TransFrameNet:Sign

From Sanat

indicate.v

 • In the distance a squad limbers up for physical training;
  they wear training shoes rather than boots
  he käyttävät lenkkareita saappaiden sijaan
  ,
  indicating
  osoituksena siitä
  that for them training is in its earliest stages
  , että heidän kohdallaan harjoittelu on alkuvaiheessa
  .
 • As you near the end of your first video safari,
  the low-battery warning in your viewfinder may begin to flash
  tähtäimen akun loppumisesta varoittava merkkivalo saattaa alkaa vilkkua
  ,
  indicating
  osoituksena siitä
  that you have not long to go before switch-off for the day
  , että se sammuu pian ennen uutta latausta
  .
 • These findings
  Nämä löydökset
  indicate
  osoittavat
  something of the importance of counselling in the health of older people
  jotain vanhusten terveydenhoidon tärkeydestä
  , and this chapter outlines the way this might be achieved.
 • the evidence
  Todisteet
  strongly
  vahvasti
  indicates
  osoittavat
  that employers are not especially concerned with the educational attainment of young workers in those sectors of the labour market in which such individuals tend to seek employment
  , että työntekijät eivät ole erityisen huolissaan nuorten työntekijöiden koulutustasosta niillä työvoimamarkkinoilla, joilla kyseiset henkilöt ovat työtä hakemassa
  .
 • The results
  Tulokset
  may
  saattavat
  indicate
  osoittaa
  that further tests are required
  , että lisätestejä tarvitaan
  .

indication.n

 • He had not been seen in public since 29 December, an
  indication
  merkki siitä
  that he was in trouble
  , että hän oli pulassa
  .
 • But the earl insinuated a restraining hand, though without any
  indication
  merkkiä siitä
  that he had seen the impending clash
  , että hän oli nähnyt lähestyvän yhteentörmäyksen
  .
 • This would not appear to be a wimpish attempt to curry favour with the new bosses, but rather an
  indication
  merkki siitä
  of these affable dudes getting their priorities right
  , että nämä rakastettavat heput ovat panneet asiat tärkeysjärjestykseen
  .
 • One
  indication
  merkki
  of current priorities
  nykyisistä prioriteeteista
  is
  that Making Belfast Work has less money committed to it in total over four years than is spent on prisons in a single year
  se, että Making Belfast Work -kampanja on saanut vähemmän rahaa neljän vuoden aikana kuin vankiloihin on laitettu vuoden aikana
  .
 • Check nose-dot for
  pitch
  viritys-
  indication
  merkki
  and be ready if necessary with slightly lower attitude to maintain speed.
 • The panel concluded that these amounted to only
  possible
  mahdollisiin
  indications
  indikaatioihin
  .
 • One
  indication
  merkki
  of the black economy's effect on decreased tax revenue
  harmaan talouden vaikutuksista verokertymään
  was shown in a recent Inland Revenue report.
 • The media, once again, saw it as further
  indication
  merkkinä
  of encroaching madness
  hiipivästä hulluudesta
  .
 • The local newspapers in Ulster printed our press statements, but did not follow up the Black story on their own despite the
  clear
  selvistä
  indications
  merkeistä
  of sinister and dramatic happenings
  pahaenteisten ja dramaattisten tapahtumien
  .
 • Perhaps the
  clearest
  selkeimpänä
  indication
  merkkinä
  of this
  tästä
  is
  his reluctance to postulate a single kind of community that was the `natural ``occupant of any particular territory
  hänen haluttomuutensa edellyttää yhdenlaista yhteisöä, joka oli tietyn alueen "luonnollinen" valtias
  .
 • The first
  indication
  merkki
  of danger
  vaaran
  was
  a growing unrest in the north of England
  Pohjois-Englannin kasvava levottomuus
  .
 • It must be emphasised that the results for an interim period do not usually provide a
  reliable
  luotettavaa
  indication
  osoitusta
  of those for the full year
  koko vuoden tuloksesta
  .
 • Zuckerman's proposal of marriage to Maria in The Counterlife
  Zuckermanin Marialle esittämä kosinta romaanissa "Käänteiselämää"
  is an
  on
  indication
  osoitus
  of its importance, and of the importance of escape both for the tradition and for the unsatisfiable Roth
  sen tärkeydestä ja paon tärkeydestä sekä perinteelle että tyytymättömälle Rothille
  .
 • This pattern of cultural change
  Tämä kulttuurisen muutoksen malli
  is one of the
  clearest
  selkeimmistä
  indications
  merkeistä
  of the powerful impact that dominant social attitudes and values have on the status and treatment of older people
  voimakkaasta vaikutuksesta, joka vallitsevilla sosiaalisilla asenteilla ja arvoilla on vanhempien ihmisten statukseen ja hoitoon
  .
 • Saturday's rally
  Sunnuntain kokoontuminen
  was the first real
  oli ensimmäinen todellinen
  indication
  osoitus
  of how much support the workers have attracted
  siitä, kuinka paljon tukea työntekijät ovat saaneet
  .
 • Early
  indications
  merkkejä
  are
  that Britain's system X, which Telecom is gradually introducing is not particularly favoured
  Britannian järjestelmä X, jota Telecom on ottamassa vaiheittain käyttöön, mutta joka ei ole erityisen suosittu
  .

indicative.a

 • The fact that a man was prepared to drive a completely unnecessary 1,000 miles
  Se tosiasia, että mies oli valmis ajamaan täysin turhaan 1 000 mailia
  struck me as
  indicative
  selkeä osoitus
  that the sanctions were not working
  siitä, että sanktiot eivät toimineet
  .
 • Perhaps
  the fact that those most frequently bereaved, the very old, have been the subject of so little research in this area
  se tosiasia, että useimmiten surevia omaisia eli erittäin vanhoja ihmisiä on tutkittu niin vähän tällä alueella
  ,
  is in itself
  on itsessään
  indicative
  selkeä osoitus
  of ageism amongst the professionals
  ammattilaisten harjoittamasta ikärasismista
  .
 • That so many disputes were reported in the range of newspapers consulted by Dobson
  Se, että niin paljon erimielisyyttä oli niin monessa Dobsonin konsultoimassa lehdessä,
  is
  on
  indicative
  osoitus
  of a much larger population, either not yet discovered by historians or not reported in their own time
  paljon suuremmasta populaatiosta, jota joko historioitsijat eivät ole vielä löytäneet tai raportoineet omana aikanaan
  .
 • In the adjusted analysis
  subfertility of the partner
  kumppanin heikko hedelmällisyys
  became
  oli
  indicative
  osoitus
  for the fertility of the woman
  naisen hedelmällisyydestä
  because of the fact that within this subgroup women with lower fertility are over-represented among those entering a donor insemination programme.
 • Rapidly gulping down the first drink (or starting on spirits before changing to beer or wine)
  Ensimmäisen drinkin nopea juominen (tai aloittaminen väkevillä ennen olutta tai viiniä)
  may be
  voi olla
  indicative
  osoitus
  of craving for the ``feel of alcohol
  alkoholin aiheuttaman tuntemuksen kaipauksesta
  .
 • To her
  it
  se
  was
  oli
  indicative
  osoitus
  of how he'd come to view their relationship
  siitä, kuinka mies näki heidän suhteensa
  .
 • That Navarro Rubio should stand up to Franco in this way
  Se, että Navarro Rubio asettui tukemaan Francoa tällä tavalla
  was
  oli
  indicative
  osoitus
  of how power relations within the regime had changed since the Civil War
  siitä, kuinka voimasuhteet hallinnossa olivat muuttuneet sitten sisällissodan
  .
 • To take a single
  indicative
  ohjeellinen
  example
  esimerkki
  that this might be so we can turn our attention to a star cluster named by the ancient Greeks the Pleiades, or Seven Sisters.
 • `
  Your bald spot
  Sinun kalju kohtasi
  is
  on
  indicative
  näkyvä
  .

sign.n

 • There are some
  signs
  merkkejä
  that the market is itself seeking to bridge this gap between ownership and control
  , että markkinat etsivät itse siltaa omistajuuden ja ohjauksen välisen kuilun ylle
  .
 • Feeling sick
  Pahoinvointi
  is one of the earliest
  signs
  merkeistä
  of pregnancy
  raskauden
  and can happen at any time of day, not just the morning.
 • `If OPEC is having so much trouble coming up with this agreement,
  it
  se
  's a bad
  on huono
  sign
  merkki
  for how they will be able to deal with the start-up of Iraq
  siitä, kuinka he pärjäävät Irakin käynnistyksessä
  , ``the analyst added.
 • It
  is a remarkable
  on merkittävä
  sign
  merkki
  of mollycoddling
  ylihuolehtimisesta
  that racing has kept its levy at all
  , että hevosurheilu on ylipäänsä voinut säilyttää maksunsa
  .
 • The van circled the hotel twice, and Bodie dropped back by several cars, suspecting that the van driver was checking for any
  obvious
  selkeitä
  signs
  merkkejä
  of being followed
  seuratuksi tulemisesta
  .
 • How could he have missed the
  sign
  merkin
  before?
 • Though some children are born with extremely poor vision, often the first
  signs
  merkit
  occur in the teenage years and good vision is present until this time.
 • At this hour of the afternoon there were few
  signs
  merkkejä
  of life
  elon-
  in the house.
 • That
  Se
  , Bill says,
  is a
  on
  sure
  varma
  sign
  merkki
  that windy weather is on the way
  siitä, että odotettavissa on tuulista säätä
  .
 • Worried, Delaney followed, searching her face, fearing the
  tell-tale
  paljastavia
  signs
  merkkejä
  of toxicity
  myrkyllisyydestä
  .
 • `It
  's not a good
  ei ole hyvä
  sign
  merkki
  that the new government doesn't have enough confidence to emerge from protective custody
  , että uudella hallituksella ei ole riittävästi luottamusta nousta suojelevasta holhouksesta
  , ``Mr Roberts said.
 • It is free of charge and can help to detect early
  signs
  merkkejä
  of health problems
  terveysongelmista
  and prevent them developing.
 • Cash has flowed out of the money markets into the stockmarket, well before there is any
  clear
  selviä
  sign
  merkkejä
  of economic recovery
  talouden noususta
  .
 • `It
  is a
  On
  sign
  merkki
  of weakness
  heikkouden
  to ask for help
  pyytää apua
  .
 • On her way back to the pub, Ruth called at the house, which had all the curtains drawn as a
  sign
  merkkinä
  of mourning
  surun
  .

symptom.n

 • Satisfied with attending to the
  symptoms
  oireisiin
  of the economy's problems
  talousongelmien
  , the government has not applied itself to tackling some of their causes.
 • It
  is a
  on
  symptom
  oire
  of Manchester United's current ailment
  Manchester Unitedin nykyisestä vaivasta
  that players like Giggs are suffering from the tension
  , että pelaajat kuten Giggs kärsivät jännityksestä
  .
 • Communication breakdowns
  Tiedonvälityskatkokset
  are the most prevalent
  ovat yleisimpiä
  symptom
  oireita
  of organizational problems
  organisaation ongelmista
  .

symptomatic.a

 • It
  is
  on
  symptomatic
  tyypillistä
  of the depressed state of industry
  teollisuuslamalle
  that so few of the individuals interviewed had anything positive to say about their experiences
  , että niin harva haastatelluista pystyi sanomaan mitään positiivista kokemuksistaan
  .
 • I don't remember getting into any particularly heavy conversations, but
  that
  se
  is
  on
  symptomatic
  tyypillistä
  of the music press
  musiikkilehdille
  .
 • AN ATTEMPT to inflate the historical nugget of Shane into one vast indictment of America, this
  symptomatic
  oireellinen
  disaster
  katastrofi
  also served to gun down the Western for ten years.
FEE 
degree (info)
indicated (info)
indicator (info)
verb_chain