TransFrameNet:Just found out

From Sanat

surprise.n

 • But it is picking up; provided
  its core Californian property portfolio
  sen ydin-Kalifornian kiinteistösalkusta
  does not spring any
  unpleasant
  epämiellyttäviä
  surprises
  yllätyksiä
  , First Interstate could be an attractive buy.
 • `We Queens must stick together, ``Minton had once told
  John Norris Wood who
  John Norris Woodille, joka
  had expressed
  surprise
  hämmästyksensä
  at Minton's devotion to the Queen Mother
  Mintonin omistautumisesta kuningataräidille
  .
 • Piers was quick to conceal
  his
  hänen
  surprise
  ihmetyksensä
  .
 • Even so,
  yesterday's move
  eilisen liike
  came as a
  surprise
  yllätyksenä
  to the Society of Motor Manufacturers and Traders
  moottorinvalmistajien ja myyjien yhteisölle
  .
 • Naomi paid a
  surprise
  yllätys-
  visit
  vierailun
  to her old school
  vanhaan kouluunsa
  -- London's Italia Conti acting academy.
 • There was neither
  surprise
  yllättyneisyyttä
  nor concern
  on his face
  hänen kasvoillaan
  at her reaction
  naisen reaktion suhteen
  .
 • Thus
  the delicious Scandinavian dishes that frequently crop up among the traditional English farmhouse cuisine
  herkulliset skandinaaviset ruokalajit, jotka usein ilmestyvät perinteisten englantilaisten maalaisruokien joukosta,
  are no
  eivät ole
  surprise
  yllätys
  in the menu
  ruokalistalla
  .
 • To
  his
  Hänen
  surprise
  yllätyksekseen
  she was waiting in the large hall, wearing a mink-lined raincoat open at the front
  nainen odotti suuressa aulassa yllään etuosasta avoin minkkiturkiksella rajattu sadetakki
  .
 • It
  was such a
  Oli melkoinen
  surprise
  yllätys
  to see him on the beach like this
  nähdä hänet rannalla tällä tavalla
  .
 • Shakily she gave in and begged, and he glanced across at her swiftly,
  surprise
  hämmästystä
  in his dark eyes
  tummissa silmissään
  .

surprised.a

 • Boyden
  Boyden
  was
  oli
  considerably
  huomattavan
  surprised
  hämmästynyt,
  when, instead of losing the assignment, he discovered that the determined ITT Board had dismissed Leavey and the search was still very much on
  kun toimeksiannon menettämisen sijaan hän huomasi, että päättävinen ITT-lautakunta oli ohittanut Leaveyn ja haku oli edelleen käynnissä
  .
 • Those who knew him only as a fellow undergraduate
  He, jotka tunsivat hänet vain opiskelukaverina,
  would have been still
  olisivat olleet
  more
  vieläkin
  surprised
  hämmästyneempiä
  by his degree result
  hänen loppututkintonsa tuloksesta,
  had they known the extent of his other activities
  jos he olisivat tienneet hänen muiden harrastustensa laajuuden
  .
 • Carla
  Carla
  seemed
  vaikutti
  surprised
  hämmästyneeltä
  by my sudden interest in her personal well-being
  minun ollessani yhtäkkiä kiinnostunut hänen henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan
  .
 • Sally Baker
  Sally Baker
  looked
  surprised
  yllättyneeltä
  at the question
  kysymyksestä
  .
 • Taylor
  Taylor
  seemed
  vaikutti
  surprised
  yllättyneeltä,
  at being accused of denying the validity of the Ninth of the Church of England's Articles, that on `Original or Birth-Sin ``
  kun häntä syytettiin siitä, että hän oli kiistänyt Englannin kirkon yhdeksännen artiklan, 'Alkuperäisen tai synnynnäisen synnin', voimassaolon
  .
 • Lucy waited until the task was finished, then sent a
  surprised
  yllättyneen
  glance
  katseen
  towards the pad covered with Doreen's scribble.
 • I
  Minä
  'm
  olen
  surprised
  yllättynyt
  he didn't get arrested
  siitä, ettei häntä vangittu
  .
 • He's rumoured to be gay, ``she added, seeing
  Loretta's
  Lorettan
  surprised
  hämmästyneen
  expression
  ilmeen
  .
 • I am also supposed to have died, according to the
  surprised
  hämmästyneiden
  traders to whom I have revealed my identity over the phone
  kauppiaiden, joille paljastin henkilöllisyyteni puhelimessa
  .
FEE 
circumstances (info)
degree (info)
experiencer (info)
expressor (info)
medium (info)
stimulus (info)
type (info)
verb_chain