TransFrameNet:Have associated

From Sanat

have.v

 • One
  <empty>
  can
  Voimme
  have
  saavuttaa
  success and the elegance to remain discreet
  menestystä ja eleganssia käyttäytymällä hillitysti
  .
 • Richard
  Richardilla
  has
  oli
  a wealth of experience in catering
  runsaasti kokemusta pitopalvelusta,
  as for twenty years he was manager of a large company hotel
  koska hän oli toiminut 20 vuotta suuren yrityshotellin johtajana
  .
 • ACTRESS Mia Farrow
  NÄYTTELIJÄTÄR Mia Farrow'lla
  does not
  ei
  have
  ole
  a new man in her life
  uutta miestä elämässään
  now that she has split up with film director Woody Allen
  nyt kun hän on eronnut elokuvaohjaaja Woody Allenista
  .
 • Thus
  schools which
  koulut, joiden
  are
  on
  having
  ollut
  difficulty attracting pupils
  vaikea houkutella oppilaita
  over a couple of years
  parin viime vuoden aikana,
  may find that they are powerless to avoid progressive deterioration in their position.
 • So
  we
  meillä
  have
  on
  high capacity with low entry cost
  suuri kapasiteetti alhaisin perustamiskuluin
  using standard components
  käyttäen vakiokomponentteja
  .
 • I
  Minulla
  have
  ole
  n't
  a clue what's happening
  aavistustakaan siitä, mitä on tapahtumassa
  .
 • This
  Tällä
  has
  on
  the further benefit of helping to sustain or extend current routines
  lisäetuna se, että se ylläpitää tai pidentää nykyisiä käytäntöjä
  through various kinds of provision
  erilaisten toimitusten ansiosta
  .
 • After mixing
  Sekoituksen jälkeen
  the gases
  kaasut
  have
  ovat
  a higher state of disorder than before mixing
  hajaantuneempia kuin ennen sekoitusta
  .
 • Having compared notes with some others
  Verrattuani arvosanoja joihinkin muihin
  ,
  I
  minusta
  have
  <empty>
  the impression that this was a rather typical letter to receive from Faber & Faber at that time
  näyttää siltä, että tämä oli varsin tyyppillinen Faber & Faberilta saatu kirje noihin aikoihin
  .
 • We
  Meillä
  already
  jo
  have
  on
  a second generation of RIP from Adobe which speeds the interpretation by up to four times
  Adoben toisen sukupolven RIP, joka nopeuttaa tulkintaa jopa nelinkertaisesti
  .
FEE 
cause (info)
circumstances (info)
concessive (info)
entity (info)
period_of_iterations (info)
time (info)
topical_entity (info)
verb_chain