TransFrameNet:Intentionally create

From Sanat

establish.v

 • Tinka's home is now in Kuala Lumpur, Malaysia, but for many years she lived in Johannesburg, where
  she
  hän
  established
  perusti
  the Medau Society of South Africa
  Etelä-Afrikan Medau-yhteisön
  .
 • Breeders
  Kasvattajat
  have
  ovat
  established
  muodostaneet
  their own intelligence network
  oman tiedusteluverkoston
  in a bid to combat the crime
  pyrkiessään taistelemaan rikollisuutta vastaan
  .
 • The government
  Hallitus
  , therefore,
  established
  muodosti
  the Kenya Reinsurance Corporation
  Kenya Reinsurance Corporation -yrityksen
  in 1971
  vuonna 1971
  and decreed that all underwriters reinsure part of their business with Kenya Re.
 • A
  US$100,000,000 EFTA development fund for Yugoslavia
  100 000 000 USA:n dollarin EFTA-kehitysrahasto Jugoslavialle
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  in April 1990
  huhtikuussa 1990
  with the intention that it should begin operations, after ratification, in 1991.
 • His own company
  #ke
  is working on a project in East Dorset
  to
  <empty>
  establish
  luodakseen
  a course with heathland areas
  toimintatavan kanervikkomaille,
  on what used to be agricultural land
  jotka olivat aiemmin viljelysmaata
  .
 • It is thus difficult to predict the precise spatial outcome of
  establishing
  laadittaessa
  a monetary union within the EC
  rahaliittoa EY:ssä
  .
 • Independent within the Commonwealth since 1976,
  the Republic of Seychelles
  Seychellien tasavalta
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  in March 1979
  maaliskuussa 1979
  as a one-party state
  yhden puolueen valtiona
  .
 • The NIERC
  NIERC
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  in October 1985
  lokakuussa 1985
  as an independent research centre funded jointly by the ESRC, the Northern Ireland government and private industry
  itsenäiseksi tutkimuskeskukseksi, jota rahoittivat ESRC, Pohjois-Irlannin hallitus ja yksityinen teollisuus
  .
 • The communications network
  viestintäverkosto
  established
  luoma
  by Rank Xerox
  Rank Xeroxin
  , for example, will be bequeathed to Andalusia `as a contribution to technological development and to training a generation which will take Andalusia into the 21st century ``.
 • The Brook Centre
  Brook Centre -keskus
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  in Belfast
  Belfastissa
  last year
  viime vuonna,
  to provide young people with professional advice on all sexual matters
  ja sen tarkoituksena on tarjota nuorille ammattilaisneuvoja kaikissa seksuaalikysymyksissä
  .
 • A Serbian Autonomous Region of Western Slavonia
  Serbian autonominen Länsi-Slavonian alue
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  on Aug. 13
  13. elokuuta
  .
 • One system
  järjestelmää
  established
  luomaa
  by the magistrates of Speenhamland (Berkshire)
  Speenhamlandin (Berkshire) tuomareiden
  in 1795
  vuonna 1795
  was widely copied until its abolition by the New Poor Law of 1834.
 • A mill manufacturing that material
  Kyseistä materiaalia valmistava tehdas
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  nearby on the banks of the Church Beck
  lähelle Church Beckin rantaa,
  but was washed away in a flood.
 • The DoE suggested that
  the EC environment
  EY:n ympäristö-
  committee
  should
  pitäisi
  establish
  luoda
  a network of enforcement agencies
  toimeenpanoviranomaisten verkosto
  .
 • The group
  Ryhmä
  was
  <empty>
  established
  perustettiin
  to benefit the village area by raising funds for improvements
  kyläläisten hyväksi keräämään varoja parannuksiin
  .

set up.v

 • It wouldn't even surprise me to learn that
  you
  sinä
  set
  lavastit
  it
  sen
  up
  <empty>
  !
 • As the real FFL costs money, I think the Telegraph one which is basically the same game, but with slightly different rules
  to
  <empty>
  set
  järjestämiseksi
  your team
  tiimin
  up
  <empty>
  , is the one to follow for us.
 • The Dunbartonshire (Solicitors) Estate Agency
  Dunbartonshire (Solicitors) Estate Agencyn
  was
  <empty>
  set up
  perustivat
  in 1984
  vuonna 1984
  by law firms in the area
  alueen lakiyritykset
  .
 • The local technical university is a useful source; so
  is
  on
  the Penang Skills Development Centre
  Penang Skills Development Centre -keskus
  ,
  ,
  set up
  perustivat
  and financed
  by local multinationals
  jonka paikalliset monikansalliset yritykset
  .
 • The Hong Kong contract is a boost for
  Transpotech, the marketing company
  Transpotechille, markkinointiyritykselle, jonka
  set up
  perustivat
  by Britain's Transport and Road Research Laboratory
  Britannian liikenneala ja tientutkimuslaboratorio
  .
 • In order to ensure that every department at the studio was of the best
  Varmistaakseen, että jokainen studion osasto oli paras mahdollinen
  ,
  he
  hän
  set up
  laati
  training schemes for new entrants to the industry
  koulutussuunnitelmia alan uusille työntekijöille
  .
 • Mr Smith
  Herra Smith
  may
  saattaa
  set up
  laatia
  an overseas trust
  ulkomaisen rahaston
  for the benefit of his grandchildren
  lapsenlastensa hyväksi
  .
 • Collaborative links
  Yhteistoimintaa
  have been
  on
  set up
  luotu
  with colleges, social services, the health authority and a wide range of voluntary organisations
  oppilaitosten, sosiaalipalveluiden, terveysviranomaisten ja useiden vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa
  .
 • Entrust
  Entrust
  was
  <empty>
  set up
  perustettiin
  in 1982
  vuonna 1982,
  with the aim of stimulating the development of the small firms sector in Tyne and Wear
  ja sen tarkoituksena oli stimuloida pienyrityssektorin kehitystä Tyne ja Wearissa
  .
 • Now
  Nyt
  a special food store
  erityinen ruokakauppa
  has been
  on
  set up
  perustettu
  following talks with members of the British Diabetic Association.
 • Caroline Gordon
  Caroline Gordon
  ,
  who
  joka
  has
  on
  set up
  perustanut
  Beaver Recruitment Brokers
  Beaver Recruitment Brokersin
  with Joan Tannian
  Joan Tannianin kanssa
  , said that the market was flooded with recruitment agencies which created confusion among companies with positions to fill.
 • These new, relatively small, selective colleges
  Näitä uusia, suhteellisen pieniä ja valikoivia oppilaitoksia
  are
  to be
  <empty>
  set up
  perustavat
  by private sponsors
  yksityiset sponsorit
  , with government grants to provide a free education with a technological emphasis for 11-16-year-olds.
 • It will replace
  a temporary unit
  väliaikaisen yksikön. jonka
  set up
  perusti
  by the RSPCA
  RSPCA
  at Docking, Norfolk
  Norfolkin Dockingiin
  ,
  in 1988
  vuonna 1988
  to deal with victims of the virus that plagues thousands of North Sea seals
  tavoitteenaan hoitaa tuhansille Pohjanmeren hylkeille ruttoa aiheuttavan viruksen uhreja
  .
 • The Supreme Soviet decisions were based on findings by
  an official commission
  virallisessa komissiossa, joka
  set up
  perustettiin
  in May 1989
  toukokuussa 1989
  to examine the investigators' work
  tutkijoiden työn valvomiseksi
  .
 • Two new bodies
  Kaksi uutta hallintoelintä
  had been
  oli
  set up
  perustettu
  by presidential decree
  presidentin määräyksestä
  in September
  syyskuussa
  .
 • A memorial fund
  muistorahasto,
  has been
  on
  set up
  perustettu
  in his native village
  Hänen kotikylässään
  to build a monument to one of Ulster's less remembered legion of fighting men
  jonka tarkoituksena on rakentaa muistomerkki Ulsterin huonommin muistetuille taistelijoille
  .
 • We advertised for people who had previous experience so
  they
  he
  could
  voisivat
  set
  luoda
  the system
  järjestelmän
  up
  <empty>
  from scratch
  tyhjästä
  .
 • He added, however, that
  a Namibian central bank
  Namibian keskuspankkia
  was being
  <empty>
  set up
  kunnostettiin
  , with assistance from International Monetary Fund (IMF) advisers.
 • The Ministry of Information and Broadcasting
  Tiedotus- ja viestintäministeriö
  had, therefore,
  to be
  oli
  set up
  luotava
  from scratch
  tyhjästä
  .
 • By the early 1980s
  1980-luvun alkuun mennessä
  ,
  he
  hän
  had
  oli
  set up
  perustanut
  his own company, Albrite
  oman yrityksensä Albriten
  .
 • Philip Treacy,
  a talented novice who
  lahjakas aloittelija, joka
  set up
  perusti
  his company
  yrityksensä
  two years ago after leaving The Royal College of Art
  kaksi vuotta sitten valmistuttuaan Royal College of Artista
  , makes guest appearances for the Karl Lagerfeld /Chanel stable, Rifat Ozbek and Jil Sander.
 • Lunda, who had held the office for under 11 months, said he was stepping down ``to allow
  the head of state
  valtionpäämiehen
  to
  <empty>
  set up
  muodostaa
  an enlarged transitional government
  laajemman siirtymävaiheen hallituksen
  .
 • In January 1986
  Tammikuussa 1986
  we
  me
  set up
  perustimme
  The Desktop Publishing Company
  The Desktop Publishing Companyn
  and bought a complete Apple Macintosh desktop publishing system.
 • We
  Me
  will
  aiomme
  set up
  perustaa
  an Animal Protection Commission
  eläintensuojelutoimikunnan,
  to enforce and recommend changes to legislation
  joka toteuttaa ja suosittelee muutoksia lainsäädäntöön
  .
 • Set up
  perustettu
  in 1984
  Vuonna 1984
  ,
  Radio RIN
  Radio RIN
  currently broadcasts for 20 hours a day and successfully competes with many of the country's commercial stations.
FEE 
co_participant (info)
components (info)
created_entity (info)
creator (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
role (info)
time (info)
verb_chain