TransFrameNet:Deserving

From Sanat

justify.v

 • But for Mr Pozsgay and his fellow thinkers,
  the end
  tarkoitus
  always
  justified
  pyhitti
  the means
  keinot
  .
 • The impact of his writings and theories
  Hänen kirjoitustensa ja teorioidensa vaikutus
  fully
  justifies
  oikeuttaa
  his appellation `the father of modern seismology ``
  hänen kutsumanimensä ”modernin seismologian isä”
  .
 • It is certainly not
  a decision that
  päätös, joka
  is
  on
  justified
  oikeutettu
  by their findings and their reasons
  heidän tutkimustuloksiensa ja syidensä perusteella
  .
 • But what of
  the actual evidence
  nykyinen todiste
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaa
  this belief
  tämän käsityksen
  ?
 • Fourth,
  the Western post-war build-up of defence
  länsimainen sodanjälkeisen puolustuksen rakentaminen
  is
  on
  partially
  osaksi
  justified
  oikeutettu
  in the above terms
  edellä mainitun perusteella
  .
 • If only these ideas were pursued vigorously and with
  a vengeance
  koston
  morally
  moraalisena
  justified
  oikeutuksena
  by the offender's wickedness
  loukkaajan häikäilemättömyys
  , then `our ``society would be relatively crime-free and tranquil.
 • It has been their job to see that local councils do not spend money on
  activities which
  toimiin, joilla
  can not be
  ei ole
  justified
  oikeutusta
  by statute
  sääntömääräistä
  .
 • The evolutionary analogy is close enough
  Evoluutioanalogia on riittävän lähellä
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaakseen
  borrowing the term
  termin lainauksen
  , and I make no apology to my pompous colleagues who would purge our language of such illuminating images.
 • Kissinger's history of his own time in office is a work whose
  breadth, clarity of vision and historical scope
  syvyys, vision selkeys ja historiallinen soveltamisala
  amply
  laajalti
  justify
  oikeuttavat
  its size
  sen koon
  .
 • Angry critics charged that if the mind had an innate structure, different people (or classes, sexes, and races) could have different innate structures,
  justifying
  oikeuttaisivat
  discrimination
  syrjinnän
  .
 • It's just not
  enough money
  tarpeeksi rahaa
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaakseen
  future investment
  tulevan investoinnin
  .
 • He dismissed Western achievements as entirely material, arguing that Western society possesses ``
  nothing that
  mitään, joka
  will satisfy its own conscience and
  justify
  oikeuttaisi
  its existence
  sen olemassaolon
  . ``
 • It is hard to see
  any anti-competitive danger that
  mitään kilpailun vastaista vaaraa, joka
  justifies
  oikeuttaisi
  denying people these benefits
  näiden etujen epäämisen ihmisiltä
  . ``
 • Since each of these approaches has been extensively described and compared previously
  Koska kutakin näistä lähestymistavoista on laajalti kuvailtu ja vertailtu aiemmin
  ,
  what
  mikä
  justifies
  oikeuttaa
  the new treatment in this paper
  niiden uuden kohtelun tässä asiakirjassa
  ?
 • With Russia in shambles and communism no longer a threat
  Koska Venäjä on sekasortoisessa tilassa ja kommunismi ei ole enää uhka
  ,
  what threat to U.S. interests
  mikä Yhdysvaltain etujen vastainen uhka
  justifies
  oikeuttaa
  such a commitment
  tällaisen sitoumuksen
  ?
 • that there are
  some searches
  joitakin etsintöjä
  the war on drugs
  huumesota
  can not
  ei voi
  justify
  oikeuttaa
  . ``
 • The conservative spins: 1)
  New threats from North Korea and Iran
  Pohjois-Koreasta ja Iranista peräisin olevat uudet uhat
  justify
  oikeuttavat
  building the system
  järjestelmän rakentamisen
  .
 • Then it was up to the principals to decide if
  the case
  tapaus
  was good enough
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaa
  using force
  voiman käytön
  .
 • First, by
  assuming that the high success rate of zinc phosphate cemented Procera crowns is likely to be equally high with Denzir copings
  olettaen, että sinkkifosfaatilla sementoitujen Procera-kruunujen korkea menestysaste vastaa todennäköisesti Denzir-katetta
  ,
  justifies
  oikeuttaa
  such a study
  tällaisen tutkimuksen
  ethically
  eettisesti
  .
 • The First Amendment, in Tannen's view, has often become ``a
  pretext
  tekosyy
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaa
  the airing of just those views that make for the most entertaining fights
  vain kaikkein viihdyttävimpien kamppailujen perustana olevien näkemysten esittämisen
  . ``
 • Indeed, CTAG and / or CTCG motifs were found upstream of all these genes in C. psittaci, but
  the presence of these regions did not exceed random probability sufficiently
  näiden alueiden olemassaolo ei ylittänyt satunnaista todennäköisyyttä riittävästi
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaisi
  any concrete assertions
  konkreettiset väittämät
  .
 • Fisher's exact test will be used instead of chi-square tests if
  the frequency of a given allele is too low
  tietyn alleelin tiheys on liian alhainen
  to
  <empty>
  justify
  oikeuttaakseen
  the assumptions of the chi-square test
  khin neliötestin oletukset
  .

warrant.v

 • Psychosocial stressors
  Psykososiaaliset stressitekijät
  are common enough in such conditions to
  warrant
  ansaitsevat
  attention
  huomiota
  .
 • More recently in Cinnamond v. British Airports Authority his Lordship has invoked the same type of reasoning, stating that operators of cabs at an airport had
  no legitimate expectation which
  mitään legitiimisiä odotuksia, jotka
  would
  <empty>
  warrant
  vaatisivat
  granting them a hearing
  niiden kuulemisen
  .
 • Apparently disregarding his offer, she wrote: `We are concerned that you do not consider
  the above case
  yllä mainittua tapausta
  to be serious enough
  to
  <empty>
  warrant
  vaatisi
  a meeting
  kokousta
  .
 • Certain issues
  Tietyt kysymykset
  , however, seem general enough and important enough
  to
  <empty>
  warrant
  vaativat
  discussion
  keskustelua
  .
 • In conclusion
  food sensitivities
  ruoka-aineherkkyydet
  are evident after treatment of Crohn's disease with elemental diet but are variable, often do not persist, and are of insufficient importance
  to
  <empty>
  warrant
  vaatisivat
  putting all patients through elimination diets
  kaikkien potilaiden määräämistä laihdutuskuureille
  .
 • Those crimes
  Nämä rikokset
  that `self-evidently
  warrant
  vaativat
  state intervention
  valtion väliintuloa
  ``I shall refer to throughout as `traditional crimes.
 • Comfort, structure and relationships
  Käyttömukavuus, rakenne ja suhteet
  now
  warrant
  ansaitsevat
  as much attention as the high-achievement goals of recognition, power, autonomy, creativity and growth
  yhtä paljon huomiota kuin tunnustusta, valtaa, autonomiaa, luovuutta ja kasvua koskevat, vaikeasti saavutettavat tavoitteet
  .
FEE 
action (info)
circumstance 
degree (info)
domain (info)
state_of_affairs (info)
verb_chain