TransFrameNet:Deciding

From Sanat

decide.v

 • Frances explains: `
  I
  Minä
  decided
  päätin
  to go into special education
  mennä erikoiskoulutukseen
  two years after I qualified as a teacher
  kaksi vuotta sen jälkeen, kun valmistuin opettajaksi
  .
 • By this time
  Tähän mennessä
  she
  hän
  had
  oli
  decided
  päättänyt,
  that I was utterly irresponsible
  että olin täysin vastuuton
  (in spite of my record toast-making), and she said that I should wear warmer clothes.
 • A judge
  Tuomari
  decided
  päätti,
  that the poster advertising the film was much too close to the one used for the original Cleopatra
  että elokuvaa mainostava juliste oli aivan liian samankaltainen kuin alkuperäisessä Cleopatrassa käytetty
  .
 • Have a look and
  decide
  päätä,
  if there are any that seem to go together
  onko siellä mitään, mikä näyttää sopivan yhteen
  .
 • It
  was
  Oli
  decided
  päätetty,
  that such an application was incompetent
  että sellainen sovellus oli epäpätevä
  .
 • Let's go and
  decide
  päättäkäämme,
  where not to go for lunch
  minne emme mene lounaalle
  .
 • Even
  before the blazer
  klubitakin edessäkin
  ,
  I
  minä
  had
  olin
  very reluctantly
  hyvin vastahakoisesti
  decided
  päättänyt,
  that the time had come to visit my doctor
  että oli tullut aika käydä lääkärissä
  .
 • So instead
  he
  hän
  decided
  päätti
  to climb Everest
  kiivetä Everestille
  .
 • The man
  Mies
  paused, then
  magnanimously
  jalomielisesti
  decided
  päätti
  to give the benefit of his expertise
  antaa hyötyä hänen asiantuntemuksestaan
  , `What you want to do is chop ten minutes out of it.
 • In the Supreme Court
  Korkeimmassa oikeudessa
  the guilt or innocence of the accused
  syytetyn syyllisyydestä tai syyttömyydestä
  was
  <empty>
  decided
  päätti
  not by the judge but the jury
  tuomarin sijasta valamiehistö
  .
 • How that responsibility is best discharged
  kuinka tuo velvollisuus parhaiten täytetään,
  can be
  voi
  decided
  päättää,
  only
  by the person concerned
  asianosainen henkilö
  .
 • The fee
  korvauksen
  will be
  <empty>
  decided
  päättää
  by an independent tribunal
  Erillinen tuomioistuin
  .
 • Everyone
  Jokainen
  decided
  päätti
  at the same time
  samaan aikaan,
  that they ought to go home
  että heidän pitäisi mennä kotiin
  , and a mass exodus of tourists, day visitors and the York people themselves began, snarling up the place generally.
 • This year
  Tänä vuonna
  we
  me
  decided
  päätimme
  at the AGM
  AGM:ssa
  to visit the Llangollen Railway
  vierailla Llangollen Railwaylla
  , having learnt from the railway press that it has made rapid progress in the last three years.
FEE 
cognizer (info)
decision (info)
manner (info)
place (info)
time (info)
verb_chain