TransFrameNet:Predicting

From Sanat

forecast.v

 • UBS Securities vice president Marc Schulman
  USB Securitiesin varapääjohtaja Marc Schulman
  correctly
  oikein
  forecast
  ennusti
  the massive NT-on-Alpha tie-up and the intimacy between DEC and Microsoft
  massiivisen sijoituksen NT-on-Alphaan ja läheiset suhteet DEC:n ja Microsoftin välillä
  thirteen months ago
  kolmetoista kuukautta sitten
  (UX No 328),
  more on the basis of logic than sources
  pikemminkin logiikan kuin lähteiden perusteella
  .
 • John Wriglesworth, housing finance analyst at UBS Phillips & Drew,
  John Wriglesworth, USB Phillips & Drew'n asuntomarkkinoiden analyytikko,
  is
  <empty>
  currently
  tällä hetkellä
  forecasting
  ennustaa
  a further drop of up to 10% in house prices next year
  asuntojen hintojen laskevan 10 % ensi vuonna
  .
 • This year
  Tänä vuonna
  we
  <empty>
  forecast
  ennustamme
  growth of 30 per cent
  30 prosentin kasvua
  .
 • Writers
  Kirjoittajien
  had
  to
  <empty>
  forecast
  ennustettava
  the number of pages for printing
  painettavien sivujen lukumäärä
  before they were written, and sometimes before the legislation had been finalised
  ennen niiden kirjoittamista ja toisinaan ennen, kuin lainsäädäntö oli viimeistelty
  .
 • The 1987 Green Paper on Education was notable in that
  it
  se
  forecast
  ennusti
  an increase in the number of students in HE in the 1990s
  HE:n opiskelijoiden määrän kasvua 1990-luvulla
  .
 • Brokers
  Meklarit
  are
  <empty>
  already
  jo
  forecasting
  ennustavat
  the 1993 pre-tax profits to be between £3.3m and £3.5m
  vuoden 1993 voittojen olevan 3,3 ja 3,5 miljoonan punnan välillä ennen veroja
  .
 • Bellway
  Bellway
  is
  <empty>
  forecasting
  ennustaa
  a pre-tax profit of around £16 million
  noin 16 miljoonan voittoja ennen veroja
  for the year to end-July
  tälle vuodelle heinäkuun loppuun mennessä
  .
 • She
  Hän
  could swim, read the signs of the sea,
  forecast
  ennustaa
  the weather
  säätä
  .
 • The ability
  to
  <empty>
  forecast
  ennustaa
  ionospheric conditions
  ionosfäärin olosuhteita
  is related to solar activity.
 • They have slipped up since
  I
  minä
  forecast
  ennustin,
  they would leave only one spot
  että he jättäisivät vain yhden paikan
  .
 • I
  <empty>
  can pretty well
  Voin melko hyvin
  forecast
  ennustaa
  how a guy is going to check out behaviour-wise
  millä tavoin joku maksaa laskunsa
  from a table plan
  pöytäsuunnitelman perusteella
  .
 • Then, for
  an economy
  talous-
  forecast
  ennuste
  to grow a certain amount
  kasvaisi tietyn määrän
  , they predict that a corresponding amount of extra energy will be needed.
 • In addition
  the rewards from this additional investment
  tästä lisäsijoituksesta saatavien palkkioiden
  were not
  ei
  forecast
  ennustettu
  to occur
  toteutuvan
  until 1986
  ennen vuotta 1986
  .
 • We can not neglect these things, but neither can
  we
  me
  control or even
  forecast
  ennustaa
  them
  niitä
  with any certainty
  millään tarkkuudella
  .
 • Because most of the closest-fought states are in the Eastern Time zone,
  American TV networks
  amerikkalaiset TV-kanavat
  expect to be able
  to
  <empty>
  forecast
  ennustamaan
  the final result
  lopullisen tuloksen
  from 2am on Wednesday
  kello kahdelta keskiviikkoyönä
  .
 • The labour shortage in the USSR
  Neuvostoliittoon työvoimapulaa
  has been
  ovat
  forecast
  ennustaneet
  by demographers
  Väestötutkijat
  now for nearly two decades.
 • The going has changed to soft, heavy in places, and
  showers
  sadekuuroja
  are
  <empty>
  forecast
  ennustetaan
  .
 • 1% growth
  1 % kasvu-
  forecast
  ennuste
  for 1993
  vuodelle 1993
  .
 • Although there is a slight element of gamble with money purchase schemes, in that
  no one
  kukaan ei
  can
  voi
  forecast
  ennustaa,
  with certainty
  varmuudella
  how well or badly a pension fund might do
  kuinka hyvin tai huonosti eläkerahasto menestyy
  , in practice most trustees act very conservatively.
 • It had turned out to be exactly as
  Charles
  Charles
  had
  oli
  forecast
  ennustanut
  , `a gigantic, costly and splendid waste of time ``.
 • Given those records, is it any wonder that
  the winners of the French Open
  Ranskan avointen voittajia
  are so difficult to
  forecast
  ennustaa
  .
 • In 1773
  Vuonna 1773
  he
  hän
  forecast
  ennusti
  correctly
  oikein
  :
  `The Black is sterling and will last forever ``
  "Musta on erinomainen ja kestää ikuisesti"
  .
 • One member of the strike committee
  Yksi lakkotoimikunnan jäsenistä
  forecast
  ennusti
  yesterday
  eilen
  :
  `If this happens, there will be nationwide outrage
  "Jos näin tapahtuu, se johtaa maanlaajuiseen raivoon
  .
 • But
  High Winds
  voimakkaita tuulia
  are
  <empty>
  now
  Nyt
  forecast
  ennustetaan
  and the entire team may soon have to evacuate the mountain with or without him

foretell.v

 • Later, apparently unseen by others, she dances through the betrothal party at which he is confronted by
  Madge, the Witch
  Madge-noita
  ,
  who
  joka
  foretells
  ennustaa,
  that he will never marry
  ettei hän koskaan mene naimisiin
  .
 • So reconcile this piece of French policy, if thou can, and
  foretell
  ennusta
  its consequences
  sen seuraukset
  .
 • There is evidence that
  a seer
  tietäjä
  had
  oli
  foretold
  ennustanut,
  that, should Henry die without an heir, the earl would assume the throne
  että jos Henry kuolisi ilman perillistä, jaarli nousisi valtaistuimelle
  .
 • I
  minä
  am, but
  can not
  en pysty
  foretell
  ennustamaan
  the future
  tulevaisuutta
  .
 • In the event, Wilson opted for the cosmetic exercise, but
  no one
  kukaan ei
  could
  pystynyt
  foretell
  ennustamaan
  this
  tätä
  in February 1974
  helmikuussa 1974
  .
 • This act
  Tämän teon
  , as noted above,
  had been
  oli
  foretold
  ennustanut
  of the Messiah
  Messiaasta
  by the prophet Zechariah
  profeetta Sakarias
  .
 • As
  Kuten
  he
  hän
  foretold
  ennusti
  , thousands of Alpini lost their lives and never returned.
 • Perhaps
  you
  sinä
  can
  voit
  foretell
  ennustaa,
  when the end of the Earth will be
  koska maailmanloppu tulee
  ?
 • The human waves were at an end,
  as
  kuten
  Iraqi Defence Minister Khairallah
  Irakin puolustusministeri Khairallah
  had
  oli
  foretold
  ennustanut
  in January
  tammikuussa
  .

predict.v

 • Predicting
  Ennustaen
  that conditions would be better in 1993
  parempia olosuhteita vuodelle 1993
  ,
  he
  hän
  acknowledged, however, that moving agriculture to a market economy had been ``the most complicated problem and that agricultural market mechanisms were not working well.
 • Besides, if
  Maidstone
  Maidstone
  could
  pystyisi
  predict
  ennustamaan
  so accurately
  niin tarkasti,
  when Elsie would appear
  milloin Elsie ilmaantuisi,
  then it would be a simple matter to find her again -- perhaps at the same time tomorrow.
 • The practical implication is that
  the outcome of any action
  minkä tahansa toiminnan tulosta
  , unless it has been previously proven,
  can not be
  ei voi
  predicted
  ennustaa
  accurately
  tarkasti
  .
 • Violence
  Väkivaltaisuuksia
  was
  <empty>
  predicted
  ennustettiin
  on the basis of disorder at demonstrations in Paris and Chicago earlier in the year
  Pariisissa ja Chicagossa aiemmin tänä vuonna järjestettyjen mielenosoitusten epäjärjestyksen perusteella
  .
 • It was therefore not possible
  to
  <empty>
  predict
  ennustaa
  ,
  on the basis of patient characteristics
  potilaan ominaisuuksien perusteella
  ,
  those who would develop cardiac arrhythmias
  niitä, joille kehittyisi sydämen rytmihäiriöitä
  .
 • Lowell
  Lowell
  instituted a search for this unknown planet,
  confidently
  itsevarmasti
  predicting
  ennustaen
  exactly where it should be
  missä sen tarkkaan ottaen tulisi sijaita
  .
 • In fact,
  in 1922, several years before Edwin Hubble's discovery,
  vuonna 1922, useita vuosia ennen Edwin Hubblen löydöstä,
  Friedmann
  Friedmann
  predicted
  ennusti
  exactly what Hubble found
  tarkalleen sen, mitä Hubble löysi
  !
 • Next year
  Seuraavana vuonna
  ,
  advertisers
  mainostajat
  predict
  ennustavat
  a marginally brighter future, with 45 per cent seeing a `modest ``increase in budget levels as a result of the election
  hieman valoisampaa tulevaisuutta: 45 prosenttia näkee "kohtalaisen" kasvun budjettien tasoissa vaalien seurauksena
  .
 • `But
  who
  kuka
  can
  voi
  predict
  ennustaa
  the future
  tulevaisuuden
  ?
 • Although
  it
  sen
  has
  on
  confidently
  itsevarmasti
  been
  <empty>
  predicted
  ennustanut
  by a number of high-ranking orthodox medical practitioners
  joukko arvostettuja koululääketieteen harjoittajia
  that any research in homoeopathy would rapidly discredit the whole subject, I have not found this to be the case.
 • It is dangerous
  to
  <empty>
  predict
  ennustaa
  the outcome of public inquiries
  julkisten kyselyiden tuloksia
  .
 • This told us a lot about
  Parvin
  Parvinin
  's ability
  to
  <empty>
  predict
  ennustaa
  outcomes
  tuloksia
  , to make and express judgements and to engage with a task, as well as her knowledge of concepts of size and measuring.
 • We
  me
  were unable
  to
  <empty>
  predict
  ennustamaan
  the outcome of treatment
  hoidon tuloksia
  on the basis of functional parameters
  funktionaalisten parametrien perusteella
  , thus confirming the finding of previous studies.
 • France were not part of the tournament in 1892, and 100 years later
  I
  minä
  would be reluctant
  to
  <empty>
  predict
  ennustamaan
  precisely
  tarkasti,
  what their impact will be this time round, Villepreux or no
  mikä niiden vaikutus olisi tällä kertaa, Villepreuxilla tai ilman
  !
 • `
  In 1991
  Vuonna 1991
  ,
  I
  minä
  predicted
  ennustin
  the result of the General Election
  parlamenttivaalien tuloksen
  -- everybody thought that Labour would win.
 • In that case, it is difficult
  to
  <empty>
  predict
  ennustaa,
  how long it would take to be finally approved
  kuinka kauan lopullisessa hyväksynnässä kestäisi
  .
 • This helps
  the learner
  oppijaa
  to
  <empty>
  predict
  ennustamaan,
  what will happen
  mitä tapahtuu
  , though often the most regular items are the most redundant (for example, the third person singular of the present simple tense).
 • Mrs Prophet, also known as Guru Ma,
  Rouva Profeetta, joka tunnetaan myös Guru Ma'na,
  has
  on
  predicted
  ennustanut
  a nuclear cataclysm
  ydintuhoa
  for April 23rd
  huhtikuun 23. päivälle
  .
 • There has not been such a bad outcome for the professionals since the American election of 1948 when
  the pollsters
  mielipidetutkijat
  confidently
  itsevarmasti
  predicted
  ennustivat
  a clear victory for Dewey
  selvää voittoa Deweylle
  .
 • There are also a few cases where
  we
  me
  can
  voimme
  roughly
  karkeasti
  predict
  ennustaa
  the location of a particular
  määrätyn virheen sijainnin
  error.
 • The characters are often familiar ones and
  their predicaments
  heidän ahdinkonsa
  although farfetched
  can be
  voi
  predicted
  ennustaa
  by anyone who makes a habit of watching cartoons
  kuka tahansa, joka harrastaa piirrettyjen katselua
  .
 • His demise
  Hänen tuhonsa
  was
  <empty>
  predicted
  ennustivat
  by party colleagues who believed he was frequently in the news for all the wrong reasons
  puoluetoverit, jotka uskoivat, että hän oli toistuvasti uutisissa aivan vääristä syistä
  .
 • Hope returned of a new life beyond
  the slaughter which
  teurastuksen, jollaista
  was being widely
  laajalti
  predicted
  ennustettiin
  for the March election
  maaliskuun vaaleista
  .
 • The figure
  Luvun
  was
  <empty>
  predicted
  ennustettiin
  to rise to one billion by the year 2000
  nousevan yhteen miljardiin vuoteen 2000 mennessä
  .
 • It
  's
  <empty>
  predicted
  Ennustetaan,
  for the end of this year
  tämän vuoden loppuun mennessä
  that we will be under four percent on our turnover savings
  että henkilöstömme vaihtuvuuden aiheuttamat säästöt jäävät alle neljän prosentin
  .
 • The current-account deficit for 1990 was US$2,610 million, with
  a similar level
  samaa tasoa
  predicted
  ennustettiin
  for 1991
  vuodelle 1991
  .
 • As
  Kuten
  one
  <empty>
  might
  saattoi
  predict
  ennustaa
  from the history of interpreting in the USA and Scandinavia
  tulkkauksen historiasta Yhdysvalloissa ja Skandinaviassa
  , it is within the field of education that the basis of an interpreting service is laid.
 • The user
  Käyttäjän
  must be able
  to
  <empty>
  predict
  ennustamaan
  from one part of the semantic net
  semanttisen verkon yhdestä osasta,
  what is likely to be in another, analogous part of the semantic net
  mitä todennäköisesti on toisessa, samankaltaisessa semanttisen verkon osassa
  .
 • In practice, therefore,
  the size of the money multiplier
  rahakertojan koko
  will vary and is thus difficult
  to
  <empty>
  predict
  ennustaa
  in advance
  etukäteen
  .
 • No-one
  Kukaan ei
  can
  voi
  predict
  ennustaa
  with any degree of certainty
  millään varmuudella,
  how interest rates will rise and fall over a 5 year period
  kuinka korkotasot nousevat ja laskevat viiden vuoden jaksolla
  .
 • These results are entirely contrary to
  those
  ne, joita
  predicted
  ennustettiin
  by Levy and Reid's hypothesis
  Levyn ja Reidin hypoteesin perusteella
  .
 • ANOTHER 400,000 jobs will go nationwide in the next 15 months
  TOISET 400 000 työpaikkaa menetetään maanlaajuisesti seuraavan 15 kuukauden sisällä
  ,
  NatWest's chief economist David Kern
  NatWestin pääekonomisti David Kern
  predicted
  ennusti
  yesterday
  eilen
  .

prophecy.n

 • The event was staged to fulfil
  Zechariah's
  Sakariaan
  prophecy
  ennustus
  of the Messianic King riding into Jerusalem
  messiaanisen kuninkaan ratsastuksesta Jerusalemiin
  (Matt.
 • I finally encountered the bomb baby, thus fulfilling the
  ironic
  ironisen
  prophecy
  ennustuksen
  of my dreams.
 • When other nations subsequently joined the EEC, I decided it was time to hold fire on
  future
  tulevaisuuden
  Antichrist
  antikristuksesta
  prophecies
  ennustuksille
  .
 • Large audiences gathered to hear the
  verse
  runomuotoisia
  prophecies
  ennustuksia
  which she uttered from her bed in Mr Roberts's lodgings nearby, swallowing occasionally `very little toast in small Bear ``.
 • The whole story of Jesus' birth seems to be an expansion of an
  Old Testament
  Vanhan testamentin
  prophecy
  ennustuksesta
  found in Micah:
 • Like the cry of a banshee, the sounds of the Elder Gods re-awakening from their slumber bore only the
  prophecy
  ennustuksen
  of death
  kuolemasta
  .
 • In November 1984, Noel disproved
  Orwell's
  Orwellin
  grim
  synkät
  prophecies
  ennustukset
  by stepping into Martin Harris's seven league boots and, as Chairman, involving the Department in an ongoing process of expansion and innovation.
 • If the minister had been looking out from his manse windows, he would have thought that
  his
  hänen
  prophecy
  ennustuksensa
  had found honour in its own country at last.

prophesy.v

 • Eric Abbott
  Eric Abbott
  prophesied
  ennusti
  falsely
  virheellisesti:
  ,
  `It is to be the great work of your life ``
  "Siitä tulee elämäsi suurteos."
  .
 • As a young man
  Nuorena miehenä
  ,
  David Gower
  David Gower
  prophesied
  ennusti,
  that he would be England captain by the age of 25
  että hänestä tulisi Englannin joukkueen kapteeni 25. ikävuoteen mennessä
  .
 • Wahlitits
  Wahlitits
  prophesied
  ennusti
  his own death
  oman kuolemansa
  , and the warrior Lone Bird intoned: `My shaking heart tells me trouble and death will overtake us if we make no hurry through this land!
 • He
  Hän
  is said
  to have
  <empty>
  prophesied
  ennustaneen
  the French Revolution, the Crimean War, two devastating world wars, the rise and fall of Hitler, and the rise and rise of the Arab wealth
  Ranskan vallankumouksen, Krimin sodan, kaksi tuhoisaa maailmansotaa, Hitlerin nousun ja tuhon sekä arabien vaurauden kasvun
  .
 • The horoscope in the Queen
  Queenin horoskooppi
  prophesies
  ennustaa
  disaster for nearly everyone I know
  onnettomuutta melkein kaikille, jotka tunnen,
  on the 16th of this month (with the New Moon)
  tämän kuun 16. päivänä (uuden kuun myötä)
  .
 • The insecurity he feels, knowing that
  Banquo's children
  Banquon lapsista
  are
  <empty>
  prophesied
  ennustetaan
  to become the lineal kings of Scotland
  Skotlannin kuninkaita suoraan alenevassa polvessa
  , makes him plan to kill Banquo.
 • Steve Jobs
  Steve Jobs
  recently
  hiljattain
  prophesied
  ennusti
  that desktop publishing as a separate market would be dead within two years
  että julkaisujen tuottaminen tietokoneella kuolisi erillisenä markkinana kahden vuoden sisällä,
  and he's quite probably right.
 • They could light no fire, and
  Ratagan
  Ratagan
  prophesied
  ennusti
  gloomily
  synkästi,
  that their camp that night would be cheerless
  että heidän leirinsä tulisi sinä iltana olemaan iloton
  .
 • It is with shame that I write this to
  you who
  sinulle, joka
  so well
  olet niin hyvin
  prophesied
  ennustanut sen,
  what has come to pass
  mitä on tapahtunut
  ``.
FEE 
accuracy (info)
descriptor (info)
eventuality (info)
evidence (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
speaker (info)
time (info)
time_of_eventuality 
topic (info)
verb_chain