TransFrameNet:Concessive

From Sanat

but.c

 • The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed
  Instrumenttia (jota kutsuttiin kuvaruuduksi) voitiin himmentää
  ,
  but
  mutta
  there was no way of shutting it off completely
  sitä ei voinut kokonaan sammuttaa
  .

though.scon

 • Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions
  Winston Smith, leuka rintaa vasten painettuna, kun hän yritti suojautua inhottavalta tuulelta, livahti nopeasti Victory Mansionsin lasiovista
  ,
  though
  joskaan
  not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him
  ei tarpeeksi nopeasti estääkseen hiekkaista pölypilveä pääsemästä sisään hänen mukanaan
  .
 • Winston turned a switch and the voice sank somewhat
  Winston käänsi katkaisijasta, ja ääni laski jonkin verran
  ,
  though
  mutta
  the words were still distinguishable
  sanoista ei vieläkään saanut selvää
  .
FEE 
main_statement (info)
statement (info)