhasta
  tomorrow, but tonight he had a few hours of peace.
 • Neither
  Kummallakaan
  ,
  we
  meille
  are
  <empty>
  told
  kerrotaan
  ,
  had had it for the past 40 years
  ei ole ollut sitä 40 vuoteen
  .
 • The public
  Yleisölle
  had had
  to be
  pitänyt
  told
  kertoa
  of the consequences of contact with the fog
  sumukontaktin aiheuttamista seurauksista
  ; surely no one would risk entering it now for the sake of robbing the unoccupied shops?
 • He
  Hän
  told
  kertoi
  of his own difficulties in finding time to read all the variable essays submitted
  omista vaikeuksistaan ajan löytämiseksi kaikkien lähetettyjen esseiden lukemiseen
  and knew of many that were never sent in at all.
 • Although
  many people
  monet ihmiset
  tell
  kertovat
  of brief experiences of déjà vu
  lyhyistä déjà vu -kokemuksistaan
  , spontaneous regression in any depth is somewhat rare.
 • I
  Minä
  won't ever
  en koskaan
  tell
  kerro
  about it
  siitä
  .
 • `Your father is so proud of you, there's
  hardly a customer that
  tuskin on asiakasta, jolle
  he
  hän
  hasn't
  ei ole
  told
  kertonut
  about your great success
  suuresta menestyksestäsi
  .
 • The Daniel and Hamnett shootings had been competently executed, his pride in the latter however slightly dented by recollection of
  the stupid lie
  typerän valheen
  he
  hän
  had
  oli
  told
  kertonut
  about his wife
  vaimostaan
  .
 • One woman
  Eräs nainen
  tells
  kertoo
  of being forced to give up her small baby while living in the `underground ``
  joutuneensa antamaan pienen vauvansa pois ja eläneensä "maan alla"
  .
 • Mr Loveitt wants to hear
  what
  mitä
  you
  sinulla
  have
  to
  <empty>
  tell
  kerrottavaa
  about being aboard the Princess
  Princess-alukselta
  .
 • His patter is now issued on a cassette in which
  he
  hän
  tells
  kertoo
  the story of how he was baptised as Christian
  tarinaa siitä, kuinka hänet kastettiin kristityksi
  .
 • When
  told
  kertoi
  by police
  poliisi
  how badly injured his victims were
  kuinka pahasti hänen uhrinsa olivat loukkaantuneet,
  he
  hän
  said: `Good, I hope they die.
 • `Not
  much
  paljon
  to
  <empty>
  tell
  kerrottavaa
  , really.
 • His victim's body was found at lunchtime by a neighbour who had brought her lunch and, when
  told
  käskettiin
  ,
  Abram
  Abram
  expressed amazement and outrage at her fate, Mr Burke said.
 • So
  Niin
  I
  minulle
  'm
  on
  told
  kerrottu
  .
 • `
  You
  Sinä
  told
  kerroit
  a fib
  valheen
  , Bobkins.
 • The decision was taken earlier in the year and
  the employees
  työntekijät
  were identified and
  told
  heille kerrottiin
  about the decision
  päätöksestä
  before the year end.
 • It
  Se
  was a story that was tinged with fabrication,
  told
  ja jonka kertoi
  by a notorious liar with a warped sense of reality
  parantumaton valehtelija, jolla ei ollut todellisuudentajua
  .
 • Grilled Dover sole (not buttery), be assertive about any plain grilled white fish,
  tell
  kerro
  the waiter
  tarjoilijalle
  that you do not want it served swimming with butter
  , että et halua sen uivan vedessä vaan voissa
  .
 • `Well,
  I
  minäpä
  'll
  <empty>
  tell
  kerron
  you
  sinulle
  what
  jotain
  .
 • One man
  Eräs mies
  ,
  told
  kertoi
  by his doctor
  , jolle hänen lääkärinsä
  that he had cancer
  , että hänellä oli syöpä
  , retreated to his bedroom and wept for a week, refusing to eat and waiting to die.
 • I love
  the story
  tarinaa
  told
  , jonka kertoi
  to me
  minulle
  by a make-up girl who used to work for a well-known London hairdresser
  meikkaaja, joka työskenteli tunnetussa kampaamossa Lontoossa
  .
 • Even today, children retain vivid impressions from
  the stories
  tarinoista
  told
  , joita kertovat
  to them
  heille
  by their mothers and grandmothers
  äidit ja isoäidit
  about their own childhoods `long ago ``
  omasta lapsuudestaan "kauan sitten"
  .
 • Most people believe
  what
  mitä
  they
  heille
  are
  <empty>
  told
  kerrotaan
  most often, and the myth has become unshakeable.
 • Our desert island storyteller
  Aution saaren satusetä
  tells
  kertoo
  how pirates were marooned
  siitä, kuinka merirosvoja jätettiin autiolle saarelle
  .
 • Maybe that was the basic problem
  Ehkä se oli ongelman ydin
  ,
  she
  hän
  told
  kertoi
  herself
  itselleen
  wearily
  väsyneesti
  as she now stared blindly up at the ceiling.
 • I
  Minä
  'm
  <empty>
  telling
  kerron
  you
  sinulle
  this
  tämän
  with authority
  luvalla
  because he's made me typing monitor in the matter.
 • ``
  If it wasn't for you two
  Jos teitä kahta ei olisi
  ,
  my mother
  äitini
  told
  kertoi
  us
  meille
  , ``
  I could be off somewhere else
  saattaisin asua jossain muualla
  .
 • I
  Minä
  have
  olen
  told
  kertonut
  Pally
  Pallylle
  to watch out
  , että pitää varansa
  .
 • I am a canon builder,
  "Olen tykinrakentaja",
  he
  hän
  told
  kertoi
  me
  minulle
  .
 • But I told the third person that
  I
  minä
  am
  <empty>
  only
  vain
  telling
  sanon
  you
  sinulle
  once
  kerran
  .
 • In Riyadh
  Riyadhissa
  ,
  he
  hän
  told
  kertoi
  his brothers
  veljilleen
  that he had been on jihad in Chechnya
  , että hän on ollut pyhässä sodassa Tšetšeniassa
  .
 • After reviewing this matter in preparation for his Commission meeting
  Saatuaan tämän asian valmisteltavaksi komission kokousta varten
  ,
  President Clinton
  presidentti Clinton
  told
  kertoi
  us
  meille
  that Sudan never offered to turn Bin Ladin over to the United States
  , että Sudan ei missään vaiheessa tarjoutunut palauttamaan Bin Ladenia Yhdysvaltoihin
  .
 • Inside, it's one thing to remember
  what
  mitä
  your teacher
  opettajasi
  told
  kertoi
  you
  sinulle
  about static electricity
  staattisesta sähköstä
  , and quite another to touch (without risk) the Centre's 500,000-volt sphere and see your hair stand on end.
 • Shelton
  Shelton
  told
  kertoi
  President Clinton
  presidentti Clintonille
  he would go forward with ``boots on the ground if the President ordered him to do so
  , että hän jatkaisi jalat maassa, jos presidentti niin käskisi
  ; however, he had to ensure that the President was completely aware of the large logistical problems inherent in a military operation.
 • Please
  tell
  kerro
  us
  meille
  your name
  nimesi
  .
 • Economics
  Talous
  tells
  kertoo
  us
  meille
  most likely, yes
  todennäköisemmin, kyllä
  .
 • Secretary Rumsfeld
  Ministeri Rumsfeld
  told
  kertoi
  us
  meille
  he was just gaining situational awareness when he spoke with the Vice President
  , että hän oli juuri tulossa tietoiseksi tilanteesta, kun hän puhui varapresidentin kanssa
  at 10:39
  klo 10.39
  .
 • Yet
  photography
  valokuva
  tells
  kertoo
  us
  meille
  very little about how a building fulfills its function, or about how it is built
  hyvin vähän siitä, kuinka rakennus täyttää tehtävänsä tai kuinka se on rakennettu
  .
 • But then, like an endearment to a beloved one, they will murmur ``pashmina and spread before you a shawl of
  soft, warm wool shorn
  pehmeän, lämpimän villaisen huivin
  ,
  they
  he
  tell
  kertovat
  you
  sinulle
  ,
  from the underbelly of the wild Himalayan goats
  joka on kudottu villin Himalajan-vuohen vatsakarvoista
  .
 • It
  Se
  tells
  kertoo
  us
  meille
  that Abraham made a covenant with God which called for his descendants to conquer many lands
  , että Abraham teki sopimuksen jumalan kanssa, jonka vuoksi hänen jälkeläisensä valloittivat monia maita
  .
 • The drum
  Rumpu
  (since replaced)
  told
  kertoi
  the time
  ajan
  and warned the citizens of danger.
 • Meanwhile, the National Review online is reporting that
  a Dean Acheson anecdote
  se Dean Achesonista kertova vitsi, jota
  McCain
  McCain
  has been
  on
  telling
  kertonut
  in debates
  väittelyissään
  is wrong.
 • Within the FAA,
  the administrator, Jane Garvey, and her acting deputy, Monte Belger
  johtaja Jane Garvey ja hänen sijaisensa Monte Belger
  ,
  had not been
  eivät ole olleet
  told
  tietoisia
  of a confirmed hijacking
  vahvistetusta kaappauksesta
  before they learned from television that a plane had crashed
  ennen kuin saivat tietää televisiosta, että kone on pudonnut
  .
 • . and she said,' I don't want you
  ever
  koskaan
  to
  <empty>
  tell
  kertovan
  anybody
  kenellekään
  .
 • And
  can
  voitko
  you
  sinä
  tell
  kertoa
  us
  meille
  what it is
  mitä se on
  ?
 • At 10:33,
  Hadley
  Hadley
  told
  kertoi
  the air threat conference call
  ilmauhkaa selittävässä konferenssipuhelussa
  :
  ``I need to get word to Dick Myers that our reports are there's an inbound aircraft flying low 5 miles out.
  "Minun on saatava sana Dick Myersille, että reportterimme ovat, että siellä on tännepäin lentävä kone noin viiden mailin päässä.
 • A few months ago you received
  a letter from me
  minulta kirjeen
  telling
  , jossa kerroin
  the success stories of people who got jobs with Goodwill's help
  menestystarinoita ihmisistä, jotka ovat saaneet työtä jumalan avulla
  .
 • But
  sources
  lähteet
  tell
  kertovat
  Time
  Timelle
  that Julie Hiatt Steele, once a close friend of Willey's, signed an affidavit last Friday, at the request of Clinton's lawyers, suggesting that the encounter may have been more innocent than Willey claims and that Willey asked her to lie about it
  , että Julie Hiatt Steele, joka kerran oli Willeyn läheinen ystävä, allekirjoitti viime perjantaina valaehtoisen todistuksen Clintonin lakimiesten pyynnöstä ilmoittaen, että tapaaminen on voinut olla viattomampi kuin mitä Willey väittää ja että Willey pyysi häntä valehtelemaan asiasta
  .
 • We
  Meille
  don't even have
  to be
  pidä
  told
  kertoa
  what the bill is anymore
  , mitä lasku on
  ; we may not know all the details, but we know -- and the pictures tell us -- that it's designed to keep guns out of the hands of criminals and unstable loners.
 • We don't even have to be told what the bill is anymore; we may not know all the details, but we know -- and
  the pictures
  kuvat
  tell
  kertovat
  us
  meille
  -- that it's designed to keep guns out of the hands of criminals and unstable loners.
 • The whole story
  Koko tarina
  is
  on
  told
  kerrottu
  in perfect pictorial balance
  täydellisessä kuvallisessa tasapainossa
  , and with El Greco's penchant for long, heaven-gazing faces and characteristic colors.
 • So, as I imagined
  Darwin
  Darwin
  telling
  kertoo
  us
  meille
  in chapter 1
  kappaleessa 1
  ,
  ``The winning natural games are the games the winning species play.
  "Voittoisia luonnon pelejä pelaavat voittoisat lajit"-
 • All committees found themselves swamped in the minutiae of the budget process, with little time for consideration of longer-term questions, or
  what
  mitä
  many members past and present
  entiset ja nykyiset jäsenet
  told
  kertoivat
  us
  meille
  was the proper conduct of oversight
  oli väärinkäsityksen asianmukainen hoitaminen
  .
 • Evolution implies ``there is no divine intelligence involved,
  Evoluutio antaa ymmärtää, että "asiaan ei liity mitään jumalaista älyä",
  he
  hän
  told
  kertoi
  reporters
  reporttereille
  last week
  viime viikolla
  .
 • After all, if Bush really believes that accepting Jesus is the only path to salvation, he is pulling a pretty dirty trick on Jews by
  telling
  kertomalla
  them
  heille
  otherwise
  muuta
  .
FEE 
addressee (info)
descriptor (info)
epistemic_stance 
iteration 
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
place (info)
speaker (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain