TransFrameNet:Deny permission

From Sanat

forbid.v

 • In 1834
  Vuonna 1834
  British diplomats and consuls
  brittiläisiä diplomaatteja ja konsuleita
  were
  <empty>
  forbidden
  kiellettiin
  to accept presents from any foreign government
  hyväksymästä lahjoja miltään ulkomaiselta hallitukselta
  ,
  an abandonment of one of the oldest of diplomatic traditions
  mikä oli yhden vanhimman diplomaattisen perinteen hylkäämistä
  .
 • He recalls that
  the Dominic Savio club
  Dominic Savio -klubi
  , designed to safeguard bodily purity,
  forbade
  kielsi
  its members
  jäseniltään
  from even watching a screen kiss at the Saturday matinee
  jopa lauantaimatinean suutelukohtauksen katselun
  .
 • He
  Hän
  expressly
  forbade
  kielsi
  men
  miehiä
  to call other leaders `Father ``
  kutsumasta muita johtajia "Isäksi"
  .
 • `
  You
  sinua
  are
  <empty>
  forbidden
  kieltää
  by my Creator
  Luojani
  to be in here
  olemasta täällä
  !
 • Ottaviani, feeling that the authority of the Holy Office was threatened, tried to persuade
  the pope
  paavia
  to
  <empty>
  forbid
  kieltämään
  lectures
  saarnat
  by the Jesuits of the Biblicum
  jesuiittojen Biblicum-
  -- and even have Karl Rahner banned from Rome.
 • In any case
  he
  hän
  has
  on
  forbidden
  kieltänyt
  us
  meitä
  to go back there
  palaamasta sinne
  and Mrs Gracie has to walk her pug herself.
 • The Russian panslavist press had long been advocating a Franco-Russian alliance and
  in November 1887
  Marraskuussa 1887
  Bismarck
  Bismarck
  had
  oli
  forbidden
  kieltänyt
  the Reichsbank
  Reichsbankia
  to float a Russian loan
  laskemasta venäläistä lainaa liikkeelle
  .
 • In 1455
  Vuonna 1455
  Charles VII of France
  Ranskan Charles VII
  forbade
  kielsi
  the grant of safe-conducts to the English
  kulkuluvan myöntämisen englantilaisille
  , but this ban was relaxed and trade, albeit reduced in volume, continued until 1462.
 • The technique of satyāgraha was implemented also on behalf of
  the untouchables who
  kastittomille, joita
  were
  <empty>
  forbidden
  kiellettiin
  to use the roads in the vicinity of the Vykom temple in Travancore, South India
  käyttämästä teitä lähellä Vykomin temppeliä Travancoressa, Etelä-Intiassa
  .
 • If she returned to the Hall and told her father what she had endured
  she
  häntä
  would be
  <empty>
  forbidden
  kiellettäisiin
  to return
  palaamasta
  -- that was what must happen.
 • As if
  someone else
  joku muu
  had
  olisi
  strictly
  ankarasti
  forbidden
  kieltänyt
  him
  häntä
  to speak
  puhumasta
  .
 • I
  Minä
  forbade
  kielsin
  the entire delegation
  koko delegaatiota
  to travel in his rickety contraption
  matkustamasta hänen hataralla härvelillään
  ,
  because if something happened and we all disappeared, our negotiations would have been wasted
  koska jos jotakin tapahtuisi ja me kaikki katoaisimme, neuvottelumme olisivat olleet turhia
  .

prohibit.v

 • Such clinics
  Sellaisille klinikoille
  had
  oli
  always
  aina
  been
  ollut
  prohibited
  kiellettyä
  from using federal money to perform abortions
  käyttää liittovaltion rahaa aborttien tekemiseen
  , but until 1988 they had been allowed to discuss abortion and to provide information about its availability.
 • Children
  Lapsilta
  were
  <empty>
  prohibited
  kiellettiin
  from smoking in the streets
  tupakointi kaduilla
  and the sale of tobacco to them became an offence.
 • Firstly,
  in most countries (especially LDCs)
  valtaosassa maista (erityisesti kehitysmaissa)
  residents
  asukkailta
  are
  on
  prohibited
  kiellettyä
  under exchange control regulations
  valuutanvalvontamääräysten nojalla
  from holding external bank deposits
  pitää ulkoisia pankkitalletuksia
  .
 • Society
  Yhteiskunnan
  should
  tulisi
  prohibit
  kieltää
  any firm
  firmoja
  from having more than 20 per cent of the domestic market
  pitämästä hallussaan yli 20 prosenttia kotimaan markkinoista
  (c) It does not matter what other governments do; ours should not get involved in industrial policy.
 • IBM has filed
  a civil suit against Hitachi and two silicon Valley companies
  siviilikanteen Hitachia ja kahta Piilaakson yritystä vastaan
  to recover its stolen property and
  to
  <empty>
  prohibit
  kieltääkseen
  them
  niitä
  from using any illegally-obtained information in future computer designs
  käyttämästä mitään lainvastaisesti hankittua tietoa tulevista tietokonemalleista
  .
FEE 
action (info)
authority (info)
circumstances (info)
degree (info)
event_description (info)
explanation (info)
place (info)
protagonist (info)
time (info)
verb_chain