TransFrameNet:Needing

From Sanat

need.v

 • I
  Minä
  didn't
  en
  really
  oikeasti
  need
  tarvinnut
  the money
  rahoja,
  but I tried to hold her up.
 • We
  Me
  need
  tarvitsemme
  him
  häntä
  urgently
  pikaisesti
  at Swinbrook
  Swinbrookissa
  .
 • The eastern states say
  they
  ne
  badly
  kipeästi
  need
  tarvitsevat
  an extra 4,500 judges, 1,000 state prosecutors and 1,300 lawyers
  4 500 tuomaria, 1 000 yleistä syyttäjää ja 1 300 lakimiestä lisää
  --
  not least to deal with the hundreds of thousands of property claims flooding in from the west
  ennen kaikkea käsittelemään satojatuhansia omaisuusvaatimuksia, joita virtaa lännestä
  .
 • We
  Me
  need
  tarvitsemme
  our ordinary grumbling members
  tavallisia marisevia jäseniämme
  to keep us on our toes
  pysyäksemme varpaillamme
  .
 • A banquet
  Juhla-ateria
  is
  <empty>
  needed
  tarvitaan
  ; the cooks have to prepare a menu and the food.
 • Now
  Nyt
  ,
  Labour
  työväenpuolue
  needs
  tarvitsee
  a further swing of eight per cent
  kahdeksan prosentin lisäpotkun
  to be sure of an overall majority
  voidakseen olla varma yleisestä enemmistöstä
  but six per cent would make it the biggest single party.
 • She felt as if
  she
  hän
  would
  <empty>
  never
  ei koskaan
  need
  tarvitsisi
  sleep
  unta
  again
  enää
  .
 • The centre
  Keskusta
  needs
  tarvitsee
  a choirmaster or mistress
  kuoronjohtajan tai johtajattaren
  for its choir, the “ Visionaires ”
  kuorolleen nimeltä Visionaires
  , and volunteers to aid keep-fit, craft and cookery classes.
 • Jan
  Jania
  's
  <empty>
  needed
  tarvitaan
  for an urgent meeting
  pikaiseen kokoukseen
  tomorrow
  huomenna
  .
 • I
  Minä
  need
  tarvitsen
  a strong man
  voimakkaan miehen
  to protect me
  suojelemaan minua
  .
 • We
  Me
  need
  tarvitsemme
  them
  heitä
  now
  nyt
  ! ”
 • The boy
  Poika
  needs
  tarvitsee
  that
  sitä
  .
 • I think
  we
  meidän
  might
  ehkä
  need
  täytyy
  the blinds down
  laskea kaihtimet alas
  for this
  tätä varten
  ,
  otherwise it's going to glare on the screen
  muuten aurinko paistaa ruudulle
  .
 • Generally, though,
  he
  hän
  needs
  tarvitsee
  more space
  lisää tilaa,
  if he is to cover so much ground in adequate detail
  jos hänen täytyy kattaa niin paljon maata asianmukaisella tarkkuudella
  .

require.v

 • However, a contrary trend of rapid increase in the number of `
  elderly severely mentally ill patients
  vanhempien, vakavasti mielisairaiden potilaiden
  requiring
  tarvitsevien
  hospital care
  sairaalahoitoa
  ``was discovered.
 • Indeed,
  the same patient
  sama potilas
  may
  saattaa
  require
  vaatia
  more than one remedy
  useamman kuin yhden hoitokeinon
  at different stages of the treatment programme
  hoito-ohjelman eri vaiheissa
  .
 • He
  Hän
  required
  vaati
  some music
  musiikkia
  to accompany the hymns
  hymnien säestykseksi
  , and Miss Catherine Metcalfe of Bainbridge obliged with her accordion.
 • Then
  treatment
  hoitoa
  is
  <empty>
  required
  vaaditaan
  .
 • Phenothiazine treatment
  Fenotiatsiinihoitoa
  will be
  <empty>
  required
  vaaditaan
  for the patient with an acute schizophrenic illness
  potilaille, joilla on akuutti skitsofreninen sairaus
  .
 • McKimmie
  McKimmie
  ,
  who
  joka
  required
  vaati
  surgery
  leikkausta
  , could be necessary since Paul Mason, Lee Richardson and Gary Smith are all victims of flu.
 • Funds
  Varoja
  are
  <empty>
  urgently
  pikaisesti,
  required
  tarvitaan
  if this work is to be completed on the North Side
  jos tämä työ halutaan saada valmiiksi pohjoispuolella
  .
 • Britain
  Britannia
  urgently
  pikaisesti
  requires
  tarvitsee
  a mechanism for influencing the policies and behaviour of its police
  mekanismin, jolla vaikutetaan sen poliisin käytäntöihin ja käyttäytymiseen
  .
 • At present
  Tällä hetkellä
  I
  minä
  require
  tarvitsen
  assistance
  apua
  to help me to choose the most suitable occupation
  valitakseni sopivimman ammatin
  .
FEE 
circumstances (info)
cognizer (info)
consequences 
degree (info)
dependent (info)
iterations (info)
place (info)
requirement (info)
time (info)
verb_chain