TransFrameNet:Reveal secret

From Sanat

admit.v

 • The Bulgarian authorities
  Bulgarian viranomaiset
  admitted
  myönsivät
  on Sept. 8
  syyskuun 8. päivänä
  that a Bulgarian state arms trading company, Kintex, had been involved in arms deals with Iraq despite the UN embargo
  että Bulgarian valtiollinen asekauppayritys Kintex oli myynyt aseita Irakille YK:n kauppasaarrosta huolimatta
  .
 • One of your Ministers
  Yksi ministereistänne
  today
  tänään
  admitted
  myönsi
  on television
  televisiossa,
  he hadn't read it
  ettei hän ollut lukenut sitä
  .
 • Societies
  Yhdistykset
  privately
  yksityisesti,
  admit
  myöntävät
  that they would have to respond with still higher mortgage rates if the Government raises base rates again to prop up sterling
  että niiden on vastattava vielä korkeammilla korkotasoilla, jos hallitus nostaa peruskorkoja uudelleen tukeakseen puntaa
  .
 • The climb was quickly repeated and downgraded, and
  Tribout
  Tribout
  ruefully
  apeasti,
  admitted
  myönsi
  he'd made a mistake
  että hän oli tehnyt virheen
  .
 • `Yes, ``
  "Kyllä",
  she
  hän
  admitted
  myönsi
  grudgingly
  vastahakoisesti
  .
 • He himself
  Hän itse
  admits
  myöntää
  (grudgingly)
  (pitkin hampain)
  to being `sensitive ``and `compassionate
  olevansa "herkkä" ja "myötätuntoinen"
  .
 • However,
  she
  hän
  admitted
  myönsi
  that she had felt very miserable for 3 or 4 months
  tunteneensa olonsa hyvin onnettomaksi kolmen tai neljän kuukauden ajan
  .
 • `
  Admit
  Myönnä,
  that you did it
  että teit sen
  !
 • Over the past four decades
  Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana
  ,
  Japanese managers
  japanilaisjohtajat
  have
  ovat
  often readily
  usein auliisti
  admitted
  tunnustaneet,
  that their companies have much to learn from more creative Americans or Europeans
  että heidän yrityksillään on paljon opittavaa luovemmilta amerikkalaisilta tai eurooppalaisilta
  .
 • A woman officer
  Naispoliisi
  also
  recently
  hiljattain
  admitted
  myönsi,
  having a close relationship with a prisoner during rehearsals for a play which Mr. Lodge produced
  että hänellä oli läheinen suhde vangin kanssa herra Lodgen tuottaman näytelmän harjoitusten aikana
  .
 • Even
  the Church
  kirkko
  will
  <empty>
  today
  tänä päivänä
  readily
  auliisti
  admit
  myöntää
  this
  tämän
  ,
  while remaining loath to relinquish many of the benefits obtained by the deception
  vaikka se samalla on haluton luopumaan monista petoksella saavutetuista eduista
  .
 • Though
  she
  hän
  had
  ollut
  never
  ei koskaan
  admitted
  myöntänyt
  it
  sitä
  to anyone
  kenellekään
  , she disliked being alone in the office since Arabella had fallen to her death from the fire escape: and the feeling was always worse in the evening.
 • He
  Hän
  admitted
  tunnusti
  the murder
  murhan
  in the few words he spoke to the people
  niillä muutamalla sanalla, jotka hän puhui ihmisille
  .
 • When
  he
  hän
  admitted
  tunnusti
  his offence
  rikoksensa
  to the SFA
  SFA:lle
  , poor Willie told them he had taken the drug to alleviate hay fever.
 • She
  Hän
  saw fit
  to
  <empty>
  admit
  myöntää
  to her musical background
  musiikillisen taustansa
  .
 • He
  Hän
  admitted
  tunnusti
  ten charges of possessing and supplying cannabis and speed over a period of a year
  kymmenen syytettä, jotka koskivat kannabiksen ja amfetamiinin hallussapitoa ja välittämistä vuoden aikana
  .
 • He
  Hän
  never
  ei koskaan
  admitted
  myöntänyt
  this
  tätä
  to himself
  itselleen
  in so many words
  niin monin sanoin
  , which was probably why he had occasional attacks of breathlessness and a tendency to develop a rash behind his ears.
 • Some people
  Jotkut ihmiset
  never
  eivät koskaan
  do
  <empty>
  admit
  myönnä
  defeat
  tappiota
  .
 • Makka
  Makka
  ,
  who
  joka
  admitted
  tunnusti
  causing Susan grievous bodily harm
  aiheuttaneensa Susanille vakavia fyysisiä vahinkoja
  , was jailed for five years.
 • Todd
  Todd
  yesterday
  eilen
  admitted
  myönsi
  driving with excess alcohol and failing to stop and report an accident
  rattijuopumuksen ja sen, ettei hän ollut pysähtynyt ja raportoinut onnettomuudesta
  .

come_clean.v

 • `So
  why
  miksi
  didn't
  et
  you
  <empty>
  just
  vain
  come clean
  kertonut totuutta
  about it
  siitä
  ?
 • The Government
  Hallitus
  has failed to add any convincing arguments to its feeble justifications for the changes, and dares not
  come clean
  kertoa totuutta
  about the real reasons
  todellisista syistä
  .
 • The Government
  Hallitus
  still
  vieläkään
  have not
  ei ole
  come clean
  kertonut totuutta
  about the information revealed in a Select Committee appendix
  valiokunnan liitteessä paljastetuista tiedoista
  .
 • Come clean
  Kerro totuus
  on all coups
  kaikista kaappauksista
 • Charity,
  I
  minun
  should have
  olisi pitänyt
  come clean
  kertoa totuus
  on that
  siitä
  right away
  saman tien
  .
 • Mr Salmond
  Herra Salmond
  also dismissed a call by Labour's Scottish affairs spokesman, Henry McLeish,
  to
  <empty>
  come clean
  kertomaan koko totuuden
  on the extent of the SNP's deal with the Government
  SNP:n sopimuksista hallituksen kanssa
  .
 • At this point
  Tässä vaiheessa
  I
  <empty>
  will
  <empty>
  come clean
  kerron totuuden
  and
  admit that the cyclists beat the support vehicle to Royston
  myönnän, että pyöräilijät luovivat huoltokulkuneuvon Roystoniin
  !
 • Labour
  Työväenpuolue
  will not
  ei
  come clean
  paljasta totuutta
  with its figures
  luvuistaan
  , so it is bound to describe ours as jiggery-pokery.
 • `
  Come clean
  Kerro totuus
  with me
  minulle
  ,
  Mister Cowley
  herra Cowley
  .
 • `And
  when we arrived at Heathrow
  kun saavuimme Heathrowlle
  I
  <empty>
  came clean
  kerroin totuuden
  ,
  telling them Natasha was seeking asylum
  ja sanoin Natashan hakevan turvapaikkaa
  .
 • Time
  Aika
  to
  <empty>
  come clean
  kertoa totuus
  .
 • He must ask Maud Bailey about the Prowler, yet how could
  he
  hän
  do so without
  coming clean
  kertomatta totuutta
  in some way
  jollakin tavoin
  --
  about his own interest in the matter
  omista intresseistään tässä asiassa
  ?
 • It was a dignified response if not departure with
  Spurs chief executive Terry Venables
  Spursin toimitusjohtaja Terry Venables
  forced
  to
  <empty>
  come clean
  kertomaan totuus
  over the Shreeves situation
  Shreevesin tilanteesta
  after a media leak
  mediavuodon jälkeen
  .
 • The vested interests of large corporations
  Suuryritysten omista eduista
  will not
  ei
  come clean
  kerrota totuutta,
  unless we force them
  ellei niitä pakoteta siihen
  .
 • BUCKINGHAM Palace
  BUCKINGHAMIN palatsi
  still
  yhä
  refused
  to
  <empty>
  come clean
  kertomasta totuutta
  last night
  eilisiltana
  on the Di smear letter
  Dianaa halventavasta kirjeestä
  .
 • Don't duck and weave > Be straight and
  come clean
  kerro totuus
 • Here
  Täällä
  ,
  talking exclusively to Steve Acteson
  puhuessaan yksinoikeudella Steve Actesonille
  ,
  Hearn
  Hearn
  has
  on
  come clean
  kertonut totuuden
  to laugh at his disasters and the worst decisions of his career
  nauraen fiaskoilleen ja uransa huonoimmille päätöksille
  .

confess.v

 • She
  Hän
  planned to say nothing about her ram-raid revenge -- but contacted police to
  confess
  tunnustaakseen,
  when they appealed for witnesses
  kun he pyysivät todistajanlausuntoja
  .
 • Sooner or later
  Ennemmin tai myöhemmin
  she
  hän
  would have to stand before the Mother Superior and
  confess
  tunnustettava,
  what she had done
  mitä oli tehnyt
  , but even that awful prospect couldn't quell her joy just then.
 • :
  Confess
  Tunnusta
  what you did wrong
  väärät tekosi
  to the person you wronged
  sille henkilölle, jota kohtaan olet tehnyt väärin
  .
 • Now
  Nyt
  it
  must be
  on
  confessed
  tunnustettava,
  that no one in that situation would be likely to justify his choice by saying `In recalling the tastes I found myself spontaneously moved to take the peach ``
  että kukaan ei tässä tilanteessa todennäköisesti puolustelisi valintaansa sanomalla: "Makuja muistelemalla huomasin kallistuvani spontaanisti persikan kannalle."
  .
 • But there are things you would be ashamed to tell even your doctor, things so vile
  they
  ne
  can only be
  voi
  confessed
  tunnustaa
  to the lowest, most contemptible functionaries of all
  vain alhaisimmille, kaikkein halveksittavimmille virkamiehille
  .
 • It
  must be
  On pakko
  confessed
  myöntää,
  that this test is a rather artificial one
  että tämä testi on melko keinotekoinen
  .
 • I
  <empty>
  wanted to
  confess
  tunnustaa
  to her
  hänelle
  once but balanced that against the need to be loved by her.
 • In an enclosed community such as Maubisson
  Maubissonin kaltaisessa suljetussa yhteisössä
  who
  Kuka
  would want to
  confess
  tunnustaa
  to a drunken idiot like Waldegrave
  Waldegraven kaltaiselle juopuneelle idiootille
  ?
 • You said that you weren't a Catholic, but there was
  something that
  jotakin
  you
  <empty>
  wanted to
  confess
  tunnustaa
  .
 • The breakthrough in the case came when
  Lashley
  Lashley
  confessed
  tunnusti
  the murder
  murhan
  to fellow inmates
  vankitovereilleen
  while still in prison
  ollessaan vielä vankilassa
  .
 • It was
  Nofomela who
  Nofomela
  broke the scandal by
  confessing
  tunnustamalla
  to his part in the Mxenge killing
  osallisuutensa Mxengen surmatyöhön
  ,
  24 hours before he was due to hang for an unrelated murder of a white farmer
  24 tuntia ennen kuin hänet oli määrä hirttää aiheeseen liittymättömästä valkoisen maanviljelijän murhasta
  .
 • Osborne
  Osborne
  broke down and
  confessed
  tunnusti
  to the killing
  surmatyön
  when a picture of the curtains in which Dean's body was wrapped was flashed on TV.
 • When these are taken into account
  Kun nämä otetaan huomioon,
  I
  minun
  have
  to
  <empty>
  confess
  tunnustettava,
  that I find it difficult to understand the additional insights and explanations which the Marxist method offers.
  että minun on vaikea ymmärtää niitä täydentäviä oivalluksia ja selityksiä, joita marxilainen metodi tarjoaa
 • Sir Brian
  Sir Brian
  confessed
  tunnusti
  about his fight against sin, his will to do good and his constant failures to carry this through
  taistelunsa syntiä vastaan, halunsa tehdä hyvää sekä alituiset epäonnistumisensa tämän toteuttamisessa
  .
 • Rick, 29
  Rick, 29
  ,
  confessed
  teki tunnustuksen
  about his ghostly arm
  aavekädestään
  to Lynn Redgrave
  Lynn Redgravelle
  on BBC TV's Fighting Back
  BBC TV:n Fighting Back -ohjelmassa
  last Wednesday
  viime keskiviikkona
  , but his revelations were never broadcast.
 • Alexandra
  Alexandra
  had
  oli
  confessed
  tehnyt tunnustuksen
  about the clarinet and the guitar
  klarinetista ja kitarasta
  ,
  at her inability to persevere with either
  omasta kyvyttömyydestään jatkaa sinnikkäästi kummankaan parissa
  .
 • In 1989
  Vuonna 1989
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  at a show trial
  näytösoikeudenkäynnissä
  to trafficking in gold and ivory
  salakuljettaneensa kultaa ja norsunluuta
  , and was shot.
 • If
  she
  hän
  'd
  olisi
  confessed
  tunnustanut
  at the beginning
  heti alkuun
  it wouldn't have been so bad, but how could she tell them now?
 • I
  Minun
  have
  to
  <empty>
  confess
  tunnustettava
  at this point
  tässä vaiheessa,
  that my own sensitivity to psychic phenomena is scarcely higher than that of a slab of concrete
  että oma herkkyyteni paranormaaleille ilmiöille on samaa luokkaa betonilaatan kanssa
  .
 • The mystery only ended when
  Downey
  Downey
  --
  racked by guilt
  syyllisyyden piinaamana
  --
  confessed
  tunnusti
  to the killing
  surmatyön
  earlier this year
  aiemmin tänä vuonna
  .
 • The city's Jewish community were outraged, as
  the youth
  nuori mies
  had
  oli
  previously
  aiemmin
  confessed
  tunnustanut
  to the killing
  surmatyön
  and a guilty verdict had been virtually taken for granted.
 • A MAN accused of attacking two girls while posing as a taxi driver
  MIES, jota syytetään hyökkäyksestä kahden tytön kimppuun hänen esiinnyttyään taksikuskina,
  had
  oli
  confessed
  tunnustanut
  to the crimes
  rikokset
  during a tape-recorded interview
  nauhoitetussa haastattelussa
  , it was claimed yesterday.
 • That man was
  Boldwood
  Boldwood
  ,
  on his way to Casterbridge
  matkalla Casterbridgeen
  to
  confess
  tunnustamaan
  to his crime
  rikoksensa
  .
 • He stood there like
  a weak-kneed schoolboy who
  tutiseva koulupoika, joka
  'd
  oli
  impulsively
  hetken mielijohteesta
  confessed
  tunnustanut
  to stealing the headmaster's wallet
  varastaneensa rehtorin lompakon
  .
 • In a letter of that autumn
  Sinä syksynä kirjoittamassaan kirjeessä
  Eliot
  Eliot
  confessed
  myönsi
  to using Arnold as a scarecrow -- apparently lifeless, but having under his arm a real gun to be fired against the old guard
  käyttäneensä Arnoldia linnunpelättinä – hän oli näennäisesti eloton, mutta hänen kainalossaan oli oikea ase, joka oli määrä laukaista vanhaa kaartia vastaan
  .
 • This week
  Tällä viikolla
  she
  hän
  finally
  lopulta
  confessed
  tunnusti
  to carrying on behind her husband's back
  jatkaneensa aviomiehensä selän takana
  .
 • Pinned down to favourites
  Kun häntä vaadittiin paljastamaan suosikkejaan,
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  to liking REM
  pitävänsä REMistä
  and has recently revived his Talking Heads collection.
 • Confused
  Hämmentyneenä
  , she agreed, and wrote
  a letter
  kirjeen,
  confessing
  jossa hän paljasti
  the weakness
  heikkouden
  to a friend outside
  ulkopuoliselle ystävälle
  ,
  asking her not to tell the stonyhearts at Suffragette Headquarters
  ja pyysi tätä olemaan kertomatta siitä suffragettien kivisydämille
  .
 • On December 22nd 1800
  Joulukuun 22. päivänä 1800
  ,
  both men
  molemmat miehet
  confessed
  tunnustivat
  their faith in Christ
  uskonsa Kristukseen
  .
 • This is very astute criticism of Yeats: but more to the point is that
  Pound
  Pound
  here
  tässä
  confesses
  tunnustaa
  self-doubts such as he would have concealed from anyone he did not trust absolutely
  itseluottamuksen puutteita, jotka hän olisi pitänyt piilossa keneltä tahansa, johon hän ei luota täydellisesti
  .
 • Eventually coaxed from his seclusion by his lance master
  Kun hänen peitsiopettajansa oli lopulta maanitellut hänet pois eristyksistä
  ,
  Dauntless
  Peloton
  confessed
  tunnusti
  his doubts and disillusionment
  epävarmuutensa ja pettymyksensä
  .
 • Debbie, who is now married, says: `
  Years later
  vuosia myöhemmin
  Luke
  Luke
  confessed
  tunnusti
  to friends
  ystävilleen,
  that he really fancied me
  että hän piti minusta kovasti
  .
 • `You're the most attractive of my parent's friends, ``
  "Sinä olet kaikkein viehättävin vanhempieni ystävistä",
  he
  hän
  confesses
  tunnustaa
  to her
  naiselle
  .
 • It gave me
  että siitä aiheutui minulle
  ,
  I
  <empty>
  confess
  Kerron
  to you
  sinulle
  frankly
  rehellisesti
  ,
  many hours of quiet grief, which I tried to bear with philosophy
  useita tunteja hiljaista kärsimystä, jonka yritin kestää filosofian avulla
  .
 • She
  Hän
  sends my mother presents and letters and once
  confessed
  tunnusti
  to me
  minulle
  she wished she was a lesbian
  että toivoisi hänen olevan lesbo
  .
 • Nutty
  Nutty
  changed, and felt obliged to
  confess
  tunnustaa
  to her parents
  vanhemmilleen,
  what she had been up to
  mitä hän oli puuhannut
  .
 • I can not make myself write down
  the things that
  asioita, joita
  Jekyll
  Jekyll
  ,
  with tears in his eyes
  kyynelsilmin
  ,
  confessed
  tunnusti
  to me
  minulle
  that night
  sinä yönä
  .
 • And only then
  Ja vasta silloin
  -- as
  Anita Jackson
  Anita Jackson
  was
  later
  myöhemmin
  to
  ruefully
  apeasti
  confess
  tunnusti
  to her editor
  kustannustoimittajalleen
  --
  did the reporter realise that she had a real, genuine scoop taking place in front of her very eyes
  toimittaja ymmärsi, että hänen silmiensä edessä oli tapahtumassa aito, oikea jymyuutinen
  .
 • Police charged Lashley after
  he
  hän
  'd
  oli
  confessed
  tunnustanut
  to fellow inmates
  vankitovereilleen
  in prison
  vankilassa,
  while he was serving 18 years for rape
  kun hän oli istumassa 18 vuoden tuomiota raiskauksesta
  .
 • At first the Republican claimed to share the general bafflement, until
  finally
  lopulta
  ,
  rather shamefacedly
  melko häpeilevään sävyyn
  ,
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  to Cooke
  Cookelle
  :
 • At about 5.30 p.m.
  Noin klo 17.30
  ,
  over twenty-seven hours into his detention
  yli 27 tunnin kuluttua pidätyksestään
  and
  after four extended bouts of questioning
  neljän pitkän kuulustelun jälkeen
  ,
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  to the robbery
  ryöstön
  .
 • Donald Peter Wingate
  Donald Peter Wingate
  ,
  forty-five years old
  45-vuotias
  ,
  an unemployed builder
  työtön rakentaja
  ,
  had
  oli
  confessed
  tunnustanut
  to everything
  kaiken
  .
 • In a case
  Eräässä tapauksessa
  in May 1988
  toukokuussa 1988
  ,
  a youth called Alladice
  nuorukainen nimeltä Alladice
  confessed
  tunnusti
  to armed robbery
  aseellisen ryöstön
  after the police had denied his request for a solicitor
  sen jälkeen, kun poliisi oli evännyt häneltä asianajajan
  .
 • `I was put out, ``
  "Minut irtisanottiin",
  confessed
  tunnusti
  Rose
  Rose
  ,
  sinking back into her seat
  ja vajosi takaisin tuolilleen
  .
 • But while on the subject of
  confessing
  tunnustamiseen
  ignorance
  tietämättömyyden
  , I must also state that I have so far made it through life without witnessing or participating in an Orange Walk.
 • Aged 28 and every inch the tall, pragmatic bassist
  28-vuotias pitkä, käytännönläheinen basisti
  ,
  Granville
  Granville
  confesses
  tunnustaa
  his own particular field of expertise
  omaa erikoisalaansa
  with remarkable candour, considering
  ihailtavalla vilpittömyydellä, ottaen huomioon
  .
 • And when
  I
  <empty>
  confessed
  tunnustin
  the other day
  tässä eräänä päivänä
  in the King's Head
  King's Headissa,
  that we were off on a trip to Dartington
  että olimme lähdössä matkalle Dartingtoniin
  , there were cynical smiles.
 • ROGER LYONS
  ROGER LYONS
  cheer fully
  iloisesti
  confessed
  tunnusti,
  that beer and sandwiches at No 10 would never again be on the trade union agenda
  että numeron 10 oluet ja sämpylät eivät enää koskaan olisi ammattiliiton asialistalla
  .
 • When Alison first walked into my office
  Kun Alison ensi kertaa käveli toimistooni
  ,
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  with a weak smile
  heikosti hymyillen
  ,
  `Life seems to have it in for me!
  "Elämällä tuntuu olevan jotain hampaankolossa minua kohtaan!"
 • `Deo gratias et Maria -- babies sleep! ``
  "Deo gratias et Maria – vauvat nukkuvat! ",
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  with a good-natured laugh
  sävyisästi naurahtaen
  .
 • `I expect it's because I'm writing and it takes longer, ``
  "Luulen, että se johtuu kirjoittamisestani ja se kestää kauemmin",
  Maggie
  Maggie
  confessed
  tunnusti
  with a shrug
  olkiaan kohauttaen
  .
 • At once you will have indulgence for
  all the sins which
  kaikista synneistä, jotka
  you
  <empty>
  confess
  tunnustat
  with a contrite heart
  katuvalla sydämellä
  .
 • `I was always certain, ``
  "Olin aina varma",
  Amaryllis
  Amaryllis
  confessed
  tunnusti
  with such resolute frankness that he totally disbelieved her
  sellaisella suoruudella, että mies ei lainkaan uskonut häntä
  .
 • `Not really, ``
  "Ei varsinaisesti",
  Jenna
  Jenna
  confessed
  tunnusti
  with an embarrassed look
  nolostuen
  .
 • As
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  in his autobiogaphy, Time of My Life (1984)
  omaelämäkerrassaan Time of My Life (1984)
  ,
  Van Leer carried a famous name but was prone to infamous conduct
  Van Leerillä oli kuuluisa nimi, mutta hänen käytöksensä oli usein surullisen kuuluisaa
  .
 • He would never forgive his absence at her moment of need --
  the fault
  vika
  was
  <empty>
  freely
  avoimesti
  confessed
  tunnustettiin
  in an agony of self-reproach
  itsehalveksunnan tuskassa
  ; but such, it seemed, was not Emilia's unspoken thought.
 • Lind
  Lind
  confessed
  tunnusti
  in 1891
  vuonna 1891
  to the Royal Commission
  Kuninkaalliselle komitealle,
  that ``unfortunately the new unionism has swallowed up our members
  että "valitettavasti uusi unionismi on nielaissut jäsenemme
  .
 • `I suppose I was feeling a bit guilty about being here, ``
  "Luultavasti minulla oli vähän syyllinen olo siitä, että olen täällä",
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  in a burst of honesty that she instantly wished back
  rehellisyyden puuskassa, jota hän välittömästi katui
  .
 • Freud
  Freud
  was at a disadvantage; the master of private motivations was vague about collective aberrations, and
  had
  oli
  confessed
  tunnustanut
  in 1914
  vuonna 1914
  :
  `All my libido is given to Austro-Hungary.
  "Annan kaiken libidoni Itävalta-Unkarille."
 • The Director of the State Historical Library, Mikhail Afanas'yev
  Valtion historiallisen kirjaston johtaja Mikhail Afanas'yev
  ,
  has
  on
  confessed
  tunnustanut
  in an interview with the newspaper Kuranty
  Kuranty-sanomalehdelle antamassaan haastattelussa,
  that, `Books from captured German holdings are perishing to a limited extent
  että "haltuunotettujen saksalaiskokoelmien kirjat ovat jossain määrin haurastumassa
  ``.
 • Under torture, which included beatings on the hands and feet, suspension by the wrists and electric shocks
  Kidutuksen alaisena, mihin sisältyi iskuja käsiin ja jalkoihin, ranteiden kiinnittämistä ja sähköiskuja
  ,
  he
  hänet
  was forced
  to
  <empty>
  confess
  tunnustamaan,
  that he was a member of a banned Islamic organisation.
  että hän oli kielletyn islamilaisen järjestön jäsen
 • The nervous enthusiasm of his expression was such that
  Miss Daunt
  neiti Daunt
  afterwards
  myöhemmin
  confessed
  tunnusti,
  that she thought he was about to use the gun on her.
  että hän ajatteli miehen aikovan käyttää asetta häneen
 • Some politicians
  Jotkut poliitikot
  freely
  avoimesti
  confess
  tunnustavat,
  that they have packed supposedly `independent ``inquiries
  että he ovat pakanneet oletettavasti "itsenäisiä" tutkimuksia
  ,
  in the hope they will produce a congenial result
  siinä toivossa, että ne tuottavat mieluisen tuloksen
  .
 • She wore a self-confident smile and a canary maternity smock made from upholstery linen that she'd bought from Harrods furniture department -- although
  she
  hän
  hadn't
  confessed
  tunnustanut
  that
  tätä
  to Toby
  Tobylle
  ,
  because Harrods was terribly unvisual
  koska Harrods oli hirvittävän ei-visuaalinen
  .
 • Overjoyed by the decision of the Lord Advocate not to take action against him
  Hän riemastui ylenpalttisesti korkeimman syyttäjän päätöksestä olla ryhtymättä toimiin häntä vastaan
  , and
  thinking himself now immune
  luullen nyt olevansa turvassa
  ,
  Waddell
  Waddell
  confessed
  tunnusti
  again
  uudelleen
  , and
  in much greater detail
  paljon yksityiskohtaisemmin
  .
 • `I feel like a criminal, ``
  "Tunnen oloni rikolliseksi",
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  innocently
  viattomasti
  to Eva
  Evalle
  once
  kerran
  ,
  in a moment of forgetfulness
  hajamielisyyden hetkellä
  ,
  truth unfortunately sneaking through
  kun totuus ikävästi ja vaivihkaa paljastui
  .
 • `It is true that the last few days have been hard, ``
  "On totta, että viimeiset päivät ovat olleet raskaita",
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  quietly
  hiljaa
  ,
  sliding his arm along Caroline's taut shoulders
  kuljettaen kättään Carolinen jännittyneillä hartioilla
  , `but tonight I will look after her.
 • I
  <empty>
  freely
  avoimesti
  confess
  Tunnustan
  to this failing
  tämän epäonnistumisen
  .
 • Awaiting execution
  Teloitusta odottaessaan
  ,
  Peace
  Peace
  finally
  lopulta
  confessed
  tunnusti
  to the murder of PC Cock
  PC Cockin murhan
  ,
  providing the detailed evidence to persuade the authorities of Habron's innocence
  ja antoi yksityiskohtaisia todisteita, jotka vakuuttivat viranomaiset Habronin syyttömyydestä
  .
 • Brought down to earth with a bang
  Minut palautettiin vaikuttavasti maan pinnalle
  ,
  I
  <empty>
  sheepishly
  hämilläni
  confessed
  tunnustin
  ,
  not yet aware that I had found my spiritual home
  enkä vielä ollut tietoinen siitä, että olin löytänyt henkisen kotini
  .
 • I
  <empty>
  too
  confessed
  tunnustin
  to some anxious moments
  joitakin huolestuneita hetkiä,
  as she happily passed the tiller over to me
  kun hän iloisesti ojensi minulle peräsinvarren
  .
 • Based on the teaching of Jesus about
  confessing
  tunnustamisesta
  faults
  virheidensä
  one
  omien
  to the other
  toisille
  , each brother chose another and they confessed to and directed each other.
 • Because of this
  Tämän vuoksi
  ,
  Jesus Christ
  Jeesus Kristus
  as God incarnate
  lihaksi tulleena Jumalana
  identifies himself with sinners, takes their part,
  vicariously
  heidän edestään
  confesses
  tunnustaa
  and bears the burden of
  their sins
  heidän syntiensä
  and the judgement which they bring about.
 • The three
  Nämä kolme
  ,
  tried before a special court
  jotka olivat syytettyinä erikoistuomioistuimen edessä
  ,
  had
  olivat
  confessed
  tunnustaneet
  to murder, looting and robbery
  murhan ja ryöstöt
  .
 • One night and morning didn't give
  her
  hänelle
  the right
  to
  <empty>
  confess
  tunnustaa
  her love
  hänen rakkauttaan,
  when it might just be a burden to him
  kun se saattaisi olla miehelle vain taakka
  .
 • The luckless creature
  Onneton olento
  ,
  who
  joka
  confessed
  tunnusti
  to coming from Leeds
  tulleensa Leedsistä
  as though it were an explanation of the folly
  aivan kuin se olisi selitys mielettömyydelle
  , abandoned it all and trudged home like a beaten cur.
 • `
  Confess
  Tunnustakaa
  your sins
  syntinne
  ,
  Muslim dogs
  muslimikoirat
  , ``said the Bosnian refugee, in slightly cautious tones, `and become Christians, or we slash you up!
 • My triumph was enhanced by the hard work of the past week;
  on occasions
  toisinaan
  even
  the Arussi trackers
  arussilaiset jäljittäjät
  had
  olivat
  confessed
  myöntäneet,
  they were exhausted
  että he olivat uupuneita
  .
 • `It was an emotional prop, ``
  "Se oli emotionaalinen tuki",
  he
  hän
  confessed
  tunnusti
  to Paula Yates
  Paula Yatesille
  on Channel 4's Big Breakfast
  Channel 4:n Big Breakfast -ohjelmassa
  this morning
  tänä aamuna
  .
 • `I don't do anything much, ``
  "En tee paljon mitään",
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  quietly
  hiljaa
  .
 • A DRC theologian
  DRC:n teologi
  had caused a sensation the previous day by
  openly
  avoimesti
  confessing
  myöntämällä
  to a sense of sin and guilt over the church's support for apartheid
  tuntevansa syntiä ja syyllisyyttä kirkon tuesta apartheidia kohtaan
  .
 • And
  she
  hänen
  had
  to
  <empty>
  confess
  myönnettävä
  ,
  much as she hated to
  niin paljon kuin hän sitä vihasikin
  ,
  that it felt nice to be on amicable terms with Jake
  että tuntui hyvältä olla ystävällisissä väleissä Jaken kanssa
  .
 • `I -- I didn't come back just for that, ``
  "Minä – minä en tullut takaisin vain sen vuoksi",
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  ,
  looking up into his proud, handsome face
  ja katsoi ylös hänen ylpeisiin, komeisiin kasvoihinsa
  .
 • SHAMED Leicester City tough-guy skipper Steve Walsh
  NÖYRYYTETTY Leicester Cityn kovanaamakapteeni Steve Walsh
  confessed
  myönsi
  after his latest red card
  viimeisimmän punaisen korttinsa jälkeen
  :
  `I feel like kicking soccer into touch!
  "Minusta tuntuu siltä, että haluan vältellä jalkapalloa!"
 • She had spoken and
  he
  hän
  ,
  by his tears
  kyyneltensä perusteella
  ,
  had
  oli
  confessed
  tunnustanut
  :
  everything was different
  kaikki oli toisin
  .
 • As she was treated in hospital
  Kun häntä hoidettiin sairaalassa
  ,
  the terrified teenager
  kauhistunut teini
  had
  oli
  confessed
  myöntänyt
  :
  `I don't know if I will have the nerve to go back to work.
  "En tiedä, onko minulla rohkeutta palata töihin.
 • Though
  I
  <empty>
  confess
  myönnän,
  there is probably a story there that I should very much like to hear
  että tähän liittyy luultavasti tarina, jonka haluaisin hyvin mieluusti kuulla
  .
 • `If by that you mean am
  I
  <empty>
  going to the police station to
  confess
  tunnustamaan
  , then no.
 • `It was love at first sight ``
  "Se oli rakkautta ensi silmäyksellä"
  ,
  confesses
  tunnustaa
  Sally
  Sally
  .
 • `Misjudgment on my part, ``
  "Virhearvio minun osaltani",
  confessed
  tunnusti
  the skipper
  kippari
  .
 • `From time to time my typing suffers from dyslexia, ``
  "Toisinaan kirjoitukseni kärsii lukihäiriöstäni",
  confesses
  tunnustaa
  Kingsley Amis
  Kingsley Amis
  .
 • `Actually, ``
  "Itse asiassa",
  confessed
  tunnusti
  the Navigator
  Navigaattori
  , perking up,
  `I composed a poem and quite a good one.
  "kirjoitin runon ja se on varsin hyvä."
 • `Not much, ``
  "Ei kovin paljon",
  confessed
  tunnusti
  Jean
  Jean
  .
 • I have a great deal of sympathy for
  Karl Popper's
  Karl Popperin
  confessed
  tunnustamalle
  life-long dislike about theorising about God
  elämänmittaiselle haluttomuudelle muodostaa teorioita Jumalasta
  .
 • Christians
  Kristityt
  are used to
  confessing
  tunnustamaan
  their sins against God and against other humans
  syntinsä Jumalaa ja muita ihmisiä vastaan
  , but is it really possible to sin against an ideal?
 • `
  I
  <empty>
  must
  täytyy
  confess
  tunnustaa
  something
  jotakin
  to you
  sinulle
  , ``he said.
 • `No -- well, yes, ``
  "Ei – no, kyllä",
  she
  hän
  confessed
  tunnusti
  with a little grin.
 • He
  Hän
  confessed
  tunnusti
  in the magazine Psychology Today
  Psychology Today -lehdessä
  to being uneasy with fans who asked him to make their day by autographing their guns
  vaivaantuvansa faneista, jotka pyytävät häntä kirjoittamaan nimikirjoituksensa heidän aseisiinsa
  .
 • `Remember
  me
  <empty>
  confessing
  tunnustin
  to Cal
  Calille,
  that I never had dreams
  etten koskaan näe unia
  ?
 • In London, ``
  Lontoossa",
  Alyssia
  Alyssia
  confessed
  tunnusti
  .
 • `
  I
  <empty>
  confess
  Tunnustan,
  myself bewildered by it all
  että olin ymmälläni siitä kaikesta
  -- since my lord's death, you see, it has been difficult to determine one's friends from one's enemies!
 • It will help if
  you
  <empty>
  confess
  tunnustat
  all
  kaiken
  at the trial.
 • It said the only solution to endemic condensation was full insulation and constant heat --
  a ``provocatively contentious and quite unacceptable conclusion
  johtopäätös, joka oli "ärsyttävän kiistanalainen ja melko lailla mahdoton hyväksyä"
  ,
  confessed
  tunnustettiin
  the report
  raportissa
  .

confession.n

 • Topaz knew
  she
  hänen
  would have to make her
  confession
  myönnettävä
  concerning her lost temper
  malttinsa menettäminen
  , but it was worth a penance.
 • Her
  Hänen
  shy
  ujo
  confession
  tunnustuksensa
  of love
  rakkauden-
  is in deep contrast to that of Natalia, who can not wait to show that her emotions are fully aroused when left alone with the same man.
 • Fryer also alleged that a fellow prisoner, Ronnie Bolden, a car dealer, was claiming
  his
  hänen
  alleged
  väitetty
  confession
  tunnustuksensa
  to two armed robberies
  kahdesta aseellisesta ryöstöstä
  was fabricated.
 • What made the whole case so remarkable
  was
  oli
  his
  hänen
  confession
  tunnustuksensa
  to five other murders
  viidestä muusta murhasta
  , his bizarre method of removing the evidence -- by dissolving the bodies in acid -- and his claims that he indulged in vampirism.
 • `
  You
  Voit
  can make
  your
  <empty>
  confession
  tunnustuksesi
  to me
  minulle
  , Molly.
 • `Elgar, ``said
  Valerie
  Valerie
  , making one of
  her
  <empty>
  rare
  confessions
  tunnustuksistaan
  to her mother
  äidilleen
  , `is just wonderful.
 • `A cross between REM and richard Marx, but not as good as either, ``
  "Sekoitus REMiä ja Richard Marxia, mutta ei yhtä hyvä kuin kumpikaan näistä",
  is
  on
  Fred's
  Fredin
  grim
  tuima
  confession
  arvio
  of how they sounded
  siitä, miltä he kuulostivat
  .
 • His protestations of devotion in the trial scene are, in our opinion, genuine, as
  is
  on
  his
  hänen
  confession
  tunnustuksensa,
  that his affair with the Countess is platonic
  että hänen suhteensa kreivittäreen on platoninen
  .
 • In other interviews celebrating his seventieth birthday,
  he
  hän
  made similar
  confessions
  tunnustuksia
  about his private experience
  henkilökohtaisesta kokemuksestaan
  -- confessions which, in the past, he would have been too defensive to make.
 • POLICE have new evidence of an alleged
  confession
  tunnustuksesta,
  by the son accused of murdering his parents in Jersey five years ago
  jonka on tehnyt viisi vuotta sitten Jerseyssä tapahtuneesta vanhempiensa murhasta syytetty poika
  , a court was told yesterday.
 • ITALY 'S continuing corruption probe took a fresh turn with the
  confession
  tunnustus
  by Carlo De Benedetti, Olivetti's chairman
  Olivettin puheenjohtajan Carlo De Benedettin
  ,
  that he, too, was forced to grease a few palms along the way
  siitä, että hänenkin on täytynyt ajan mittaan voidella muutamia henkilöitä
  .
 • The prosecution relied on the circumstances of the shooting, an alleged
  confession
  tunnustus
  by the defendant
  vastaajan
  to the husband of the deceased
  vainajan aviomiehelle
  , and previous threats to kill the deceased made by the defendant as testified to by the deceased's husband and sister.
 • `Without those powers, hacking would be almost impossible to prove, short of a
  confession
  tunnusta
  from the culprit
  rikoksentekijä
  .
 • It must be frustrating to arrive at a police station after a hectic drive, only to find that `the processes of investigation ``necessitated a quick
  confession
  tunnustusta
  from the client
  asiakkaan
  .
 • A police spokesman said: `We
  have
  on
  confessions
  tunnustukset
  from all three
  kaikilta kolmelta
  .
 • The opening sequence cross-cuts the reluctant
  confessions
  tunnustukset
  of a young wife (Andie MacDowell)
  nuoren vaimon (Andie MacDowell)
  to her therapist
  terapeutilleen
  , with the arrival in town of a left-over hippie (James Spader).
 • A man like Guy Sterne wasn't likely to blurt out a
  confession
  tunnustusta
  of guilt
  syyllisyydestään
  at the first accusation, was he?
 • Evans was brought to London where, after a lengthy interrogation,
  he
  hän
  signed a
  confession
  tunnustuksen
  to both the murders
  molemmista murhista
  , which he later retracted.
 • The government refused the paramilitaries the political status which they requested, and offered them the same terms as those given to surrendering drug traffickers: a reduction of prison sentences in return for
  confessions
  tunnustuksia
  to crimes
  rikosten
  .
 • He accused unnamed opposition parties of planning the assassination with the help of
  a hired Beninese killer who
  beniniläistä palkkamurhaajaa, joka
  , he said, had made a full
  confession
  tunnustuksen
  to the authorities
  viranomaisille
  .
 • Apparently
  he
  hän
  's made a
  full
  täyden
  confession
  tunnustuksen
  .
 • Many Clintonites look ruefully at the surge in Paddy Ashdown's polls after the
  adultery
  aviorikos-
  confession
  tunnustuksen
  .
 • Her
  shy
  ujo
  confession
  tunnustuksensa
  of love
  rakkauden-
  is in deep contrast to that of Natalia, who can not wait to show that her emotions are fully aroused when left alone with the same man.
 • Edward G. Robinson was blubbing a
  confession
  tunnustusta
  in the next cage, and George Raft was hollering for his lawyer in the one beyond that.
 • Tests showed
  his
  hänen
  confession
  tunnustustaan
  had been tampered with.
 • Heroic Thérèse, standing up straight to make
  her
  <empty>
  confession
  tunnustuksensa
  with shining eyes, await due punishment.
 • Mum nearly collapsed with the shame of
  his
  hänen
  confession
  tunnustuksensa
  , delivered with a straight face, and by the time she'd recovered, Jimmy was well out of the range of her punitive umbrella.
 • The
  honest
  Rehellinen
  confession
  tunnustus
  on top of the bag of lies was masterly.
 • Judging by the records a
  full
  täysi
  confession
  tunnustus
  accompanied by a fair amount of grovelling was the surest way to create a favourable impression.
 • Proof of this crime must be established by
  confession
  tunnustuksen
  or by four witnesses.
 • The people's
  Kansan
  confession
  tunnustus
  and Moses' intercession then result in a God-given means of protection from the effect of the venom.
 • The answer
  would be a
  olisi
  shy
  ujo
  confession
  tunnustus
  -- or smug boast -- of theft.
 • The
  confession
  Tunnustus
  is an exception to the hearsay rule.

confide.v

 • Meh'Lindi,
  I
  minun
  need
  to
  <empty>
  confide
  uskoutua siitä,
  what I learned in that conclave
  mitä opin siellä konklaavissa
  … ”
 • Judith
  Judith
  had
  oli
  once
  kerran
  confided
  tunnustanut,
  that she too had an uncertain grasp of the past
  että myös hänellä oli epävarma käsitys menneisyydestä
  ,
  though she'd been drunk at the time, and had denied it vehemently when he'd raised the subject again
  vaikka hän oli ollut sillä kertaa humalassa ja kieltänyt sen intohimoisesti, kun mies oli jälleen ottanut aiheen esille
  .
 • Only the grandmother seemed above it all, but
  in private
  kahden kesken
  she
  hän
  confided
  uskoutui,
  that the atmosphere of bickering recrimination made her feel sad and insecure
  että nahistelun ja vastasyytösten ilmapiiri sai hänet tuntemaan olonsa surulliseksi ja epävarmaksi
  .
 • `He can say that again, ``
  "Hän voi sanoa sen uudelleen",
  the lorry-driver
  rekkakuski
  confided
  uskoutui
  to me
  minulle
  .
 • When I was about II
  Kun olin noin 11,
  ,
  my mother
  äitini
  bashfully
  häveliäästi
  confided
  tunnusti
  to me
  minulle,
  that ``babies came out of their mummies' tummies
  että "vauvat tulevat ulos äitiensä vatsasta
  !
 • He had lit and extinguished the lamps of Bermondsey for over thirty years, and
  now
  nyt
  ,
  she
  hän
  confided
  tunnusti
  to her friends
  ystävilleen
  in vexation
  ärtyneenä
  ,
  he was going to be under her feet
  mies tulisi olemaan hänen tiellään
  .
 • Over the next few days he was never out of the press and
  in one emotional moment
  yhdellä emotionaalisella hetkellä
  he
  hän
  confided
  tunnusti
  to a journalist
  toimittajalle,
  that he felt betrayed by Scotland
  että hän tunsi Skotlannin pettäneen hänet
  .
 • Gloomily
  Synkästi
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  to his diary
  päiväkirjalleen
  ,
  `Too great a task, undertaken with inadequate reserves.
  "Liian suuri tehtävä, johon on ryhdytty riittämättömin varoin."
 • `I am not really me, ``
  "Minä en oikeasti ole minä",
  he
  hän
  had
  oli
  confided
  tunnustanut
  to Robert
  Robertille
  a few months ago
  muutamia kuukausia sitten
  ,
  as the two were on a bus, on their way to the Megabowl in Kingston
  kun he kaksi olivat bussissa matkalla Kingstonin Megabowliin
  .
 • `Sixty-seven years old, ``
  "67-vuotias",
  she
  hän
  confides
  tunnustaa
  to Becky
  Beckylle
  ,
  shaking her head
  ja pudistaa päätään
  ,
  `and my sister Minna still forgets she shouldn't speak with her mouth full.
  "ja siskoni Minna unohtaa vieläkin, ettei hänen pitäisi puhua ruoka suussa."
 • Flying back from Algeria
  Lentäessään takaisin Algeriasta
  ,
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  to Louis Terrenoire
  Louis Terrenoirelle,
  that the idea of finding a non-FLN third force with whom to strike a deal was now out of the question
  että ajatus FLN:ään kuulumattoman kolmannen sotajoukon löytämisestä ei enää tullut kyseeseen
  .
 • I
  <empty>
  confided
  Tunnustin
  my problem
  ongelmani
  to my neighbour
  naapurilleni
  on the hide bench
  piilopenkillä
  .
 • It occurred to Karelius to wonder whether
  the fräulein
  fräulein
  made a practice of
  confiding
  uskomisesta
  her problems
  hänen ongelmiensa
  to everyone
  kenelle tahansa
  as readily as in this instance
  yhtä auliisti kuin tässä tapauksessa
  .
 • He
  Hän
  confided
  uskoutui
  his second dream
  toisesta unestaan
  to me
  minulle
  .
 • `She's a good girl, ``
  "Hän on hyvä tyttö",
  he
  hän
  confided
  tunnusti
  ,
  offering the plate to Lucinda
  ja tarjosi lautasta Lucindalle
  .
 • The renegade
  Luopio
  comes slinking in and
  simperingly
  teennäisesti hymyillen
  confides
  tunnustaa
  to the general
  kenraalille
  his ability to lead his security forces to Sister Chiang
  kykynsä johtaa omat turvallisuusjoukkonsa Sister Chiangin luokse
  .
 • `Your uncle
  "Sinun setäsi
  ,
  for his own reasons
  omista syistään
  ,
  confided
  uskoutui
  something
  jostakin asiasta
  to Francis
  Francikselle
  and Francis is dead.
 • `But I wish
  she
  hän
  had
  olisi
  confided
  uskoutunut
  in me
  minulle
  --
  told me her reasons
  kertonut minulle syynsä
  .
 • Madame
  Madame
  does not
  ei
  confide
  uskoudu
  in me
  minulle
  to that extent
  siinä määrin
  .
 • Daphne
  Daphne
  treated them all with the same disdain,
  confiding
  uskoutuen
  in me
  minulle
  that her one true love was still serving on the Western Front
  siitä, että hänen tosirakkautensa palveli yhä länsirintamalla
  -- not that she once mentioned his name in my presence.
 • The jury heard how
  in January last year
  viime vuoden tammikuussa
  ,
  Paula
  Paula
  had
  oli
  confided
  uskoutunut
  in a friend
  ystävälleen
  about her husband's relationship
  hänen aviomiehensä suhteesta
  .
 • And
  after their lengthy and intimate chat
  heidän pitkän ja intiimin keskustelunsa jälkeen
  ,
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  in a naval colleague
  laivaston virkatoverille
  that `at the earliest opportunity ``he would visit Janet's shop in Beauchamp Place around the corner from Harrods
  siitä, että "ensimmäisen tilaisuuden tullen hän vierailisi Janetin kaupassa Beauchamp Placella, Harrodsin lähellä
  .
 • Well,
  I
  <empty>
  've
  olen
  confided
  uskoutunut
  in my mother
  äidilleni
  .
 • Maybe if
  she
  hän
  confided
  uskoutuisi
  in Kelly
  Kellylle
  about her background
  taustastaan
  , the other woman would be more understanding, Shannon thought ruefully.
 • Ana
  Ana
  may
  voi
  confide
  uskoutua
  in you
  sinulle,
  as she would never confide in me
  sillä hän ei koskaan uskoutuisi minulle
  .
 • He
  Hän
  had told Amy none of this but
  would have
  olisi
  happily
  mielihyvin
  confided
  uskoutunut,
  had she shown the least interest
  jos hän olisi osoittanut minkäänlaista kiinnostusta
  .
 • A monk
  Munkki
  , especially a recluse like Hopkins, would have few friends and
  would
  <empty>
  scarcely
  tuskin
  confide
  uskoutuisi
  in his brothers
  veljilleen
  at Glastonbury
  Glastonburyssa
  .
 • By the end of 1937
  Vuoden 1937 loppuun mennessä
  ,
  Gilbert Murray himself
  Gilbert Murray itse
  ,
  now committed to rearmament
  oli nyt sitoutunut uudelleenvarusteluun
  ,
  was
  ja
  confiding
  uskoutui
  privately
  yksityisesti
  :
  `We are no longer a peace Party opposing a Jingo party.
  "Emme enää ole rauhanpuolue, joka vastustaa kansalliskiihkoilijoiden puoluetta.
 • He learned quickly -- a vital quality, as
  Roosevelt
  Roosevelt
  had
  oli
  confided
  uskoutunut
  little
  hieman
  in his Vice-President
  varapresidentilleen
  , and Truman knew few details of government policy.
 • `Aah doubts but it's the galloping consumption, ``
  "Ah, epäilyksiä, mutta se on laukkaava kulutus",
  his mother
  hänen äitinsä
  had
  oli
  confided
  uskoutunut
  tearfully
  kyynelsilmin
  .
 • After six drinks
  Kuuden drinkin jälkeen
  the housekeeper
  taloudenhoitaja
  confided
  uskoutui
  in Paula
  Paulalle
  ,
  gave her the new address
  antoi hänelle uuden osoitteen
  .
 • In spite of being informed about the widespread criticism of his speech
  Huolimatta siitä, että hän sai tietoa puheeseensa yleisesti kohdistetusta kritiikistä
  ,
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  to his aide-de-camp
  adjutantilleen,
  that ``the army can do nothing against me
  että "armeija ei voi tehdä mitään minua vastaan"
  .
 • She
  Hän
  had
  oli
  confided
  uskoutunut
  this
  tästä
  to Liz
  Lizille
  in a tearful moment
  itkunsekaisella hetkellä
  ,
  not long after Jonathan had run off with the Williams girl
  ei kovin kauan sen jälkeen, kun Jonathan oli karannut Williamsin tytön kanssa
  .
 • Apparently
  his `lover ``, the erstwhile Angel of Charles, Miss Farrah Fawcett,
  hänen "rakastajansa", entinen Charlesin enkeli, neiti Farrah Fawcett,
  has
  on
  confided
  uskoutunut
  in a `pal
  kaverilleen
  :
  `I'm ashamed of the way he's let himself go
  "Häpeän sitä, kuinka hän on antanut itsensä vajota tuohon tilanteeseen.
  .
 • During the weeks directly afterwards
  Heti tätä seuraavien viikkojen aikana
  he
  hän
  confided
  uskoutui
  his distress
  ahdingostaan
  in Keith Gregory
  Keith Gregorylle,
  and it established a strong bond between them.
 • Sister Cooney sensed that
  he
  hän
  was about
  to
  <empty>
  confide
  uskoutumassa
  something that he might later regret
  jostakin, jota hän saattaisi myöhemmin katua
  .

disclose.v

 • Although he is now a few months past the usual retirement age of 65,
  Mr Sulzberger
  herra Sulzberger
  has not
  ei ole
  disclosed
  paljastanut,
  when he will go
  milloin hän aikoo lähteä
  .
 • The proposed rules will require the
  non-weapons powers
  ydinaseettomia valtiota
  to
  <empty>
  disclose
  paljastamaan,
  how much uranium they buy
  kuinka paljon uraania ne ostavat
  .
 • Last week
  The Northern Echo
  The Northern Echo
  disclosed
  paljasti,
  how Durham county councillors had voted to repossess the Duke Street premises in Darlington occupied by the Durlia Club
  kuinka Durhamin kunnanvaltuutetut olivat äänestäneet siitä, pitäisikö Darlingtonin Durlia Clubin käytössä olevat Duke Streetin tilat ottaa uudelleen haltuun
  .
 • Wilson
  Wilson
  disclosed
  paljasti
  the split into equally balanced factions
  jakaantumisen kahteen yhtä vahvaan ryhmäkuntaan
  when he said that two further members had also resigned on the grounds that a weakened Commission could no longer usefully continue.
 • It also allows the police and Customs to permit accountants to go on acting for a client after
  they
  he
  have
  ovat
  disclosed
  paljastaneet
  suspicious activity
  epäilyttävän toiminnan
  to them
  heille
  .
 • In particular, please
  do not
  älä
  disclose
  kerro
  it
  siitä
  to your doctor, employer or insurer
  lääkärillesi, työnantajallesi tai vakuutuksenantajallesi
  without first discussing the matter with me.
 • Neither of them
  Kumpikaan heistä ei
  disclosed
  kertonut,
  from whom this permission would have to be obtained
  keneltä tämä lupa pitäisi saada
  .
 • The move
  toimenpide
  ,
  disclosed
  paljastama
  by health chiefs
  Terveydenhuollon johtajien
  ,
  is likely to create controversy after the outcry over school league tables
  herättää todennäköisesti kiistoja sen jälkeen, kun myös kouluvertailuja paheksuttiin
  .
 • About 830,000 tonnes of tuna is sold annually in the US, and
  canners
  purkittajat
  have often failed
  to
  <empty>
  disclose
  kertoneet
  on their labels
  etiketeissä,
  where the tuna was caught, let alone under what conditions
  mistä tonnikalat on pyydystetty, olosuhteista puhumattakaan
  .
 • The situation
  tilanne
  disclosed
  kuvailtu
  in these two letters
  Näissä kahdessa kirjeessä
  is hard to disentangle.
 • In this case the seller will not be in breach of the terms implied by section 12 provided that before the contract was made
  he
  hän
  disclosed
  paljasti
  to the buyer
  ostajalle
  the existence of the lien
  pidätysoikeuden olemassaolon
  .
 • In these circumstances it is sufficient for
  the broker
  välittäjä
  to
  <empty>
  disclose
  kertoo
  to the customer
  asiakkaalle,
  that he is acting as principal
  että hän toimii päämiehenä
  , provided that he does not charge commission.
 • In August 1991
  she
  hän
  disclosed
  paljasti
  to her older half-sister
  vanhemmalle siskopuolelleen,
  that she had been sexually abused by her father
  että hänen isänsä oli käyttänyt häntä hyväksi
  .
 • Is
  he
  hän
  under a fiduciary obligation
  to
  <empty>
  disclose
  paljastaa
  to shareholders with whom he intends to trade
  osakkeenomistajille, kenen kanssa hän aikoo käydä kauppaa
  ,
  the fact that he holds inside information
  ja sen tosiasian, että hänellä on sisäpiiritietoa
  ?
 • I spent the evening just holding her, ``
  Koko illan vain pitelin häntä käsivarsillani",
  disclosed
  paljasti
  one bereaved owner
  yksi sureva omistaja
  .
 • The nature of such benefits
  Tällaisten avustusten luonne
  should be
  tulisi
  disclosed
  paljastaa
  .
 • How
  should
  pitäisi
  the bond
  arvopaperi
  be
  <empty>
  disclosed
  tuoda esiin
  in the company's accounts
  yrityksen kirjanpidossa
  ?
 • In January 1990 it
  was
  <empty>
  disclosed
  paljastettiin,
  that in 1976 a meltdown at Greifswald had only narrowly been averted
  että ytimen sulaminen Greifswaldissa vuonna 1976 oli vältetty vain täpärästi
  .
 • When I read out `La Parure ``to a writing class, I noticed that the penny dropped with some people just before
  the author
  kirjoittaja
  disclosed
  paljasti
  the secret
  salaisuudensalaisuus
  .

disclosure.n

 • But this was tempered by the
  disclosure
  paljastus siitä,
  that 35 per cent of firms expect to cut jobs over the same period
  että 35 prosenttia yrityksistä arvioi vähentävänsä työpaikkoja samana ajanjaksona
  .
 • The Korean visit is taking place in the shadow of new
  disclosures
  paljastusten
  by author Andrew Morton
  kirjailija Andrew Mortonin
  in an additional chapter of his book, Diana: Her True Story
  lisäkappaleessa hänen kirjansa "Diana: Her True Story"
  .
 • The
  disclosure
  paljastus
  from Sir James Sherwood, the man who revived the Orient Express,
  Sir James Sherwoodin, Idän pikajunan elvyttäneen miehen
  comes as Government plans to privatise BR are being questioned by two former Cabinet ministers.
 • His
  Hänen
  disclosure
  paljastuksensa
  in a Commons written reply
  alahuoneen kirjallisessa vastauksessa
  comes after changes in civil defence policy after the ending of the Cold War.
 • The correct state of affairs is understood by reading the warranty together with the
  disclosures
  paljastusten
  in the disclosure letter
  paljastuskirjeen
  .
 • The Prudential has recently called for
  greater
  suurempaa
  disclosure
  avoimuutta
  of treasury matters
  taloustilanteestaan
  by listed companies
  pörssiyhtiöiden
  .
 • Premature
  ennenaikainen
  disclosure
  paljastuminen
  of the pregnancy
  Raskauden
  was avoided by rendering Elisabeth's husband (Zacharias X) mute until delivery, with a painless procedure.
 • One needs to listen carefully to any client, but older people may be more reticent about
  disclosure
  paljastuksista
  to a stranger
  tuntemattomalle ihmiselle
  .
 • Following
  disclosures
  paljastuksia
  to the press
  lehdistö-
  that the World Wide Fund for Nature (WWF) invests in trans-national companies whose activities it campaigns against,
  että Maailman luonnonsäätiö (WWF) sijoittaa monikansallisiin yrityksiin, joiden toimintoja vastaan se kampanjoi,
  WWF has agreed to re-invest in ``ethical and Green companies.
 • She was not unaware that Lorimer had warmed to her during
  her
  hänen
  disclosures
  paljastustensa
  .
 • From
  today's
  Tämän päivän
  disclosures
  paljastusten perusteella
  , it would appear that the savings that would come from the setting up of a small number of large authorities will be less than was originally suggested.
 • Some other sensitive information has
  limited
  rajoitettu
  disclosure
  julkituloa
  .
 • A requirement for
  separate
  erillistä
  disclosure
  julkituontia
  on the balance sheet is proposed.
 • The assurance followed the
  disclosure
  paljastusta,
  on Jan. 21
  that Kazakhstan had in December 1991 test-fired a multi-warhead ICBM in violation of the START
  että Kazakstan oli joulukuussa 2001 koelaukaissut useita taistelukärkiä sisältävän mannertenvälisen ohjuksen START-sopimuksen vastaisesti
  .
 • The Companies Act 1985, requires a general policy of
  disclosure
  julkituontia
  of insiders' interests
  sisäpiiriläisten etujen
  .
 • The applicant had objected to the
  disclosure
  julkituontia
  of the report
  raportin
  to the Crown
  valtiolle
  .
 • Informed and reasoned debate takes place when there is
  full
  kokonaisuudessaan
  disclosure
  tuodaan esille
  of the facts
  tosiasiat
  .
 • However, there is nothing in it to suggest what these
  fuller
  kokonaisvaltaisemmat
  disclosures
  paljastukset
  might be.
 • It would be necessary to make
  full
  perusteellisesti
  disclosure
  tuoda esille
  of the arrangement
  järjestely
  in the financial statements
  tilinpäätöksissä
  .
 • Alternatively, if the OR feels that
  the debtor
  velallinen
  has made a
  full and honest
  kokonaisvaltaisesti ja rehellisesti
  disclosure
  tuonut esille
  and that there are no suspicious circumstances, he may dispense with the public examination.
 • When I first met them they had hardly ever granted interviews for the purpose of making any
  disclosures
  paljastuksia
  about their background
  heidän taustastaan
  .
 • He gave me no satisfactory answer, saying only that
  The Times
  The Timesin
  was set to make this
  disclosure
  paljastus
  in an article by a woman journalist
  naisjournalistin kirjoittamassa artikkelissa
  the following day
  seuraavana päivänä
  .
 • Any
  disclosure
  julkituonti
  of information
  tietojen
  contained in the plans,
  suunnitelmissa mainittujen
  it said, would be `extremely damaging to the Government's industrial relations policy ``.
 • Back in the summer of 1993, the City is seething with unhappiness about the latest proposals from the Government and the Stock Exchange on the
  disclosure
  julkituontia
  of price sensitive information
  arkaluonteisten hintatietojen
  by quoted companies
  noteerattujen yhtiöiden
  .

divulge.v

 • The secret
  Salaisuus
  --
  which
  jonka
  I
  <empty>
  now
  nyt
  divulge
  paljastan
  -- is that they are dead easy to grow.
 • She did not know much, but
  what she did
  sen, mitä hän tiesi,
  she
  hän
  was happy
  to
  <empty>
  divulge
  paljasti
  .
 • His silence following the question made her wonder if it was
  something
  asiasta, jota
  he
  hän
  had no wish
  to
  <empty>
  divulge
  paljastaa
  , but at last he said with simple sincerity, `She sent you to me.
 • This new Rose who had descended upon him had joined the gaudy throng, for
  reasons
  syistä, joita
  she
  hän
  wouldn't
  ei
  divulge
  paljastanut
  , and had lost some of her individuality.
 • Later that year, when Beltrami was acting for McGuinness in another matter, McGuinness admitted his involvement at Ayr --
  information that
  tietoja, joita
  Mr Beltrami
  herra Beltrami
  was unable
  to
  <empty>
  divulge
  paljastamaan,
  because of the confidentiality of the client-solicitor relationship.
 • I was entertained to
  an extremely competent description of the scene, future plans and prospects
  äärimmäisen asiantunteva kuvaus tilanteesta, tulevaisuudensuunnitelmista ja näkymistä, jotka
  divulged
  paljasti
  by a young enthusiast from the home team
  nuori kotijoukkueen fani
  .
 • He told himself: I'll have to be more careful; have to keep to myself the
  things
  asiat, jotka
  Miriam
  Miriam
  divulges
  paljastaa
  about her husband's past
  aviomiehensä menneisyydestä
  .
 • Not only must the prosecuting authorities have notice of the proposed order but they must unequivocally agree not to make use, directly or indirectly, of
  material
  aineistoa,
  divulged
  joka paljastetaan
  as a result of compliance with the order
  käskyn noudattamisen seurauksena
  .
 • This is a book much to be admired; it contains
  exactly the sort of information
  juuri sellaista tietoa, jota
  I
  <empty>
  would have
  olisin
  divulged
  paljastanut
  to my own foundation students
  omille perusopiskelijoilleni
  once upon a sketchbook project
  heidän luonnosprojektejaan varten
  .
 • `
  The Chief Constable
  Pääkonstaapeli
  was able
  to
  <empty>
  divulge
  paljastamaan
  to me
  minulle,
  that they think Gray was killed last Thursday night
  että he uskovat Grayn joutuneen tapetuksi viime torstaiyönä
  .
 • As Lord Denning said in Fraser v Evans:
  No person
  kenenkään
  is permitted
  to
  <empty>
  divulge
  julkistaa
  to the world
  maailmalle
  information which he has received in confidence
  tietoja, jotka hän on saanut luottamuksella
  , unless he has just cause or excuse for doing so.
 • `
  I
  <empty>
  'm not at liberty
  to
  <empty>
  divulge
  paljastamaan asiaa
  , ``said the postmaster.
 • `I normally go for the Vine Street set, ``
  "Valitsen normaalisti Vine Streetin ryhmän",
  he
  hän
  divulges
  paljastaa
  ,
  `but I didn't manage to get that in the final
  "mutta en onnistunut saamaan sitä finaaliin".
  .
 • `
  I
  Minua
  've been forbidden
  to
  <empty>
  divulge
  paljastamasta
  , ``she said.
 • In other words, there is one fund and
  the accounts
  tilit
  do not
  eivät
  divulge
  paljasta,
  the whereabouts of specific monies paid into it
  mistä siihen maksetut yksittäiset rahasummat ovat peräisin
  , only the whereabouts of the monies in the fund as a whole.
 • She hinted of
  an important secret
  tärkeästä salaisuudesta
  still
  to be
  <empty>
  divulged
  paljastamatta
  .
 • This was a police matter, and
  such information
  tällaiset tiedot
  should only be
  pitäisi
  divulged
  paljastaa vain
  to the legal teams
  juristeille
  , and possibly to the families, she said.
 • In the magazine profile
  Aikakauslehden henkilökuvassa
  ,
  Ms Sheehy
  rouva Sheehy
  divulges
  paljastaa,
  that she interviewed the woman named by Mrs Clinton
  että hän haastatteli rouva Clintonin nimeämää naista
  .
 • I must ask
  all of you
  teitä kaikkia
  , on your oaths of office, not
  to
  <empty>
  divulge
  paljasta
  the contents of this message
  tämän viestin sisältöä
  to anyone
  kenellekään
  before it is officially released.
 • Why
  Miksi
  divulge
  paljastaa
  the secret
  salaisuus
  now
  nyt
  ?
 • `Nobody knows, only God, ``she told him, only to be asked if
  God
  Jumala
  would
  <empty>
  divulge
  paljastaisi
  the information
  tiedon,
  if prayed to very hard
  jos sitä rukoiltaisiin häneltä erityisen kovasti
  .
 • Even
  the Pentagon
  Pentagon
  don't know or
  won't
  <empty>
  divulge
  paljasta,
  what type of plane it was
  minkä tyyppinen lentokone se oli
  .
 • Should he decide to open the envelope it must be on the condition that
  he
  hän
  will never
  ei koskaan
  divulge
  paljasta
  its contents
  sen sisältöä
  to any other living person
  yhdellekään toiselle henkilölle
  .
 • A responsibility emerges
  to
  <empty>
  divulge
  paljastaa
  certain facts
  tietyt tosiasiat
  .
 • You
  <empty>
  just didn't say those sort of things, or
  divulge
  paljastaisi
  such secrets
  sellaisia salaisuuksia
  ,
  about your wife
  vaimostasi
  .
 • Physical needs
  Politicians
  Poliitikkoja
  have been persuaded
  to
  <empty>
  divulge
  paljastamaan
  secrets
  salaisuuksia
  through sex
  seksillä
  .
 • When he says, ``What makes you so sure about these shares? you must reply, ``
  I
  <empty>
  can't
  en voi
  divulge
  paljastaa
  my sources
  lähteitäni
  .

divulgence.n

 • And can we expect states to allow non-coercive jural agencies to gather information in an effective manner when this involves the
  divulgence
  paljastamista
  of state secrets
  valtionsalaisuuksien
  , even if this is seen as the only way to secure confidence in, for instance, disarmament treaties?
 • VIENNA, Austria (AP) --- Senior Bosnian Serb and Muslim generals and officials sat down Thursday in Vienna's august Hofburg palace to start swapping
  military secrets whose
  sotilassalaisuuksia, joiden
  divulgence
  paljastaminen
  would have been treason just weeks ago.

leak.v

 • The Cabinet noted that
  the examination papers
  tutkintopaperit
  appeared
  to have been
  oli
  deliberately
  tahallaan
  leaked
  vuodettu
  in an attempt to shake the educational system and society at large
  yrityksenä huojuttaa koulutusjärjestelmää ja koko yhteiskuntaa
  .
 • When
  documents from the Conservative Cabinet's Family Policy Group
  konservatiivien kabinetin perhepolitiikkaryhmän asiakirjat
  were
  <empty>
  leaked
  vuodettiin
  in 1983
  vuonna 1983
  , they revealed that the then Employment Secretary Norman Tebbit believed women should abandon waged work and return to their homes.
 • The Queen ordered Charles to stop
  his friends
  hänen ystävänsä
  leaking
  vuotavat
  anti-Diana stories
  Dianan vastaisia tarinoita
  to the Press
  lehdistölle
  .
 • They are convinced
  anti-Diana stories
  Dianan vastaisia tarinoita
  are being
  <empty>
  deliberately
  tahallaan
  leaked
  vuodetaan
  from within the Palace
  palatsista
  as part of an undercover slur campaign
  osana salaista herjauskampanjaa
  .
 • `I am appalled at the manner in which
  Mr Birt's affairs
  herra Birtin asioita
  have been
  on
  leaked
  vuodettu
  from within the BBC
  BBC:stä
  .
 • The details
  yksityiskohdat
  have been
  ovat
  leaked
  vuotaneet
  by Gloucestershire officials
  Gloucestershiren viranomaiset
  from a local Government commission report
  paikallishallinnon komitean raportista
  .
 • The Whitehall documents
  Whitehallin asiakirjat
  leaked
  vuotamat
  by Mr Cook
  herra Cookin
  show arms embargo-breaking to Saddam was known at ministerial level.
 • The shocking card
  järkyttävän kortin
  was
  <empty>
  leaked
  vuotivat julkisuuteen
  by Allen's friends
  Allenin ystävät
  yesterday
  eilen
  in the latest twist to the world's most bitter and public custody battle
  maailman katkerimman ja julkisimman huoltajuuskiistan viimeisimmässä käänteessä
  .
 • They
  He
  leak
  vuotavat
  information about convoys
  tietoja kuljetussaattueista
  to members of the Campaign for Nuclear Disarmament
  ydinaseriisuntakampanjan jäsenille
  ,
  resulting in convoys being disrupted and people's lives being put in danger
  minkä seurauksena saattueita häiritään ja ihmishenget ovat vaarassa
  .
 • The document
  asiakirja
  ,
  leaked
  vuodettu
  to Green Magazine
  Green Magazinelle
  , details a memorandum of understanding between the UK and Malaysia, following a visit to the country by British forestry officials.
 • Labour
  Työväenpuolue
  leaked
  vuoti
  a letter he sent to the Welsh Secretary
  kirjeen, jonka hän lähetti Walesin ministerille
  ,
  revealing he intends to save money by abandoning national standards governing the size of schools and playgrounds
  paljastaen aikovansa säästää rahaa hylkäämällä kansalliset standardit, jotka säätelevät koulujen ja leikkikenttien kokoa
  .
 • The suggestion is that
  MI5 officers
  MI5:n virkailijat
  may be
  voivat
  leaking
  vuotaa
  some of the information
  joitakin näistä tiedoista
  .
 • However, in recent years there has been a mounting tendency for
  civil servants
  valtion virkamiehet
  to `
  leak
  vuotavat
  ``
  information
  tietoja
  to the press
  lehdistölle
  .
 • News of his arrest
  Uutiset hänen pidätyksestään
  was
  <empty>
  leaked
  vuodettiin
  to the newspapers
  sanomalehdistölle
  .
 • The Charter For The 1990s report
  1990-luvun raportin peruskirja
  leaked
  vuodettu
  last week
  Viime viikolla
  recommends that Radio 1 should distinguish itself from commercial stations by implementing new discussion and documentary programmes, and ape up-market Radio 3 with regular pop music concerts.
 • Although copies of the sample test
  Vaikka kopioita näytetestistä
  were
  <empty>
  leaked
  vuodettiin
  to the Belfast Telegraph
  Belfast Telegraphille
  immediately following its release
  heti sen julkaisun jälkeen
  , this newspaper in common with others can not print questions from it before June 14.
 • The cartoons caused outrage when
  they
  ne
  were
  <empty>
  leaked
  vuodettiin
  to the press
  lehdistölle
  last week
  viime viikolla
  .
 • The plan
  Suunnitelma
  was
  <empty>
  leaked
  vuodettiin
  to the New York Times
  New York Timesille
  yesterday
  eilen
  ,
  in time for the strategy hearings of the Senate Armed Services Committee, and the hearings on possible defence cuts before the Senate Budget Committee
  ennen senaatin sotavoimien komitean strategisia kuulemisia sekä senaatin budjettikomitean mahdollisia puolustusmäärärahojen leikkauksia koskevia kuulemisia
  .
 • And of course
  she
  hän
  leaked
  vuoti
  that
  tämän
  to the press
  lehdistölle
  .

reveal.v

 • The published report
  Julkaistu raportti
  reveals
  paljastaa
  that the `vehicular fraction ``of lead was 24 per cent
  että ajoneuvojen osuus lyijystä oli 24 prosenttia
  .
 • And
  Newman
  Newman
  revealed
  paljasti
  :
  `Lee came in high but there was nothing malicious about it
  "Lee tuli sisään pilvessä, mutta siinä ei ollut mitään pahanilkistä
  .
 • `It was terrifying, ``
  "Se oli kauhistuttavaa",
  she
  hän
  reveals
  paljastaa
  .
 • `In chosen instances, ``
  "Valituissa tapauksissa",
  Firenze
  Firenze
  had
  oli
  revealed
  paljastanut
  ,
  `the total human population of the galaxy will be compelled to function as one mighty mind
  "koko galaksin ihmispopulaatio pakotetaan toimimaan yhtenä mahtavana mielenä
  .
 • `I was rather chuffed -- then I found out it meant the fat one, ``
  "Olin varsin tyytyväinen – sitten huomasin, että se tarkoitti paksukaista",
  reveals
  paljastaa
  Sir Harry
  Sir Harry
  .
 • I wasn't breathing very well, ``
  En hengittänyt kovin hyvin",
  revealed
  paljasti
  Liz, who is occasionally troubled by asthma
  Liz, joka kärsii ajoittain astmasta
  .
 • Later it
  was
  <empty>
  revealed
  paljastettiin,
  that the money had come from a different source
  että rahat olivat tulleet eri lähteestä
  .
 • There is of course no reason why individual lenders should not make insurance compulsory for their clients:
  its cost
  sen kustannukset
  would have
  to be
  <empty>
  revealed
  paljastettava
  to the customer
  asiakkaalle
  , and it would have to be added into the calculated APR.
 • The tragic note in Rachel's voice suggested
  Lady Audley's secret
  Lady Audleyn salaisuus
  had just been
  oli juuri
  revealed
  paljastettu
  .
 • Some of the answers
  Jotkut vastaukset
  are
  <empty>
  revealed
  paljastetaan
  in this study, which was based on a project originated by the Sheffield Branch of Cruse
  tässä tutkimuksessa, joka perustuu Crusen Sheffieldin haaran käynnistämään projektiin
  .
 • But
  she
  hän
  would not
  ei
  reveal
  paljastanut
  to any of them
  kenellekään heistä,
  what the others had prescribed
  mitä toiset olivat määränneet
  .
 • As
  Kuten
  she
  hän
  revealed
  paljasti
  to writer Sherwood Anderson
  kirjailija Sherwood Andersonille
  , she had made a conscious decision to limit the type of image she believed had been most susceptible to critical misreadings in 1923:
 • Sixteen years ago
  this man
  tämä mies
  was prosecuted for
  revealing
  paljastamisesta
  the spy centre's true purpose
  vakoilukeskuksen todellisen tarkoituksen
  .
 • But Evelyn felt quite sure that
  he
  mies
  would not
  ei
  reveal
  paljastaisi
  her secret
  hänen salaisuuttaan
  .
 • She
  Hän
  reveals
  paljastaa
  her strategy
  strategiansa
  to Macbeth
  Macbethille
  ,
 • SPELLING everyday words is beyond the grasp of millions of Britons
  Miljoonat britit eivät hallitse tavallisten sanojen oikeinkirjoitusta
  ,
  a survey
  tutkimus
  revealed
  paljasti
  yesterday.

revelation.n

 • Mr Krenz, who is certain to become the next target of popular calls for revenge following the
  corruption
  korruptio-
  revelations
  paljastusten
  , left office warning that “ anti-democratic forces ” could now roll back the process of change he had tried to introduce.
 • After the
  fatherhood
  Isyyden
  revelations
  paljastumisen
  he threw out his wife and child and became violent and aggressive.
 • The last straw
  was the court
  oikeuden
  revelation
  paljastus siitä,
  that Mona Bauwens, the daughter of a PLO official, paid for a luxury holiday for Mellor and his family
  että Mona Bauwens, PLO:n virkailijan tytär, maksoi luksusmatkan Mellorille ja hänen perheelleen
  .
 • You might discover that
  someone else such as the bride's mother
  jollakin muulla, kuten morsiamen äidillä,
  has really interesting
  revelations
  paljastuksia
  about the bride
  morsiamesta
  .
 • His resignation, and the subsequent
  revelations
  paljastukset
  about his personal life
  hänen henkilökohtaisesta elämästään
  , caused widespread shock in Ireland.
 • This dramatic demonstration was part of a series of campaigns and rallies which took place in the summer of 1885, as an immediate response to the
  revelations
  paljastuksiin
  by the Pall Mall Gazette
  Pall Mall Gazetten
  of the horrors of juvenile prostitution
  nuorisoprostituution kauheuksista
  .
 • ``The forthright
  revelation
  paljastuksen
  by Magic Johnson
  Magic Johnsonin
  that he is infected with HIV
  HIV-tartunnastaan
  was welcomed on Nov. 11 by the director of WHO's global programme on AIDS, Michael H. Merson.
 • He was no longer interested in sensational
  revelations
  paljastuksista
  by anonymous informants
  nimettömien tietolähteiden
  .
 • Suspicions regarding the character of the working class husband were fuelled during the 1870s by
  revelations
  paljastukset
  concerning wife-beating
  vaimonhakkaamista koskevat
  and the propaganda campaign mounted by Frances Power Cobbe, a leading middle class feminist, over what she called `wife torture ``.
 • Given the increasing dissent in the US and
  recent
  viimeaikaiset
  revelations
  paljastukset,
  concerning new illicit actions against activists
  jotka koskevat uusia laittomia toimia aktivisteja vastaan
  , it seems like good advice indeed.
 • By mid-1946, serious alarm was being expressed within the USA about Soviet expansion in Europe (coupled with the
  revelations
  paljastuksiin
  from Canada
  kanadalais-
  of a Soviet atomic spy ring
  Neuvostoliiton atomivakoojaringistä
  ), and a tougher line began to emerge from the White House on foreign policy issues.
 • Marje now admits that her carefully nurtured image has been torn apart by
  revelations
  paljastukset
  from a new biography
  uuden elämäkerran
  .
 • He wrote a short book entitled What Happened in Burma, described on the cover as `the frank
  revelations
  nuoren burmalaisen vallankumousjohtajan avoimet paljastukset
  of a young Burmese revolutionary leader who has recently escaped from Burma to India
  hiljattain Burmasta Intiaan paennen
  ``.
 • Any trawl through the columns of local papers of the time catches a number of cases of cruelty to apprentices which to our age, shocked by
  revelations
  paljastukset
  of child abuse
  lasten hyväksikäytöstä
  , suggests the tip of an iceberg.
 • Advisers closest to the Queen were furious at her behaviour in Korea -- and about new
  revelations
  paljastuksista,
  on her marriage
  jotka koskevat hänen avioliittoaan
  by author Andrew Morton
  kirjailija Andrew Mortonin
  .
 • Anthony Holden, whose book `contains
  revelations
  paljastuksia
  on the collapse of four royal marriages
  neljän kuninkaallisen avioliiton epäonnistumisesta
  ``believes that the 1,000-year-old monarchy is in peril.
 • Morton is also thought to confirm
  revelations
  paljastukset
  that the Mediterranean cruise that Diana and Charles took with their boys this summer was a sham
  siitä, että Välimeren-risteily, jolle Diana ja Charles lähtivät poikiensa kanssa tänä kesänä, oli huijausta
  .
 • The prospect of scaring off awkward
  media
  media-
  revelations
  paljastusten
  will always provide a great temptation for Attorneys to bluff.
 • Yet the frustratingly small amount we are told about the marriage emerges in the form of
  Paulina's
  Paulinan
  anguished
  revelations
  paljastusten
  rather than as the outcome of discussion and challenge.
 • If he hoped for public sympathy from
  his
  <empty>
  revelations
  paljastuksistaan
  about the affair and marriage
  suhdetta ja avioliittoa koskevilla
  , he was very wrong.
 • My main concern, however, on this throbbing morn, is to reassure any of my admirers whose opinion of me may have been diminished by
  David and Ted's
  Davidin ja Tedin
  startling
  revelations
  paljastukset,
  concerning the use to which I have been known to put my sinuses
  jotka koskevat sitä, minkälaiseen käyttöön minun tiedetään asettaneen onteloni
  .
 • Maritime historians rate
  his
  hänen
  revelations
  paljastuksiaan
  of seafaring conditions
  merenkulun oloista
  highly.
 • His studied ambiguity appeared somewhat cynical in the light of
  his
  hänen
  revelation
  paljastaessaan,
  that he nearly cut the line from the proofs of the book
  että hän miltei etuili kirjan vedosten perusteella
  .

spill beans.v

 • He
  Hän
  had not been on the verge of
  spilling
  tekemässä
  the
  beans
  paljastusta
  -- people just die, that's all.
 • It is said that
  Jimmy Marshall
  Jimmy Marshall
  spilt
  teki
  the
  beans
  paljastuksen
  about this massive unclimbed buttress of corners and cracks
  tästä massiivisesta, kiipeämättömästä, mutkien ja halkeamien täyteisestä ulkonemasta
  to the Rock and Ice in Chamonix
  Chamoinixin Rock and Icelle
  .
 • It was that very irrevocability that caused him to lift his own confidentiality order leading to
  OSF
  OSF:n
  spilling
  tekemään
  the
  beans
  paljastuksen
  .
 • Come on,
  spill
  paljasta
  the
  beans
  asia
  .
 • The man
  Mies
  himself is more than happy
  to
  <empty>
  spill
  tehdä
  the
  beans
  paljastuksia
  about how he goes about capturing a memorable guitar sound on tape
  siitä, kuinka hän tallentaa ikimuistoista kitarasoundia nauhalle
 • It was as if he'd known -- as if he'd somehow been alerted to the fact that
  she
  hän
  was about to cave in,
  to
  <empty>
  spill
  tekemässä
  the
  beans
  paljastuksen
  on their bogus relationship
  heidän valesuhteestaan
  .
 • One of their number has just written a book questioning this kind of control and
  spilling
  tekemässä
  the
  beans
  paljastuksen
  of angst
  ahdistuneen
  rather as American and British feminist writers did in the Seventies.
FEE 
addressee (info)
completeness (info)
containing_event (info)
depictive (info)
event_description (info)
frequency (info)
information (info)
internal_cause (info)
location_of_protagonist (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
re-encoding 
source_material 
speaker (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain