TransFrameNet:Prohibiting

From Sanat

prohibit.v

 • He thought
  the firing of horses
  hevosten ampuminen
  should be
  pitäisi
  prohibited
  kieltää
  by Act of Parliament
  parlamentin säätämällä lailla
  , and he condemned the practice of nicking horses' tails.
 • In October 1991, five young women in this predominantly Muslim area of Southern Malawi were arrested for
  wearing trousers
  housujen käytöstä
  ,
  which
  joka
  is
  on
  prohibited
  kielletty
  by the Decency in Dress Act
  säädyllistä pukeutumista koskevan lain perusteella
  .
 • The principle of non-discrimination
  Syrjimättömyyden periaate
  prohibits
  kieltää
  all discrimination
  kaiken syrjinnän
  on grounds of nationality both between ships of the member states and between nationals of the member states
  kansallisuuden perusteella sekä jäsenvaltioiden laivojen että jäsenvaltioiden kansalaisten välillä
  , as the case may be.
 • Six years ago
  Kuusi vuotta sitten
  the practice
  käytäntö
  was
  <empty>
  prohibited
  kiellettiin
  .
 • Legal representation was not viewed as necessary, but
  rules
  sääntöjä
  prohibiting
  kieltäviä
  legal representation
  laillisen edustamisen
  were considered undesirable.
 • In 1913
  Vuonna 1913
  the Poor Law Institutions Order
  köyhäinhoitolain muutoksella
  prohibited
  kiellettiin
  children between the ages of three and sixteen from remaining in a general mixed workhouse for more than six weeks
  3–16-vuotiaiden lasten läsnäolo yleisessä köyhäintalossa yli kuuden viikon ajan
  .
 • At present
  Tällä hetkellä
  ,
  under a federal law passed in 1977
  vuonna 1977 hyväksytyn liittovaltion lain perusteella
  ,
  mining
  kaivostoiminta
  is
  on
  prohibited
  kiellettyä
  in national parks and forests and on other protected lands
  kansallispuistoissa ja -metsissä sekä muilla suojelualueilla
  .
 • This Act
  Tämä laki
  prohibited
  kielsi
  discrimination on the grounds of race in admission to schools, appointment of teachers, careers advice, access to facilities and the award of discretionary grants
  rotusyrjinnän oppilasvalinnoissa, opettajien nimityksissä, ammatinvalinnanohjauksessa, tilojen käyttömahdollisuuksissa ja harkinnanvaraisten stipendien myöntämisessä
  .
 • Mr Carter said
  nothing in the Bible
  mikään Raamatussa ei
  prohibited
  kieltänyt
  worship in a pub
  palvontaa pubissa
  .
 • It
  Sitä
  's not
  ei ole
  prohibited
  kielletty
  .
 • EC competition law is based on
  Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome
  Rooman sopimuksen artikloihin 85 ja 86
  ,
  which
  jotka
  respectively
  prohibit
  kieltävät
  restrictive agreements between firms, and the abuse of dominant positions
  rajoittavat sopimuksen firmojen välillä sekä hallitsevien asemien väärinkäytön
  .
 • The summed preference of members of the society lead to particular cultural patterns, including reinforcing
  taboos and laws
  tabut ja lait
  ,
  that
  jotka
  prohibit
  kieltävät
  incest
  insestin
  .
FEE 
circumstances (info)
explanation (info)
principle (info)
state_of_affairs (info)
time (info)
verb_chain