TransFrameNet:Permitting

From Sanat

entitle.v

 • ?
  This
  Tämä
  , however, does not qualify them or
  entitle
  anna heille oikeutta
  them to claim authority on sociological or anthropological questions
  väittää, että he ovat sosiologisten tai antropologisten kysymysten asiantuntijoita
  .
 • The statement in my article, ``I know of
  nothing in his behavior to me, to my family, to Israel, or to Jews in general that
  Hänen käytöksessään minua, perhettäni, Israelia tai yleensä juutalaisia kohtaan ei ole mitään,
  entitles
  minkä perusteella hän olisi ansainnut
  him to anything less than my total loyalty
  vähemmän kuin täyden uskollisuuteni
  , is quite precise.
 • Rush Limbaugh, Ollie North, and Gordon Liddy made hay of the story, and several congressional Republicans demanded investigations, thereby
  entitling
  mahdollisti
  the mainstream press to wade in
  valtavirran lehdistön puuttumisen asiaan
  .

permit.v

 • They will also be examining
  the Antarctic Minerals Convention
  Antarktiksen mineraalisopimusta
  , signed in May 1988,
  which
  joka
  would have
  permitted
  sallinut
  controlled mining and oil exploration
  hallitun kaivos- ja öljynporaustoiminnan
  .
 • We all believe, moreover, that it is
  the acquisition of written language which
  kirjoitetun kielen keksiminen
  has
  on
  permitted
  mahdollistanut
  the development within some of these cultures of philosophy, science and literature
  joissakin näissä kulttuureissa filosofian, tieteen ja kirjallisuuden kehityksen
  (see Goody, 1977).
 • Please note that
  smoking
  tupakointi
  is not
  ei ole
  permitted
  sallittua
  whilst on the coach
  linja-autossa
  (except by the drivers!).
 • The parent company has not presented its own profit and loss account as
  Isäntäyritys ei ole esittänyt omaa voitto- ja tappiolaskelmaansa, kuten
  permitted
  sallitaan
  by Section 230 of the Companies Act 1985
  vuoden 1985 Companies Actin pykälässä 230
  .
 • Even non-aligned Yugoslavia enacted
  new legal regulations
  uusia laillisia säädöksiä,
  in 1974
  vuonna 1974
  which
  jotka
  permitted
  sallivat
  within limits
  the provision of support services to any `non-aggressor ``navy
  huoltopalveluiden tarjoamisen mille tahansa "ei-vihamieliselle" laivastolle
  .
 • Most building codes
  Suurin osa rakennussäädöksistä
  do not
  ei
  permit
  salli
  building in earth
  rakentamista maan sisään
  .
 • This is in contrast to
  section 18
  pykälän 18 kanssa
  ,
  which
  joka
  permits
  sallii
  the defendant to claim that he was not aware that his words were threatening, abusive or insulting
  vastaajan väittää, ettei hän ollut tietoinen sanojensa uhkaavuudesta, herjaavuudesta tai loukkaavuudesta
  .
 • By section 56
  Pykälän 56 perusteella
  ,
  Acme
  Acmella
  was
  oli
  permitted
  oikeus
  to transfer the software
  siirtää ohjelmisto
  because there were no express terms in the licence agreement prohibiting this, but it should have transferred all copies of WORDY.
 • Clause 79 of the Control of Pollution Act
  Control of Pollution Actin lauseke 79
  permits
  sallii
  councils to monitor any factory emitting smoke
  neuvostojen valvoa mitä tahansa tehdasta, joka päästää savua
  .
 • Marcus parsers behave in a strictly deterministic manner;
  no backtracking
  jo käsiteltyyn materiaaliin ei
  is
  ole
  permitted
  lupa palata,
  and all of the structures created by the parsers are permanent.
 • Whichever, I have to warn that
  the use of the names of the months in describing food
  kuukausien nimien käyttöä ruoan kuvailuun
  is no longer
  eivät enää
  permitted
  salli
  by EEC regulations
  EY:n säädökset
  .
 • I understand you acted on behalf of local residents in the old docklands area of Cardiff and secured protective clauses for them in
  the Act of Parliament which
  parlamentin säätämässä laissa, joka
  now
  nyt
  permits
  sallii
  the Cardiff Bay Barrage to be built
  Cradiff Bayn padon rakentamisen
  .
 • As we saw in Chapter 2 the expansion of large capital intensive firms has been promoted in
  a flexible industrial structure which
  joustavassa teollisuusrakenteessa, joka
  permits
  mahdollistaa
  them to adjust quickly to changes in demand
  niiden nopean sopeutumisen kysynnän muutoksiin
  .
 • Under the provision of the Water Act
  Water Actin sopimusehdon mukaisesti
  ,
  the company
  yrityksen
  is
  <empty>
  permitted
  sallitaan
  to discharge limited amounts of effluent into the Irish Sea
  päästää rajoitetusti jätevettä Irlanninmereen
  .
FEE 
circumstances (info)
principle (info)
state_of_affairs (info)
time (info)
verb_chain