TransFrameNet:Relating concepts

From Sanat

connect.v

 • David was confident the police had
  no evidence
  mitään todisteita,
  to
  jotka
  connect
  yhdistäisivät
  him
  hänet
  with the murder
  murhaan,
  otherwise they would have arrested him by now.

link.v

 • Thirdly,
  both murders
  molemmat murhat
  are certainly
  taatusti
  linked
  liittyvät
  with Sir Ralph's dreadful betrayal of Bartholomew Burghgesh in Cyprus so many years ago
  siihen, että Sir Ralph petti hirveällä tavalla Bartholomew Burghgeshin Kyproksella kauan sitten
  .
 • Mr Martin, in his research on migration, discovered the existence of
  a toll-free telephone number
  maksuttoman puhelinnumeron, joka
  linking
  yhdisti
  Michigan growers
  michiganilaiset kasvattajat
  to farm workers in the Mexican state of Michoacan
  Meksikon osavaltio Michoacanin maatyöläisiin
  .
 • From the 1930s,
  the clearing banks
  selvityspankit
  directly
  suoraan
  linked
  kytkivät
  their interest rates
  korkotasonsa
  to Bank Rate
  pankkikorkoon
  .
 • A recent WHO position paper on health education
  Vähän aikaa sitten ilmestynyt WHO:n kannanotto terveyskasvatukseen
  directly
  suoraan
  linked
  liitti
  community participation
  yhteisöllisen osallistumisen
  to empowerment
  voimaantumiseen
  as a means of promoting healthier individuals and environments (WHO Position Paper, 1991).
 • Skin cancer
  Ihosyöpä
  ,
  which
  joka
  is
  on
  directly
  suoraan
  linked
  yhdistetty
  to sun exposure and damage
  auringolle altistumiseen ja sen aiheuttamiin vaurioihin
  , is now the UK's second most common form of cancer.
 • `Ironically,
  the tobacco epidemic of the developing world
  kehittyvän maailman tupakkaepidemia
  is
  <empty>
  directly
  suoraan
  linked
  liittyy
  to growing health concerns and declining smoking rates in the United States and other developed countries
  siihen, että Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä maissa terveyteen kiinnitetään enemmän huomiota ja tupakointi on vähentynyt
  .
 • Hypertension,
  a disease
  sairaus, joka on
  strongly
  vahvasti
  linked
  yhdistetty
  with fetal growth
  sikiön kasvuun
  , was four times more concordant in single placenta monozygous twins than in monozygous twins who had separate placentas.
 • `Sweeney Erect ``is a poem about sexuality;
  that sort of erection
  tällainen erektio
  clearly
  selvästi
  links
  yhdistää
  at the most basic level
  perustavimmalla tasolla
  the different planes of history in the poem
  runossa historian eri asteet
  .
 • Swedish studies
  Ruotsalaistutkimukset
  link
  yhdistävät
  cancers
  syövät
  to power lines
  voimajohtoihin
 • Nor is there
  solid virological evidence
  selvää virologista näyttöä,
  to
  joka
  link
  yhdistäisi
  human AIDs
  ihmisten AIDSin
  with what the researchers proudly called `Simian AIDS ``
  siihen, mitä tutkijat ylpeästi kutsuvat "apinoiden AIDSiksi"
  .
 • His claims are certain to escalate into a big political scandal, following as they do
  new evidence
  uusia todisteita,
  linking
  jotka liittävät
  Mrs Mandela
  rouva Mandelan
  to the murder of a prominent Soweto doctor
  nimekkään sowetolaisen lääkärin murhaan
  .
 • The single remaining piece of evidence which
  Yksittäinen jäljellä oleva todistuskappale, joka
  linked
  yhdisti
  Kirov the tailor
  Kirov-räätälin
  to Kirov the dissident activist
  Kirov-toisinajattelija-aktivistiin,
  was in his pocket, sealed within a plain brown, un-addressed envelope.
 • The two
  Nämä kaksi
  are
  <empty>
  linked
  liittyvät toisiinsa
  through the cost of capital and the return on financial assets
  pääomakustannusten ja rahoitusomaisuuden tuoton kautta
  .
 • Documents found in his car
  Hänen autostaan löytyneet asiakirjat
  linked
  yhdistivät
  him
  hänet
  to La Cutufa
  La Cutufaan
  .
FEE 
concept_1 (info)
concept_2 (info)
concepts (info)
degree (info)
evidence (info)
specification (info)
verb_chain