TransFrameNet:Creating

From Sanat

create.v

 • It
  Se
  created
  aiheutti
  these fanatics
  näitä kiihkoilijoita
  during the Afghan war
  Afganistanin sodan aikana
  , they say.
 • Students
  Opiskelijoita
  creating
  perustamassa
  new park garden
  uutta puistopuutarhaa
 • Those who are critical of
  governments
  hallitusten
  creating
  perustamiseen
  political-business cycles
  poliittis-liiketoiminnallisten syklien
  are critical of state intervention in the economy at the same time as they are full of praise for the beneficial effects of free-market progress.
 • One therefore hopes that an understanding of how black holes create particles will lead to a similar understanding of
  how
  kuinka
  the big bang
  alkuräjähdys
  created
  loi
  everything in the universe
  kaiken maailmankaikkeudessa
  .
 • Permanent anxiety
  Pysyvä ahdistus
  is
  <empty>
  created
  syntyy
  by the repeated infliction of pain
  toistuvasta tuskasta
  and not by one incident alone.
 • Maintenance of data is important in software in which
  data
  tiedot
  is
  ovat
  created
  luomia
  by pupils
  oppilaiden
  , for example in some mathematical or economics programs, in viewdata software or in databases.
 • Adam and Eve
  Aatamin ja Eevan
  were
  <empty>
  created
  loi
  by God
  Jumala
  for a glorious destiny with him
  jotta he saisivat hienon kohtalon hänen kanssaan
  .
 • However, the danger is that in a
  newly
  juuri
  created
  muodostuneessa
  , lightly regulated,
  competitive environment
  kilpailuympäristössä
  it will become increasingly difficult to justify the mixed menu currently available.
 • When the Scots dropped out, Frost moved with the committee to Derby House in 1647-8, and after the establishment of the Commonwealth in 1649 he became secretary to the
  newly
  juuri
  created
  perustettuun
  council of state
  valtioneuvostoon
  .
 • He asked
  Ashton
  Ashtonia
  ,
  who
  joka
  was an old friend and
  had
  oli
  just
  juuri
  created
  luonut
  Illuminations
  valaistukset
  for the company
  yritykselle
  , to suggest who would be most suitable.
 • Nobody could deny that
  deliberately
  tietoisesti
  creating
  loi
  a great depression
  suuren lamakauden
  was a pretty huge concept.
 • He
  Hän
  likes to swing his long arm near a person's ear, then
  create
  muodostaa
  a friction
  kitkaa
  with a thumb and forefinger
  peukalolla ja etusormella
  to produce a cricket effect in the ear
  muodostaakseen korvaan heinäsirkkaefektin
  .
 • God
  Jumala
  created
  loi
  us
  meidät
  for His own purposes
  omiin tarkoituksiinsa
  , gave us free will to decide between good and evil, but retained unto Himself the ultimate decisions about the creation of life.
 • DesignaKnit
  DesignaKnit
  can
  voi
  create
  luoda
  stitch patterns
  ommelkuvioita
  from PCX files
  PCX-tiedostoista
  with up to 16 colours or shades of grey
  jopa 16 värillä tai harmaan sävyllä
  .
 • The tax and succession laws make it virtually impossible for
  landlords
  vuokraisännille
  to
  <empty>
  create
  muodostaa
  smallholdings
  pientiloja
  on their estates
  maa-alueillaan
  , and the Land Tenure Acts (designed to protect tenants) have dried up new tenancies.
 • It is the John Neilson Institution, built 1849--52 by
  architect Charles Wilson
  arkkitehti Charles Wilson
  ,
  who
  joka
  was capable of
  creating
  luomaan
  urban set-pieces
  kaupunkimaisia lavasteita
  on an almost megalomaniac scale
  lähes megalomaanisessa mittakaavassa
  .
 • Coun Richmond believes
  the authority
  viranomaisen
  squandered the opportunity
  to
  <empty>
  create
  luoda
  a shops development in part of the town centre which could be hit by the new Cornmill shopping complex
  liikkeiden kehitystä kaupungin keskustassa, jota uusi Cornmill-ostoskokonaisuus saattaisi vahingoittaa
  .
 • The dolphins
  Delfiinit
  create
  muodostavat
  their sounds
  ääniään
  in the larynx or in the passages leading to their blowhole
  kurkunpäässä tai ilmareikäänsä johtavissa tiehyissä
  .
 • Now
  Nykyään
  she and Philip
  hän ja Philip
  create
  luovat
  designer jewellery
  design-koruja,
  in their spare time
  vapaa-ajallaan
  that they sell through galleries and museums in Britain and America
  joita he myyvät gallerioissa ja museoissa Britanniassa ja Amerikassa
  .
 • These, or a hundred other weaknesses or incompatibilities in computer systems,
  Nämä tai sata muuta heikkoutta tai yhteensopimattomuutta tietokonejärjestelmissä
  create
  luovat
  information bottlenecks
  tiedon pullonkauloja
  at crucial times
  kriittisinä aikoina
  .
 • Spend a day
  creating
  luomalla
  beautiful displays
  kauniita esityksiä
  at our one-day workshop
  yksipäiväisessä työpajassamme
  .
 • It was the wrong occasion: the amateur just `likes flags and razzamatazz ``but
  the professional
  ammattilainen
  creates
  luo
  the atmosphere
  ilmapiirin
  to suit the occasion
  tilanteeseen sopivan
  .
 • The new bodies
  Uusia toimikuntia
  created
  perustettiin
  to provide services in the former GLC and metropolitan county areas
  palvelujen tarjoamiseksi entisen GLC:n ja kaupunkiseudun alueilla
  include numerous joint boards of councillors or QUELGOs (quasi-elected local government organizations).
 • The EC
  EY
  announced that it was allocating US$12,000,000 towards
  creating
  luodakseen
  employment opportunities
  työllistymismahdollisuuksia
  in Vietnam
  Vietnamissa
  to encourage the return of the boat people
  venepakolaisten paluun kannustamiseksi
  .
 • The humidity
  kosteus
  created
  muodostama
  by grouping together in the bath
  Astiassa tapahtuvan ryhmittymisen
  will keep them moist for quite a while.
 • Developers
  kehittäjät
  ,
  before any planning application is made
  Ennen kuin minkäänlaista suunnittelusovellusta on tehty,
  , sometimes
  create
  muodostavat
  bad relationships With the local planning authority
  huonoja suhteita paikallisen suunnitteluviranomaisen kanssa
  by clearing sites, ignoring tree preservation orders and demolishing listed buildings
  tyhjentämällä työmaita, jättämällä huomioimatta puidensäilytysmääräykset ja purkamalla suojeltuja rakennuksia
  .
 • All town and city planners
  Kaikki kaupunkisuunnittelijat
  aim
  to
  <empty>
  create
  luomaan
  a friendly environment
  suotuisan ympäristön
  by providing plants and trees
  kasveilla ja puilla
  .
 • Man
  Ihminen
  was
  <empty>
  created
  luotiin
  as a responsible being
  vastuulliseksi olennoksi
  .
 • In Brazil
  Brasiliassa
  ,
  president Vargas
  presidentti Vargas
  started
  creating
  perustaa
  SOEs
  valtionyhtiöitä
  during the 1930s
  1930-luvulla
  .
 • I suggest keeping crabs in a species only set-up, with
  a chemical buffer
  kemiallinen puskuri
  to
  <empty>
  create
  luomiseen
  alkaline conditions
  emäksisten olosuhteiden
  .
 • New drapes
  Uudet verhot
  will enhance the acoustics and
  create
  luovat
  a more intimate atmosphere
  kodikkaamman ilmapiirin
  .
 • In fact when
  God
  Jumala
  created
  loi
  this world
  tämän maailman
  he is described as working (Gen. 2:13), and frequently the world is said to be the work of his hands.
 • Through his books
  Kirjojensa kautta
  ,
  Tolkien
  Tolkien
  created
  loi
  a mythical world
  kuvitteellisen maailman
  .
 • We
  Meidät
  are all
  kaikki on
  created
  luotu
  in God's image
  Jumalan kuviksi
  , but because of the Fall that image is twisted.
 • Two years later
  2 vuotta myöhemmin
  ,
  with Tony Brignull
  Tony Brignullin kanssa
  ,
  he and Le Bas
  hän ja Le Bas
  created
  perustivat
  their own agency
  oman toimiston
  before selling out to Doyle Dane Bernbach in 1983
  ennen myyntiä Doyle Dane Bernbachille vuonna 1983
  .
 • It was as if
  they
  ne
  were
  olisi
  all
  kaikki
  specially
  nimenomaan
  created
  luotu
  to be viewed from there
  katseltaviksi sieltä
  .
 • Now it's a city of six million people, with
  a mass of industry
  runsaasti teollisuutta
  created
  luotu
  to employ them
  heidän työllistämisekseen
  .
 • We were built
  as gene machines,
  geenikoneiksi,
  created
  luotu
  to pass on our genes
  siirtämään geenejämme
  .
 • She
  Hän
  had
  oli
  created
  luonut
  it
  sen
  from the chaos
  kaaoksesta
  , she was its God.
 • He
  Hän
  toyed with the idea of
  creating
  aiheuttaa
  a little angst in her life
  hieman huolta hänen elämäänsä
  to slow her down
  hidastaakseen hänen tahtiaan
  .
 • I'm part of
  the workforce which
  työvoimaa, joka
  is
  creating
  aiheuttaa
  the direct change
  suoran muutoksen
  in my society
  yhteisööni
  .
 • `The best way to solve pollution problems is not
  to
  <empty>
  create
  aiheuta
  them
  niitä
  in the first place.
 • He
  Hän
  creates
  muodostaa
  his mood
  mielialansa
  with two factors: harmony and rhythm
  kahden tekijän avulla: harmonian ja rytmin
  .
 • According to Genesis
  the apple
  omena
  was
  <empty>
  created
  luotiin
  three days before man, and it is the world's most cultivated tree fruit.
 • Grandparents could not count on natural loyalty: rather;
  they
  heidän
  had
  to positively
  positiivisesti
  create
  muodostaa
  their roles
  roolinsa
  by winning a child's affection
  voittamalla lastensa kiintymys
  .
 • Ants
  Muurahaiset
  can
  voivat
  create
  muodostaa
  a structured society
  strukturoidun yhteisön
  without being possessed, individually, of very much by way of brain
  omaamatta yksilötasolla kovinkaan paljoa aivokapasiteettia
  .
 • We
  me
  have tried
  to
  <empty>
  create
  luoda
  a centre
  keskuksen,
  which first meets the needs of the city
  joka vastaa ensin kaupungin tarpeisiin
  ,
  but which can also assume a national role
  mutta joka voi saada myös kansallisen roolin
  .
 • Created
  luotu
  from scrap metal
  Metalliromusta
  ,
  Technotribe's Garden Of Eden rainforest sculpture
  Technotriben Eedenin puutarha -sademetsäveistos
  currently adorns the Garage indoor market in Chelsea's Kings Road.
 • Who
  Kenelle
  was
  <empty>
  it
  se
  created
  luotiin
  for
  <empty>
  ?
 • It does not match up to
  the image
  kuvaan
  the writer and the reader
  kirjoittajan ja lukijan
  have
  <empty>
  created
  muodostamaan
  together.
 • The kingdom which
  Valtakunta, jonka
  Euric
  Euric
  created
  perusti,
  was substantial.

generate.v

 • The lower levels get hotter and hotter and store energy which can be used
  to
  <empty>
  generate
  tuottamiseen
  power
  tehon
  .
  The steam produced by this process is in turn used to drive
  large turbines which
  suuria turbiineja, jotka
  generate
  synnyttävät
  electricity
  sähköä
  in exactly the same way as in any other conventional power station
  täsmälleen samalla tavalla kuin missä tahansa muussa perinteisessä sähkövoimalassa
  .
 • An underwater turbine
  Vedenalainen turbiini
  , capable of
  generating
  muodostamaan
  electricity
  sähköä
  from the rise and fall of the tides
  nousu- ja laskuvedestä
  , is to be tested in Scotland.
 • DR PETER MITCHELL, the biochemist who has died aged 71, won the Nobel Prize for Chemistry in 1978 for his achievement in explaining the chemical processes by which
  living cells
  elävät solut
  generate
  muodostavat
  energy
  energiaa
  from food
  ruoasta
  .
 • To complete the illusion,
  the plant
  kasvi
  generates
  synnyttää
  heat
  lämpöä
  to mimic the warmth produced by corruption
  jäljitelläkseen mätänemisen tuottamaa lämpöä
  .
 • There must also be the prospect of a profitable exit for the investors, and
  a target company that
  kohdeyritys, joka
  is able
  to
  <empty>
  generate
  tuottamaan
  enough cash to service its debt
  tarpeeksi käteistä maksaakseen velkansa
  .
 • As a result, he said,
  Unix software and services
  Unix-ohjelma ja -palvelut
  will
  tulevat
  increasingly
  yhä enemmän
  generate
  synnyttämään
  higher profits and growth
  suurempia tuottoja ja kasvua
  .
 • Arrack and toddy production
  Arrakin ja totin tuottaminen
  generated
  synnytti
  a great deal of wealth
  paljon varakkuutta
  in Kalutara district
  Kalutaran seudulla
  .
 • Investment in an agency, branch or subsidiary
  Toimipaikkaan, sivutoimipaikkaan tai tytäryhtiöön sijoittamisen
  will be expected to pay for itself by
  generating
  luomalla
  extra business
  lisää liiketoimintaa
  .
 • In Western thinking
  an illness
  sairaus
  is
  <empty>
  generated
  syntyy
  by causes arising from biological or psychological change
  biologisista tai psykologisista muutoksista johtuvista syistä
  .
 • A square metre of grass
  Neliömetri nurmikkoa
  generates
  synnyttää
  about 10 litres of oxygen each day
  joka päivä 10 litraa happea
  .
 • It now accounts for
  15% of total income, most of which
  15 % kokonaistuloista, josta suurin osa
  is
  <empty>
  generated
  muodostuu
  in Germany
  Saksassa
  .
 • A new 3-D perspective
  Uusi 3D-perspektiivi
  is
  <empty>
  generated
  muodostuu
  in real time
  reaaliajassa
  and delivered to the helmet's eyescreens to create the effect of `looking around ``the virtual world as if it was a real one.
 • The signals
  signaalit
  generated
  muodostamat
  in the pickup coils
  Anturikäämien
  are not neat rectangular pulses although their amplitudes very with the external field.
 • In addition, the study showed that
  further income
  suuremmat tulot
  is
  <empty>
  generated
  muodostuvat
  by Irish people who stay at home to attend a festival instead of travelling abroad
  irlantilaisista, jotka pysyvät kotona osallistuakseen festivaaleilla sen sijaan, että matkustaisivat ulkomaille
  .
 • To warm, air is taken from outside the box and combined with
  heat
  lämpöön
  generated
  synnyttämään
  by the motor
  moottorin
  .
 • Earthquakes here
  Täällä maanjäristykset
  are
  <empty>
  generated
  muodostuvat
  at shallow depths (less than 70 km)
  matalissa syvyyksissä (alle 70 km)
  , and they coincide with the high heat flows and volcanic activity of the ridges.
 • A record
  Tietue
  (nowadays computerized)
  is
  <empty>
  generated
  muodostuu
  at birth
  syntymän yhteydessä
  and information on marriage, children, internal migration, change of occupation, etc., is added throughout the life of the individual.
 • Much the same is true for America and Germany:
  municipal solid waste
  kunnallinen kiinteä jäte
  ,
  generated
  muodostuva
  by houses and offices
  kodeissa ja toimistoissa
  , makes up at most a tenth of the total.
 • For the families and individuals this means that they depend for their electricity on
  what
  jota
  they
  he
  can
  voivat
  generate
  tuottaa
  for themselves
  itselleen
  , grow much of their own food and recycle their own wastes.
 • Subject headings lists
  Otsikkoluettelot
  are normally
  tavallisesti
  generated
  muodostetaan
  for a particular purpose
  erityistarkoitukseen
  .
 • This means that
  all of the band's percentage of the royalties
  yhtyeen prosenttiosuudet rojalteista
  generated
  tuottamat
  from their record sales
  levymyynnin
  are spent first on repaying the record company advance.
 • The REAG was expected to recommend contracts under the NFFO offering at least 10 to 15 years of premium prices for
  electricity
  sähköstä
  generated
  tuotetusta
  through renewable means
  uusiutuvin keinoin
  .
 • `
  The energy
  energiaa
  generated
  tuottamaa
  within a Darkfall
  Darkfallin
  would be attracted to that kind of interaction, no matter how small.
 • `There will not be a rights issue, ``said a spokesman, `because
  we
  me
  generate
  tuotamme
  a
  lot of cash
  paljon käteistä
  .

yield.v

 • Over a lifetime
  Elämän aikana
  these two strategies
  nämä kaksi strategiaa
  yield
  tuottavat
  almost the same number of offspring
  lähes saman määrän jälkeläisiä,
  but an older male clearly needs the quicker success and he takes the greater risk.
 • Atomizing language by approaching it bottom-up
  Kielen pilkkominen lähestymällä sitä alhaalta ylöspäin
  has
  on
  yielded
  tuottanut
  results for linguistics
  tuloksia kielitieteilijöille
  , but it does not necessarily follow that the same is true for all language students.
 • And
  a huge police search
  valtava poliisitarkastus
  yielded
  tuotti
  no clues
  nolla johtolankaa
  .
 • And
  animal skull fossils
  eläinten pääkallojen fossiilit
  sometimes
  joskus
  yield
  tuottavat
  tantalizing evidence of transitional metabolic natures
  houkuttelevia todisteita muuttuvista metabolisista luonteista
  .
 • It is
  the first kind of approach that
  ensimmäinen jonkinlainen lähestymistapa, joka
  has
  on
  so far
  toistaiseksi
  yielded
  tuottanut
  the most insight
  eniten näkemyksiä
  , but it is worth considering the possibility of the analysis of interaction by synthesis.
 • Ever fond of the grand gesture, Mr Reuter began much-ballyhooed collaboration talks with Japan's Mitsubishi family of companies early last year, but
  these
  ne
  have
  ovat
  so far
  toistaiseksi
  yielded
  tuottaneet
  little
  hyvin vähän
  .
 • Their partnership
  Heidän kumppanuutensa
  has
  on
  yielded
  tuottanut
  14 goals
  14 maalia
  so far
  tähän mennessä
  and looks capable of keeping Villa in the forefront of the Premier Division title race.
 • Further pressure
  Suurempi paine
  yielded
  tuotti
  the winning goal
  voittomaalin
  12 minutes later
  12 minuuttia myöhemmin
  .
 • While
  the United States
  Yhdysvallat
  would
  <empty>
  yield
  tuottaisi
  a constant strategic threat to the Soviet homeland
  jatkuvat strategisen uhan Neuvostoliitolle
  the USSR would yield only a first strike threat to the American fleet.
 • Lavender
  Laventeli
  , for instance,
  yields
  tuottaa
  an essential oil
  eteeristä öljyä
  from the flowers and leaves
  kukista ja lehdistä
  .
 • Banking is
  the occupation
  elinkeino
  yielding
  tuottava
  the greatest number of high salaries
  eniten suuria palkkoja
  .
 • Where
  an average minke whale
  tavallinen lahtivalas
  would
  <empty>
  yield
  tuottaisi
  between 1000 and 2000 kg (2200-4400 lb) of meat
  1 000–2 000 kg (2 200–4 400 paunaa) lihaa
  , now some 17-34 dolphins have to die to provide an equivalent amount.
 • But also important is
  the information which
  tieto, jota
  a given topic
  annettu aihe
  can
  voi
  yield
  tuottaa
  on neighbourhood norms and on general social and background information of value to the researchers
  lähiseudun normeista ja tutkijoille arvokkaasta yleisestä sosiaalisesta ja taustaa koskevasta tiedosta
  .
 • A cost-benefit approach
  Kustannus-hyötylähestymistapa
  may well
  voi hyvin
  yield
  tuottaa
  a different result
  erilaisen tuloksen
  form a purely moral one.
 • The latter
  Viimeksi mainittu
  is
  <empty>
  already
  jo
  yielding
  tuottaa
  fresh produce
  tuoretta satoa
  and fresh fruit is expected from the orchard in the not too distant future.
 • A literary text is compatible with
  an indefinite number of contexts
  rajattoman kontekstilukumäärän kanssa
  yielding
  tuottaen
  indefinitely many readings and re-readings
  rajattoman monia tulkintoja ja uudelleentulkintoja
  .
FEE 
beneficiary (info)
cause (info)
co_participant (info)
components (info)
created_entity (info)
creator (info)
depictive (info)
frequency (info)
instrument (info)
jäin_tähän 
manner (info)
means (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
purpose (info)
purpose_of_created_entity (info)
role (info)
time (info)
verb_chain