TransFrameNet:Complaining

From Sanat

bitch.v

 • He
  Hän
  never
  ei koskaan
  bitched
  valittanut
  about other members of the team, but of people we knew
  tiimin jäsenistä, vain tuntemistamme ihmisistä
  .
 • Now
  Nyt
  he
  hän
  was
  <empty>
  bitching
  valitti
  about all matters technical
  kaikista teknisistä seikoista
  .
 • I can't stand gossip, or
  people
  ihmisiä
  bitching
  , jotka valittavat
  about each other
  toisistaan
  .
 • He
  Hän
  's
  <empty>
  bitching
  valittaa
  at me
  minulle
  all of the time
  koko ajan
  , he's complaining, and he's apt to be yelling at me, too.
 • `If I had to choose one person, I'd pick Tamar, ``
  `Jos minun olisi valittava yksi henkilö, se olisi Tamar,"
  she
  hän
  bitched
  valitti
  right back at me
  minulle heti takaisin
  .
 • `I'd dearly like to know what were supposed to be achieving, that's all, ``
  "Haluaisinpa vaan todella tietää, mitä meidän oli määrä saavuttaa, ei muuta,"
  Lambert
  Lambert
  bitched
  valitti
  .

complain.v

 • All the Britons
  Kaikki britit
  were disappointed and
  complained
  valittivat
  of poor grip on the track
  radan huonoa pitoa
  .
 • What
  Mistä
  are
  <empty>
  you
  sinä
  complaining
  valitat
  about
  <empty>
  ? ”
 • Lewis-Ann
  Lewis-Ann
  sat under a huge umbrella, fully clothed,
  complaining
  valittaen
  bitterly
  katkerasti
  about being too hot
  , että oli liian kuuma
  .
 • They
  He
  complained
  valittivat
  loudly
  äänekkäästi
  that targets could not be reached
  , että tavoitteita ei voitaisi saavuttaa
  , but sometimes I detected whispers passing from one woman to another.
 • `You ought to help me more, ``
  "Sinun pitäisi auttaa minua enemmän,"
  he
  hän
  once
  kerran
  complained
  valitti
  pathetically
  säälittävästi
  .
 • My sons are decent boys and
  you
  sinulla
  've no call
  to
  <empty>
  complain
  valittaa
  where they're concerned
  heistä
  .
 • And she pinched
  Ja hän nipisti
  ,
  Charles
  Charles
  complained
  valitti
  .
 • You
  Sinä
  can't
  et voi
  complain
  valittaa
  .
 • There must be
  an independent person to whom
  riippumaton henkilö, jolle
  children
  lapset
  can
  voivat
  complain
  valittaa
  .
 • `I wanted to hear what else he had to say, ``
  "Halusin kuulla, mitä muuta sanottavaa hänellä oli,"
  complained
  valitti
  Tom
  Tom
  .
 • `Now look, Connie me pet, it's bleedin' cold in the parlour, ``
  "Katsos nyt Connie-kultasein, eteisessä on pirun kylmä,"
  complained
  valitti
  Archie
  Archie
  ,
  `and, anyway, I got to see a bloke about a job.
  "ja joka tapauksessa minun on tavattava eräs heppu työpaikan takia."
 • `Interest ``
  "Mielenkiinto"
  ,
  complained
  valitti
  a reforming chaplain
  uudistusmielinen kappalainen
  ,
  was the only stimulant in the new philosophy and it was this philosophy that inspired nineteenth-century liberalism
  oli ainoa uuden filosofian stimulantti, ja juuri tuo filosogia inspiroi 1800-luvun liberalismia
  .
 • Pilots
  Pilotit
  sometimes
  joskus
  complain
  valittavat
  about being rushed through their cockpit drills
  ahtaista oloista ohjaamon istuimessaan
  .
 • He
  Hän
  repeatedly
  toistuvasti
  complained
  valitti
  of being old beyond his years
  olevansa jo liian vanha
  , and yet behind his words one senses at times an element of satisfaction.
 • The ambassador, Mr Thomas Stroock,
  Suurlähettiläs Thomas Stroock
  had
  oli
  earlier
  aiemmin
  complained
  valittanut
  of `the inability of the Guatemalan government to protect the human rights of its citizens ``
  Guatemalan hallituksen kyvyttömyydestä suojata kansalaistensa ihmisoikeuksia."
  .
 • He
  Hän
  complained
  valitti
  about Tory colleagues
  Tory-puoluetovereistaan
  :
  `They don't know what it is to run out of money at the end of the week.
  "He eivät tiedä, millaista on kun rahat loppuvat ennen viikonloppua."
 • Maybe the American government should note this before
  it
  se
  complains
  valittaa
  about the success of Japanese business
  Japanin-bisneksen menestymisestä
  .
 • They both ordered soft drinks, but Mr Davies noticed
  his friend
  hänen ystävänsä
  seemed dazed and
  complained
  valitti
  of feeling unwell
  huonoa oloa
  .
 • One
  Yksi
  complained
  valitti
  in 1802
  vuonna 1802
  :
  ``In the factory we can never work the hours we can at home, nor make the best of our time
  "Tehtaassa emme voi koskaan tehdä niin paljon kuin kotona emmekä pysty hyödyntämään aikaamme parhaiten
  .
 • Morris
  Morris
  resolved
  to
  <empty>
  complain
  valittaa
  to the board
  lautakuntaan
  , which was composed largely of retired seamen.
 • Suzanne made the public appearance after it was revealed
  she
  hän
  had
  oli
  complained
  valittanut
  to the Lord Chancellor
  lordikanslerille
  about the incident at Newcastle Crown Court
  tapauksesta Newcastlen rikostuomioistuimessa
  .
 • She
  Hän
  complained
  valitti
  to the madam
  madamelle
  that she never went into that room
  , ettei hän päässyt koskaan tuohon huoneeseen
  .
 • Two junior ministers
  Kaksi nuorempaa ministeriä
  complained
  valitti
  to me
  minulle
  of Portillo's ideological zeal in cabinet committee
  Portillon ideologisesta kiihkosta ministerivaliokunnassa
  .
 • `How can you want Spain mixed up in such great events ``
  "Kuinka sinä voit haluta Espanjan sekoitettavan noin suuriin tapahtumiin"
  ,
  Aranda
  Aranda
  complained
  valitti
  to the Prussian Minister
  preussilaiselle ministerille
  ,
  `when she lacks all means to wage war.
  "kun sillä ei ole kaikkia keinoja käydä sotaa."
 • `Didn't I tell him to stay out of the sun? ``
  "Enkö minä käskenyt häntä pysymään poissa auringosta? ",
  he
  hän
  complained
  valitti
  .
 • Now
  Nyt
  they
  he
  complain
  valittavat
  I'm too fussy
  minun olevan liian hössö
  .
 • Of the `Town Arms ``
  Town Arms -pubista
  it
  was
  teki
  complained
  valituksen
  by the police
  poliisi
  that, `No respectable person was seen to enter from one end of the week to the other
  , sillä "Yhdenkään kunniallisen ihmisen ei nähty menevän sinne sisään koko viikkona"
  .
 • While police forced open shops and houses
  Kun poliisi pakotti avaamaan kaupat ja talot
  ,
  residents
  asukkaat
  complained
  valittivat
  their compensation for moving was too low
  muuttokorvauksen olevan liian pieni
  .
 • ``Already
  "Jo nyt"
  ,
  complained
  valitti
  The Seaman
  The Seaman
  after six months of fighting
  kuuden kuulauden taistelun jälkeen
  ,
  ``the poor people of this country are beginning to feel the effects of the greedy shipowners' demands
  "tämän maan köyhät alkavat tuntea ahneiden laivanvarustajien vaikutukset
  .
 • As
  Kuten
  the metropolitan police
  kaupunkipoliisi
  complained
  valitti
  three years later
  kolme vuotta myöhemmin
  ,
  the whole question of dealing with prostitutes was fraught with problems
  koko prostituutiokysymys oli täynnä ongelmia
  .
 • Taxi drivers
  Taksikuskit
  still
  yhä
  complain
  valittavat
  a bit
  hieman
  , as they do, but parking facilities were made available for the disabled.
 • She
  Hän
  complained
  valitti
  several times
  useita kertoja
  to the concierge
  aulapalveluun
  , but because the elevator behaved quite normally and decently towards the other tenants, the concierge considered Agnes's quarrel with it her own private matter and paid no attention.
 • I hated Gionesca because
  he
  hän
  complained
  valitti
  all the time
  koko ajan
  , and I knew that I could get away with hating him because I was stronger and fitter than him.

complaint.n

 • They may be content to put up with a certain proportion of
  customer
  asiakkaista
  complaints
  valittaa
  for a given volume of business.
 • However, forums such as ComputerWorld have seen a small firestorm of
  user
  käyttäjän
  complaints
  valittaessa
  in their pages
  over the proposed return to an Ultrix migration path
  ehdotusta Ultrix-polun palauttamisesta
  .
 • The country's first helpline for
  police officers
  poliisien
  facing
  complaints
  valituksia
  from the public
  yleisöltä
  is already busy taking calls.
 • There is also a time limit for lodging
  complaints
  valituksille
  which is normally within three years of the act, or failure to act, about which you are complaining.
 • The thing is, young officers coming into the force, doing what they've been taught is their job, the next thing they know they've got
  people
  ihmisiä
  making
  complaints
  valituksia
  against them
  heistä
  .
 • Members of third parties
  Kolmannet tahot
  may make
  complaints
  valituksia
  in writing
  kirjallisesti
  to the director
  johtajalle
  .
 • Complaints
  Valitukset
  about noise
  melusta
  have increased tenfold in the past fifteen years, and all the signs are that the problem is still getting worse.
 • Well now,
  I
  Minä
  had a
  complaint
  valituksen
  about you
  sinusta
  this morning.
 • One of the
  American
  Amerikan
  complaints
  valituksista
  against Japan
  Japanille
  is
  that Japan has had access to US government-funded research while denying foreign companies access to research funded by the Japanese government
  koskee Japanin tunkeutumista Yhdysvaltain hallituksen rahoittamaan tutkimukseen samalla, kun se kieltää ulkomaalaisten yritysten pääsyn Japanin hallituksen rajoittamaan tutkimukseen
  .
 • One of the more commonly heard
  complaints
  valituksista
  against the existing management structure
  nykyisestä johtorakenteesta
  from top athletes
  huippu-urheilijoiden
  is
  that its detachment from the road race scene leaves management ill-equipped to make selection decisions for road races in major internationals
  , että sen irrottaminen RR-kuvioista jättää johdolle heikot eväät valintojen tekemiseen suuriin kansainvälisiin RR-kilpailuihin
  .
 • I wondered right away if
  he
  hän
  'd registered a
  complaint
  valituksen
  against you
  sinusta
  , Charity.
 • There were constant
  complaints
  valituksia
  by the forest landowners and inhabitants
  metsänomistajien ja asukkaiden tekemiä
  in the thirteenth century
  of interference with their rights
  heidän oikeuksiinsa puuttumisesta
  .
 • The European Commission brought the charges following a
  complaint
  valituksen
  by Friends of the Earth
  Friends of the Earth -yhdistyksen
  .
 • As a result of that incident there were a number of
  complaints
  valituksia
  by members of the public
  yleisöltä
  about the conduct of some of the police officers who had attended the incident
  joidenkin välikohtauksessa mukana olleiden poliisien käytöksestä
  .
 • There were other
  complaints
  valituksia
  concerning the treatment of nurses
  hoitajien kohtelusta
  .
 • No one goes to such lengths now, though you do sometimes hear
  complaints
  valituksia
  from artists
  artisteilta
  about the position of their work
  heidän työnsä asemasta
  .
 • The overcharging has been revealed after
  complaints
  valituksia
  from companies
  yrityksiltä
  that their bills include lines, equipment and services not being used
  , että niiden laskuissa on rivejä eli laitteita ja palveluita, joita ei ole käytetty
  , he said.
 • `
  I
  Minä
  get
  complaints
  valituksia
  from the customer
  asiakkailta
 • The granting of Indian land rights triggered a wave of
  complaints
  valitusten
  from white settlers
  valkoisilta uudisasukkailta
  , who staged blockades of several forest roads in protest.
 • The spokeswoman said the centre had received a lot of
  complaints
  valituksia
  from women in the catering industry
  catering-alan naisten
  ,
  concerning pay and conditions
  palkoista ja työoloista
  .
 • Last year the society investigated nearly eighty seven thousand
  complaints
  valituksia
  of cruelty
  julmuudesta
  .
 • One of the most common
  complaints
  valituksista
  of parents
  vanhempien
  is
  that their child will not obey them
  että lapsi ei tottele
  .
 • The constant
  complaint
  valitus
  of the British Party
  British Partyn
  against the NUWM
  NUWM:a vastaan
  was that it had failed to use its influence with employed workers and trade unionists
  oli, että se epäonnistui käyttämään vaikutusvaltaansa työntekijöihin ja ammattiliittoihin
  .
 • A NORTH-EAST woman
  Nainen koillisesta
  has lodged a
  complaint
  valituksen
  after an ambulance took almost an hour to arrive at an accident.
 • There are
  few who
  harvat
  express
  complaints
  valituksia
  with the quality of care offered
  annetun hoidon laadusta
  .
 • In these discussions
  the boys
  pojat
  often voice similar
  complaints
  valituksia
  to the girls
  tyttöjä kohtaan
  .
 • After his release
  Ahmed Ashraf and his lawyer
  Ahmed Ashraf lakimiehineen
  submitted a
  formal
  virallisen
  ,
  written
  kirjallisen
  complaint
  valituksen
  to the Procurator General's Office
  Syyttäjänvirastoon
  .
 • She also knew that she should have reported the foul to
  Mike
  Mike
  ,
  who
  joka
  would then make an official
  complaint
  valituksen
  to the umpire
  sovittelijalle
  , but she was too angry.
 • `Did
  she
  hän
  make an official
  complaint
  valituksen
  to you
  sinulle
  about-the attack
  hyökkäyksestäsi
  ?
 • There were
  complaints
  valituksia
  that the building had become an eyesore, and that asbestos used in its construction was a danger to children tempted to play there
  että rakennuksesta oli tullut silmätikku, ja että sen rakentamiseen käytettä asbesti oli vaaraksi lapsille, jotka tunsivat houkutusta leikkiä siellä
  .
 • This isn't a reply of guilty, it
  's a
  on
  complaint
  valitus
  that the charge is wrongly phrased
  siitä, että syyte on väärin muotoiltu
  .
 • He
  Hän
  made a
  complaint
  valituksen
  that the record of his interview in relation to that offence contained fabricated admissions
  , että hänen kuulustelupöytäkirjansa rikoksesta sisälsi tekaistuja tunnustuksia
  .
 • The tribunal dismissed all but one
  complaint
  valituksen
  relating to McBride's treatment of patients
  koskien McBriden potilastyötä
  .
 • `He takes a leap in the dark, ``
  "Hän tekee hypyn tuntemattomaan,"
  was one of
  Birkenhead's
  Birkenheadin
  unfriendly
  complaints
  valituksista
  ,
  `looks round, and takes another
  "katselee ympärilleen ja hyppää taas"
  .
 • If you follow the guidelines below
  your
  sinun
  complaint
  valituksesi
  will be dealt with in the most efficient manner possible.
 • Bell said: `
  My
  Minun
  only
  complaint
  valitukseni
  about the game
  pelistä
  was
  that we should have had the penalty before Glentoran scored
  , että meidän olisi pitänyt saada rangaistuksemme ennen Glentoranin maalia
  .
 • Equally,
  Bourdieu's
  Bourdieu'n
  complaints
  valitukset
  about structuralism
  strukturalismista
  are not couched in moral arguments about human freedom, which is surely the argument against structuralism that one was most accustomed to in the 1970s.
 • `Clive,
  what
  mistä
  is
  <empty>
  your
  sinä
  complaint
  valitat
  against this girl
  tämän tytön kohdalla
  ?
 • The earlier letter reveals, incidentally, how closely his
  complaint
  valitutuksensa
  against contemporary philology
  nykyaikaista filologiaa kohtaan
  was related to distaste for contemporary intellectual life in general.
 • Lyndon Johnson's
  Lyndon Johnsonin
  searing
  complaints
  valitukset
  against the British
  briteistä
  have been much quoted, yet for the first year or two the president was not insensitive to the political realities in London.
 • My
  Minun
  main
  complaint
  valitutukseni
  concerning students of modern sediments
  koskien opiskelijoiden nykyisiä kerrostumia
  is
  that they pay more attention to the question of how sediments are deposited than to the question as to whether or not they stay there
  , että ne kiinnittävät enemmän huomiota kysymykseen, kuinka kerrostumat muodostuvat kuin siihen, jäävätkö ne olemaan
  .
 • If a problem does arise and you are dissatisfied, make
  your
  sinun
  complaint
  valitutuksesi
  to the manager
  päällikölle
  at the time of the incident
  tapahtumahetkellä
  .
 • When I last spoke to the Otter Trust
  they
  he
  had never had a
  complaint
  valitutusta
  against a canoeist
  melojasta
  but many against anglers.
 • Telling him to be seated comfortably, she then spoke: `Mr Finkelstein, to be sure,
  I
  minulla
  have no
  complaints
  valittamista
  with your work
  sinun työstäsi
  .
 • A
  complaint
  Valitutus
  over parking space
  pysäköintitilasta
  led to the discovery that no planning permission had been granted for the guest house.

gripe.v

 • And you know
  how
  kuinka
  I
  minä
  can
  voin
  gripe
  valittaa
  .
 • `I can't stand metal now, ``
  "En voi keskittyä nyt,"
  gripes
  valittaa
  Sam
  Sam
  ,
  grimly
  synkästi
  .
 • `They put together a group of people like Take That!, who didn't even know each other until they formed -- not that I'm knocking them, because they've got more front than we have -- but it's not going to work unless it's real, ``
  He kokoavat ryhmiä kuten Take That!, jotka eivät edes tunne toisiaan, kunnes muodostivat bändin - ei sillä, että olen kateellinen, koska heillä on enemmän edessä kuin meillä - mutta homma ei toimi, ellei se ole aitoa,"
  gripes
  valittaa
  Tony
  Tony
  .
 • If and when a participant to the agreement fails to carry out one of his or her duties, will
  you
  sinä
  let it ride,
  gripe
  valittaa
  endlessly
  loputtomasti
  about it
  siitä
  or decide in advance a system of penalties?
 • Griping
  valittaminen
  about the boss
  pomosta
  , no doubt.
 • You gripe about your mother and
  I
  minä
  gripe
  valitan
  about mine
  omastani
  .
 • And
  I
  minä
  griped
  valitin
  to her
  hänelle
  about a certain person at work
  tietystä henkilöstä töissä
  , I lamented the fact that we were a second-rate company when we could be a first-rate company, the usual junk.
 • `
  Don't
  Älä
  gripe
  valita
  .

grouse.v

 • It really is not good enough to ignore such debate entirely and
  grouse
  purnata
  instead
  over simplistic comparisons between expenditure on different specialities
  yksinkertaistetuista vertailuista eri lajeihin kohdistuvista menoista
  .
 • I have begun my classes, as you know, but
  Aunt Millicent
  Millicent-täti
  always
  aina
  grouses
  purnaa
  when I go to them
  kun käyn heillä
  ,
  because they are in the evening, and that means she has to cook the supper
  että on ilta, joten hänen on laitettava illallista
  .
 • Jack Troake
  Jack Troake
  stares out at the frozen sea and
  grouses
  purnaa
  about the wind crushing the ice against the shore, locking his boat in port and delaying the start of the seal hunt
  tuulesta, joka painaa jäitä rantaa vasten ja jättää hänen veneensä jumiin satamaan viivästyttäen näin valaanpyyntiä
  .
 • But
  he
  hän
  uses his book
  to
  <empty>
  grouse
  purnatakseen
  about one thing: his pay
  yhdestä asiasta: palkastaan
  .
 • Thumping a conference table in Arkansas,
  he
  hän
  groused
  purnasi
  ,
  ``It's a joke.
  Se on vitsi."

grumble.v

 • `We're all gutted, ``
  `Olemme aivan tyhjiä,"
  he
  hän
  grumbled
  murahti
  .
 • `Not much here, anyway, ``
  `Ei täällä paljon olisi ollutkaan,"
  he
  hän
  grumbled
  murahti
  .
 • `Put a sock in it, ``
  "Laita siihen sukka,"
  grumbled
  murahti
  Perdita
  Perdita
  .
 • Steven
  Steven
  grumbled
  murahti
  a bit, because it was a good twenty miles away, but the girls gave him no choice.
 • Perhaps it was that
  being
  oli
  monotonously
  yksitoikkoisesti
  grumbled
  valittanut
  at
  hänelle
  by her mother
  hänen äitinsä
  and taken for granted by her father were becoming irksome when there was just herself.
 • Manuel Lujan
  Manuel Lujan
  , the interior secretary,
  has
  on
  grumbled
  nurissut
  loudly
  äänekkäästi
  about a Japanese firm taking over a company operating under a government concession in Yosemite National Park
  japanilaisen yrityksen siirtymisestä johtoon ja toimimisesta hallituksen suojeluksessa Yosemiten kansallispuistossa
  .
 • Asked why the shows were not coming to Washington D.C., New York, Chicago or Los Angeles, Mr Hoving said: `Oh,
  they
  he
  'll
  <empty>
  grumble
  mumisevat
  something
  jotain
  about scheduling or funding
  aikatauluista tai rahoituksesta
  .
 • He
  Hän
  grumbled
  nurisi
  incessantly
  lakkaamatta
  about the `disgusting ``provincial life we had to lead on the island
  "inhottavasta" maalaiselämästä, jota jouduimme viettämään saarella
  .
 • Jane was a kindhearted and helpful Sixer, but
  Christine
  Christine
  was inclined
  to
  <empty>
  grumble
  nurista
  about Sarah
  Sarahista
  .
 • Even
  Yitzhak Rabin
  Yitzhak Rabin
  , Israel's prime minister, is said
  to have
  <empty>
  grumbled
  nurisseen
  to his cabinet
  hallitukselleen
  that Mr Christopher, preoccupied by Bosnia, had not given the talks enough attention
  , että Christopher, jolla piti kiirettä Bosniassa, ei ollut kiinnittänyt neuvotteluihin tarpeeksi huomiota.
  .
 • `Well, my picture's not going up there, ``
  "Minun kuvani ei ainakaan nouse tuonne,"
  she
  hän
  grumbled
  nurisi
  to herself
  itsekseen
  .
 • ``Theyr'e dragging us along way out of our way,
  "He ovat vaatimassa meitä unohtamaan tapamme,"
  I
  minä
  grumbled
  nurisin
  to Mala
  Malalle
  , indicating her note of the co-ordinates for this new rendezvous.
 • I heard
  him
  hänen
  grumbling
  valittavan
  to Mum
  äidille
  about lazy teachers with 6 weeks holiday
  laiskoista opettajista ja 6 viikon lomista
  .
 • The old lady was at home but
  she
  hän
  grumbled
  nurisi
  incessantly
  at being called upon to go out on such a chilly morning
  tulleensa kutsutuksi ulos näin kylmänä aamuna
  .

lament.v

 • Writers
  Tekijät
  were pleased that the group showed no hint of compromise but
  lamented
  valittivat
  on the record's lack of pop muscle
  popin puuttumista levyltä
  .
 • John Stewart
  John Stewart
  (Points of View, today)
  laments
  valittaa
  over the quality of programmes being made for the £30 million being spent over the next three years on Gaelic television
  ohjelmien laadusta, joita tullaan tekemään 30 miljoonalla punnalla seuraavien kolmen vuoden aikana gaelinkieliseen televisioon
  .
 • The Arts
  Taide
  :
  Lamenting
  valittaa
  the loss of friends
  ystävien puutteesta
 • Mr David Waddington, the responsible Minister
  David Waddington, vastaava ministeri
  ,
  lamented
  valitti
  that `parliamentary accountability is an easy cause always to espouse ``
  , että parlamentin vastuullisuutta on aina helppo kannattaa
  .
 • And
  he
  hän
  lamented
  valitti
  the endless squeeze on cash
  ainaista rahapulaa
  .
 • Elsewhere in his address
  Toisaalla tervehdyspuheessaan
  he
  hän
  lamented
  valitti
  the drop in property values after the last election which he admitted was `particularly annoying ``and not at all expected
  kiinteistöjen arvon laskua edellisten vaalien jälkeen, minkä hän myönsi erityisen ärsyttäväksi seikaksi eikä lainkaan odotetuksi
  .
 • My husband and I
  Aviomieheni ja minä
  had
  olemme
  always
  aina
  lamented
  valittaneet
  not learning to ski as young children
  sitä, ettemme oppineet hiihtämään lapsina
  so we didn't want Jessica, our two-year-old, to miss out too
  , joten emme halunneet kaksivuotiaan Jessican jäävän siitä paitsi
  .
 • The retreat and disappearance of game
  Riistan katoamista
  was
  <empty>
  lamented
  valitettiin
  in countless travel- and guide-books
  lukuisissa matkailu- ja osaskirjoissa
  .
 • Mr Delors
  Herra Delorsin
  should not
  ei pitäisi
  lament
  valittaa
  too loudly
  liian äänekkäästi
  .
 • ``How did it come to this?
  "Kuinka tähän on tultu?"
  the newspaper SonntagsZeitung
  sanomalehti SonntagsZeitung
  lamented
  valitti
  about the criticism raining on Switzerland
  Sveitsin niskaan satavasta kritiikistä
  .
 • But
  Penguin
  Penguin
  lamented
  valitti
  its loss
  tappioitaan
  in a press release
  lehdistötilaisuudessa
  , which prompted Western to hurry the news and issue a late-night announcement Thursday.
 • --- SINGAPORE -GRACIOUS SOCIETY,
  prime minister
  pääministeri
  laments
  valittaa
  lack of graciousness
  ystävällisyyden puutetta
  .
 • Leading South Korean newspapers
  Johtavat Etelä-Korean sanomalehdet
  lamented
  valittivat
  the flurry of remarks justifying Japan's 1910 annexation of the peninsula
  huomautusten tulvaa, jolla oikeutetaan Japanin vuonna 1910 tapahtunut niemimaan liitos
  .
 • VATICAN CITY (AP) ---
  Pope John Paul II
  Paavi Johannes Paavali II
  on Friday
  perjantaina
  lamented
  valitti
  the ``evil intentions of some in the media
  median pahoja aikeita
  , and urged the industry to promote Christian themes.
 • MOGADISHU, Saturday (AP) ---
  One of Somalia's most powerful war lords
  Eräs Somalian vaikutusvaltaisimmista sotapäälliköistä
  on Saturday
  lauantaina
  lamented
  pahoitteli
  the withdrawal of U.N. peacekeeping troops before a political settlement could be reached
  YK:n rauhanturvajoukkojen vetäytymistä ennen rauhan saavuttamista
  .
 • Critics
  Kriitikot
  lamented
  valittivat
  what they saw as a dangerous precedent
  näkemyksensä mukaan vaarallisesta ennakkotapauksesta
  .
 • He
  Hän
  laments
  valittaa
  trying to do too much in his first term
  yrittävänsä tehdä liikaa ensimmäisen lukuvuoden aikana
  .

whinge.v

 • The children, as long as
  they
  he
  learn
  to
  <empty>
  whinge
  ruikuttamaan
  less
  vähemmän
  about the bones
  luista
  , are all set to become nonagenarians.
 • He thought he'd like to see her again as long as
  she
  hän
  didn't
  ei
  whinge
  ruikuttanut
  too much
  liikaa
  about sexism
  seksismistä
  .
 • However, I did actaully sorta enjoy singing `On the dole, on the dole, on the dole ``, as
  Turnip
  Turnip
  was
  <empty>
  whinging
  ruikutti
  about the non sending off incident
  tapauksen postittamatta jättämisestä
  .
 • I
  Minä
  am not going
  to
  <empty>
  whinge
  ruikuttaa
  that the weather in Scotland is always colder than in England
  siitä, että sää on Skotlannissa aina kylmempi kuin Englannissa
  .
 • I keep harking on it and I don't want to be labelled as
  the man who
  miehenä, joka
  who
  constantly
  jatkuvasti
  whinges
  ruikuttaa
  about forwards diving
  eteenpäin sukelluksesta
  .
 • THE airpass holder who
  Lentolipun haltija, joka
  whinged
  ruikutti
  to the Dallas check-in clerk
  Dallasin tiskillä
  that she had spent all day standing by for a flight out of one of America's less attractive airports
  , että oli viettänyt koko päivän seisomalla ja odottamalla lentoa eräällä Amerikan epämiellyttävimmistä lentokentistä
  was gently chastised.
FEE 
addressee (info)
complainer (info)
complaint (info)
degree (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
medium (info)
result (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain