TransFrameNet:Contingency

From Sanat

depend.v

 • It
  Se
  all
  kaikki
  depended
  riippui
  on the man
  ihmisestä
  .
 • They see in it a threat to the right of each country to protect viridian quirks: quaint old farming practices,
  bottle-recycling schemes that
  pullojen uudelleenkäsittelymalleista, jotka
  depend
  riippuvat
  on local breweries or milkmen
  paikallisista panimoista tai maitomiehistä
  .
 • She licked her lips nervously, and realised that she was sitting on the edge of the sofa, staring at him as though
  her life
  hänen elämänsä
  depended
  riippuisi
  on it
  siitä
  .
 • But then the other man seemed to regain control of himself, for the next moment he was shinning up the rope as though he had just realised
  his life
  hänen elämänsä
  depended
  riippuisi
  on it
  siitä
  -- quite literally!
 • The snail genes are not happy to pay that cost, since
  their long-term future
  niiden pitkän aikavälin tulevaisuus
  depends
  riippuu
  upon the snail reproducing
  etanan lisääntymisestä
  .
 • The number of eggs a female lays
  Naaraan munimien munien lukumäärä
  , however,
  largely
  pääasiassa
  depends
  riippuu
  upon when she starts
  siitä, milloin se aloittaa
  .
 • Whether you welcome this idea or view it with horror
  Se, otatko ajatuksen vastaan innostuneesti vai pidätkö sitä kamalana,
  will
  <empty>
  depend
  riippuu
  upon who you are
  siitä, kuka sinä olet
  .
 • It
  Se
  also
  myös
  depends
  riippuu
  on whether or not I can tell you what you want to know
  siitä, voinko kertoa sinulle sen mitä haluat tietää vai en
  .
 • For Kuhn,
  whether a field qualifies as a science or not
  onko oppiala tiedettä vai ei,
  depends
  riippuu
  on whether or not it conforms to the account of science offered in The Structure of Scientific Revolutions
  siitä, onko se Tieteellisten vallankumousten rakenteessa ehdotetun tieteen kuvauksen mukainen vai ei
  .
 • Depending
  Riippuen
  on when you make your purchases
  siitä, milloin teet ostoksesi
  ,
  you can enjoy up to 56 days interest-free credit
  voit saada jopa 56 päivää korotonta luottoa
  .
 • As we shall show later,
  what people mean by their actions
  se, mitä ihmiset tarkoittavat toimillaan,
  depends
  riippuu
  on what expectations they have about the actions of others
  siitä, millaisia odotuksia heillä on muiden toimista
  .
 • `
  It
  Se
  depends
  riippuu
  whether I knew them
  siitä, tunnistanko heidät
  .
 • I suppose
  it
  sen
  depends
  riippuvan
  where there's a bed
  siitä, missä sänky on
  .
 • Their whole game
  Koko heidän pelinsä
  depends
  riippuu
  on getting the man on the ground out of the way, if necessary with the boot
  siitä, saadaanko paikalla oleva mies pois tieltä, tarvittaessa potkulla
  ,
  if he is so unfortunate as to be between them and the ball
  jos hän on niin epäonninen, että jää heidän ja pallon väliin
  .
 • Spotting a good school
  Hyvän koulun löytäminen
  will
  <empty>
  depend
  riippuu
  on using information and common sense
  tiedon ja maalaisjärjen hyödyntämisestä
  .
 • In large measure
  suuresti
  its effectiveness
  Sen tehokkuus
  depends
  riippuu
  upon the types of goods concerned
  siitä, minkä tyyppisistä tavaroista on kyse
  .
 • When an institution has ceased to be an authorised institution
  Kun instituutio on lakannut olemasta valtuutettu instituutio
  ,
  liability of the institution to him for compensation purposes
  instituution korvausvelvollisuus hänelle
  depends
  riippuu
  upon his state of mind `at the time the deposit was made
  hänen mielentilastaan "silloin, kun talletus tehtiin
  .
 • What you should photograph
  Se, mitä tulisi valokuvata,
  depends
  riippuu
  entirely
  täysin
  on editors' requirements
  toimittajan vaatimuksista
  .
 • In such a system political
  Sellaisessa järjestelmässä poliittisten
  outcomes
  seurausten
  are seen
  to
  <empty>
  depend
  riippuvan
  upon inputs of resources of power
  valtaresurssien panoksista
  .

dependence.n

 • Since any nonsinusoidal signal is the sum of a frequency spectrum of sinusoidal signals (see chapter 11), filtering generally alters the
  time
  aika-
  dependence
  sidonnaisuutta
  of a nonsinusoidal signal
  ei-sinimuotoisen signaalin
  .
 • This
  increased
  suurentunut
  temperature
  lämpötila-
  dependence
  sidonnaisuus
  can not be explained merely by additional carbon conduction, as graphite conduction is nearly independent of temperature.
 • The only sites where
  some
  hieman
  time
  aika-
  dependence
  sidonnaisuutta
  of the blockages
  tukkeumien
  was apparent was for those derivatives with a pendant intercalator (2, 3, 5 and 6; Figures 2 and 3).
 • The term attenuation may describe any reduction in magnitude of an electrical signal but an electrical network is only called an attenuator if it reduces the magnitude of a signal without changing
  its
  sen
  time
  aika-
  dependence
  sidonnaisuutta
  .
 • The temperature attained by the shocked gas is strongly regulated by thermal ionization to 25,000-30,000K, with
  weak
  vähäisellä
  dependence
  riippuvuudella
  on the velocity, size and composition of the impactor
  impaktorin nopeudesta, koosta ja koostumuksesta
  .
 • For many circuits simplification of the Bode plot is feasible because the
  dependences
  riippuvuudet
  of gain and phase
  lisäyksen ja vaiheen
  on frequency
  taajuudesta
  are not independent.
 • In fact, nearly half found
  their
  heidän
  dependence
  riippuvuutensa
  on skilled labour
  ammattitaitoisesta työvoimasta
  had actually increased, suggesting that the `deskilling ``effect of new technology may have been exaggerated.
 • The
  dependence
  riippuvuus
  of our sport
  urheilulajimme
  upon these expert volunteers
  näistä asiantuntevista vapaaehtoisista
  is clear for all to see.
 • Does it never occur to you that they lead lives of
  dependence
  riippuvuus
  so complete as to breed uncertainty and fear
  on niin kokonaisvaltaista, että se kasvattaa epävarmuutta ja pelkoa
  ?
 • A consequence of this may be to increase the
  dependence
  riippuvuutta
  of the old people
  vanhojen ihmisten
  on others
  muista,
  because they will need their help to get to the toilet and use it
  koska he tulevat tarvitsemaan apua päästäkseen vessaan ja käyttääkseen sitä
  .

dependent.a

 • It can take up to 30 days
  Voi kestää jopa 30 päivää
  ,
  dependant
  riippuen
  on temperature
  lämpötilasta,
  for a biological filter to become established
  jotta biologinen suodatin muodostuu
  .
 • Over a range of
  Rayleigh number
  Rayleigh-numeron
  (probably
  dependent
  riippuen
  on Prandtl number
  Prandtl-numerosta
  ), the thermals penetrate right across the layer, generating transient stable blobs of fluid close to the opposite boundary.
 • Sixthly, each robot would have to know that the other had these properties, and know that each knew that, otherwise they could hardly rationally plan
  actions
  toimenpiteitä
  dependent
  riippuen
  on the other's plans
  muiden suunnitelmista
  .
 • Others might continue with 88open itself,
  their continued employment
  niiden jatkuvan käytön
  being
  ollessa
  dependent
  riippuvaista
  on the level of support 88open members will actually continue to need
  tukitasosta, jonka 88open-jäsenet todella jatkossa tarvitsevat
  .
 • At about the same time, in England and Wales,
  poor relief
  köyhäinapu
  was, for the first time, made
  dependent
  riippuvaiseksi
  on family size
  perheen koosta
  (partly to alleviate the effects of the Napoleonic Wars).
 • Efforts by Alexander I's reforming minister, Speransky, to make
  promotion
  ylennys
  dependent
  riippuvaiseksi
  upon examinations
  kuulusteluista,
  were frustrated by opposition from officials.
 • The Uthwatt Committee concluded that the solution to these problems lay in changing the system of land ownership under which land had
  a development value
  kehitysarvo
  dependent
  riippuva
  upon the prospects of its profitable use
  sen tuottavan käytön mahdollisuuksista
  .
 • Particular attention has been drawn to the significance of a developing internal street network within the overall plan, in contrast to
  the ribbon developments which
  nauhamaisiin asuinalueisiin, jotka
  remained
  pysyivät
  dependent
  riippuvaisina
  upon the main roads
  pääkaduista
  .
 • Fluctuations about these mean positions
  Näiden keskiasentojen vaihtelut
  are held to be Gaussian and not
  dependent
  riippuvaisia
  upon the strain
  rasituksesta
  .
 • It may seem paradoxical, but
  knowledge-based innovation
  tietoon perustuva innovaatio
  is
  <empty>
  more
  enemmän
  market
  markkinoista
  dependent
  riippuvainen
  than any other kind of innovation
  kuin mikä tahansa muunlainen innovaatio
  .
 • This early “ satiating effect ”
  Tämä varhainen "kylläisyysvaikutus"
  was
  oli
  dose
  annoksesta
  dependent
  riippuvainen
  and most marked at a dose of 40 µg per animal; about equimolar to procolipase secretion during maximal stimulation with secretin and cholecystokinin (CCK).
 • Lawyer D's status
  Asianajaja D:n status
  was
  oli
  in part
  jossakin määrin
  dependent
  riippuvainen
  on his willingness and ability to act as a translator for all his clients
  hänen halukkuudestaan ja kyvystään toimia kääntäjänä asiakkailleen
  .

depends.v

 • `
  It
  Se
  depends
  riippuu
  .
 • `
  That
  Se
  depends
  riippuu
  what it is
  siitä mikä se on
  , doesn't it?
 • It
  Se
  depends
  riippuu
  what day you catch me, and at what time of day
  siitä, minä päivänä saat minut kiinni, ja mihin aikaan päivästä
  .
 • I think
  it
  sen
  depends
  riippuvan
  a little bit
  hieman
  where the visitors are coming from
  siitä, mistä vierailijat saapuvat
  .

function.n

 • This behaviour is a consequence of the structure of the model and of the fact that the model processes inputs and generates
  outputs that
  tuloksia, jotka
  vary as a
  function
  funktiona
  of time
  ajan
  .
 • g) access to forecasting skills and methods:
  the quality and accuracy of the forecasting process
  ennustusprosessin laatu ja tarkkuus
  will
  <empty>
  in part
  jossakin määrin
  be a
  on
  function
  funktio
  of skills and methods available
  taitojen ja saatavilla olevien menetelmien
  .
 • Style
  Tyyli
  is a
  on
  function
  funktio
  of theme
  teeman
  .
 • The first of these criteria
  Ensimmäinen näistä kriteereistä
  is
  on
  primarily
  ensisijaisesti
  a
  <empty>
  function
  funktio
  of good editing and production
  hyvän editoinnin ja tuotannon
  .
 • In part
  Jossakin määrin
  this failure
  tämä epäonnistuminen
  was a
  oli
  function
  funktio
  of an ongoing official campaign of harassment against the UPP
  meneillään olevasta virallisesta kampanjasta koskien häirintää UPP:tä vastaan
  .
 • 11.6 (a) Two-mesh circuit analysed with the aid of Laplace transformation in the text and (b)
  the solutions for I 2 and V
  ratkaisut I 2:lle ja V:lle
  as a
  function
  funktiona
  of time
  ajan
  for certain network parameters
  tietyillä verkkoparametreilla
  .
 • Surface structural analyses are done by measuring the intensities of
  the scattered or recoiled peaks in the TOF spectra
  TOF-spektrien hajanaisia tai kimmahtavia huippuja
  as a
  function
  funktiona
  of the various angles involved
  asiaan liittyvien erilaisten kulmien
  .
 • The motivation to perform
  Suoriutumismotivaatio
  is seen as a
  function
  funktiona
  of the beliefs that individuals have concerning future rewards multiplied by the value they place on those rewards
  uskomuksista, että yksilöillä on asiaan liittyviä tulevia palkkioita kerrottuna arvolla, jonka he antavat kyseisille palkkioille
  .
 • In a close relationship
  Läheisessä ihmissuhteessa
  ,
  the anger of one
  yhden suuttumus
  is a
  on
  function
  funktio
  of both
  molempien
  .
 • (Moreover,
  the behaviour of the agency director in designing the schedule
  viraston johtajan käyttäytyminen aikataulun laatimisessa
  is
  itself
  itsessään
  a
  function
  funktio
  of the incentives he faces
  hänen kohtaamistaan kannusteista
  .)

hang_((on)).v

 • Everything
  Kaikki
  hung
  riippui
  on this jump
  tästä hypystä,
  if the RAF were to stand much chance in the rest of the competition
  jos RAF aikoi sietää sattumaa jäljellä olevassa kilpailussa
  .
 • It
  Se
  hangs
  heiluu
  on that sort of knife-edge
  sellaisella veitsenterällä
  .
 • Lucenzo seemed to be making up his mind about her, and she knew intuitively that
  everything she longed for
  kaikki, mitä hän kaipasi,
  hung
  riippui
  on his decision
  hänen päätöksestään
  .

hinge.v

 • Laming's defence
  Lamingin puolustus
  hinged
  riippui
  on his claims that Black was the backer for his plan to undermine racecourse betting and bookmaking in Britain with the stun gun device
  hänen väitteistään, että Black oli tukijana hänen suunnitelmassaan horjuttaa kilparadan vedonlyöntiä ja vedonvälitystä Britanniassa tainnutuspistoolilla
  .
 • Upon these negotiations
  Näistä neuvotteluista
  hinges
  riippuu
  the future of international trade
  kansainvälisen kaupan tulevaisuus
  .
 • Money
  Raha
  hinged
  on riippuvainen
  on the fact
  tästä tosiasiasta
  .
 • Disarmament
  Aseidenriisunnan
  , for example, is sometimes said
  to
  <empty>
  hinge
  riippuvan
  on apparently technical problems such as the comparability of forces, or the possibility of verification
  ilmeisesti teknisistä ongelmista, kuten voimien verrattavuudesta tai varmennuksen mahdollisuudesta
  .
 • It was unfortunate then that
  Virgin's case
  Virginin tapauksen
  should be complicated by, and ultimately
  hinge
  sen tulisi riippua
  upon, another, far less public, contractual dispute
  toisesta, paljon vähemmän julkisesta sopimusristiriidasta
  .

turn.v

 • Nothing
  Mikään ei
  turns
  riipu
  on this
  tästä
  .
 • There is, however, no need for a precise definition of `large ``since
  nothing
  mikään ei
  turns
  riipu
  on any particular size threshold being crossed
  minkään tietyn kokoisesta ylitetystä kynnyksestä
  .
 • In the economics of oligopolistic markets
  Oligopolisten markkinoiden talousjärjestelmässä
  the distinction between `explicit ``and `tacit collusion
  "nimenomaisen" ja "epäsuoran" vehkeilyn ero
  turns
  riippuu
  on the first of these elements
  ensimmäisestä näistä elementeistä
  .
 • These considerations suggest that
  conceptual analysis in criminal law
  rikoslain käsitteellinen analysointi
  is complex,
  turning
  riippuen
  upon philosophies of mind and action, theories of the social function of law or upon moral philosophy
  mielen ja toiminnan filosofioista, lain sosiaalisen funktion teorioista tai moraalifilosofiasta
  .
FEE 
circumstances (info)
degree (info)
determinant (info)
outcome (info)
verb_chain