TransFrameNet:Respond to proposal

From Sanat

rebuff.v

 • Soon after this statement, in November 1979
  Pian tämän lausunnon jälkeen, marraskuussa 1979
  ,
  Taraki's successor Hafizullah Amin
  Tarakin seuraaja Hafizullah Amin
  reportedly
  rebuffed
  torjui
  a Soviet request to establish an air base at Shindand near the Iranian border
  Neuvostoliiton pyynnön rakentaa lentotukikohta Shindandiin lähelle Iranin rajaa
  .
 • Exceptions have been made in four areas where the high incidence of large industrial users quickly took up the 15%, but
  attempts by the EIUG to have the concessions extended
  EIUG:n yritykset laajentaa myönnytyksiä
  have been
  on
  rebuffed
  torjunut
  by Littlechild
  Littlechild
  .
 • The electorate
  Äänestäjät
  , to the surprise of many,
  rebuffed
  torjuivat
  Baldwin
  Baldwinin
  and denied him a mandate for Protection.
 • The offer
  Tarjouksen
  was
  <empty>
  immediately
  välittömästi
  rebuffed
  torjui
  , however,
  by one of the two big generating companies being created under privatisation, which said it would seek fuel from a wider range of sources, including imported coal
  toinen kahdesta suuresta yksityistämisessä luotavasta energiayhtiöstä, joka sanoi, että se selvittäisi muita energianlähteitä, mukaan lukien maahantuotua hiiltä
  .
 • Twice
  Kahdesti
  in the past
  aiemmin
  regulators
  valvojat
  have
  ovat
  rebuffed
  torjuneet
  attempts by KKR to invest in banking
  KKR:n yritykset sijoittaa pankkitoimintaan
  .
 • PROMINENT left-wingers
  NIMEKKÄÄT vasemmistolaiset
  yesterday
  eilen
  rebuffed
  torjuivat
  appeals for unity behind Labour's policy review
  työväenpuolueen politiikkakatsauksen taustalla olevat vetoomukset yhtenäisyyden puolesta
  and accused the party leadership of a calculated effort to stifle grassroot dissent.
 • The Belgians
  Belgialaiset
  abruptly
  äkillisesti
  rebuffed
  torjuivat
  a request for free stores
  vaatimukset ilmaiskaupoista
  ; the Dutch and the Germans eventually agreed, but on sale-or-return terms.
 • Pan Am
  Pan Am
  has
  on
  rebuffed
  torjunut
  TWA's first advances
  TWA:n ensimmäiset lähestymisyritykset
  .

reject.v

 • A proposal to build more barracks
  ehdotuksen rakentaa lisää kasarmeja
  was
  <empty>
  rejected
  hylkäsi
  by Parliament
  Parlamentti
  in 1739
  vuonna 1739
  on the grounds that `the people of this kingdom have been taught to associate the idea of barracks and slavery ``
  sillä perusteella, että "tämän kuningaskunnan väki on oppinut yhdistämään kasarmit orjuuteen"
  .
 • The proposal
  Ehdotus
  was, however,
  rejected
  hylättiin
  in favour of a management buyout which valued the company at £4 million in January 1987.
 • They need the support of
  the Social Democrats who
  sosiaalidemokraateilta, jotka
  have
  ovat
  rejected
  hylänneet
  their offer to form a coalition
  tarjouksensa koalition muodostamisesta
  .
 • He
  Hän
  rejected
  hylkäsi
  an initial request for a meeting
  alustavan tapaamispyynnön
  , indicating that a consultation paper would soon be released.
 • An Icelandic request for permission to take an ``interim commercial quota of 192 minke and 91 fin whales over the coming year
  Islannin pyyntö saada lupa "väliaikaiselle" kaupalliselle kiintiölle, johon sisältyisi 192 lahtivalasta ja 91 sillivalasta seuraavan vuoden aikana,
  was
  <empty>
  rejected
  hylättiin
  .
 • Last Friday
  Viime perjantaina
  ,
  the US
  Yhdysvallat
  rejected
  hylkäsi
  a Soviet suggestion that the two superpowers act as guarantors of the peace process
  Neuvostoliiton ehdotuksen siitä, että nämä kaksi suurvaltaa toimisivat rauhanprosessin takaajina
  .
 • Significantly, perhaps, he did not say what he would do if
  the scheme
  suunnitelma
  was
  <empty>
  rejected
  hylättäisiin
  on economic grounds
  taloudellisin perustein
  .
 • The Minister will remember that
  the Stopover project in my constituency, which was designed to allow 16 young homeless people to stay in the area
  minun vaalipiirini Stopover-projektin, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa 16 kodittoman nuoren oleilu alueella
  ,
  was
  <empty>
  rejected
  hylkäsi
  by the Scottish Office
  Skotlannin ministeriö
  last year
  viime vuonna
  .
 • The parliamentary Select Committee on Education saw a need for clarification and a more analytical approach, but
  the call for a national advisory body
  ehdotuksen kansallisesta neuvoa-antavasta elimestä
  was
  <empty>
  rejected
  hylkäsi
  by the government
  hallitus
  .
 • Plans to convert a building used for storage to form part of an existing house in Bridge Street, Middleton in Teesdale
  suunnitelmat muuttaa varastokäytössä ollut rakennus osaksi olemassaolevaa taloa Bridge Streetillä, Teesdalen Middletonissa
  ,
  was
  <empty>
  rejected
  hylkäsivät
  by Teesdale district councillors
  Teesdalen alueen kunnanvaltuutetut
  on the grounds that there was inadequate parking
  sillä perusteella, että pysäköintitilaa ei ole riittävästi
  .
 • LINFIELD are pondering a fresh move for Ballymena United striker Neil Candlish after
  having
  <empty>
  a £20,000 bid
  20 000 punnan tarjouksen
  rejected
  hylkäsi
  by the Braid club
  Braid-seura
  last week
  viime viikolla
  .
 • Such an interpretation of the law of karma which may have satisfied orthodox Hindus
  tällaisen tulkinnan karman laista, joka on voinut tyydyttää ortodoksihinduja,
  is
  <empty>
  rejected
  torjuu
  by Gandhi
  Gandhi
  out of hand,
  for he finds it inconceivable to divorce morality from religion
  sillä hän pitää mahdottomana ajatella, että moraali erotettaisiin uskonnosta
  .
FEE 
explanation (info)
interlocutor (info)
iteration 
manner (info)
proposal (info)
speaker (info)
time (info)
verb_chain