TransFrameNet:Required event

From Sanat

be_supposed_(to).v

 • Nor is
  it
  sen
  supposed
  ole tarkoitus
  to intercept communications entering and leaving America
  salakuunnella Yhdysvalloista lähteviä tai sinne tulevia viestiyhteyksiä
  .
 • But what
  is
  <empty>
  it
  sen
  supposed
  on tarkoitus
  to mean
  merkitä
  .

better.v

 • `
  We
  Meidän
  better
  on parasta
  get a move on
  liikkua
  .
 • It
  Sen
  better
  on parasta
  be good
  olla hyvä
  . ”
 • `
  I
  Minun
  'd
  better
  parasta
  be going
  mennä
  , ``said Melissa.

got_to.v

 • `
  I
  Minun
  just
  got to
  pakko
  miss it
  jättää se välistä
  , ``shrugs Knopfler.
 • We
  Meidän
  've just
  on vain
  got to
  pakko
  .
 • I
  Minun
  've simply
  got to
  pakko
  go to her
  mennä hänen luokseen
  .
 • `
  You
  Sinun
  've
  on
  got to
  pakko
  know what you're taking on
  tietää, mihin olet ryhtymässä
  ,
  especially if, like us, you choose a child of 2 or older
  etenkin jos meidän laillamme valitset 2-vuotiaan tai vanhemman lapsen
  .
 • `I think
  I
  minun
  've
  got to
  täytyy
  see him
  tavata hänet
  .

gotta.v

 • `Waal, based on the UK track record in recent years, I guess
  I
  minun
  gotta
  on pakko
  go along with Pat and Fred
  lähteä Patin ja Fredin matkaan
  , ``he replied, shaking his head slowly.
 • `
  I
  Minun
  gotta
  täytyy
  be back here at seven
  olla takaisin täällä seitsemältä
  !
 • If
  I
  minun
  gotta
  on
  wait for him
  odotettava häntä
  , I might as well wait for you too, mightn't I?
 • `Not if
  I
  minun
  've gotta
  on
  play this afternoon
  soitettava tänään iltapäivällä
  , ``said Luke, sitting down next to Perdita.
 • I
  Minun
  gotta
  täytyy
  go to New York
  lähteä New Yorkiin
  .

had better.v

 • She
  Hänen
  had better
  on parasta
  do so by April 10
  tehdä niin huhtikuun 10. päivään mennessä
  or it will be too late
  tai on liian myöhäistä
  .
 • `Perhaps
  I
  minun
  'd better
  on parasta
  explain
  selittää
  .
 • I think
  you
  sinun
  'd better
  on parasta
  get yourself sorted out
  hoitaa oma tilanteesi kuntoon
  .

hafta.v

 • `
  We
  Meidän
  're going
  to
  <empty>
  hafta
  on pakko
  give a big coffee party for the auto buyer from Henderson and Company
  pitää iso kahvitilaisuus Henderson and Companyn autohankkijalle
  , so make it a nice one.
 • `
  We
  Meillä
  hafta
  on
  have a picture of a Mr Boyd Stych as well
  oltava kuva myös herra Boyd Stychista
  .
 • Y'know, flower child,
  we
  meidän
  're gon na
  hafta
  on
  stop meetin' like this
  lopetettava tällaiset tapaamiset
  ,
  or folks'll start talkin'
  tai huhuja alkaa kiertää

must.v

 • When at last Tamar and Stephen decided that
  they
  heidän
  really
  must
  pakko
  leave
  lähteä
  , Victoria pleaded for them to stay a little longer.
 • This exists simply because
  he
  hänen
  must
  on
  necessarily reveal aspects of a closed and somewhat secretive society to the outside
  väistämättä pakko paljastaa suljetusta ja jossain määrin salamyhkäisestä seurasta asioita ulkopuolisille,
  if he is to pursue any ethnography at all
  jotta hän pystyy tekemään minkäänlaista etnografista tutkimusta
  .
 • Put very simply, in order to know anything
  we
  meidän
  must
  on pakko
  assume certain things in faith
  ottaa jotkin asiat uskonvaraisina
  .
 • I'll come home when I can, but
  I
  minun
  must
  täytyy
  go to London
  lähteä Lontooseen
  .
 • They
  Heidän
  must
  täytyy
  take a realistic view and look objectively
  tarkastella asioita realistisesti ja objektiivisesti
  when deciding which movements will best describe individuality
  päättäessään, mitkä liikkeet parhaiten kuvaavat yksilöllisyyttä
  .
 • If such people are not genuine asylum seekers
  Jos tällaiset ihmiset eivät ole aitoja turvapaikanhakijoita,
  we
  meidän
  must
  on pakko
  take action to protect the rest of the community, including the ethnic minorities, from them
  ryhtyä toimenpiteisiin suojellaksemme heiltä muuta yhteisöä, mukaan lukien etnisiä vähemmistöjä
  .
 • I
  Minun
  must
  täytyy
  find Maggie
  löytää Maggie
  .
 • You
  Sinun
  must
  on pakko
  stand guard over him
  vahtia häntä
  at all times
  koko ajan
  .
 • Finally,
  the citizen
  kansalaisella
  must
  on pakko olla
  ,
  if true to his quality
  jotta hän olisi uskollinen ominaislaadulleen
  ,
  be possessed of some civic virtue
  jonkinlaisia kansalaishyveitä
  .
 • Teachers
  Opettajien
  must
  täytyy
  always
  aina
  realise that the `obvious purpose of school is to fit children to the society in which they will grow up ``
  ymmärtää, että "koulun ilmiselvä tarkoitus on mukauttaa lapset yhteiskuntaan, jossa he kasvavat aikuisiksi".
  .

oughta.v

 • Filter your water like
  Suodatitko veden niin kuin
  you
  sinun
  oughta
  pitäisi
  ?
 • `
  You
  Sinun
  oughta
  pitäisi
  be shamed
  hävetä
  .
FEE 
explanation (info)
negative_consequences 
required_situation (info)
verb_chain