TransFrameNet:Inclusion

From Sanat

contain.v

 • But
  his article
  hänen artikkelinsa
  also
  contains
  sisältää
  a distinctly Thatcherite defence of `now derided Victorian values ``
  selkeän thatcherilaisen puolustuksen 'nyt pilkattujen viktoriaanisten arvojen' puolesta
  .
 • The document
  Asiakirja
  contains
  sisältää
  many guidelines
  monia ohjeita
  .
 • More detailed information on the designs and colours favoured by each country and individual group
  Lisätietoja kussakin maassa ja ihmisryhmien keskuudessa suosituista muotoiluista ja väreistä
  is
  <empty>
  contained
  on
  in Chapters V, VI, and VII
  luvuissa V, VI ja VII
  .
 • They presented him with
  a thick dossier
  paksun paperipinkan,
  containing
  joka sisälsi
  new information about the alleged confession that led to the convictions
  uusia tietoja väitetystä tunnustuksesta, joka johti tuomioihin
  .
 • All substances
  Kaikkien aineiden
  contain
  sisältävät
  various amounts of energy
  eri määrän energiaa
  within their chemical structures
  kemialliset rakenteet
  in rather the same way that the ball in Figure 6.4 possesses a potential energy proportional to its height above some datum.
 • These tales are obviously no more than legend, but
  they
  ne
  contain
  sisältävät
  within them
  <empty>
  some interesting elements
  kiinnostavia elementtejä
  .
 • A MONTH
  KUUKAUSI
  containing
  joka sisältää
  a sun-Pluto conjunction
  auringon ja Pluton konjunktion
  is bound to be memorable -- even if you are not directly involved in any major event.
 • The register
  Rekisteri
  contains
  sisältää
  the list of entries
  luettelon osallistujista
  along with their weights
  ja heidän painoistaan
  , so it is a useful guide to an exhibitor's own progress over the years and that of his or her rivals.

exclude.v

 • The diets are similar in so far as
  they both
  molemmissa
  exclude
  jätetään pois
  a great deal of fat
  suuri osa rasvasta
  , thereby maximising the reduction of fat from our body.
 • It
  Se
  is methodologically bound, therefore, to the requirements of measurement and to the mechanisms of the market, and
  excludes
  sulkee pois
  anything that does not fit these
  kaiken, joka ei sovi niihin
  .

include.v

 • Twenty-three people
  Kaksikymmentäkolme ihmistä
  were killed,
  including
  mukaan lukien
  several Syrian and Lebanese soldiers
  useita syyrialaisia ja libanonilaisia sotilaita
  .
 • POLICE were last night hunting a `maniac ``driver who is said to have caused a crash which killed
  five people
  viisi ihmistä
  ,
  including
  mukaan lukien
  two young children
  kaksi pientä lasta
  .
 • Below this top crust was
  a growing group which
  kasvava ryhmä, johon
  included
  kuului
  teachers, notaries, minor government functionaries and moderately successful traders
  opettajia, notaareja, hallituksen vähempiarvoisia toimihenkilöitä ja suhteellisen menestyksekkäitä kauppiaita
  .
 • The book
  Kirja
  is taken from a forthcoming Anglia TV programme and
  includes
  sisältää
  lengthy descriptions of how Highgrove has developed
  pitkiä kuvauksia Highgrove kehityksestä
  .
 • MMC recommended that
  our corporate plan
  yrityssuunnitelmamme
  include
  sisältäisi
  some specific quantified medium term goals
  tiettyjä määrällisiä keskipitkän aikavälin tavoitteita,
  to measure our efficiency and quality of service
  joiden avulla voidaan mitata tehokkuuttamme ja palveluiden laatua
  .
 • Meat products
  Lihatuotteet
  often
  usein
  include
  sisältävät
  pastry
  taikinaa
  or are fairly fatty (like sausages or chops).
 • After the Second World War
  it
  se
  broadened
  to
  <empty>
  include
  sisältämään
  all boys' schools
  kaikki poikakoulut
  .
 • Data from these two patients
  Näiden kahden potilaan tiedot
  are
  <empty>
  included
  otetaan mukaan
  in the statistical analysis of the diagnostic anorectal manometry
  diagnostisen anorektisen mittauksen tilastolliseen analyysiin
  , as they were incontinent.
 • Jackson had been in Singapore since Saturday, giving two concerts and enjoying
  a final day of relaxation that
  viimeisen päivän rentoutumisesta, johon
  included
  kuului
  a visit to the zoo and a meeting in his hotel with six orang-utans
  käynti eläintarhassa ja kuuden orangin tapaaminen hotellissa
  .
 • Seaweeds such as the brown kelp produce mucus-like materials to hold moisture, and in any case can survive desiccation; and
  many animals
  monet eläimet
  ,
  including
  kuten
  shore crabs
  rantataskuravut
  , shelter among their damp fronds.
 • The normal forms of express covenant contained in a lease
  Vuokrauksen sisältämiin nimenomaisten sopimusten normaaleihin muotoihin
  include
  kuuluvat
  amongst others
  muun muassa
  a covenant to repair by the tenant, and a covenant that the tenant will not sublet the premises
  sopimus vuokralaisen korjaustoimenpiteistä ja sopimus siitä, ettei vuokralainen anna tiloja alivuokralle
  .
 • But in 1908 Edison set up
  the Motion Picture Patents Company (MPPC)
  Motion Picture Patents Company (MPPC) -yrityksen
  ,
  which
  jonka
  included
  kuului
  among its aims
  tavoitteisiin
  an increase in the share of the US market taken by domestic productions
  markkinaosuuden lisääminen USA:n markkinoilla, joita hallitsivat kotimaiset tuotannot
  .
 • They needed weapons badly so the Iraqis brought in a
  group of people
  ryhmän ihmisiä
  including
  mukaan lukien
  me
  minut
  .
 • Few
  Vain harvat
  ,
  including
  mukaan lukien
  me
  minä
  , would have thought the third rate guitar outfit of old capable of such divine inspiration but `Screamadelica ``sounds suspiciously like the baggy generation's answer to `Sgt. Pepper.

incorporate.v

 • The first of its kind in Scotland,
  this course
  tämä kurssi
  incorporates
  sisältää
  a strong German language element
  vahvan saksankielisen elementin
  and has been developed in partnership with Industry.
 • Inovatic International SA, based in Chatenay-Malabry, near Paris, claims its new EasyReader 1.2 software is
  the first optical character recognition package for Windows
  ensimmäinen Windowsille tarkoitettu optinen merkinlukupaketti, joka
  to
  <empty>
  incorporate
  sisältää
  neural network technology
  hermoverkkotekniikkaa
  .
 • The detailed provisions of Ord 22, r 6A
  Asetuksen 22, r 6A:n, yksityiskohtaiset lausekkeet
  ,
  which
  jotka
  incorporate
  sisältävät
  RSC, Ord 37
  RSC:n asetuksen 37
  , and relate to provisional damages in personal injury actions should be considered.
 • In the case the issue arose in relation to an order made against a firm of solicitors under
  section 27 of the Drug Trafficking Offences Act 1986
  huumerikoslain 1986 pykälän 27 mukaisesti
  ,
  which
  joka
  incorporates
  sisältää
  section 10 of the 1984 Act
  vuoden 1984 lain pykälän 10
  .
 • Meanwhile the Getty Museum will continue its study of the Kouros and is mounting
  an exhibition at the Museum in January 1993 which
  museoon tammikuussa 1993 näyttelyä, joka
  will
  <empty>
  incorporate
  sisältää
  much of the debate from the recent conference
  paljon äskettäisen konferenssin keskusteluja
  .
 • The R4000 SuperMax
  R4000 SuperMax
  comes in an eight CPU configuration and
  incorporates
  sisältää
  up to eight disk controllers, 20Gb disk
  jopa kahdeksan levynohjainta, 20 Gt levytilaa
  and can support up to 1,000 workstations -- prices start go from £30,000 to £300,000.
 • All have songs ranging from fast to slow, and also
  songs that
  lauluja, joihin
  incorporate
  sisältyy
  both ends of this range
  alueen molemmat päät
  .
FEE 
contrast_set (info)
frequency (info)
part (info)
purpose (info)
subregion (info)
total (info)
verb_chain