TransFrameNet:Change position on a scale

From Sanat

advance.v

 • The announcement stated that ``
  economic activity
  taloudellinen toiminta
  has continued
  to
  <empty>
  advance
  kasvamistaan
  at a substantial pace
  tuntuvalla vauhdilla
  .
 • A month ago, the government said
  gross domestic product, measuring all the goods and services produced in the nation
  bruttokansantuote, jolla mitataan kansakunnan tuottamia kaikkia tavaroita ja palveluja
  ,
  advanced
  kasvoi
  at a 1.1 percent rate
  1,1 prosentin vauhdilla
  in the April -June quarter
  neljänneksellä huhtikuusta kesäkuuhun
  .
 • It
  Se
  advanced
  kasvoi
  at a 5.4 percent rate
  5,4 prosentin vauhdilla
  from October
  lokakuusta
  through December
  joulukuuhun
  , compared with 4.3 percent from July through September.
 • Manufacturing productivity
  Valmistusalan tuottavuus
  advanced
  kasvoi
  at a 2.6 percent rate
  2,6 prosentin vauhdilla
  from April
  huhtikuusta
  through June
  kesäkuuhun
  ,
  slower than the 3.5 percent gain three months earlier
  hitaammin kuin 3,5 prosentin kasvu kolme kuukautta aiemmin
  .
 • The economy
  Talous
  grew 4.1 percent in 1994, its best showing in a decade, and closed out the year by
  advancing
  kasvaen
  at a booming 5.1 percent annual rate
  vilkkaalla 5,1 prosentin vuosivauhdilla
  in the fourth quarter
  neljännellä neljänneksellä
  .
 • TOKYO (AP) ---
  The Tokyo Stock Exchange's main index
  Tokion pörssin pääindeksi
  advanced
  kasvoi
  moderately
  maltillisesti
  Thursday
  torstaina
  ,
  rising for the third session in a row to close at its highest level this year
  nousten kolmannen kerran peräkkäin lähelle sen vuoden korkeinta tasoa
  .
 • HONG KONG (AP) --- Asian stock markets closed mostly higher Thursday, with
  share prices in Tokyo
  Tokion osakehintojen
  advancing
  noustessa
  moderately
  kohtuullisesti
  to close at their highest level this year
  lähelle niiden tämän vuoden korkeinta tasoa
  .
 • TOKYO (AP) --- The U.S. dollar opened slightly lower against the Japanese yen Thursday, while
  prices on the Tokyo Stock Exchange
  Tokion pörssin hinnat
  advanced
  nousivat
  moderately
  kohtuullisesti
  in early trading
  varhaisessa kaupankäynnissä
  .
 • Meanwhile,
  share prices
  osakehinnat
  advanced
  nousivat
  almost across the board
  lähes kaikilla aloilla
  in continued strength gained last Friday
  viime perjantaina alkaneen vahvistumisen mukaisesti
  , dealers said.
 • But
  prices
  hinnat
  advanced
  nousivat
  in the afternoon
  iltapäivällä,
  as investors welcomed the stability of the foreign exchange market
  kun valuuttamarkkinoiden vakaus rohkaisi sijoittajia
  .
 • Applications for building permits --- often a barometer of future activity
  Rakennuslupahakemukset – jotka antavat usein osviittaa tulevasta toiminnasta
  ---
  advanced
  lisääntyivät
  0.6 percent
  0,6 prosenttia
  in December
  joulukuussa
  ,
  to a 1.4 million rate
  1,4 miljoonaan
  .
 • Meanwhile,
  share prices
  osakehinnat
  advanced
  nousivat
  in a favorable reaction to an overnight record closing on Wall Street and rising futures prices on Monday's Chicago Mercantile Exchange
  myönteisenä reaktiona Wall Streetin ennätyssulkuhintaan ja futuurihintojen nousuun maanantaisessa Chicagon kauppapörssissä
  , dealers said.
 • The dollar
  Dollari
  has
  on
  advanced
  kasvanut
  against the mark
  suhteessa markkaan
  for three-straight trading sessions
  kolmivaiheisessa kaupankäynnissä
  .
 • In London
  Lontoossa
  ,
  the pound
  punta
  advanced
  kasvoi
  to dlrs 1.5755
  dlrs:ään 1,5755
  from dlrs 1.5710
  dlrs:stä 1,5710
  .
 • Corn and soybean futures
  Maissi- ja soijapapufutuurit
  also
  advanced
  vahvistuivat
  as record heat baked Midwestern crop lands
  ennätysmäisen kuumuuden poltettua keskilännen maissiviljelmät
  .
 • On the stock market
  Osakemarkkinoilla
  ,
  share prices
  osakehinnat
  advanced
  vahvistuivat
  on the strength of higher futures prices on the Chicago Mercantile Exchange in the past two trading sessions
  korkeampien futuurihintojen vahvuuden ansiosta Chicagon kauppapörssissä kahtena viimeisenä kaupankäyntijaksona
  , traders said.
 • The dollar
  Dollari
  advanced
  vahvistui
  in Europe
  Euroopassa
  after Germany's central bank unexpectedly cut a key interest rate
  sen jälkeen, kun Saksan keskuspankki laski odottamatta avainkorkoa
  .
 • The Nasdaq composite index
  Nasdaq-sekaindeksi
  advanced
  vahvistui
  11.80
  11,80 pisteellä
  to 920.45
  920,45 pisteeseen
  .
 • Share prices
  osakehinnat
  ,
  meanwhile
  Tällä välin
  ,
  advanced
  vahvistuivat
  in light trading
  kevyessä kaupankäynnissä
  ,
  responding to an overnight record high on Wall Street
  Wall Streetin äkillisen ennätyslukeman jälkeen
  .
 • Both bond prices and the dollar
  Sekä obligaatioiden hinnat että dollari
  advanced
  vahvistuivat
  in early trading
  varhaisessa kaupankäynnissä
  after the Labor Department reported that producer prices rose a modest 0.3 percent in January, lower than the 0.4 percent increase economists had predicted
  työministeriön ilmoitettua tuottajahintojen kohonneen vaivaiset 0,3 prosenttia tammikuussa, mikä alittaa taloustietelijöiden arvioiman 0,4 prosentin nousun
  .
 • HONG KONG (AP) --- Asian stock markets closed mostly higher Thursday after a record high overnight on Wall Street, with
  share prices
  osakehintojen
  advancing
  noustessa
  in Tokyo
  Tokiossa
  in brisk trading
  rivakassa kaupankäynnissä
  .
 • Tokyo share prices
  Tokion osakehinnat
  advanced
  vahvistuivat
  in moderate trading
  kohtuullisessa kaupankäynnissä
  in a favorable reaction to the yen's fall
  myönteisenä reaktiona jenin laskuun
  .
 • CHICAGO (AP) ---
  Soybean futures prices
  Soijapapun tulevaisuuden hinnat
  advanced
  nousivat
  in light trading
  kevyessä kaupankäynnissä
  Wednesday
  keskiviikkona
  on the Chicago Board of Trade
  Chicagon pörssissä
  ,
  partly reflecting fears that Hurricane Opal will flood crops in the Southeast and Deep South
  osittaen heijastaen pelkoja siitä, että kaakkoisosan ja Syvän etelän viljasadot jäisivät Opal-pyörremyrskyn aiheuttamien tulvien alle
  .
 • TOKYO (AP) --- The U.S. dollar edged higher against the Japanese yen Monday, while
  prices
  hinnat
  on the Tokyo Stock Exchange
  Tokion pörssissä
  advanced
  nousivat
  in light trading
  kevyessä kaupankäynnissä
  .
 • The average price for strict low middling 1 1-16 inch spot cotton
  1 1-16 tuuman pistepuuvillan keskihinta
  advanced
  nousi
  121 points
  121 pistettä
  to 109.14 cents a pound
  109,14 senttiin punnalta
  Friday
  perjantaina
  for the seven markets
  seitsemillä markkinoilla
  , according to the New York Cotton Exchange.
 • Masahiko Harada of Japan
  Japanin Masahiko Harada
  advanced
  nousi
  to third
  kolmanneksi
  with 245.5 points
  245,5 pisteellä
  after hitting 95 meters in the second round
  lyötyään 95 metriä toisella kierroksella
  .
 • On the Tokyo Stock Exchange
  Tokion pörssissä
  ,
  the benchmark 225-issue Nikkei Stock Average
  Nikkein pörssin keskiviitearvo 225
  advanced
  nousi
  9.99 points, or 0.06 percent
  9,99 pisteellä tai 0,06 prosenttia
  ,
  to 17,215.08 points
  17 215,08 pisteeseen
  in the first 30 minutes of trading
  kaupankäynnin ensimmäisen 30 minuutin aikana
  .
 • The Dow Jones average of 30 industrial stocks
  30 teollisen osakkeen Dow Jones -keskiarvo
  was up 1.09 points to 4,755.48 at the close after
  advancing
  nousten
  as much as 42 points
  jopa 42 pistettä
  earlier in the day
  aiemmin päivällä
  .
 • Stocks
  Osakkeet
  have been following bond prices for some time, and
  advanced
  nousivat
  to record index levels
  ennätysindeksitasoille
  on Tuesday and again on Wednesday
  tiistaina ja jälleen keskiviikkona
  as bonds rose
  obligaatioiden noustessa
  .
 • The U.S. currency
  Yhdysvaltain valuutta
  initially
  alunperin
  advanced
  vahvistui
  in Asia
  Aasiassa
  after the Japanese government unveiled a spending package aimed at cutting Japan's huge trade surplus --- a major cause of the dollar's weakness
  Japanin hallituksen ilmoitettua kulupaketista, jonka tavoitteena oli leikata Japanin valtavaa kauppaylijäämää – suurinta syytä dollarin heikkouteen
  .
 • A 1.5 percent drop in energy prices last month after a 2.1 percent jump in November helped offset December's 1.6 percent rise in
  food prices
  elintarvikkeiden hinnoissa
  ,
  which
  jotka
  shot up after
  advancing
  noustuaan
  0.2 percent
  0,2 prosenttia
  in November
  marraskuussa
  .
 • The index
  Indeksi
  had been
  oli
  advancing
  noussut
  steadily
  tasaisesti
  over the past 18 months
  viimeisen 18 kuukauden aikana
  .
 • But
  prices
  hinnat
  advanced
  nousivat
  in the afternoon
  iltapäivällä,
  as investors welcomed the stability of the foreign exchange market
  kun valuuttamarkkinoiden vakaus rohkaisi sijoittajia
  .
 • No. 5 Kimiko Date
  Nro 5 Kimiko Date
  also
  advanced
  nousi
  easily
  helposti
  ,
  beating Angelica Gavaldon, 6-2, 6-0
  voittaen Angelica Gavaldonin, 6–2, 6–0
  .

climb.v

 • Analysts predict
  the agency's share price
  liikkeen osakkeen hinta
  will
  tulee
  now
  nyt
  climb
  nousemaan
  above £2m
  yli 2 miljoonan punnan
  .
 • During the year to the end of March the Northern Ireland group saw
  pre-tax profits
  liikevoiton
  climb
  nousseen
  to £25.3m
  25,3 miljoonaan puntaan
  from £18.8m
  18,8 miljoonasta punnasta
  previously.
 • BM shares rise as
  profits
  liikevoiton
  climb
  kasvaessa
  78 percent
  78 prosenttia
 • The company, where Sir Denis Thatcher is deputy chairman, saw
  revenue
  tuoton
  climb
  kasvaneen
  30 pc
  30 %
  to £168.3m
  168,3 miljoonaan puntaan
  from £129.3m
  129,3 miljoonasta punnasta
  in the six months to January 31
  kuuden kuukauden aikana 31. tammikuuta mennessä
  .
 • Hong Kong: Buying by London institutions helped the
  Hang Seng index
  Hang Seng -indeksiä
  to
  <empty>
  climb
  nousemaan
  39.95 points
  39,95 pistettä
  to 2,786.65
  arvoon 2 786,65
  in moderate trade
  kohtalaisen vilkkaassa kaupankäynnissä
  .
 • Disability rates
  Työkyvyttömyysluvut
  start
  to
  <empty>
  climb
  nousta
  steadily
  tasaisesti
  after 50
  50 ikävuoden jälkeen
  , but become particularly steep after 70.
 • Indecent films and photos
  the ratings
  määrät
  slowly
  hitaasti
  climb
  kasvavat
  .
 • Earnings per share before exceptional items
  Osakekohtaisten tulosten ennen poikkeuksellisia eriä
  should
  pitäisi
  climb
  nousta
  12.1 per cent
  12,1 prosenttia
  to 25.1 p
  25,1 pisteeseen
  , while a final dividend of 6.65 p will lift the total by 11.1 per cent to 11.5 p.
 • (
  They
  Ne
  will
  tulevat
  climb
  kohoamaan
  to 150
  150:aan
  at orgasm
  orgasmissa
  ).
 • Although beaten in the semi-finals in the Masters of the French satellite,
  Britain's Chris Bailey
  Britannian Chris Bailey
  collected enough points
  to
  <empty>
  climb
  kivutakseen
  70 places
  70 sijaa
  to 226
  sijalle 226
  in the new ATP/IBM world rankings
  uudessa maailmanlaajuisessa ATP/IBM-luokituksessa
  .
 • This year's strong performance by UK share prices closes a decade which, according to the financial information group, Datastream, has seen
  the UK stock market
  Yhdistyneen Kuningaskunnan osakemarkkinoiden
  climb
  nousevan
  266 per cent
  266 prosentilla
  .

decline.v

 • It was only when cash crops reduced the importance of subsistence agriculture and
  the amount of forest land
  metsämaan määrä
  declined
  väheni
  in districts adjacent to the areas where the new markets had been created
  uusien markkinoiden luontialueita lähellä olevissa piireissä
  that the market economy began to work against the crime.
 • FileNet Corp has reported first quarter net profits down 90% at $200,000 on turnover flat at $34.7m;
  net earnings per share
  osakekohtaiset nettotulot
  declined
  laskivat
  by 89%
  89 %
  to $0.2
  0,2 dollariin
  .
 • Trade union membership
  Kauppaliiton jäsenmäärä
  declined
  laski
  slightly
  hieman
  in the depressed years of the mid-1890s, especially in the new general unions.
 • Individual membership
  Yksittäisten jäsenten määrä
  declined
  laski
  by a quarter
  neljänneksellä
  --
  from 408, 844 in 1939
  408:een, 844 vuonna 1939
  to 304, 124 in 1940
  304:een, 124 vuonna 1940
  -- and by the end of 1941 it was down by a further third -- to 206, 622.
 • Such parties are becoming rare, and
  the winter population
  talvipopulaation määrä
  has probably
  on luultavasti
  declined
  laskenut
  during the last decade
  viime vuosikymmenellä
  .
 • The breeding population
  Karjakanta
  may have
  on saattanut
  declined
  laskea
  in recent years
  viime vuosina
  .
 • It is noticeable that in all 3 cases presented in Table 8.2,
  the share price
  osakehinta
  declines
  laskee
  as the required rate of return increases
  vaaditun palautushinnan noustessa
  .
 • The average price of platinum was £215 in the year as compared with £211 in 1991–92, whereas
  the average rhodium price
  rodiumin keskihinta
  declined
  laski
  from £1,773 in 1992
  1 773 punnasta vuonna 1992
  to £1,253
  1 253 puntaan
  .
 • For the full nine months the company saw
  profits
  liikevoiton
  decline
  laskevan
  21 per cent
  21 prosenttia
  to $133.6m
  133,6 miljoonaan dollariin
  and turnover fall 2 per cent to $2104.7m.
 • As soon as a board attempts to interfere with management tasks it's a fair bet that
  profits
  liikevoitto
  will
  <empty>
  decline
  laskee
  .
 • By 1547
  customs revenue
  tullitulot
  had
  olivat
  declined
  laskeneet
  to about £20,000 per annum
  noin 20 000 puntaan vuodessa
  .
 • Software sales
  Ohjelmistomyynti
  also
  declined
  laski
  .
 • Yet
  with the destruction of the Dzhungar state by the Chinese towards the end of the eighteenth century
  kiinalaisten tuhottua Dzhungarin valtion 1700-valtion lopulla
  ,
  the military significance of the town
  kaupungin sotilaallinen merkitys
  declined
  laski
  once more.
 • The worldwide recession has caused
  the value of sales
  myynnin arvon
  to
  <empty>
  decline
  alentumista
  over the past three years
  viimeisen kolmen vuoden aikana
  ,
  with a resultant drop in profits
  ja liikevoitto on tämän seurauksena laskenut
  .
 • The bluefin -- a giant predatory fish that can live for 30 years and weigh up to 1,000 pounds
  Tonnikalan – jättiläismäinen petokala, joka voi elää 30 vuotta ja painaa jopa 1 000 paunaa
  --
  has
  on
  declined
  laskenut
  in number
  määrä
  by 90 per cent
  90 prosenttia
  .
 • Over the years
  Vuosien kuluessa
  ,
  zoos
  eläintarhojen
  have
  on
  declined
  vähentynyt
  in popularity
  suosio
  .
 • The Brahmins who, thanks to the British, had been not merely a caste but a class
  Brahmaanien, jotka olivat olleet brittien ansiosta pelkän kastin sijasta yhteiskuntaluokka
  ,
  declined
  laski
  in economic status
  taloudellinen asema
  , and a new bourgeoisie appeared consisting of better-off farming families.
 • The college survived until its dissolution in 1579, when
  it
  sen
  declined
  heikkeni
  in status
  asema
  to a parish church
  seurakuntakirkoksi
  .
 • For other stocks (conventional stocks), the nominal value is fixed in terms of pounds sterling and hence
  all such stocks
  kaikkien tällaisten varastojen
  decline
  alenee
  in real value
  reaaliarvo
  due to price inflation.
 • And although
  fall-out from tests
  testeistä lähteminen
  has
  on
  declined
  vähentynyt
  dramatically
  jyrkästi
  in recent years
  viime vuosina
  , a bit more uncertainty about predictions is a price worth paying in order win an agreement setting lower limits.
 • The level of British farming
  Brittiläisen maatalouden taso
  declined
  laski
  sharply
  jyrkästi
  and it was only in the first decade of the twentieth century that it began to get on its feet again by shifting its emphasis to specialities like beef-fattening and vegetable-growing.
 • As they had hoped,
  when domestic coal supplies became more plentiful in the mid-1950s
  kotimaisten hiilivarantojen lisääntyessä 1950-luvun puolivälissä
  ,
  the share of electricity sold for space heating
  tilojen lämmitykseen myydyn sähkön osuus
  did indeed
  tosiaankin
  decline
  väheni
  sharply
  jyrkästi
  .
 • The burden of debt
  Velkataakka
  has also
  on myös
  declined
  vähentynyt
  slightly
  hieman
  from its peak 1981 levels
  sen vuoden 1981 huippulukemista
  , but as a result of curtailed imports rather than increased hard currency earnings.
 • Profitability
  Kannattavuus
  declined
  aleni
  slightly
  hieman
  but
  more slowly than in the previous 18 months
  hitaammin kuin edellisenä 18 kuukautena
  .
 • Formerly common,
  this species
  nämä lajit
  had
  olivat
  declined
  vähentyneet
  drastically
  radikaalisti
  by 1960; some increase has occurred since.
 • Investment
  Sijoitukset
  will
  <empty>
  decline
  vähentyvät
  by 2 per cent
  2 prosenttia
  and employment will fall by 1 per cent, ie twice the 1991 rate.
 • Fertility
  Hedelmällisyys
  declined
  aleni
  steadily
  tasaisesti
  from the 1870s
  to a new low in the 1930s
  uusiin pohjalukemiin 1930-luvulla
  .
 • And as
  nominal rates of interest
  korkojen nominaaliarvot
  declined
  alenivat
  from the high levels of the 1970s and early 1980s
  1970-luvun ja 1980-luvun alun korkeista tasoista
  , there was also an increasing number of British companies seeking bond finance.
 • Membership of the PDS
  PDS:n jäsenmäärän
  was reported
  to have
  <empty>
  declined
  laskeneen
  from 2,400,000 in 1989
  2 400 000:sta vuonna 1989
  to 250,000 in May 1991
  250 000:een toukokuussa 1991
  .
 • Smoking
  Tupakointi
  has also
  on myös
  declined
  vähentynyt
  in parallel with a phased ban on advertising and use of taxes from tobacco sales to replace tobacco sponsorship of sports and arts and fund health promotion
  samanaikaisesti mainontaa koskevan vaiheittaisen kiellon kanssa ja tupakan myynnistä saatavien verojen käytön kanssa tupakkasponsoroinnin korvaamiseksi urheilussa ja taiteissa sekä terveyden edistämisen rahoittamiseksi
  .
 • Regional policy may not be a major strand of governmental intervention and in the short to medium term
  it
  sen
  is destined
  to
  <empty>
  decline
  vähenee
  in importance
  merkitys
  .
 • Toxic-shock syndrome
  Toksisen sokin syndroomien määrä
  reached a peak in 1980 but
  has
  on
  since
  sittemmin
  declined
  laskenut
  to a stable level of about 25 a month
  vakaalle tasolle noin 25 tapaukseen kuukaudessa
  .
 • Unlike people, mares do not have a menopause, although
  fertility
  hedelmällisyys
  does
  kylläkin
  decline
  vähenee
  considerably
  huomattavasti
  with age
  iän myötä
  .
 • Indeed, while
  fundic argyrophil cell densities
  agyrofiilisen mahasolun tiheydet
  declined
  laskevat
  with age
  iän myötä
  in men
  miehillä
  , no such tendency was evident in women.
 • However, among 40 WFS countries, there were 26 in which
  infant mortality
  lapsikuolleisuuus
  declined
  laski
  monotonically
  yhdenmukaisesti
  with rising level of mother's education
  äitien koulutustason kasvaessa
  .
 • Confidence in the dollar as a safe reserve asset
  Luottamus dollariin ja turvavaranto
  declined
  laskivat
  markedly
  tuntuvasti
  from around 1970
  noin 1970-luvulta
  onwards
  eteenpäin
  when the USA encoun larger balance of payments deficits
  Yhdysvaltojen kärsiessä suurista maksuvajeista
  .
 • The power of the Elector Counts
  Elector Countsin valta
  declined
  laski
  as that of the Burgomeisters grew
  Burgomeistersin kasvaessa
  , and many cities began to recruit their own troops.

decrease.n

 • As a proportion of total population, this represents a
  decrease
  laskua
  from 65.2 per cent
  65,2 prosentista
  in 1801
  vuoden 1801
  to just under one-half
  vain alle puoleen
  in 1851
  vuonna 1851
  and to 17.6 per cent
  ja 17,6 prosenttiin
  in 1939
  vuonna 1939
  .
 • Rohm & Haas reported
  net profits of $29.5m last year
  viime vuoden 29,5 miljoonan dollarin nettotuloksesta
  , a
  20 per cent
  20 prosentin
  decrease
  lasku
  from 190
  190:sta
  .
 • The number of envelopes returned and the amount of cash donated both
  Sekä palautettujen kirjekuorien määrä että lahjoitettujen rahojen summa
  show a
  decrease
  laskivat
  on last year
  viime vuonna
  .
 • It is still the hardest hit area with
  10,381 unemployed
  10 381 työtöntä
  ,
  which
  joka
  , despite
  being a
  on
  slight
  hieman
  decrease
  laskemassa
  on January's figure
  tammikuun luvusta
  still leaves 18.3 pc of the area's workforce without a job.
 • The
  decrease
  vähentynyt
  on the marriages in the three months ending 30th September
  Ennen 30. syyskuuta solmittujen avioliittojen määrä on kolmessa kuukaudessa
  is very considerable.
 • Although figures from the census have not been fully collated, preliminary findings show
  population
  väestön
  decreases
  vähentymistä
  of more than 4 pc
  yli 4 prosentilla
  in some areas
  joillakin alueilla
  .
 • Although ranitidine reduced both daytime (upright) and nocturnal (supine) reflux, it led to a more
  pronounced
  selvempään
  decrease
  vähentymiseen
  of nocturnal reflux
  öisen refluksin
  .
 • The
  uniform
  yhdenmukainen
  decrease
  alentuminen
  of the Hall voltage
  Hallin jännitteen
  with increasing electron density
  elektronitiheyden lisääntyessä
  is interrupted by plateaux where the voltage is constant (Figure 2).
 • Pelletier (1973) demonstrated that the
  expected
  odotettu
  decrease
  pienentyminen
  of size
  koon
  with increasing depth of water
  veden syvyyden lisääntyessä
  was much stronger in lakes than in oceans.
 • The
  gradual
  Asteittainen
  decrease
  alentuminen
  of weight of material in the column through time
  aineksen painossa profiilissa
  as sediment passes the transducer levels during settling
  sedimentin kulkiessa anturin tasojen läpi sedimentaation aikana
  enables estimation of the particle size ranges involved.
 • Equally important is
  its
  sen
  decrease
  alentuminen
  in concentration
  pitoisuuden kannalta
  in the evening
  iltaisin
  , which relaxes the body so that sleep is more easy to achieve.
 • This routine is designed to increase a person's pulse rate, and then to monitor
  its
  sen
  decrease
  alentumista
  over a set period of time
  määritettynä ajanjaksona
  .
 • Akiyama et al showed that in transformed cells the turnover of Β 1 integrins is increased, leading to a
  decrease
  vähentymiseen
  in the intracellular pool of pre-Β polypeptides
  pre-Β-polypeptidien solunsisäisessä poolissa
  compared with normal cells
  verrattuna normaaleihin soluihin
  .
 • The large relative mass increase here leads to
  large
  suuriin
  decreases
  alentumisiin
  in vibration frequencies
  värähtelytaajuuksien
  ,
  by a factor of up to 0·717 (1/√2)
  kertoimella korkeintaan 0·717 (1/√2)
  .
 • A further deletion to -190bp leads to a
  strong
  voimakkaaseen
  decrease
  alentumiseen
  in NF-L expression
  NF-L-ekspressiossa
  ,
  indicating the presence of a neuron-specific positive element
  merkkinä neuronispesifisestä positiivisesta elementistä
  .
 • When these people completed similar questionnaires a month later
  Kun nämä ihmiset täyttivät samantapaisia kyselylomakkeita kuukausi myöhemmin
  ,
  both dog and cat acquirers
  sekä koirien että kissojen ostajilla
  showed
  decreases
  vähenivät
  in minor health problems
  pienemmät terveysongelmat
  .
 • These
  Nämä
  show a
  progressive
  asteittaista
  decrease
  vähentymistä
  in death sentences
  kuolemantuomioiden
  from 770 in 1985, of which 20 were commuted,
  vuoden 1985 770:stä, joista 20 kumottiin,
  to 271 in 1988 with 72 commutations
  vuoden 1988 271:een, joista 72 kumottiin
  .
 • Latest figures
  Tuoreimmat luvut
  show an
  overall
  yleistä
  twenty seven per cent
  27 prosentin
  decrease
  laskua
  in crimes reported
  ilmoitettujen rikosten
  in that area
  tällä alalla
  since the project began
  hankkeen alusta alkaen
  .
 • As a result
  Tämän tuloksena
  there
  could be a
  saattaa
  decrease
  vähentyä
  in stainable immunoreactive product
  käsitelty immunoreaktiivinen tuote
  in the cell
  solussa
  .
 • EARLY figures from the 1991 British population census
  Vuoden 1991 Britannian väestönlaskennan alustavat luvut
  show
  slight
  hieman
  population
  väestön
  decreases
  vähentyneen
  throughout County Durham
  Durhamin maakunnassa
  .
 • As described in the previous section, this may have resulted from a
  decrease
  vähentymisestä
  in the number of elderly people using buses
  linja-autoja käyttävien vanhempien ihmisten määrän
  following the introduction in September 1991 of fares for concessionary travel
  sen jälkeen, kun syyskuussa 1991 otettiin käyttöön matkalippujen hinnat toimiluvanvaraisia matkoja varten
  .
 • In that ten-year period
  Tuolla 10 vuoden jaksolla
  there was a
  slight
  hieman
  decrease
  laskivat
  in overall first admission rates
  ensimmäisen sisäänoton määrät yleisesti ottaen
  ; --
  4 per cent for males and -- 16 per cent for females
  miesten 4 prosenttia ja naisten 16 prosenttia
  .
 • These increases have been matched by a
  major
  merkittävä
  decrease
  lasku
  in the proportion living with others
  toisten kanssa asuvien osuuden
  ,
  from 60 per cent
  60 prosentista
  to 22 per cent
  22 prosenttiin
  .
 • Largely the difference is accounted for by a
  dramatic
  jyrkästä
  decrease
  laskusta
  in child mortality
  lapsikuolleisuuden
  in the modern Western world
  modernissa länsimaisessa maailmassa
  ,
  due to vast improvements in hygiene, protection against infective disease and plentiful food
  hygienian merkittävien parannusten, tarttuvilta taudeilta suojautumisen ja runsaan ruoansaannin ansiosta
  .
 • Although
  average sales per outlet
  keskimääräinen myymäläkohtainen myynti
  have shown a
  slight
  hieman
  decrease
  laskenut
  in each of the last five years
  kussakin viimeisenä viitenä vuotena
  , some of our licensees have done much better than others.
 • There was only a
  slight but statistically not significant
  hienoinen mutta tilastollisesti merkityksetön
  decrease
  lasku
  in HCO 3-absorption caused by vasoactive intestinal polypeptide
  vasoaktiivisen intestinaalisen polypeptidin aiheuttamassa HCO 3 -imeytymisessä
  .
 • The
  significant
  merkittävä
  decrease
  lasku
  in sweat spot test score
  Sweat spot -testilukujen
  with increasing age
  ikääntymisen myötä
  would indicate that age is an influential factor in the response to the sweat spot test.
 • This results in a particularly
  dramatic
  jyrkän
  decrease
  laskun
  for categories 38, 39 and 44
  luokissa 38, 39 ja 44
  , these correspond to the most common potential scenario statements: “ If the car ahead braked suddenly … ”,
 • There is now no threshold,
  as the net mutation rate, U, increases
  nettomutaatioasteen, U, kasvaessa
  , there is a
  steady
  tasaisesti
  decrease
  laskee
  in survival
  eloonjäänti
  ,
  to 0.765
  0,765:een
  {{{1}}}
 • Does he realise that
  it
  se
  shows
  huge
  valtavaa
  decreases
  laskua
  for the next five years
  seuraavana viitenä vuotena
  ,
  especially in London
  etenkin Lontoossa
  ,
  with up to 95 per cent
  jopa 95 prosenttia
  .
 • In this context penalties are implicitly treated as if they gave the exact
  decrease
  alentumisen,
  in objective function
  objektiivisen funktion
  when a variable is branched on (as opposed to just a bound)
  kun muuttuja otetaan huomioon (toisin kuin pelkkä raja)
  .
 • However,
  substantial
  merkittävä
  elevation
  elevaatio
  decreases
  vähentyi
  occurred (Table 1)
  at stations along the fracture
  murtumakohdissa
  .
 • At Etna, highly vesiculated basaltic magma is usually erupted, so magma vesiculation before eruption is a plausible explanation of the
  gravity
  painovoiman
  decrease
  alenemisen
  .
 • This is reflected in the growth in the number of households and the
  decrease
  pienenemisenä
  in household size
  kotitalouksien kokojen
  .
 • Three of the broad industry sectors
  Kolmen laajan toimialan
  showed a
  decrease
  vähentyivät
  in business failures
  liiketoimintahäiriöt
  between the second and third quarters of 1991
  vuoden 1991 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä
  .
 • Furthermore, the trial in Norway was conducted during a period of
  consistent
  johdonmukaisesti
  decrease
  väheni
  in the prevalence of smoking
  yleinen tupakointi
  among young people
  nuorilla
  in the country
  maassa
  and while a comprehensive tobacco control programme was being introduced.
 • The major example that he gives of informalisation is what he takes
  to be the
  <empty>
  decrease
  vähentymisenä
  of social restraints
  sosiaalisten esteiden
  ,
  particularly in the middle classes
  etenkin keskiluokassa
  ,
  imposed upon sexual behaviour and other connected spheres of conduct
  jotka oli määrätty sukupuolikäyttäytymisen ja muiden siihen liittyvien käyttäytymismallien mukaan
  .
 • Initial
  alussa
  decreases
  laskea
  in heart rate and arterial pressure
  Syke ja valtimopaine
  may occur but these effects are minimal with the infusion rates recommended and are less pronounced than with morphine
 • Adverse effects on fish have been attributed to either sudden short-term or
  gradual
  asteittaisesta
  long-term
  pitkäaikaisesta
  decreases
  laskusta
  in pH
  pH-arvon
  .
 • For those aged 65 + only
  vain yli 65-vuotiaiden keskuudessa
  women aged 65 -- 74 years
  65–74-vuotiaiden naisten
  show this
  decrease
  laskivat
  in first admission rates
  Ensimmäisen sisäänoton määrät
  (see Figures 7.7 and 7.8).
 • In the longer term they require more general financial information in order to assess whether or not there is likely to be an increase or
  decrease
  laskivatko
  in requirement for the goods or services they supply
  niiden toimittamien tavaroiden tai palvelujen vaatimukset
  .
 • The
  smaller
  Vähäisempi
  decrease
  lasku
  for Mg 2+
  Mg 2+:n
  (1.4-fold)
  (1,4-kertainen)
  may be due to the interference of high Mg 2+ concentration on the interaction of Ca 2+ with calmodulin.
 • EVEN though
  marriage
  avioliitot
  is on the
  decrease
  vähenemässä
  , an increasing proportion of weddings involve the remarriage of at least one partner.
 • The additional diabatic cooling occurred predominantly through a
  decrease
  vähentymisen
  in solar absorption
  vastaanottamien auringonsäteiden
  by ozone
  otsonin
  .
 • Patients with duodenal ulcer
  Duodenaalisesta mahahaavasta kärsivillä potilailla
  showed a significant increase, in both absolute and percentage values, in phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and phosphatidylserine, and a
  decrease
  alenivat
  in phosphatidylinositol and lysolecithin
  fosfatidyyli-inositoli- ja lysolesitiinipitoisuudet
  compared with controls
  verrattuna tarkkailuihin
  .
 • The same is true if he wishes to make a plot of the total energy of the aircraft to establish where there has been a
  significant
  merkittävä
  increase or
  decrease
  vähentyminen
  in thrust or drag
  työnnön tai vedon
  .
 • Ranks Hovis McDougall's board recommended the £935m takeover offer from Tomkins after announcing a
  38%
  38 prosentin
  decrease
  laskusta
  in profit before tax
  verottoman tuoton
  to £92.6m
  92,6 miljoonaan puntaan
  for the year to 5 September 1992
  5. syyskuuta 1992 päättyneelle vuodelle
  .
 • The specialisms of geriatrics and orthopaedic surgery
  geriatrian ja ortopedisen kirurgian erikoisaloilla
  have recorded the
  largest
  suurinta
  decreases
  Lasku
  in average length of stay
  keskimääräisellä opiskeluajalla mitattuna
  .
 • By contrast
  Sitä vastoin
  there seems to be no increase, or even a
  decrease
  laskua
  ,
  in less serious gastric mucosal injury
  vähemmän vakavissa mahalimakalvovaurioissa
  .
 • As size increases
  Koon kasvaessa
  , there is a tendency towards greater depersonalization coupled with a
  decrease
  heikkeneminen
  in lateral and vertical communication
  lateraalisen ja vertikaalisen kommunikaation
  .

decrease.v

 • The vast majority of chromosomally unbalanced mouse fetuses die between day 6 and IS (8) and
  mitotic activity
  mitoositoiminta
  often
  decreases
  väheni
  several hours or even days prior to the event
  useita tunteja tai jopa päiviä ennen kuolemaa
  .
 • We believe we will continue to gain market share in the North Sea, but
  the overall level of activity there
  yleinen toiminta-aste siellä
  will
  tulee
  probably
  todennäköisesti
  decrease
  madaltumaan
  .
 • Simultaneously, sedimentation occurred at the base, as in previous experiments, so
  the mean concentration
  keskipitoisuus
  decreased
  laski
  with time
  ajan kuluessa
  .
 • Carbon dioxide increased by 3 million tonnes, but
  methane levels
  metaanitasot
  decreased
  laskivat
  slightly
  hieman
  .
 • The position concerning part-time students is very different, however;
  in the same period
  samalla ajankasolla
  ,
  their numbers
  heidän määränsä
  decreased
  laski
  slightly
  hieman
  from 54,843
  54 843:sta
  to 50,486
  50 486:een
  .
 • Achord noted that
  the basal acid output
  basaalisen hapon eritys
  decreased
  väheni
  after healing of an ulcer by drugs that do not eradicate H pylori
  kun mahahaavaa hoidettiin lääkkeillä, jotka eivät poistaneet helikobakteeria
  , implying that the ulcer crater is itself associated with increased basal acid secretion.
 • The winter population
  Talvipopulaatio
  has
  on
  decreased
  vähentynyt
  in recent years
  viime vuosina
  .
 • During this period
  Tänä ajanjaksona
  the death rate from pancreatitis in the population
  väestön kuolleisuus haimatulehdukseen
  decreased
  laski
  by 67%
  67 prosenttia
  (Table).
 • The EC pig meat reference price
  EY:n sianlihan viitehinta
  decreased
  laski
  by 0.3 per cent
  0,3 prosenttia
  in the week ended May 30
  30. toukokuuta päättyneellä viikolla
  to 57.41 per cent of the basic price
  57,41 prosenttiin perushinnasta
  .
 • As your fitness improves
  Kuntosi kohentuessa
  you will find that
  your heart rate
  sykkeesi
  decreases
  laskee
  while performing the same level of exercise
  suorittaessasi samantasoista harjoitusta
  .
 • Pancreatitis death rate
  Haimatulehduksen kuolleisuusluvut
  decreased
  laskivat
  from 5.9% (men 4.8%, women 7.0%)
  59 prosentista (miehet 4,8 prosenttia, naiset 7,0 prosenttia)
  to 2.6% (men 2.4%, women 2.7%)
  2,6 prosenttiin (miehet 2,4 prosenttia, naiset 2,7 prosenttia)
  .
 • Between 1870 and 1930
  vuosina 1870–1930
  average completed family size
  Keskimääräinen perhekoko
  decreased
  laski
  from five or six children
  viidestä tai kuudesta lapsesta
  to three
  kolmeen
  and has now stabilized at about two.
 • As a black hole emits particles
  Samalla kun musta aukko emittoi hiukkasia
  ,
  its mass and size
  sen massa ja koko
  steadily
  tasaisesti
  decrease
  pienentyvät
  .
 • If all goes well,
  our own production of cholesterol
  oman kolesterituotantomme
  should
  pitäisi
  decrease
  vähentyä
  in relation to the amount we take in from outside
  verrattuna määrään, jonka saamme ulkoisesti
  .
 • Occasionally,
  syncopal episodes
  synkopaaliset episodit
  decrease
  vähenevät
  in frequency
  esiintymistiheydessä
  and may even disappear
  with increasing age
  ikääntymisen myötä
  .
 • With chlorinated hydrocarbons
  Klooratun hiilivetynesteen vuoksi
  ,
  the ease of biodegradation
  biologisen hajoamisen helppous
  decreases
  laskee
  as the number of chlorine atoms per molecule increases
  molekyylin sisältämien kloriiniatomien määrän kasvaessa
  .
 • More than 35% of marked mussels
  Kaupatuista simpukoista yli 35 prosentilla
  decreased
  pieneni
  in size
  koko
  .
 • The accuracy of the method
  Menetelmän tarkkuus
  decreases
  heikkenee
  according to grain size
  jyvän koon mukaan
  : with finer grained specimens, the pink stain tends to pervade the surface and obscure the quartz grains.
 • The heart
  Sydämen
  decreases
  pienenee
  in size
  koko
  and assumes a more vertical position,
  due to a loss of pericardial fat, reduced left ventricular mass, and decreased blood volume
  perikardiaalisen rasvan menetyksen, vähäisemmän vasemman ventrikulaarisen massan ja alemman verimäärän vuoksi
  .
 • Government spending on energy efficiency
  Energiatehokkuuteen varatut hallituksen varat
  has
  ovat
  decreased
  laskeneet
  by £9.5 million
  9,5 milljoonalla punnalla
  since 1985
  vuodesta 1985
  .
 • Harvests
  Sadot
  decreased
  vähenivät
  by 21.22 per cent
  21,22 prosenttia
  and stock markets registered a annual fall in value of 68 per cent.
 • Tumour diameter
  Syövän halkaisija
  decreased
  pieneni
  from 4.2 (2.8) cm
  4,2 (2,8) cm:stä
  to 3.1 (1.6) cm
  3,1 (1,6) cm:iin
  after irradiation
  sädehoidon jälkeen
  {{{1}}}
 • Mr Shaw also reported that
  net debt
  nettovelka
  had
  oli
  decreased
  laskenut
  from £63 million
  63 miljoonasta punnasta
  to £58 million
  58 miljoonaan puntaan
  .
 • The number of patients who have waited for 12 months or more
  Vähintään 12 kuukautta odottaneiden potilaiden määrä
  also
  decreased
  laski
  significantly
  merkittävästi
  from 367
  367:sta
  to 293
  293:een
  , ``says the report.
 • Stroke risk
  Aivohalvauksen riski
  decreases
  vähenee
  significantly
  merkittävästi
  in two years
  kahdessa vuodessa
  and is about the same as for nonsmokers after five years [8].
 • By 48 hours
  48 tunnin kuluttua
  ,
  the abdominal girth
  Vatsanympärys
  had
  oli
  decreased
  pienentynyt
  to 92 cm
  92 cm:iin
  .
 • At the same time it is argued that
  the ability of law to order social and political reality
  lain kyky määrätä sosiaalisesta ja poliittisesta todellisuudesta
  has
  on
  decreased
  heikentynyt
  to a surprising extent
  hämmästyttävän paljon
  .
 • The wedge
  Muta
  rapidly
  nopeasti
  decreases
  pienenee
  to a thickness of 3 m
  3 m:n paksuiseksi
  towards the basin centre where it consists of darker, millimetre-bedded carbonate mudstones, that were probably deposited in a basin plain environment
  lähestyettäessä altaan keskiosaa, jossa se koostuu tummemmista, millimetrittäin kerrostuneista karbonaattisavikivistä, jotka ovat kerrostuneet sinne luultavasti tavanomaisessa allasympäristössä
  .
 • The range
  Välimatka
  decreased
  kaventui
  to three hundred yards
  kolmeksi sadaksi jaardiksi
  , and they scanned the traffic ahead for a tall man on a small motor-cycle and wearing no crash-helmet.
 • In contrast to viewing,
  radio listening
  radionkuuntelu
  generally
  decreased
  vähenee
  with age
  iän myötä
  , was highest among the higher social grades and had no female bias.
 • The SMM radiometer suggests
  the Sun's radiation
  Auringon säteily
  is
  <empty>
  decreasing
  vähenee
  at a rate of 0.06 per cent per year
  0,06 prosentilla vuodessa
  .
 • From core measurements made under `room conditions ``
  porosity
  huokoisuus
  visibly
  selvästi
  decreases
  vähentyy
  with increasing depth
  syvyyden kasvaessa
  .
 • During a match
  Ottelun aikana
  the players' level of fitness
  pelaajan kuntotaso
  decreases
  heikkenee
  steadily, or suddenly if injured
  tasaisesti tai äkillisesti loukkaantumisen sattuessa
  !
 • After a predator has finished a meal
  Kun petoeläin on lopettanut ateriansa
  ,
  its level of stomach acidity
  sen vatsahappotaso
  decreases
  laskee
  (Duke et al.,
 • His anxieties
  Hänen pelkonsa
  did not
  eivät
  decrease
  laskeneet
  .

diminish.v

 • Not only
  do
  <empty>
  numbers
  määrät
  diminish
  laske
  with distance
  etäisyyden myötä
  , but it can be shown that there is a statistical over-selection of spouses who live close and corresponding under-selection of those who live far away.
 • Monk seal numbers
  Hyljemäärät
  diminish
  vähentyvät
  as conservationists argue
  luonnonsuojelijoiden riidellessä
 • Her manipulation of royal power
  Hänen kuninkaallista valtaansa koskeva manipulointinsa
  did not
  ei
  diminish
  vähentynyt
  as the Queen Mother grew into old age
  kuningataräidin ikääntyessä
  .
 • Although the protests continued into June,
  their size
  niiden koko
  diminished
  pieneni
  .
 • Unit Trusts are open-ended, which means that
  their size
  niiden koko
  can grow or
  diminish
  pienentyä
  according to the demand for units
  pörssierien kysynnän mukaan
  .
 • The accuracy of the feedback need not be greater than the discrimination ability of the trainee but equally
  its value
  sen arvo
  will
  <empty>
  diminish
  heikkenee,
  if it is too approximate
  jos se on liian likimääräinen
  .
 • Nevertheless,
  over the past 30 years
  viimeisen 30 vuoden aikana
  statutory regulation
  lakimääräisen sääntelyn
  has
  on
  diminished
  vähentynyt
  somewhat
  hieman
  in importance
  merkitys
  in France
  Ranskassa
  and collective bargaining has developed considerably, doing much more than filling the gaps left by legislation.
 • Hence
  without the existence of heterodoxy and orthodoxy
  ilman harhaoppia ja puhdasoppisuutta
  ,
  collective struggles
  yhteisten taistelujen
  diminish
  vähenee
  greatly
  suuresti
  in importance
  merkitys
  in traditional societies
  perinteisissä yhteiskunnissa
  .
 • Although
  diminishing
  vähenee
  in number
  määrä
  ,
  prerogative powers
  etuoikeustoimivaltojen
  clearly remain of great importance.
 • All our coinage, even our notes
  Kaikkien kolikkojemme, jopa seteliemme
  ,
  diminish
  pienenee
  in size
  koko
  in proportion to what you can buy with it
  suhteessa siihen, mitä niillä voi ostaa
  .
 • Having argued that criticism of the trade surplus in Washington is misconceived, MITI's forthcoming paper goes on to predict that
  the surplus
  ylijäämän
  will,
  <empty>
  of its own accord
  sen omasta suostumuksesta
  ,
  ,
  gradually
  vähitellen
  diminish
  vähetessä
  in size and relevance
  kooltaan ja merkitykseltään
  :
 • At once
  the image
  kuva
  shrank,
  diminishing
  kutistuen
  to its former size
  entiseen kokoonsa
  .
 • In the failing light with the wind increasing
  Hämärtyvässä valossa ja tuulen kovetessa
  ,
  the visibility
  näkyvyys
  was
  <empty>
  diminishing
  laski
  rapidly
  nopeasti
  .
 • With
  effort
  ponnistelujen
  , vast at first,
  diminishing
  heikentyessä
  by slow degrees
  hitaasti
  , she suppressed her body's compulsions.
 • (Rich 1986, p. 189)
  The rapid growth of job opportunities
  Työmahdollisuuksien nopea lisääntyminen
  had
  oli
  considerably
  huomattavasti
  diminished
  vähentynyt
  by 1960
  vuoteen 1960 mennessä
  , but immigration was still increasing.
 • The number of meetings of MCC, for example
  Esimerkiksi MCC:n kokousten määrä
  ,
  had
  oli
  diminished
  vähentynyt
  by half
  puolella
  , its published responsibilities had altered, and even its relationship to MMRC in the Staff Guide management system flowchart had altered.
 • The very centre of the Mitte was most fully “ cleaned out ” —
  the population of Alt-Berlin
  Alt-Berlinin väestö
  diminished
  vähentyi
  from 32,000
  32 000:stä
  to 9,000
  9 000:aan
  from 1871 to 1913; the population of Alt-Cölln from 16,500 to 6,200.
 • No sooner has
  one cycle
  yhden syklin
  started
  to
  <empty>
  diminish
  vähentyä
  in amplitude
  laajuus
  than another disturbance to the economy occurs, starting off a new cycle.
 • By contrast,
  self-regard
  itsekunnioitus
  is not usually
  ei yleensä
  diminished
  vähene
  in normal grieving
  normaalissa murehtimisessa
  .
 • Yet
  these feelings
  näiden tunteiden
  seem
  to
  <empty>
  diminish
  heikentyvän
  in intensity
  voimakkuus
  as one gets older
  iän myötä
  .
 • Does that indicate that
  the load
  kuorma
  has
  on
  diminished
  vähentynyt
  in parallel
  samanaikaisesti
  ?
 • Nationally
  Kansallisesti
  ,
  the urban sulphur dioxide problem
  kaupunkien rikkidioksidiongelma
  has
  on
  diminished
  vähentynyt
  to the point where only a small number of urban sites now exceed the air quality standard
  siihen pisteeseen, että vain muutamien kaupunkialueiden taso ylittää nykyisin ilmanlaatustandardissa asetetut arvot
  .
 • The prevalence of this
  Tämän esiintymistiheys
  diminishes
  vähenee
  with time
  ajan kuluessa
  after the event
  tapahtuman jälkeen
  , which you might think peculiar, but there are fewer patients who have been followed up for five years.
 • Social services
  Sosiaalipalvelut
  have now
  ovat nyt
  diminished
  vähentyneet
  even further
  vieläkin enemmän
  because of the war and the crisis
  sodan ja kriisin vuoksi
  since 1979
  vuodesta 1979 alkaen
  .
 • Then,
  for a decade or so
  noin vuosikymmenen ajan
  ,
  its effects
  sen vaikutukset
  diminished
  heikkenivät
  considerably
  huomattavasti
  .
 • If
  the vacuum gap
  tyhjiörako
  diminishes
  pienenee
  slightly
  hieman
  ,
  as it does when the tip approaches a bump on the surface
  kärjen lähestyessä pinnalla olevaa kuplaa
  , the current increases.
 • I shall have to write in small letters as
  my pile of paper
  paperipinoni
  has
  on
  considerably
  huomattavasti
  diminished
  pienentynyt
  , but write it I must.

dip.v

 • He expects
  profits
  liikevoiton
  to
  <empty>
  dip
  laskevan
  this year
  tänä vuonna
  from the estimated £580m in the year just ended
  arvioidusta 580 miljoonasta punnasta juuri päättyneenä tilivuotena
  but reach £645m next year.
 • The market paused for breath yesterday with
  the FTSE index
  FTSE-indeksin
  dipping
  pudotessa
  seven points
  seitsemän pistettä
  to 2346.7
  2 346,7:ään
  .
 • The animal-health division saw
  profits
  liikevoiton
  dip
  laskevan
  2 per cent
  2 prosenttia
  to £62 million
  62 miljoonaan puntaan
  after the US Food and Drugs Administration held back some products.
 • Ratings
  Hinnat
  dip
  laskivat
  right across the board
  koko valikoimassa
  .
 • The price per ounce
  Unssikohtainen hinta
  dipped
  putosi
  below $360
  alle 360 dollarin
  in the summer
  kesällä
  , but has recently climbed above $400 and last night was nudging $410.
 • Total sales
  Kokonaismyynti
  dipped
  laski
  from £38.7m
  38,7 miljoonasta punnasta
  to £37.7m
  37,7 miljoonaan puntaan
  .
 • Although the days were still warm and sunny, the evenings closed in early and
  the temperature
  lämpötila
  soon began
  to
  <empty>
  dip
  laskea
  as darkness approached
  pimeyden lähestyessä
  .
 • They did the journey without the luxury of a hood or a heater in
  temperatures which
  lämpötiloissa, jotka
  at one point
  yhdessä vaiheessa
  dipped
  putosivat
  to minus 4C
  alle 4 C°:een
  .

double.v

 • In 1880
  Vuonna 1880
  ,
  that figure
  tämä luku
  more than
  doubled
  kaksinkertaistui
  to 14
  14:een
  and continued to rise.
 • When Cook made his first exploratory voyages to the South Seas between 1768 and 1771
  Kun Cook teki ensimmäisen tutkimusmatkansa etelän merille vuosina 1768–1771
  ,
  that figure
  tämä luku
  had more than
  oli yli
  doubled
  kaksinkertaistunut
  to 450,000 tons
  450 000 tonniin
  .
 • By 1957
  Vuoteen 1957 mennessä
  this figure
  tämä luku
  had
  oli
  doubled
  kaksinkertaistunut
  to 4 million
  4 miljoonaan
  and by 1961 had trebled to 6 million.
 • In the south-east
  Kaakkoisosissa
  the figure
  luku
  doubled
  kaksinkertaistui
  ,
  from 9 per cent
  9 prosentista
  to 18 per cent
  18 prosenttiin
  , followed by the Midlands, up from 10 per cent to 17.6 per cent.
 • The number of teams
  Joukkueiden määrä
  doubled
  kaksinkertaistui
  again --
  as did the money raised
  samoin kun hankittujen varojen määrä
  --
  the third year it was held
  sen kolmantena toimintavuotena
  .
 • The number of cattle-stealing cases
  Karjan varkaustapausten määrä
  doubled
  kaksinkertaistui
  ,
  reaching 2,020
  2 020:een
  in 1938
  vuonna 1938
  , five times the level reported ten years earlier.
 • Meanwhile
  the number of crimes
  rikosten määrä
  has
  on
  DOUBLED
  KAKSINKERTAISTUNUT
  -- up
  from 2 million crimes
  2 miljoonasta rikoksesta
  to 5 million
  5 miljoonaan rikokseen
  a year
  vuodessa
  .
 • Average population densities
  Keskimääräinen väestöntiheys
  doubled
  kaksinkertaistui
  between 1900 and 1960.
  vuosina 1900–1960.
 • The UN population fund, in a report published this month, shows that, under the most likely scenario,
  world population
  maailman väestö
  will
  <empty>
  nearly
  lähes
  double
  kaksinkertaistuu
  to 10 billion
  10 miljardiin
  by 2050
  vuoteen 2050 mennessä
  .
 • Between 1801 and 1851
  Vuosien 1801 ja 1851 välillä
  the area's population
  alueen väestö
  doubled
  kaksinkertaistui
  and it doubled again from 1851 to 1921, the year that saw the culmination of the first phase of the town's development as a capitalist urban locality.
 • Certainly,
  prices of fuel
  polttoaineen hinnat
  doubled
  kaksinkertaistuivat
  in the later sixteenth century
  1500-luvun lopussa
  although this may have been only part of the general inflation.
 • They cost around £60a-week, but
  if there's been a baby boom in the area
  jos alueella on vauvaboomi
  prices
  hinnat
  can
  voivat
  double
  kaksinkertaistua
  !
 • In 1983
  Vuonna 1983
  Spain's indigenous oil production
  Espanjan sisäinen öljyntuotanto
  almost
  liki
  doubled
  kaksinkertaistui
  to nearly 3 million tonnes
  lähes 3 miljoonaan tonniin
  , most of which came from the Casablanca field; however, there is no potential for Spain to be a significant domestic producer.
 • Planned increases, with
  production
  tuotannon
  expected
  to
  <empty>
  double
  kaksinkertaistuvan
  to seven million cubic metres of timber
  7 miljoonaan kuutiometriin puutavaraa
  by 2010
  vuoteen 2010 mennessä
  , could make the loss much bigger.
 • Operating profit
  Liikevoitto
  more than
  doubled
  kaksinkertaistui
  to $13m
  13 miljoonaan dollariin
  in the half
  tällä puoliskolla
  ,
  from $5.8m
  5,8 miljoonasta dollarista
  in first half of the 1991-92 fiscal
  verovuoden 1991–1992 ensimmäisellä puoliskolla
  .
 • Rental income and development profits
  Vuokratulot ja kehitysvoitot
  doubled
  kaksinkertaistivat
  their contribution
  niiden osuuden
  to £10.5m
  10,5 miljoonaan puntaan
  and other property income brought in £1.5m more.
 • Workers are only too aware that
  Ford of Britain's pre-tax profits
  Ford of Britainin veroton liikevoitto
  doubled
  kaksinkertaistui
  to more than £673m
  yli 673 miljoonaan puntaan
  in the last financial year
  viime tilivuotena
  and they feel they ought to share in its success.
 • The group's integration of the US pharmaceutical company, Rorer, has been successful, noted Landau:
  net profits
  nettovoitot
  more than
  doubled
  kaksinkertaistuivat
  to $326m
  326 miljoonaan dollariin
  on a pro forma basis
  pro forma -pohjalta mitattuna
  .
 • Cells multiply by dividing and this usually requires cell growth,
  the cells
  solujen
  doubling
  kaksinkertaistuu
  in size
  koko
  before dividing in two
  ennen niiden puolittumista
  .
 • Judy Robinson has decided to leave the Grey Horse, on Bank Top, as
  her rent
  hänen vuokransa
  will
  tulee
  double
  kaksinkertaistumaan
  from £13,000
  13 000 punnasta
  to £25,000 a year
  25 000 puntaan vuodessa
  under a new 20-year lease
  uuden 20 vuoden vuokrasopimuksen perusteella
  .
 • The proportion of women still childless by age 25-9
  Vielä lapsettomien 25–29-vuotiaiden naisten osuus
  doubled
  kaksinkertaistui
  from 20 per cent
  20 prosentista
  in 1961
  vuonna 1961
  to 40 per cent in 1981
  40 prosenttiin vuonna 1981
  .
 • In the decade from 1979
  the number of primary schools
  ala- ja yläasteiden määrä
  almost
  doubled
  kaksinkertaistui
  from 2,401
  2 401:stä
  to 4,504
  4 504:aan
  , while pupil numbers increased by 178 per cent.
 • Exports
  Viennit
  had
  olivat
  doubled
  kaksinkertaistuneet
  from 1700 to 1740
  1700:sta 1740:een
  to a value of £1,164,000
  arvoon 1 164 000 puntaa
  which generally held steady until the 1760s.
 • Not only
  have
  <empty>
  tigers
  tiikereiden
  doubled
  kaksinkertaistui
  in numbers
  määrä
  , but other species and habitats have benefited.
 • Despite massive emigration, both abroad and to the new industrial towns,
  most villages
  useimpien kylien
  doubled
  kaksinkertaistui
  in population
  väestön määrä
  between 1800 and 1850
  vuosien 1800 ja 1850 välillä
  .
 • These losses were expected to be offset by increases in
  the value of oil exports
  öljyvientien arvossa
  ,
  which
  joka
  doubled
  kaksinkertaistui
  to $210,000,000 a month
  210 000 000 dollariin kuukaudessa
  in July-September
  heinä–syyskuussa
  .
 • By contrast, forecasts TRC, a British consultant,
  East European spending on equipment (including Russia's)
  Itä-Euroopan laitteistomenot (mukaan lukien Venäjä)
  could
  saattavat
  double
  kaksinkertaistua
  to $30 billion
  30 miljardiin dollariin
  by 2000
  vuoteen 2000 mennessä
  , not far behind that of America's.
 • During 1930
  the total of unemployed
  työttömien kokonaismäärä
  had more than
  oli yli
  doubled
  kaksinkertaistunut
  to 2,600,000
  2 600 000:aan
  .
 • More than 13,000 new policies were completed in that period with new annual premium business increasing by 19 per cent to million, and
  single premium business
  yksittäiset premium-yritykset
  almost
  doubling
  kaksinkertaistuivat
  to 7 million
  7 miljoonaan
  .
 • The Royal Ulster Constabulary said that
  punishment shootings by republican and loyalist paramilitaries in Northern Ireland
  Pohjois-Irlannin republikaanisten ja hallitusten kannattajien puolisotilaallisten joukkojen rangaistusampumiset
  more than
  doubled
  kaksinkertaistuivat
  to 155
  155:aan
  this year
  tänä vuonna
  , compared with 66 in 1988 ..
 • The cost of train catering to its parent BR Sector, InterCity
  Sen emoyhtiölleen BR Sector, InterCitylle tarjoaman junapitopalvelun kustannukset
  ,
  almost
  lähes
  doubled
  kaksinkertaistuivat
  between 1983 and 1988
  vuosien 1983 ja 1988 välillä
  .
 • The participation rate of women of working age
  Työikäisten naisten osallistumisaste
  doubled
  kaksinkertaistui
  between the 1921 and 1981
  vuosina 1921–1981
  (
  from 30.6 per cent
  30,6 prosentista
  to 61.1 per cent
  61,1 prosenttiin
  among those aged 20-64
  20–64-vuotiaiden keskuudessa
  ).
 • Profits at Kode International Plc
  Kode International Plc:n liikevoitto
  more than
  doubled
  kaksinkertaistui
  for the year to December 31
  31. joulukuuta päättyneenä vuotena
  as a result of acquisition of DCM Services (CI No 1,988) and substantial increase in both turnover and profits at Kam Circuits
  DCM Servicesin (CI-nro 1,988) oston sekä Kam Circuitsin liikevaihdon ja liikevoiton merkittävän kasvun ansiosta
  .
 • At the present rate of referral,
  numbers
  lukujen
  are more than set
  to
  <empty>
  double
  kaksinkertaistuvan
  during the year
  vuoden aikana
  .
 • During this period
  Tänä ajanjaksona
  the number of people working in the office in Carlisle
  Carlislen toimistossa työskentelevien ihmisten määrä
  virtually
  doubled
  kaksinkertaistui
  at almost no cost to the BDA
  lähes ilman kuluja BDA:lle
  , and valuable contributions were made in all departments.
 • They say that over only a four-year period,
  the number of undergraduate students at Liverpool JMU
  Liverpool JMU:n alemman tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä
  has more than
  on lähes
  doubled
  kaksinkertaistunut
  from under 10,000
  alle 10 000:sta
  to nearly 20,000
  lähes 20 000:een
  .
 • Spending on new roads
  Uusien teiden menot
  has increased by a third since 1979, and is planned
  to
  <empty>
  double
  kaksinkertaistuvan
  again; Okehampton bypass built through Dartmoor National Park; 110 SSSIs are threatened with road schemes.
 • However,
  after 15 minutes or so
  noin 15 minuutin jälkeen
  the oil temperature
  öljyn lämpötila
  had
  oli
  doubled
  kaksinkertaistunut
  again.
 • By 1983
  Vuoteen 1983 mennessä
  exports
  viennit
  had
  olivat
  doubled
  kaksinkertaistuneet
  even compared with their average during the 1960s.
 • Ford says
  the electronics content in automobiles
  autojen sähköosien määrä
  will
  tulee
  double
  kaksinkertaistumaan
  over the next decade
  seuraavan kymmenen vuoden kuluessa
  , and that it is working with Motorola on future generations of PowerPC microcontrollers, including embedded controllers for engine management.
 • Over the last twelve months
  Viimeisten 12 kuukauden aikana
  ,
  the number of cases transmitted through heterosexual sex
  heteroseksuaalisen sukupuoliyhdynnän välityksellä taudin saaneiden määrä
  has
  on
  almost
  lähes
  doubled
  kaksinkertaistunut
  .

drop.v

 • The demand for buses
  Linja-autojen kysyntä
  has
  on
  dropped
  laskenut
  dramatically
  jyrkästi
  since the late 1970s
  1970-luvun lopusta alkaen
  and this process has been accelerated by the ending of both the bus grant and revenue support for bus services.
 • Thus, women of between 20 and 24 marrying in 1900 had an average family size of 4.0 children, while by 1950
  the figure
  luku
  had
  oli
  dropped
  pudonnut
  to 2.3.
  2,3:een.
 • EDINBURGH Oil & Gas, the Scottish exploration and production minnow, saw its operating profits rise sharply last year, though
  the headline profits figure
  pääasiallinen voittoluku
  dropped
  laski
  dramatically
  jyrkästi
  , writes Peter Woodifield.
 • Given this evaporation rate and the smaller inflows into the sea,
  the level
  pinta
  is continuing
  to
  <empty>
  drop
  laskee
  at a rate of about 0.5 m a year
  noin 0,5 metriä vuodessa
  .
 • In Gloucestershire
  Gloucestershiressä
  the river severn's level
  Severn-joen pinta
  has
  on
  dropped
  alentunut
  slightly
  hieman
  , but the national rivers authority is being cautious about giving the all clear.
 • Water and oxygen levels
  Vesi- ja happotasot
  can
  voivat
  drop
  laskea
  rapidly
  nopeasti
  in hot weather
  kuumassa säässä
  .
 • As you move slowly apart, to rest
  Kun siirryt hitaasti kauemmaksi lepäämään
  ,
  your adrenaline levels
  adrenaliinitasosi
  drop
  laskevat
  quickly
  nopeasti
  , and prolactin, a calming hormone, is released, disposing you towards sleep.
 • Today
  nykyisin
  , he estimates,
  the number of collectors
  keräilijöiden määrä
  has
  on
  dropped
  laskenut
  to about 50
  noin 50:een
  .
 • A 1937 count found 300,000 wading birds in the Everglades;
  by 1988
  vuoteen 1988 mennessä
  the number
  määrä
  had
  oli
  dropped
  pudonnut
  to 15,000
  15 000:een
  .
 • There were 3,000 pawnbrokers in Greater London in the 1960S, but
  in ten years
  kymmenen vuoden aikana
  the number
  määrä
  dropped
  putosi
  to 150
  150:een
  .
 • There were over 1,000 in the “ New World ” before the colonists arrived —
  a number that
  määrä, joka
  has now
  on nyt
  dropped
  pudonnut
  to around 400
  noin 400:aan
  .
 • The symptoms of haemorrhagic dengue are the same to begin with, but on around the third day the victim's nose and gums begin to bleed and
  blood pressure
  verenpaine
  drops
  laskee
  dangerously low
  vaarallisen alhaalle
  ,
  sometimes fatally
  joskus kuolettavasti
  .
 • A gas dropping in pressure
  Kaasu jossa paine laskee
  also
  drops
  laskee
  in temperature
  lämpötilaltaan
  -- the principle behind the household refrigerator.
 • According to the crew of a USAF storm-tracking WC-130 Hercules which penetrated the eye of the hurricane just before it struck Homestead, peak wind speed was 170 knots and
  pressure
  paine
  dropped
  laski
  to 993 millibars
  993 millibaariin
  .
 • With plenty of stock said to be on offer,
  the market price
  markkinahinta
  quickly
  nopeasti
  dropped
  putosi
  back
  takaisin
  36
  36 punnasta
  to £11.05
  11,05 puntaan
  in the wake of Wall Street's decline
  Wall Streetin laskusuhdanteen vanavedessä
  .
 • He looks forward to the day when home computers are so widespread that
  the price for software
  ohjelmiston hinta
  will
  <empty>
  drop
  putoaa
  by 75 per cent
  75 prosentilla
  .
 • Afterwards
  Jälkeenpäin
  ,
  when ethylene became available on a large scale from oil refining processes
  kun etyleeniä oli saatavilla laajalti öljynjalostusprosesseista
  -- previously it had been made from alcohol --
  the price of the polymer
  polymeerin hinta
  dropped
  laski
  .
 • Now
  Nyt
  the price
  hinta
  has
  on
  dropped
  pudonnut
  to fifteen, sometimes less
  viiteentoista, joskus alle
  .
 • It all makes many believe that
  over the coming months
  tulevina kuukausina
  share prices
  osakehinnat
  will
  <empty>
  drop
  laskevat
  below the levels at which they opened 1991
  alle niiden vuoden 1991 avaustasojen
  .
 • Ironically that is also the reason behind yesterday's good news for motorists that
  petrol prices
  bensiinin hinnat
  are to
  drop
  laskevat
  .
 • Nonetheless,
  prices
  hinnat
  are unlikely
  to
  <empty>
  drop
  laske
  further
  enempää
  : TransTools made the mistake of launching its first database at too low a price, which lost it the prestige Ollero feels it deserves.
 • It did result in er an improvement in the share situation and in the er strength of the pound, but I understand
  the share prices
  osakehinnat
  have
  ovat
  dropped
  laskeneet
  rapidly
  nopeasti
  again
  following further news of oil price increases
  öljynhinnan nousua koskevien lisäuutisten jälkeen
  .
 • Since the 1970s
  1970-luvulta alkaen
  fertility rates
  hedelmällisyysluvut
  have
  ovat
  dropped
  laskeneet
  for all women in the UK irrespective of country of origin
  Kaikkien englantilaisten naisten alkuperämaasta huolimatta
  .
 • Porsche sold 88 cars last month (down from 320), while
  Jaguar sales
  Jaguaarin myynti
  dropped
  laski
  48.8 per cent
  48,8 prosenttia
  .
 • Other offerings include the entry-level Organiser II portable range, which after eight years on the market saw
  sales
  myynnin
  drop
  laskevan
  to £10.3m
  10,3 miljoonaan puntaan
  from £13.8m
  13,8 miljoonasta punnasta
  .
 • In the first quarter of 1993, however, the company saw
  consolidated sales
  konsernimyynnin
  drop
  laskevan
  14%
  14 prosenttia
  .
 • But with the industry in recession, and
  record sales
  ennätysmyyntien
  dropping
  laskiessa
  , the hitherto dependable cashflow was trickling down at an alarming rate.
 • The Big Three US carmakers, who controlled more than 85 per cent of the luxury market 10 years ago, saw
  their share
  osakkeidensa
  drop
  laskevan
  to below 50 per cent
  alle 50 prosentin
  last year
  viime vuonna
  .
 • Although Labour's defeat was crushing (
  its share of the vote
  sen saamien äänten osuus
  dropped
  laski
  by almost 13 percentage points
  lähes 13 prosenttiyksikköä
  ), the National Party victory was less decisive than it first appeared.
 • Because they contain water, they must be stored in conditions where
  the temperature
  lämpötila
  will not
  ei
  drop
  putoa
  below 5°C
  alle 5 °C
  , and must not be applied in cold, damp conditions, or when there is high humidity.
 • As night comes
  Öiden tullessa
  the temperature
  lämpötila
  drops
  laskee
  slightly
  hieman
  ,
  bringing a little respite
  suoden pienen hengähdystauon
  .
 • And then
  the temperature
  lämpötila
  drops
  laskee
  down
  <empty>
  rapidly
  nopeasti
  again.
 • Jacqueline's weight
  Jacquelinen paino
  dropped
  laski
  from 10 stone
  10 paunasta
  to just over 4 and a half stone
  vain vähän yli 4,5 paunaan
  by the time of her death on December 23rd last year
  hänen kuolemaansa 23. joulukuuta viime vuonna mennessä
  .
 • Here
  the percentage
  prosenttiosuus
  drops
  laskee
  sharply
  jyrkästi
  .
 • The prices of French properties
  Ranskalaisten kiinteistöjen hinnat
  have
  ovat
  dropped
  laskeneet
  by 20% to 30%
  20–30 %
  from their peak
  niiden huippulukemista
  , but the appreciation of the franc against the pound has added 10% plus to French prices in sterling terms.
 • This mineral
  Tämä mineraali
  dropped
  väheni
  by 15 per cent
  15 prosentilla
  during the six weeks.
 • It was a nightmare:
  early on
  aiemmin
  ,
  his budget
  hänen budjettinsa
  dropped
  laski
  from dollars l6m
  6 miljoonasta dollarista
  to £300,000
  300 000 puntaan
  , and his crew was reduced to two.
 • In South Wales
  voluntary liquidations
  vapaaehtoiset pesänselvitykset
  dropped
  vähenivät
  from 311
  311:sta
  to 284
  284:een
  but in the Midlands they rose from 1,756 to 1,773.
 • Pill use in the US
  Pillerin käyttö Yhdysvalloissa
  dropped
  putosi
  from 61 per cent of couples
  61 prosentilla pareista
  in 1973
  vuonna 1973
  to 45 per cent
  45 prosenttiin
  in 1982
  vuonna 1982
  .
 • In rural areas, despite soaring inflation,
  wages
  palkat
  have been frozen by government decree since 1979 and
  have
  ovat
  dropped
  laskeneet
  in real terms
  by 69.3%
  69,3 prosentilla
  between 1971-81
  vuosina 1971–1981
  .
 • Furthermore,
  recurrences
  uusiutumiset
  , which usually ran at ten to 20 per cent,
  dropped
  putosivat
  close to zero
  lähelle nollaa
  .
 • He missed the cut in 1990 and again last year, when
  he
  hän
  also
  dropped
  putosi
  to 53rd
  53. sijalle
  in the American money list
  Amerikan rahakkaiden listalla
  .
 • The dollar
  Dollari
  dropped
  laski
  to a near-record low against the yen
  lähelle sen kaikkien aikojen alinta tasoa verrattuna jeniin
  yesterday, and there was dollar selling in Europe blamed on concern new taxes would slow the American economic recovery.
 • With the introduction of Cued Speech
  Cued Speechin käyttöönoton myötä
  ,
  the frequency with which the children used communicative gestures
  lasten käyttämien eleiden määrä
  dropped
  väheni
  dramatically
  jyrkästi
  without a corresponding increase in speech production
  ilman, että puheen määrä vastaavasti nousi
  .
 • In a budget report presented in mid-1990, the Minister of Finance, Kinza Clodumar, said that he expected that
  phosphate royalties
  fosfaattilisenssimaksujen
  would
  <empty>
  drop
  putoamista
  by A$10,000,000
  10 000 000 Australian dollarilla
  from the 1989-90 figure of A$25,000,000
  vuosina 1989–1990 25 000 000 Australian dollarista
  .
 • The shares
  Osakkeet
  dropped
  laskivat
  from 15½p
  15 ½ pisteestä
  to 8½p
  8 ½ pisteeseen
  .
 • Deep Lake, and the slightly less salty Club Lake, seldom freeze over, though
  their surface temperatures
  niiden pintalämpötilat
  drop
  putoavat
  almost to -20°C
  lähes –20 °C:een
  in winter
  talvella
  .
 • As a result
  Tämän tuloksena
  ,
  the magpie population
  harakkapopulaatio
  dropped
  väheni
  dramatically
  jyrkästi
  :
  in one village
  yhdessä kylässä
  ,
  from 259 birds
  259 linnusta
  to just 77
  vain 77:aan
  .
 • If everyone in the developed world made energy efficiency a priority in all parts of their lives,
  the carbon dioxide we add to the atmosphere
  ilmakehään lisäämämme hiilidioksidi
  could
  saattaa
  drop
  vähentyä
  quickly enough
  riittävän nopeasti
  to make a real difference to global warming
  jotta se vaikuttaa selvästi maailmanlaajuiseen lämpenemiseen
  .
 • Danzig's already depleted currency reserves
  Danzigin jo vähentyneet valuuttavarannot
  dropped
  hupenivat
  steadily
  tasaisesti
  .
 • Prices
  hinnat
  in some areas
  Joillakin alueilla
  have
  ovat
  dropped
  laskeneet
  by between 10 and 20 per cent
  10–20 prosenttia
  this year
  tänä vuonna
  and the number of sales has been half last year's.

dwindle.v

 • Although the population has gradually increased
  the number of tradespeople
  kauppiaiden määrä
  has
  on
  dwindled
  vähentynyt
  .
 • True, some buyers may still prefer going to IBM for `company-wide ``systems and mainframe-based servers, but
  their number
  niiden määrä
  is
  on
  dwindling
  hupenemassa
  as PC-based systems grow more powerful
  tietokonepohjaisten järjestelmien tehostuessa
  .
 • The Medical Research Council were helpful up to a point, but even Mellanby rapidly found Florey's demands tiresome and
  support from that quarter
  tämän tahon tuki
  dwindled
  vähentynyt
  .
 • Alternatively, socialist parties can maintain their ideology intact, keeping the class ready for a revolutionary opportunity but see
  their support
  heidän tukensa
  possibly
  dwindle
  supistuvan
  to restrictive `ghetto ``status
  rajalliseen ”getto-asemaan”
  .
 • During this period
  Tämän ajanjakson aikana
  control of the Crown over what remained of the Forest administration
  valtion valta jäljellä olevasta metsähallinnosta
  dwindled
  hupesi
  away
  olemattomiin
  .
 • He knew Sarah thought he was mean, but the truth was
  his capital
  hänen pääomansa
  had
  oli
  dwindled
  huvennut
  away
  olemattomiin
  , and his stipend was insufficient for his needs.
 • Detroit's population
  Detroitin väkiluku
  has
  on
  dwindled
  supistunut
  by half
  puolella
  during the past four decades
  neljän viime vuosikymmenen aikana
  ,
  to barely 1m
  hädin tuskin miljoonaan
  .
 • Membership of the club
  Kerhon jäsenmäärä
  has
  on
  dwindled
  supistunut
  from 70
  70:stä
  to 20
  20:een
  and its clear commuters are feeling the pinch.
 • Since the early 1970s
  1970-luvun alusta alkaen
  , however,
  catches
  saaliit
  have
  ovat
  dwindled
  vähentyneet
  from 100 tonnes at peak season
  100 tonnista huippukaudella
  ,
  to 50 tonnes
  50 tonniin
  .
 • Punishment
  Rangaistuksen
  would consequently also
  myös vastaavasti
  dwindle
  heikkenee
  in importance
  tärkeydessä
  as the division of labour progresses
  työnjaon parantuessa
  , and punitive law be replaced by `restitutive law ``which requires lawbreakers to make reparation to their victims rather than suffer retributive punishment.
 • And in this varied picture there were even some share-croppers still to be found, though
  everywhere
  kaikkialla
  they
  niiden
  were
  <empty>
  dwindling
  supistui
  in importance
  tärkeys
  .
 • The Communists put in for wage rises, holiday increases; a new cabinet was formed, Prime Minister Pompidou offered deals, new talks;
  the strikes
  lakot
  continued, but
  dwindled
  väheni
  in number
  määrä
  .
 • Soon after, perhaps only a matter of weeks,
  they
  ne
  are dead, or
  dwindling
  pienenee
  rapidly
  nopeasti
  in size
  koko
  as they absorb their own body fats
  niiden imiessä oman ruumiinsa rasvoja
  .
 • They had corresponded for a while, but even
  this
  tämä
  dwindled
  supistui
  to cards on birthdays and at Christmas
  syntymäpäivä- ja joulukorttien lähettämiseen
  .
 • Without her earnings, and with the addition of Charlotte
  Ilman hänen tulojaan Charlotten tulojen lisäksi
  ,
  money
  raha
  seemed to have
  dwindled
  huvenneen
  to nothing
  olemattomiin
  .
 • Well,
  the evening
  ilta
  dwindled
  supistui
  into an exchange of inconsequentialities
  keskusteluun vähäpitoisista asioista
  , skirting the more dangerous topics.
 • In the Soviet Union
  Neuvostoliiton
  popular support for the manned space programme
  kansan tuki miehitetylle avaruusohjelmalle
  was
  <empty>
  dwindling
  supistui
  at a time of great economic hardship and political uncertainty for the majority of the population
  suurten taloudellisten vastoinkäymisten ja poliittisen epävarmuuden aikana väestön enemmistön keskuudessa
  .
 • Not for nothing have
  the return invitations
  vastakutsut
  dwindled
  vähentyneet
  a bit
  hieman
  over the years
  vuosien aikana
  .
 • Timex's plant in Dundee has stopped making watches (it now produces printed circuit boards), and
  its workforce
  sen työvoima
  has
  on
  dwindled
  laskenut
  from over 4,000
  yli 4 000:sta
  to a few hundred
  muutamaan sataan
  .
 • The moon
  Kuu
  swelled, filling out as her belly ceased to, and then
  dwindled
  pieneni
  again.
 • Being highly specialised feeders, there are no alternatives for them and
  their numbers
  niiden määrä
  are
  <empty>
  dwindling
  vähenee
  fast
  nopeasti
  .
 • Without early intimation of dates of training sessions
  Jos harjoitustilaisuuksista ei ilmoiteta riittävän ajoissa
  enthusiasm for training
  harjoitusta koskeva innostus
  could
  saattaa
  dwindle
  kutistua
  quickly
  nopeasti
  .
 • Then,
  towards Christmas
  joulun lähestyessä
  ,
  the work
  työt
  dwindled
  vähenivät
  and he was laid off.
 • And so
  as their freedoms increase
  heidän vapauksiensa lisääntyessä
  ,
  their numbers
  heidän määränsä
  dwindle
  vähenee
  .

edge.v

 • In the year to December
  Joulukuussa päättyneenä tilikautena
  ,
  pre-tax profits
  veroton liikevoitto
  edged
  kasvoi
  ahead
  <empty>
  from £40.3 million
  40,3 miljoonasta punnasta
  to £42.7 million
  42,7 miljoonaan puntaan
  .
 • Earnings per share
  Osakekohtaiset tulot
  edged
  nousivat
  ahead
  ylöspäin
  from 10 p
  10 pisteestä
  to 10.2 p
  10,2 pisteeseen
  , and the shares gained 11 p to 245 p.
 • Earnings per share
  Osakekohtaiset tulot
  only
  edged
  nousivat
  up
  <empty>
  to 4.82 p
  4,82 pisteeseen
  ,
  from 4.77
  4,77 pisteestä
  p, but a final dividend of 3.4 p (3.3 p) lifts the total from 4.8 p to 4.9 p.
 • There was better news from Marley's plumbing, plastic moulding and flooring businesses, where
  operating profits
  käyttökatteet
  edged
  nousivat
  ahead
  <empty>
  from £27.3 million
  27,3 miljoonasta punnasta
  to £28.8 million
  28,8 miljoonaan puntaan
  , while automotive components more than doubled to £2.8 million.
 • Over the same period
  Samalla ajanjaksolla
  Japanese wholesale prices rose by 1.0% and
  Swiss prices
  Sveitsin hinnat
  edged
  laskivat
  down
  <empty>
  0.1%
  0,1 %
  .
 • Interest rates
  Korot
  have
  ovat
  edged
  laskeneet
  down
  <empty>
  , and more banks are switching to variable interest rates pegged to their prime lending rate.
 • Wall Street
  Wall Street
  edged
  nousi
  up
  <empty>
  0.9%
  0,9 %
  and the world index gained 1.2%.
 • Profits
  Liikevoitto
  edged
  nousi
  up
  <empty>
  £59,000
  59 000 puntaa
  to £2.12m before tax
  2,12 miljoonaan puntaan ennen veroja
  .
 • Output of oil, gas and coal fell fractionally, however, and
  the index of all industrial production
  kaiken teollisen tuotannon indeksi
  edged
  nousi
  down
  <empty>
  from 106.5
  106,5 pisteestä
  to 106.4
  106,4 pisteeseen
  .
 • The shares
  Osakkeet
  edged
  nousivat
  ahead
  <empty>
  4 p
  4 pistettä
  to 484 p
  484 pisteeseen
  .
 • Within a short time of opening
  Lyhyen ajan kuluessa avauksesta
  ,
  the FTSE
  FTSE
  had
  oli
  edged
  noussut
  ahead
  <empty>
  3.3 p
  3,3 pistettä
  to 2828.9
  2 828,9:aan
  .
 • Profits
  Liikevoitto
  edged
  nousi
  ahead
  <empty>
  to £12.5m
  12,5 miljoonaan puntaan
  and further expansion of its shops and product licensing is underway.
 • Newcastle
  Newcastle
  edged
  hivuttautui
  ahead
  etulyöntiasemaan
  again
  in the 31st minute
  31. minuutilla
  when defender Kevin Scott hooked home from close range.
 • The government's opinion-poll rating
  Hallituksen mielipidetutkimuksen osallistujamäärä
  has
  on
  edged
  kasvanut
  up
  <empty>
  ,
  from 20.1%
  20,1 prosentista
  in November
  marraskuussa
  to 26.3%
  26,3 prosenttiin
  in May
  toukokuussa
  , according to polls conducted by Yomiuri Shimbun, Japan's biggest newspaper.
 • America's 12-month consumer-price inflation
  Amerikan 12 kuukauden kuluttajahintainflaatio
  edged
  kohosi
  up
  <empty>
  to 5.3%
  5,3 prosenttiin
  in February
  helmikuussa
  .
 • Japan's wholesale prices
  Japanin tukkuhinnat
  edged
  nousi
  up
  ylöspäin
  by just 0.1%
  juuri ja juuri 0,1 prosenttiin
  in the year to April
  huhtikuussa päättyneenä tilivuotena
  , and Swiss producer prices fell 0.1%.
 • Britain's jobless rate
  Britannian työttömyysluvut
  edged
  laskivat
  down
  <empty>
  to 5.6%
  5,6 prosenttiin
  in February
  helmikuussa
  , but the fall was the smallest since the present decline began in 1986.
 • Wages
  Palkat
  edged
  nousivat
  up
  ylöspäin
  to an average of £19.58
  keskimäärin 19,58 puntaan
  , and the bank rate came down to 6 per cent, but mortgages went up from 6 to 6 & 1/4%.

explode.v

 • ``
  American health costs
  Amerikan terveyskustannukset
  have been
  ovat
  exploding
  kasvaneet räjähdysmäisesti
  .
 • In 1900 there were thirty museums, but
  by 1950
  vuoteen 1950 mennessä
  the number
  määrä
  had
  oli
  exploded
  kasvanut räjähdysmäisesti
  to 410
  410:een
  .
 • RENFE's deficit
  RENFE:n vaje
  , for reasons discussed in other chapters,
  exploded
  kasvoi räjähdysmäisesti
  during the 1970s and the first half of the 1980s
  1970-luvulla ja 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla
  .
 • Domestic bad debts
  Kotimaiset luottotappiot
  began
  to
  <empty>
  explode
  kasvaa räjähdysmäisesti
  in 1990
  vuonna 1990
  and punched an even greater hole in the Midland's balance sheet.
 • In the industrialised nations, where numbers have levelled out,
  their population bomb
  niiden väestöpommin
  is perceived as
  exploding
  kasvaneen räjähdysmäisesti
  somewhere else
  jossakin muualla
  ,
  among dark-skinned peoples
  mustaihoisten ihmisten keskuudessa
  .

explosion.n

 • But the
  quantitative
  määrän
  explosion
  kasvuun
  in the feral dog population
  kulkukoirien
  in Italy
  Italiassa
  has been accompanied by a qualitative change.
 • Or there
  may have been a
  on saattanut
  sudden and unexpected
  äkillisesti ja odottamatta
  explosion
  kasvaa
  in the local mouse population
  paikallisten hiirten määrä
  , leading to a spate of hunting and killing by a pet cat that normally feeds only at home.
 • A succession of warm winters has led to an
  explosion
  räjähdysmäiseen lisääntymiseen
  in the adder population
  kyykäärmeiden
  , as the moles and voles they prey upon have got more plentiful.
 • But the economic boom, coupled with rising income and freely available credit, led to an
  explosion
  räjähdysmäiseen nousuun
  in house prices
  talojen hintojen
  from the mid to late 1980s
  1980-luvun puolivälistä sen loppuun asti
  .
 • It was not a good year for them to start with, and
  this year's
  tämän vuoden
  explosion
  räjähdysmäinen kasvu
  in grey squirrel numbers
  harmaaoravien määrän
  seems to have put paid to the few that did form.
 • There
  has been an
  on
  explosion
  kasvanut räjähdysmäisesti
  in the number of seminaries
  Seminaarien määrä
  in Brazil
  Brasiliassa
  .
 • On occasion, in the case of a
  severe
  todella
  explosion
  kasvaa räjähdysmäisesti
  in the numbers of fleas
  kirppujen määrä
  , you may need to take more radical action to eliminate them.
 • THE past couple of years has seen an
  explosion
  räjähdysmäisen kasvun
  in the number of computing books
  tietokonekirjojen määrän
  on the shelves of even the most humble book shop
  jopa kaikkein vaatimattomimpien kirjakauppojen hyllyillä
  .
 • They say a pest control campaign is needed to stop a
  squirrel
  oravien
  population
  määrän
  explosion
  räjähdysmäisen kasvun
  .
 • A number of factors enabled the world economy to cope with the
  oil
  öljyn
  price
  hinnan
  explosion
  räjähdysmäisen kasvun
  .
 • There
  could be a
  saattaa
  population
  määrä
  explosion
  kasvaa räjähdysmäisesti
  of baby universes
  vauvojen
  .
 • The ready availability of recording devices contributed to the
  explosion
  räjähdysmäistä kasvua
  of research
  tutkimusten
  into sleep and dreaming
  unta ja unennäköä koskevien
  during the late 1960s
  1960-luvun lopulla
  .

fall.n

 • There was a comparable
  fall
  lasku
  in the proportion of allotment land held by communal peasants
  kunnan talonpoikien hallussa olevan vuokramaan osuudessa
  --
  from some 83 per cent
  noin 83 prosentista
  to about 66 per cent
  noin 66 prosenttiin
  .
 • However, there was also a
  steep
  jyrkkä
  fall
  lasku
  in sterling
  punnan
  in the latter months of 1992
  vuoden 1992 myöhempinä kuukausina
  , which caused the sterling expression of our predominantly US dollar debt to rise by £2.0 billion.
 • The emergency department at King's holds a sickle database which enables rapid identification of patients in whom there is a
  pronounced
  selvä
  fall
  lasku
  in steady-state haemoglobin
  stationaarisen hemoglobiinin määrässä
  .
 • When serial washings were analysed for the presence of Ac-ASA, there was an
  exponential
  räjähdysmäisesti
  fall
  laski
  in concentration
  pitoisuus
  ,
  compatible with removal of drug from the cell surface
  kun lääke poistettiin solun pinnalta
  (Fig 5).
 • During this same period
  Samana ajanjaksona
  there was also a
  precipitous
  jyrkästi
  fall
  laski
  from 76 per cent
  76 prosentista
  to 42 per cent
  42 prosenttiin
  in public confidence in the executive branch of the federal government
  julkinen luottamus liittovaltion toimeenpanoelimeen
  .
 • The Dow Jones Industrial Average and Share Index suffered
  its
  sen
  first
  annual
  vuotuisesta
  fall
  laskusta
  since 1984 and its most serious since 1981, closing the year at 2,633.
 • There was, however, a parliamentary by-election, in Newbury, where the party suffered
  its
  sen
  largest-ever
  kaikkien aikojen suurimman
  fall
  romahtamisen
  in support
  tuessa
  (29 percentage points)
  (29 prosenttipistettä)
  .
 • For example,
  with the white population growing at less than I per cent per year between 1980 and 1986
  vaaleaihoisen väestön määrän kasvaessa alle prosentin vuodessa vuosina 1980–1986
  ,
  many white schools
  monien vaaleaihoisten koulujen
  have suffered
  dramatic
  jyrkästi
  falls
  laskeneet
  in enrolments
  oppilasmäärät
  .
 • Kingfisher's latest published interim statement showed that
  Comet
  Comet
  has suffered a
  60 per cent
  60 prosentin
  fall
  laskusta
  in profits
  liikevoitoissa
  , ``added Mr Kalms.
 • Japan
  Japani
  has experienced a
  recent
  äskettäisen
  and
  rapid
  nopean
  fall
  laskun
  in fertility
  hedelmällisyydessä
  combined with more gradually lengthening life expectancy.
 • At the moment
  Tällä hetkellä
  we
  <empty>
  are experiencing a
  25 per cent
  25 prosenttia
  fall
  laskee
  in the number of young school leavers
  nuorien koulunsa kesken jättäneiden määrä
  .
 • Building societies
  Rakennusyritysten
  experienced the
  sharpest
  jyrkimmin
  fall
  laski
  in profitability
  tuottavuus
  but a significant increase was achieved by general insurers and fund managers.
 • The classic case is steel, where
  sterling's
  punnan
  fall
  lasku
  has only compensated for the 20% fall in steel prices so far this year.
 • Thus an efficient approach might be simply to remove the effects of the
  equity price
  osakkeiden
  fall
  laskun
  on the change in wealth in 1987 Q4, i.e. to treat the stock market crash as unanticipated.
 • Norwegian banks were severely hit by the
  1986
  vuoden 1986
  oil price
  öljyn hinnan
  fall
  laskusta
  .
 • The second, by Smith found a
  small
  vähäisen
  price
  hinnan
  fall
  laskun
  of 1.4 per cent
  1,4 prosentin
  in the 2 months before the issue
  kaksi kuukautta ennen ongelmaa
  which was followed by a compensating rise in the 2 months after the issue.
 • Last month's
  Viime kuun
  inflation
  inflaation
  fall
  pudotus
  --
  the biggest since 1967
  merkittävin sitten vuoden 1967
  -- was the result of desperate summer sales by hard-pressed shops.
 • Recent events have not changed the picture, with the
  welcome
  toivotusti
  fall
  laskiessa
  in the headline rate of inflation
  inflaatioasteen
  last month
  viime kuussa
  balanced by a further slight fall in sterling.
 • Heavyweights reporting on Thursday include Grand Metropolitan, where a
  1%
  1 %:n
  fall
  lasku
  in profits
  liikevoiton
  at the year end
  vuoden lopussa
  to £940m
  940 miljoonaan puntaan
  is likely.
 • Data collected by the RIBA shows that there
  has been a
  ovat
  gradual
  asteittainen
  fall
  vähentyneet
  in profit margins
  voittomarginaalit
  dating back to the early 1970s
  verrattuna 1970-luvun alkuun
  .
 • Some projects have reported
  drastic
  radikaalisti
  falls
  vähentynyt
  in demand for beds
  sänkyjen kysyntä
  (News, 22 April).
 • The
  fall
  vähentyminen
  in tourist traffic
  matkailijoiden määrän
  stemming from the Gulf war
  Persianlahden sodan vuoksi
  affected its luxury hotels in London and other major cities while recession in Britain undermined demand from business customers, particularly in the provinces.
 • The FT-SE 100 index caught the mood, recovering from an
  8.8 point
  8,8 pisteen
  fall
  laskusta
  early on
  aiemmasta
  to close 15.4 higher at 2769.9.
 • In the fourth quarter of the year, the amount shrank
  £236m
  236 miljoonaan puntaan
  , the
  biggest
  suurin
  quarterly
  neljännesvuosittainen
  fall
  lasku
  since 1975
  sitten vuodesta 1975
  .
 • Last month's drop followed
  a 3.1 pc plunge in September
  3,1 prosentin pudotus syyskuussa
  , the
  biggest
  suurin
  monthly
  kuukausittainen
  fall
  lasku
  since the society's survey began
  sitten yrityksen seurannasta alkaen
  .
 • On Nov. 26 a New York Times /CBS poll revealed that approval of Bush overall had sunk to its lowest level at
  51 per cent
  51 prosenttiin
  , a
  16 per cent
  16 prosentin
  fall
  pudotus
  since mid-October
  lokakuun puolivälistä alkaen
  .
 • This contributed to a
  fall
  lasku
  of 423,000
  423 000:n
  ,
  from 1971
  vuodesta 1971
  to 1981
  vuoteen 1981
  ,
  in the number of males at work
  miespuolisten työntekijöiden määrän
  .
 • BSA economist Bev Taylor found that house prices in the province rose by 2 pc last year, comparing favourably with a
  fall
  pudotukseen
  of 4 pc
  4 prosentin
  across the UK as a whole
  koko Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
  .
 • There
  had been a
  oli
  fall
  vähentynyt
  of 15,000,000 tonnes
  15 000 000 tonnilla
  in the volume of oil and gas extraction
  Öljyn ja kaasun talteenoton määrä
  .
 • The Treasury now expects a
  fall
  laskua
  of 1%
  prosentin
  in non-oil GDP
  muussa kuin öljyn BKT:ssä
  in 1992
  vuonna 1992
  , followed by growth of 1% in 1993: the average GDP growth in 1993 forecast by independents is 1 1 / 2 %.
 • As a result of the
  dramatic
  jyrkän
  fall
  laskun
  in infant and childhood mortality rates
  Vauvojen ja lasten kuolleisuusasteen
  since 1900
  sitten vuodesta 1900
  , there are now 11 million people in this country aged over 60.
 • The Lancet had a
  steeper
  jyrkempi
  fall
  lasku
  from six
  kuudesta
  to seven authors
  seitsemään kirjailijaan
  , perhaps because they published a smaller proportion of large group studies (and hence had a higher modal `6 ``value) than NEJM.
 • There
  has been a
  on
  marked
  selvästi
  fall
  laskenut
  in church-going
  Kirkossakäynti
  ; in all our cities, the institution of marriage is in severe decline.
 • A 17.2 gain in the FT-SE 100 index turned into a
  28.4
  28,4 pisteen
  fall
  pudotus
  to 2,218.8
  2 218,8 pisteeseen
  by the close
  lähes
  .
 • A £2m TV campaign backed by presenter Anne Diamond, whose son Sebastian was a cot death victim two years ago, has resulted in a
  fall
  pudotus
  from 912 deaths
  912 kuolintapauksesta
  in 1991
  vuonna 1991
  to 456
  456 kuolintapaukseen
  last year
  viime vuonna
  .
 • It announced a
  27 p.c.
  27 prosentin
  fall
  laskusta
  in profits
  liikevoiton
  to £28.4m
  28,4 miljoonaan puntaan
  for 1991
  vuodelle 1991
  but the first quarter of 1992 showed a `significant recovery ``.
 • European car makers such as Volkswagen and Fiat, meanwhile, are groaning, facing a
  fall
  laskusta
  of some 10%
  noin 10 prosentin
  in EC sales
  EY-myynnin
  this year
  tänä vuonna
  .
 • Minor
  vähäisemmät
  falls
  pudotukset
  in the mean resting pressure of the lower oesophageal sphincter
  Ruokatorven alemman sulkijalihaksen keskilepopaineen
  and increased gastro-oesophageal reflux have been noted, but the most striking abnormality has been the incoordinated passage of oesophageal pressure waves.

fall.v

 • Assuming unchanged interest rates, interest on the £50,000 mortgage comes to £4,656, but if the £10,000 were taken off deposit and used to diminish the mortgage to £40,000
  the annual cost
  vuotuiset kustannukset
  falls
  laskevat
  to £3,564
  3 564 puntaan
  .
 • Marginal costs
  Rajakustannukset
  are
  <empty>
  falling
  laskevat
  slightly
  hieman
  , as illustrated by curve MC, so the industry is a natural monopoly.
 • Financial service companies operating costs
  Rahoituspalveluyritysten toimintakustannukset
  fell
  laskivat
  sharply
  jyrkästi
  in the final quarter of 1991
  vuoden 1991 viimeisellä neljänneksellä
  and a more modest decline is expected over the next quarter.
 • Between September and December 1929
  vuoden 1929 syyskuun ja joulukuun välillä
  share values
  Osakkeiden arvot
  fell
  laskivat
  by some $40 000 million
  noin 40 000 miljoonalla dollarilla
  ,
  and this time there was no recovery
  eikä elvytystä tuolloin esiintynyt
  .
 • House prices
  Talojen hinnat
  have
  ovat
  fallen
  laskeneet
  less
  vähemmän
  and job losses have been a fraction of those in the rest of Britain.
 • On April 2
  2. huhtikuuta
  share prices
  osakehinnat
  fell
  laskivat
  by almost 2,000 points
  lähes 2 000 pistettä,
  as the Nikkei Average index plummeted by 1,987.30 points to close at 28,002.07 (compared with a record high of 38,915.87 on Dec. 29, 1989)
  kun Nikkei Average -indeksi putosi kohtisuoraan 1 987 30 pisteeseen lähelle 28 002 07 pistettä (verrattuna ennätysmäisen korkeisiin lukuihin 38 915 87 pistettä 29. joulukuuta 1989)
  .
 • After the meeting
  Kokouksen jälkeen
  ,
  world petroleum prices
  maailman bensiinin hinnat
  fell
  laskivat
  well below the $18 per barrel reference price agreed at the November meeting
  selvästi marraskuun kokouksessa sovitun viitehinnan alle 18 dollaria/tynnyri
  ,
  even though buyers' stocks were at their lowest levels since 1974
  vaikka ostajien varastot olivat tyhjimmillään sitten vuoden 1974
  .
 • Operating profit
  Liikevoitto
  fell
  laski
  to £10.5m
  10,5 miljoonaan puntaan
  from £11.1m
  11,1 miljoonasta punnasta
  in 1991
  vuoden 1991
  .
 • Profits
  Liikevoitto
  fell
  laski
  from £103million
  103 miljoonasta punnasta
  in 1987 / 88
  vuosina 1987–1988
  to £78million
  78 miljoonaan puntaan
  last year
  viime vuonna
  and are expected to fall to £45million in the current 12 months.
 • Profits
  Liikevoitto
  have
  on
  fallen
  laskenut
  from £322m
  322 miljoonasta punnasta
  for 1990
  vuoden 1990
  as the company, which operates textile, cleaning, security, distribution, plant, personnel, catering, joinery and facilities management businesses, rebuilds
  tekstiili-, siivous-, turvallisuus-, jakelu-, tehdas-, henkilöstö-, pitopalvelu-, rakennuspuuseppä ja kaluston hallinta-alalla toimivan yrityksen saneerauksen ansiosta
  .
 • After the charges
  Maksujen jälkeen
  , Ibstock says
  1992 profits
  vuoden 1992 liikevoitto
  will
  tulee
  fall
  laskemaan
  to £1 million
  1 miljoonaan puntaan
  from £9.6 million
  9,6 miljoonasta punnasta
  .
 • Net earnings per share
  Osakekohtaiset nettotulot
  fell
  laskivat
  by 57.9%
  57,9 prosenttia
  to $0.08
  0,08 dollariin
  in the half
  puolivälissä
  .
 • Taken over by a monopolist
  Monopolistin suorittaman yritysoston jälkeen
  ,
  output
  tuotanto
  falls
  laskee
  to 800000 units
  800 000 yksikköön
  and the price rises to 8.
 • Excluding oil and gas
  Öljyä ja kaasua lukuun ottamatta
  ,
  `onshore ``output
  ”onshore”-tuotanto
  fell
  laski
  0.1 per cent
  0,1 prosenttia
  in the fourth quarter
  neljännellä neljänneksellä
  ,
  extending the recession to ten quarters from the peak in the second quarter of 1990
  laajentaen taantuman kymmeneen neljännekseen vuoden 1990 toisen neljänneksen huippulukemista
  .
 • From 1974 to 1975
  Vuosina 1974–1975
  output
  tuotanto
  fell
  laski
  by 12 per cent
  12 prosenttia
  , followed by moderate recovery, but from 1979 to 1981 there was a reduction of no less than 17 per cent.
 • We were there in September when
  the daytime temperatures
  päivälämpötilat
  never
  fell
  laskeneet
  below 100°F
  alle 100 °F
  , and at midday were closer to 110°F.
 • Mr Fallon said
  unemployment
  työttömyys
  had
  oli
  fallen
  laskenut
  30 pc
  30 prosenttia
  in Darlington
  Darlingtonissa
  since 1986
  vuodesta 1986 alkaen
  .
 • In the second half of the decade the NAIRU seemed to become much less daunting, as
  unemployment
  työttömyys
  fell
  laski
  without provoking much rise in inflation
  aiheuttamatta liiallista inflaation nousua
  .
 • Severe recession in the machine tool sector has led to
  sales
  myynnin
  falling
  vähentymistä
  by 40%
  40 prosentilla
  in some cases
  joissakin tapauksissa
  .
 • If other countries resist a realignment, then a real appreciation can only come about if
  their inflation
  niiden inflaatio
  falls
  laskee
  below Germany's
  alle Saksan inflaation
  ,
  at the cost of slower growth
  hitaamman kasvun kustannuksella
  .
 • Now inflation is being squeezed hard, and
  the rate of inflation
  inflaatioaste
  is
  <empty>
  falling
  laskee
  fast
  nopeasti
  --
  as is the level of interest rates
  korkojen tavoin
  .
 • The proportion of Labour MPs who are themselves ostensibly working-class
  Niiden työväenpuolueen parlamentin jäsenten, jotka näennäisesti kuuluvat työväenluokkaan, osuus
  has
  on
  fallen
  laskenut
  steadily
  tasaisesti
  since 1945
  vuodesta 1945 alkaen
  .
 • For although
  the Tory vote
  konservatiivien äänet
  has
  ovat
  fallen
  vähentyneet
  since then
  sittemmin
  , so has the Liberal Democrats'.
 • Numbers
  Määrät
  have
  ovat
  fallen
  laskeneet,
  since the number of schools on Prissick Base was reduced
  koska Prissick Basen koulujen määrää on vähennetty
  .
 • At turnoff estimate the time taken for the
  phase current
  vaihevirta
  to
  <empty>
  fall
  laskee
  to zero
  nollaan
  and the proportion of the stored inductive energy returned to the supply.
 • Fragmentation of specialist units, with heavy duplication of specialist services among hospitals, variable standards, and some service and
  research activities that
  tutkimustoimet, jotka
  fall
  laskevat
  below threshold levels for likely high performance
  alle raja-arvojen todennäköisesti suurta tuottoa varten
 • If the
  money supply
  rahavaranto
  is not also
  ei myöskään
  falling
  laske
  at the same rate
  samalle tasolle
  , interest rates will fall and so encourage new investment.
 • In May
  toukokuussa
  the price of cocoa
  Kaakaon hinta
  fell
  laski
  to its lowest level since 1975-76
  alhaisimmalle tasolleen sitten vuosien 1975–1976
  .
 • In 1986 alone
  Yksistään vuonna 1986
  ,
  primary commodity prices
  alkutuotteiden hinnat
  fell
  laskivat
  sharply
  jyrkästi
  by an average of nine per cent
  keskimäärin yhdeksällä prosentilla
  .
 • Since DDI
  DDI:stä alkaen
  ,
  the number of calls at Colchester General's switchboard
  Colchester Generalin vaihdepöydän puhelujen määrä
  has
  on
  fallen
  laskenut
  on average to 3,000
  keskimäärin 3 000:een
  .
 • She noted, she said with a pained expression, that
  output from the UK Vehicle Division of United Motors
  United Motorsin Yhdistyneen Kuningaskunnan ajoneuvodivisioonan tuotto
  had been
  oli
  falling
  laskenut
  steadily
  tasaisesti
  over the previous ten years
  viimeisten kymmenen vuoden aikana
  .
 • PAY deals in the manufacturing and service industries
  Valmistus- ja palvelualojen maksusopimukset
  fell
  vähentyivät
  sharply
  jyrkästi
  over the past year
  viime vuonna
  .
 • The most certain of these is that
  employment in the primary sector
  työllisyys primaarisektorilla
  has
  on
  fallen
  laskenut
  for over 100 years
  yli 100 vuoden ajan
  , and continues to fall by around 2 to 3 per cent a year.
 • The hon. Gentleman neglected to mention that during the course of this Parliament,
  unemployment
  työttömyys
  in his constituency
  hänen vaalipiirissään
  has
  on
  fallen
  laskenut
  by 32 per cent
  32 prosenttia
  .
 • ACC industrial production
  ACC:n teollinen tuotanto
  fell
  laski
  by 10 per cent
  10 prosenttia
  between July 1974 and April 1975
  vuoden 1974 heinäkuun ja vuoden 1975 huhtikuun välillä
  .
 • Car production
  Autotuotanto
  fell
  laski
  by 8 p.c.
  8 prosenttia
  ,
  reflecting sluggish demand
  heijastaen hidasta kysyntää
  , but still topped 2 m vehicles of which three out of five were Peugeot.
 • First half profit before tax
  ensimmäisen puoliskon veroton liikevoitto
  fell
  laski
  by 58%
  58 %
  to £40.4m
  40,4 miljoonaan puntaan
  at Fisons
  Fisonsilla
  .
 • Exports to COMECON
  Viennit COMECONiin
  fell
  laskivat
  by 31 per cent
  31 prosenttia
  in five months
  viidessä kuukaudessa
  ,
  while hard currency earnings rose by 19 per cent
  samalla kun kovan valuutan tuotot nousivat 19 prosenttia
  .
 • Over the past twenty years
  Viimeisen 20 vuoden aikana
  ,
  the number who look at papers
  papereita katsovien määrä
  has
  on
  fallen
  laskenut
  by more than a quarter
  yli neljänneksellä
  .
 • Alan's vitamin A levels
  Alanin A-vitamiinitasot
  fell
  laskivat
  by nearly 50 per cent
  lähes 50 prosenttia
  in six weeks
  kuudessa viikossa
  .
 • Exports, at Z$1.5 billion
  Viennit, 1,5 miljardia Uuden-Seelannin dollaria
  ,
  would
  tulevat
  fall
  laskemaan
  by nearly a third
  lähes kolmanneksella
  .
 • Sales, spanning Curtess, Trueform, Dolcis and Saxone
  Myynti, käsittäen Curtess, Trueform, Dolcis ja Saxone
  ,
  fell
  laski
  by 1.5 per cent
  1,5 prosenttia
  on a store-for-store basis
  myymälöissä,
  as volume was flat and prices fell
  koska määrät pysyivät samoina ja hinnat putosivat
  .
 • When
  money
  rahan
  is
  <empty>
  falling
  laskee
  in value
  arvo
  (prices rising), borrowers gain at the expense of lenders because today's money is worth more than tomorrow's money.
 • The question is, if
  the pound
  punnan
  fell
  laskee
  in value
  arvo
  against the Deutschmark
  suhteessa Saksan markkaan
  , would we spend more on more expensive foreign goods?
 • The risk is that
  the shares
  osakkeiden
  may
  saattaa
  fall
  laskea
  in value
  arvo
  leaving the securities house with a huge loss
  arvopaperikauppiaiden kärsiessä valtavista tappioista
  .
 • The 25 initial contracts, due for delivery in 1995
  25 alkuperäistä sopimuksen, jotka oli määrä toimittaa vuonna 1995, arvo
  , will rise and
  fall
  laskee
  in dollar increments
  dollarin arvon kasvun mukaan
  .
 • But conversely
  if the government raises interest rates
  jos hallitus nostaa korkoja
  the supply of money
  rahavaranto
  may
  saattaa
  fall
  laskea
  in response to a lower demand for money
  rahan heikomman kysynnän vuoksi
  .
 • BT
  BT
  fell
  laskee
  in response to the reports
  raporttien vuoksi
  ,
  losing 3 p
  menettäen 3 pistettä
  to 426 p
  426 pisteeseen
  .
 • In this as in other respects
  particular groups
  erityisryhmien
  within a class
  luokan
  may be rising or
  falling
  vähentyä
  in importance
  tärkeydessä
  ,
  according to the general development of the class and the society
  luokan ja yhteiskunnan yleisen kehityksen mukaisesti
  .
 • The same hospital said that
  road deaths
  tiekuolemat
  had
  olivat
  fallen
  vähentyneet
  from three in February 1982
  kolmesta helmikuussa 1982
  to nil in February this year
  nollaan tämän vuoden helmikuussa
  .
 • The percentage of drivers that would prefer the old 50 km/h limit
  Niiden kuljettajien prosenttiosuus, jotka haluaisivat säilyttää vanhan kilometrirajoituksen 50 km/h,
  has
  on
  fallen
  laskenut
  from 46 per cent before
  aiemmasta 46 prosentista
  ,
  to six per cent after, the experimental period
  kokeilujakson jälkeiseen kuuteen prosenttiin
  .
 • World Bank lending in its 1992 fiscal year, ending June 30
  Maailmanpankin lainanotto sen vuoden 1992 verovuoden aikana päättyen 30. kesäkuuta
  ,
  fell
  laski
  from US$16,400 million
  16 400 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista
  to US$15,200 million
  15 200 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin
  ,
  mainly due to reduced lending to Eastern Europe
  lähinnä Itä-Euroopalle annettujen vähäisempien lainojen ansiosta
  .
 • The number of mildly handicapped children in special education
  Lievästi vammaisten lasten määrä erityisopetuksessa
  fell
  laski
  from 76,000
  76 000:sta
  to under 70,000
  alle 70 000:een
  in England
  Englannissa
  between 1976 and 1981
  vuosina 1976–1981
  .
 • Sugar consumption
  Sokerinkulutus
  fell
  laski
  from 31 lbs/head in 1805
  31 paunasta/henkilö vuonna 1805
  to 18 in 1833
  18:een vuonna 1833
  , but it started to rise from 1845 as did consumption of tea.
 • Since buying the company
  Yrityksen ostosta alkaen
  ,
  its staff numbers
  sen työntekijämäärä
  have
  on
  fallen
  laskenut
  from 25
  25:sta
  to six
  kuuteen
  .
 • The school is closing down and
  pupil numbers
  oppilasmäärät
  have
  ovat
  fallen
  vähentyneet
  from 700
  700:sta
  to 300
  300:een
  over ten years
  kymmenen vuoden aikana
  .
 • PaCO 2 in the NIPPV group
  NIPPV-ryhmän PaCO 2
  fell
  laski
  from 8.6 kPa
  8,6 kPa:sta
  to 7.3 kPa
  7,3 kPa:een
  ; and
  in the control
  tarkkailussa
  ,
  from 8.6 kPa
  8,6 kPa:sta
  to 8.5 kPa
  8,5 kPa:een
  .
 • Price of oil
  Öljyn hinta
  falls
  laskee
  from US$30 a barrel
  30 Yhdysvaltain dollarista tynnyriltä
  to $18
  18 dollariin
  on perceptions of overwhelming allied military strength
  liittoutuneiden musertavaa sotilaallista voimaa koskevien näkymien vuoksi
  ; oil price stands just below $20 at end-January and about $18 at end-February.
 • The austral
  Austral
  fell
  laski
  from 7,020 to the dollar on Jan. 25
  7 020 dollarista 25. tammikuuta
  to 7,900 on Jan. 28
  7 900 dollariin 28. tammikuuta
  .
 • Employment among lone mothers (now 42 per cent)
  Yksinhuoltajaäitien työllisyys (nykyisin 42 prosenttia)
  has
  on
  fallen
  laskenut
  from a peak of 49 per cent in 1979-81
  vuosien 1979–1981 huippulukemista 49 prosenttia
  although it is now higher than the low of 39 per cent in 1983-85.
 • So far the policy has succeeded:
  the stockmarket
  osakemarkkinat
  fell
  laskivat
  by 48%
  48 prosenttia
  from peak
  huippulukemista
  to trough
  matalasuhdanteeseen
  , but has since recovered about a third of its losses.
 • Given the risk associated with the possibility that
  the market price
  markkinahinta
  may
  saattaa
  fall
  laskea
  below the subscription price
  alle merkintähinnan
  the timing of a rights issue is extremely important.
 • In the North
  Pohjoisessa
  the seasonally adjusted figure
  kausittain sopeutettu luku
  fell
  laski
  by more than 3,000
  yli 3 000
  as the region started to gear up for the tourist season
  alueen valmistautuessa matkailukauteen
  .
 • This is based on the observation that
  the optical density of stirred platelet-rich plasma (PRP)
  sekoitetun runsaasti verihiutaleita sisältävän plasman optinen tiheys
  falls
  laskee
  as aggregates develop
  molekyylikasautumien muodostuessa
  and returns to normal as they disperse.
 • But publishers decided to send him off after
  circulation, once 200,000
  levikki, joka oli ollut 200 000
  ,
  fell
  putosi
  to 30,000
  30 000:een
  .
 • Prices and rents
  Hinnat ja vuokrat
  are likely
  to
  <empty>
  fall
  laskevat
  slowly
  hitaasti
  in most cities
  useimmissa kaupungeissa
  , though there could be some serious casualties in the boiling Berlin market as sanity returns.
 • As a result of the recession and price controls
  Taantuman ja hintasäännöstelyn seurauksena
  it
  se
  fell
  putosi
  to a trough of 3.3 per cent
  3,3 prosentin pohjalukemaan
  in 1972
  vuonna 1972
  .
 • Following German monetary unification in July 1990
  Saksan rahoituksellisen yhdistymisen jälkeen heinäkuussa 1990
  ,
  the dollar
  dollari
  fell
  putosi
  to DM1.62
  1,62 Saksan markkaan
  ,
  approaching its lowest level, attained in January 1988, of DM1.56
  lähestyen vuoden 1988 tammikuun alinta tasoaan 1,56 Saksan markkaa
  .
 • If allowance is made for such births
  Jos tällaisille syntymille myönnetään määrärahoja
  ,
  the proportion of births in 1986 with fathers in social classes I and II
  syntymien määrä vuonna 1986 isien ollessa sosiaaliluokissa I ja II
  falls
  laskee
  to 29.6 per cent
  29,6 prosenttiin
  .
 • Cap Gemini Sogeti SA said
  turnover for the first quarter of 1993
  vuoden 1993 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto
  fell
  putosi
  2.7%
  2,7 prosenttia
  to the equivalent of $537m
  eli 537 miljoonaan dollariin
  .
 • A wound on that side can kill within minutes, because blood is lost so quickly and
  the body's supply of oxygen
  kehon happivaranto
  suddenly
  yhtäkkiä
  falls
  laskee
  .
 • Among 5654 men born in six districts of Hertfordshire, England
  Englannin Hertfordshiren kuudessa piirissä syntyneestä 5 654 miehestä
  ,
  during 1911-30
  vuosina 1911–1930
  death rates from ischaemic heart disease
  iskemiasydänsairauteen kuolleiden määrä
  fell
  laski
  progressively
  asteittain
  between those with the lowest and highest weights at 1 year
  painavimpien ja kevyimpien välillä yhdessä vuodessa
  .

fluctuate.v

 • The world has changed of course:
  European currencies
  Euroopan valuutat
  no longer
  fluctuate
  heilahtele
  against each other
  suhteessa toisiinsa
  and Russia and South Africa -- two great producing areas -- have found a political stability of sorts.
 • While
  the figures for individual firms
  yksittäisten yritysten luvut
  fluctuate
  vaihtelevat
  from year to year
  vuosittain
  (reflecting to some extent the ownership of the biggest hits in each year)
  (heijastaen jossain määrin suurimpien hittituotteiden omistusta joka vuosi)
  , the aggregate market share of the five biggest companies has remained remarkably constant over twelve years, at just under two-thirds.
 • Dartford warbler numbers
  Ruskokerttujen määrät
  fluctuate
  vaihtelevat
  dramatically
  jyrkästi
  .
 • Prisoner numbers
  Vankien määrät
  fluctuate
  vaihtelevat
  from week to week
  viikoittain
  and there are currently only four convicts in the county's cells.
 • But if
  wheat prices
  vehnän hinnat
  fluctuate
  heilahtelevat
  more widely than house prices
  talojen hintoja enemmän
  , an investor who had no particular interest in either wheat or houses would not be indifferent between them.
 • Adaptation to thrive in seasonal environments, in which
  day-length, temperatures, water and food availability and other important factors
  päivän pituus, lämpötilat, veden ja elintarvikkeiden saatavuus ja muut tärkeät tekijät
  fluctuate
  heilahtelevat
  widely
  laajalti
  throughout an annual cycle
  vuosikierrossa
  , may be at least as critical as adaptation to cold, and more difficult for species to adjust to by natural selection.
 • Populations of molluscs
  Nilviäispopulaatiot
  fluctuate
  vaihtelevat
  wildly
  laajalti
  from year to year
  vuosittain
  in North Wales
  Pohjois-Walesissa
  .
 • With air temperatures fluctuating between 22 and 32°C for a reptile one metre in diameter,
  the body temperature
  ruumiin lämpötila
  would
  <empty>
  fluctuate
  vaihtelee
  between 28.5 and 29.5°C
  28,5–29,5 °C:n välillä
  .
 • The escudo
  Escudo
  entered the ``broad band of the ERM, and would be allowed
  to
  <empty>
  fluctuate
  heilahdella
  by 6 per cent either side of the central rate
  6 prosentilla keskikoron kummallakin puolella
  , like the Spanish peseta and the UK pound sterling.
 • In practice
  Käytännössä
  it is difficult to accurately measure such a small drop, and
  weight
  paino
  does
  <empty>
  fluctuate
  heilahtelee
  a little
  hiukan
  anyway
  from day to day
  päivittäin
  .
 • Average proportions of minerals are cotectic (70% plagioclase and 30% olivine), but these
  proportions
  osuudet
  fluctuate
  vaihtelevat
  substantially
  olennaisesti
  from layer to layer
  kerroksesta toiseen
  .
 • The signals
  Signaalit
  fluctuate
  heilahtelevat
  in cycles
  jaksoittain
  : if radio energy fluctuates at one cycle every second, then it has a frequency of one Hertz.
 • Yet
  herd size
  lauman koko
  is not constant; it
  fluctuates
  vaihtelee
  in relation to environmental and social conditions
  ympäristöllisten ja sosiaalisten olosuhteiden mukaan
  .
 • Other countries' currencies
  Muiden maiden valuutat
  are either fixed in value or
  fluctuate
  heilahtelevat
  against the dollar
  dollariin verrattuna
  in the world's foreign exchange markets
  maailman valuuttamarkkinoilla
  .
 • An obvious physiological difference between the sexes is that
  female hormonal concentrations
  naarashormonipitoisuudet
  fluctuate
  heilahtelevat
  throughout the reproductive years
  lisääntymisvuosien aikana
  whereas male concentrations are relatively constant, declining gradually with age.
 • We get some glimpse of what conditions would be like without water by observing
  modern deserts
  nykyisiä aavikoita
  ,
  which
  jotka
  commonly
  fluctuate
  vaihtelevat
  from +45°C
  45 °C:sta
  to around zero
  nollan tienoille
  ,
  in the course of twelve hours
  12 tunnin kuluessa
  !
 • It's not like changeableness in England, because
  weather
  sää
  here
  can
  voi
  fluctuate
  vaihdella
  from very cold
  hyvin kylmästä
  to very warm
  hyvin kuumaan
  in a day
  yhden päivän aikana
  .
 • Adverse conditions can deteriorate water quality very quickly in a small aquarium and the
  water chemistry
  vesikemia
  tends
  to
  <empty>
  fluctuate
  vaihdella
  more
  enemmän
  destroying any stability
  tuhoten kaiken stabiliteetin
  .
 • A similar plant, already in operation, has been restricted by
  the convertible energy of rubbish which
  jätteiden muuntoenergialla, joka
  fluctuates
  vaihtelee
  too much to optimise electricity production
  liian paljon sähköntuotannon optimoimiseksi
  .
 • Income tax relief
  Tuloverohelpotus
  will
  <empty>
  fluctuate
  vaihtelee
  as levels of interest fluctuate
  korkokantojen vaihdellessa
  .
 • If income is over £100,000 accounts will be fully audited, but
  for many charities
  useilla hyväntekeväisyysjärjestöillä
  income
  tulot
  tends
  to
  <empty>
  fluctuate
  vaihtelevat
  around the £100,000 mark
  noin 100 000 punnan rajapyykissä
  .
 • One suggestion has been that
  the energy output of the Sun itself
  itse Auringon tuottama energia
  fluctuates
  vaihtelee
  over a long period
  pitkän ajanjakson kuluessa
  .
 • Individual populations
  Yksittäiset populaatiot
  may still
  saattavat yhä
  fluctuate
  vaihdella
  , but the overall balance of the community remains steady.

fluctuation.n

 • There
  have always been considerable
  on aina huomattavia
  fluctuations
  vaihteluja
  between winter and summer services
  talvi- ja kesäpalvelujen välillä
  : before the War the daily winter turnout was an average of fifty trams.
 • The sharp increase in interest rates, and
  exchange rate
  vaihtokurssin
  fluctuations
  vaihtelut
  between the major currencies
  merkittävimpien valuuttojen väliset
  increased economic pessimism in 1990.
 • Other studies show that
  toad populations
  3/4 tonnin kuorma-autokantojen määrät
  do suffer large
  fluctuations
  vaihtelevat
  from year to year
  vuosittain
  , but the length of the Norwegian study, covering 25 years and four or five generations of toads, suggests a worrying trend.
 • However, the human body can take
  minor
  vähäisiä
  fluctuations
  vaihteluja
  in weight
  painon
  with no ill effect.
 • In retailing and the leisure/holidays industries, seasonal
  fluctuations
  heilahtelut
  in demand
  kysynnän
  provided the principal explanation for the resort to temporary workers [see Chapter 7].
 • It is also worth noting that correlations between ERPs and behaviour are never perfect, perhaps because of masking of some of the ERPs by
  random
  satunnais-
  fluctuations
  vaihteluilla
  of the background EEG
  taustalla olevan EEG:n
  .
 • These problems were never entirely overcome and
  fluctuations
  heilahtelut
  of enthusiasm
  innokkuuden
  in the use of the economic boycott/free-produce tactic
  talousboikotti-/vapaatuotantotaktiikan käytössä
  depended on temporary external factors rather than permanent solutions to the difficulties.
 • The scheme aims to limit
  fluctuations
  heilahteluja
  of member EC currencies
  Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden valuuttojen
  against each other
  suhteessa toisiinsa
  .
 • As Woodforde noted the cost of everything he purchased, we can follow the
  fluctuation
  vaihteluja
  of prices
  hintojen
  .
 • But developing countries are still dependent for all their foreign currency earnings upon the
  fluctuations
  heilahteluista
  of commodity prices
  hyödykehintojen
  on the world market
  maailmanmarkkinoilla
  .
 • They correspond to
  chaotic
  kaoottisia
  fluctuations
  heilahteluja
  of the whole circulation
  koko kierron
  .
 • It is a condition of this cover that you maintain a record of meter readings and that you report any
  unusual
  epätavallisista
  fluctuations
  heilahteluista
  to the Water Authority and to us.
 • After study approval by our hospital ethics committee, 11 patients with
  Parkinson's on-off
  Parkinsonin taudin oireiden
  fluctuations
  heilahteluista
  signed consent to participate in this double-blind placebo-controlled study.
 • With CDM, the textures produce more clumpiness at large scales than
  inflation's
  inflaation
  density
  tiheyden
  fluctuations
  heilahtelut
  can provide -- which puts them in line with the observations.
 • These two sets of data effectively determine the
  density
  tiheys-
  fluctuation
  vaihtelujen
  spectrum
  in the present Universe
  nykyisessä maailmankaikkeudessa
  on scales from 10 to 1,000Mpc
  asteikolla 10–1 000 Mpc
  .
 • The general sense of not being quite yourself, as well as the
  mood
  mielialan
  fluctuations
  heilahtelut
  and depression which often occur through hormonal imbalance are therefore going to hit both generations at the same time.
 • A vicious circle devel,
  weight
  painon
  fluctuations
  heilahtelut
  being as much as
  10lbs
  10 paunaa
  in a couple of days
  parissa päivässä
  .
 • Triple tests for ammonia, nitrite and nitrate have revealed
  startling
  huomiota herättäviä
  fluctuations
  heilahteluja
  over a few days
  parissa päivässä
  .
 • Pay determination is also hampered by such factors as inflation rates and
  currency
  valuuttojen
  fluctuations
  heilahtelut
  against the pound
  puntaan verrattuna
  .
 • The extensive network of subcontracting is one important mechanism which preserves dualism in Japan and in the process cushions the impact of
  market
  markkina-
  fluctuations
  heilahtelujen
  on larger companies.
 • Since the metal is borrowed the group is not exposed to
  price
  hintojen
  fluctuations
  heilahteluille
  on these stocks
  näiden varantojen
  .
 • In particular,
  the aggregate results
  kokonaistulokset
  may show less
  fluctuation
  vaihteluja
  over time
  ajan kuluessa
  than the results of some of the separate segments of the business.
 • Information about
  velocity
  nopeus-
  fluctuations
  vaihteluista
  at different points (or times
  eri pisteissä (tai ajoissa
  ) is given by correlation measurements.
 • The later stages of evolution are dominated by changes in the pattern of
  fluctuation
  vaihtelun
  with respect to time
  aikaan verrattuna
  -- from the very regular periodicity considered above towards the irregular fluctuations characteristic of turbulence.
 • There is at present no satisfactory device for measuring
  rapid
  nopeita
  pressure
  paineen-
  fluctuations
  vaihteluja
  within a flow
  virrassa
  .
 • They are looking for
  rapid
  nopeita
  fluctuations
  heilahteluja
  of usually neglected minor steroids
  yleensä laiminlyötyjen vähäisempien steroidien
  during the build-up to ovulation
  kerääntymisen aikana ovulaatioon asti
  .
 • Agribusiness that operates in sectors marked by
  seasonal
  kausittaiset
  fluctuations
  heilahtelut
  has been prone to this sort of employment.
 • The worst case curve shows
  fluctuations
  heilahteluja
  that get larger and larger
  yhä suurempia
  .
 • But in spite of increased profits and exports, there was also increased uncertainty over
  exchange-rate
  vaihtokurssin
  fluctuations
  heilahteluista
  .

gain.v

 • In trade-weighted terms
  the dollar
  dollari
  gained
  vahvistui
  1.4%
  1,4 %
  during the week
  viikon aikana
  and the D-mark lost 0.5%.
 • The DAX index
  DAX-indeksi
  gained
  vahvistui
  10.87 points
  10,87 pistettä
  to 1,613.27
  1 613,27 pisteeseen
  .
 • The FT 30 share index
  FT 30 -osakeindeksi
  gained
  vahvistui
  20.4
  20,4 pisteellä
  to 1,817.7
  1 817,7 pisteeseen
  .
 • The world index
  Maailmanlaajuinen indeksi
  gained
  vahvistui
  1.7%
  1,7 %
  .
 • The yen's trade-weighted value
  Jenin kauppapainotteinen arvo
  gained
  vahvistui
  1.0%
  1,0 %
  during the week
  viikon aikana
  .
 • Bearing in mind that
  canoeing
  melonta
  is
  on
  gaining
  noussut
  in popularity
  suosiossa
  ,
  along with the leisure industry
  myös vapaa-ajan harrastuksena
  , the situation will get worse before it gets better.
 • But
  it
  sen
  has
  on
  gained
  kasvanut
  amazingly
  hämmästyttävästi
  in popularity
  suosio
  .
 • Brought on to lowland pastures in kinder climates
  Kun se tuodaan alamaan laidunmaille leudompaan ilmastoon
  ,
  it
  sen
  gains
  kasvaa
  considerably
  huomattavasti
  in size
  koko
  though in its own environment it is almost the smallest breed in Britain: only the Shetland and the Dexter of Ireland are shorter.
 • Paradoxically these works gain in subtlety of gesture and meaning as
  they
  niiden
  gain
  kasvaessa
  in size
  koon
  .
 • Mrs Marcos
  Rouva Marcosin
  has
  on
  gained
  kasvanut
  in stature
  arvostus
  during her exile
  hänen maanpakonsa aikana
  .
 • At the same time
  Samalla
  they
  ne
  have
  ovat
  gained
  nousseet
  in critical stature
  kriittisen merkityksen puolesta
  as successions of scholars and students around the world have failed to exhaust their interest
  kun useat stipendiaatit ja opiskelijat ympäri maailman eivät ole pystyneet tyydyttämään uteliaisuuttaan
  .

grow.v

 • Last year
  Viime vuonna
  ,
  new business
  uusien yritysten määrä
  grew
  kasvoi
  by 186,000
  186 000:lla
  .
 • The non-traditional multimedia business
  Ei-perinteisen multimedialiiketoiminnan osuus
  grew
  kasvoi
  to $40m
  40 miljoonaan dollariin
  last year
  viime vuonna
  .
 • The business
  Yritys
  grew
  kasvoi
  steadily
  tasaisesti
  .
 • Oil demand
  Öljynkysyntä
  will
  tulee
  grow
  kasvamaan
  by less than 10%
  alle 10 prosenttia
  and make up about one-third of consumption in the year 2000.
 • Electricity demand
  Sähkönkysyntä
  is likely
  to
  <empty>
  grow
  kasvamaan
  by between 2% and 2.3%
  2–2,3 %
  for the remainder of the century
  vuosisadan jäljellä olevina vuosina
  and by the year 2000 nuclear energy should be contributing some 40% of demand.
 • One day
  that demand
  kysyntä
  will begin
  to
  <empty>
  grow
  kasvaa
  .
 • Diluted for the extra shares issued as rights
  Oikeuksina myönnettyihin lisäosakkeisiin sulautettuina
  ,
  earnings per share
  osakekohtaiset tulot
  grew
  kasvoivat
  from 16.6p
  16,6 pisteestä
  to 20.0p
  20,0 pisteeseen
  .
 • The firm's earnings and dividends
  Yrityksen tulot ja osingot
  have
  ovat
  grown
  kasvaneet
  in the past
  aiemmin
  at the rate of 10 per cent per year
  10 prosentin vuosivauhdilla
  and are expected to grow at the same rate indefinitely into the future.
 • The number of enterprises
  Yritysten määrä
  grew
  kasvoi
  from 14,400
  14 400:sta
  at the end of 1989
  vuoden 1989 lopussa
  to 23,300
  23 300:een
  in the third quarter of 1990
  vuoden 1990 kolmannella neljänneksellä
  .
 • Between 1968 and 1988
  Vuosien 1968 ja 1988 välillä
  the number of practices
  vastaanottojen määrä
  grew
  kasvoi
  from just over 3,000
  vain vähän yli 3 000:sta
  to over 5,000
  yli 5 000:een
  .
 • From just over 30 million
  Vain vähän yli 30 miljoonasta
  in 1870
  vuonna 1870
  ,
  the number of Japanese
  japanilaisten väkiluku
  grew
  kasvoi
  to 44 million
  44 miljoonaan
  in 1900
  vuonna 1900
  ,
  64 million
  64 miljoonaan
  in 1930
  vuonna 1930
  and 83 million
  ja 83 miljoonaan
  in 1950
  vuonna 1950
  .
 • Between 1921 and 1944
  Vuosien 1921 ja 1944 välillä
  the population of Kenya
  Kenian väkiluku
  grew
  kasvoi
  from 2.3 million
  2,3 miljoonasta
  to 3.8 million
  3,8 miljoonaan
  , and annual rates of growth of more than 2 per cent became the norm across most of the continent.
 • Its population
  Sen väkiluku
  has
  on
  grown
  kasvanut
  by two-thirds
  kahdella kolmasosalla
  since 1970
  vuodesta 1970 alkaen
  ; it now stands at 1.7m.
 • In France
  Ranskassa
  , where between 1801 and 1881 the population grew by 40 per cent,
  the population of Paris
  Pariisin väkiluku
  grew
  kasvoi
  by 134 per cent
  134 prosenttia
  .
 • In the developed countries
  Kehittyneissä maissa
  some of the slowest birth rates were recorded in Europe, where
  the United Kingdom's population
  Yhdistyneen Kuningaskunnan väkiluvun
  was forecast
  to
  <empty>
  grow
  kasvavan
  by a mere 2,000,000
  tuskin 2 000 000:lla
  by 2025
  vuoteen 2025 mennessä
  and that of France by 5,000,000.
 • Oracle Intercontinental revenue
  Oracle Intercontinentalin tulot
  grew
  kasvoivat
  37%
  37 %
  over the third quarter of fiscal 1992
  verovuoden 1992 kolmannella neljänneksellä
  .
 • Since its launch in 1988
  Markkinoille tulostaan alkaen vuonna 1988
  ,
  sales of OS/2
  OS/2:n myynti
  have
  on
  grown
  kasvanut
  to only about 300,000 a year
  vain noin 300 000:een vuodessa
  .
 • Application sales grew 25% and
  systems software sales
  järjestelmäohjelmistojen myynti
  grew
  kasvoi
  by 23%
  23 %
  .
 • OfficePower sales
  OfficePowerin myynti
  grew
  kasvoi
  65%
  65 %
  ,
  with over 50,000 licences sold in the year
  yli 50 000 myydyllä lisenssillä vuodessa
  ,
  bringing the total installed base to 300,000
  ja asennettujen ohjelmien määrä nousi 300 000:een
  .
 • First-half sales
  Ensimmäisen puoliskon myynti
  grew
  kasvoi
  11 per cent
  11 prosenttia
  to £1.025 billion
  1,025 miljardiin puntaan
  , with prescription medicines accounting for the vast majority after over-the-counter sales were stunted by a “ poor coughs and colds season ”.
 • The value of world merchandise trade
  Maailman tavarakaupan arvo
  grew
  kasvoi
  by over 7%
  yli 7 %
  in 1989
  vuonna 1989
  to top $3 trillion
  huippulukemiin 3 triljoonaa dollaria
  for the first time, reported GATT.
 • But
  the value of world trade
  maailmankaupan arvo
  grew
  kasvoi
  by 13%
  13 %
  in 1990
  vuonna 1990
  ,
  to a new record of $3.5 trillion
  uusiin ennätyslukemiin 3,5 triljoonaa dollaria
  .
 • Figures for the first half of 1990 showed that
  the trade gap
  kauppavaje
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  by 62 per cent
  62 prosenttia
  to $1,870 million
  1 870 miljoonaan dollariin
  .
 • Between 1971 and 1975
  Vuosien 1971 ja 1975 välillä
  the global grain trade
  maailmanlaajuisen viljakaupan
  grew
  kasvoi
  by nearly 50 per cent
  lähes 50 prosenttia
  in volume
  volyymi
  ,
  most of the increase coming from the United States
  ja vilkkainta kasvu oli Yhdysvalloissa
  .
 • Students
  Opiskelijoiden
  , meanwhile,
  grew
  kasvoi
  in number
  määrä
  and changed in character.
 • In recent years
  viime vuosina
  cycling
  Pyöräilyn
  has
  on
  grown
  kasvanut
  in popularity
  suosio
  and the number of accidents involving cyclists has increased.
 • Mr Whistle's clothes
  Whistlen vaatteiden
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  in size
  koko
  with him
  häneen verrattuna
  .
 • The tribe of a successful Warlord
  Menestyksekkään sotaherran heimo
  will tend
  to
  <empty>
  grow
  kasvattamaan
  in size and power
  kokoaan ja voimaansa
  ,
  enabling it to fight other tribes or invade the realms of Men
  jotta se pystyy taistelemaan toisia heimoja vastaan tai valtaamaan ihmisten alueita
  .
 • The database
  Tietokannan
  will
  <empty>
  grow
  kasvaa
  in size
  koko
  automatically
  automaattisesti
  as necessary
  tarvittaessa,
  but the data transfer times will increase if your database continually requires to be extended.
 • And
  Michael Banks
  Michael Banksin
  was
  <empty>
  growing
  kasvoi
  in stature
  arvostus
  by the minute
  jatkuvasti
  .
 • This force
  Tämä vaikutusvalta
  grows
  kasvaa
  in strength
  <empty>
  as the distribution of matter expands
  tiedon leviämisen myötä
  and is not useful in the present context.
 • The law and order lobby
  Lakia ja järjestystä ajavan eturyhmän
  has
  on
  grown
  kasvanut
  in strength
  vaikutusvalta
  during the Conservative ascendancy
  konservatiivien valta-aseman aikana
  .
 • Adherence to ethnic identities
  Etnisiin identiteetteihin kuuluminen
  appears
  to be
  <empty>
  growing
  kaikkialla maailmassa
  in strength
  <empty>
  all over the world
  kaikkialla maailmassa
  .
 • Developing countries
  Kehitysmaiden
  grew
  kasvu
  by an average of 4.3%
  oli keskimäärin 4,3 %
  last year
  viime vuonna
  , the fastest rate since 1980,
  thanks mainly to the boom in world trade
  lähinnä maailmankaupan boomin ansiosta
  .
 • The money which
  Raha, jonka
  the French government allocated for propaganda purposes at the outbreak of war
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  fivefold
  viisinkertaisesti
  by 1917
  vuoteen 1917 mennessä
  .
 • Official figures released on Feb. 9 showed that
  the Czechoslovak economy
  Tšekkoslovakian talous
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  by 1.7 per cent
  1,7 prosenttia
  in 1989
  vuonna 1989
  , compared with 2.8 per cent the previous year.
 • Since 1987
  Vuodesta 1987 alkaen
  ,
  the group's dividends per share
  konsernin osakekohtaiset osingot
  have
  ovat
  grown
  kasvaneet
  from 4.6p
  4,6 pisteestä
  to 11.85p
  11,85 pisteeseen
  in 1992
  vuonna 1992
  --
  a 158% increase
  kasvua 158 %
  .
 • The membership
  Jäsenten määrä
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  from 82 founder members
  82 perustajajäsenestä
  to 253
  253:een
  in 1855
  vuonna 1855
  , of which 128 were Fellows and 125 Associates.
 • Pre-tax profits
  Veroton liikevoitto
  have
  on
  grown
  kasvanut
  from £2.27 million
  2,27 miljoonasta punnasta
  in 1990
  vuonna 1990
  to £8.24 million
  8,24 miljoonaan puntaan
  in the year to last April
  viime huhtikuussa päättyneenä tilikautena
  .
 • With fifty deep-sea fishing boats and a growing trade in sea-coal
  50 syvänmeren kalastusaluksen ja meritse kuljetetun hiilen kaupan kasvun ansiosta
  ,
  this small town on the cliffs
  Tämä pieni rantajyrkänteellä sijaitsevan kaupungin
  grew
  kasvoi
  steadily
  tasaisesti
  in prosperity
  vauraus
  .
 • The range of articles produced on the home and export markets
  Koti- ja vientimarkkinoilla tuotettujen tavaroiden valikoima
  has
  on
  grown
  kasvanut
  considerably
  huomattavasti
  in recent years
  viime vuosina
  .
 • The workforce
  Työvoima
  grew
  kasvoi
  to 500
  500:een
  .
 • By 1935
  Vuoteen 1935 mennessä
  the figure
  luku
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  to 31,723
  31 723:een
  and by 1938 to 37,095.
 • In the following year, 1980/81
  Seuraavina vuosina 1980–1981
  ,
  the staff
  henkilöstö
  had
  oli
  grown
  kasvanut
  to 53
  53:een
  and two year groups of pupils were now in the school.
 • Fee income
  Palkkiotulot
  grew
  kasvoivat
  by 4.9%
  4,9 %
  last year
  viime vuonna
  faster than the other medium-sized firms
  nopeammin kuin muiden keskikokoisten yritysten palkkiotulot
  — and profits per partner were higher at £574,000.
 • Their latest average forecast is that
  Britain's GDP
  Britannian BKT
  will
  <empty>
  grow
  kasvaa
  by 1.5%
  1,5 %
  in 1993
  vuonna 1993
  .
 • As the fog swept over the countryside,
  it
  se
  grew
  kasvoi
  larger
  laajemmaksi
  .
 • Outside, the sun still shone, though with the approach of evening the light had lost some of its force and
  the room
  huone
  grew
  <empty>
  dimmer
  hämärtyi
  .

hike.n

 • The
  hike
  nousulla
  in Jaguar's share price
  Jaguaarin osakehinnan
  since Ford announced its intentions will have a crucial bearing on whether it can put together a defensive deal with GM.
 • BRITAIN 'S 7.6 million homebuyers face another rise in mortgage repayments following this week's
  one per cent
  yhden prosentin
  hike
  nousua
  in bank base rates
  pankin peruskorkojen
  to 15 per cent
  15 prosenttiin
  .
 • THE HALIFAX, Britain's biggest building society, yesterday attempted to stem a wholesale move to 15 per cent mortgage rates by announcing a comparatively modest
  1-point
  1 pisteen
  hike
  noususta
  in its own lending rate
  oman antolainauskorkonsa
  to 14.5 per cent
  14,5 prosenttiin
  .
 • Nevertheless, in the wake of last week's
  one-point
  yhden pisteen
  hike
  nousun
  in interest rates
  korkokantojen
  , Friday's Daily Mail commented that Mr Lawson had had little choice but to follow the West German increase.
 • The FT-SE 100 Index closed barely changed at 2679.2, clobbered by a further leap in government borrowing and another stiff
  hike
  noususta
  in the jobless figure
  työttömyyslukujen
  .
 • Shareholders get a
  4.5%
  4,5 prosentin
  dividend
  osingon-
  hike
  korotuksen
  to 6.95p
  6,95 pisteeseen
  .
 • There is real hope, probably futile, that the second
  hike
  nousu
  to 17.5 per cent
  17,5 prosenttiin
  will somehow be wished away.
 • IG Metall, however, will insist on a
  bigger
  suurempaa
  pay
  palkan-
  hike
  korotusta
  .
 • `Very high increases could lead to a recession as happened in the late 1970s and early 80s due to the
  oil price
  öljyn hinnan-
  hikes
  korotusten
  .
 • JOHN Major today battled against a double dose of post-holiday blues over the threat of a
  tax
  veron-
  hike
  korotuksen
  and a grassroots revolt against VAT on domestic fuel.
 • The anticipated increase in rates to 14.75 per cent would mean a
  hike
  nousua
  of 95p per thousand pounds borrowed
  95 pistettä tuhatta lainattua puntaa kohti
  without the benefit of income tax relief.
 • A spokesman said that a
  price
  hinnan-
  hike
  korotus
  at this time would be `inappropriate ``.
 • He justified SCO's recent
  50%
  50 prosentin
  price
  hinnan-
  hike
  korotusta
  by claiming that open systems products have been undervalued.
 • Predictions for the Australian climate in 2030 include a rise of between 10 and 20 cm in sea-level, increased incidence of tropical cyclones, and an average
  temperature
  lämpötilan
  hike
  nousun
  of between 1 and 4 degrees
  1–4 asteen
  .

increase.n

 • The one exception to that doleful list of Labour Governments who doubled unemployment during their term of office saw
  unemployment
  työttömyyden
  increase
  kasvaessa
  by 50 per cent
  50 prosenttia
  .
 • It is a team which has grown since last year, reflecting the important emphasis being placed on Export sales, which have shown almost a
  25%
  25 prosentin
  increase
  nousua
  by value
  arvon-
  in the last two years
  kahden viime vuoden aikana
  .
 • After a period of stable numbers between 1985 and 1989, the PCC will have seen its workload
  increase
  kasvaneen
  by 66%
  66 %
  in 3 years
  kolmessa vuodessa
  .
 • Suppose
  his income
  hänen tulonsa
  increases
  kasvavat
  by 25 per cent
  25 prosenttia
  .
 • When the sample's average score out of twenty was calculated, it revealed an
  increase
  kasvun
  from 9.5
  9,5:stä
  to 14.3 out of twenty
  14,3:een kahdessakymmennessä tapauksessa
  .
 • Counts round Chichester and Pagham Harbours
  Chichesterin ja Pagham Harboursin jäsenmäärä
  have recorded a
  steady
  tasaisesti
  increase
  kasvanut
  from June to October
  kesäkuusta lokakuuhun
  , high numbers present throughout October to February and a fairly rapid dispersal in March.
 • `For instance all the Big 10 trusts could (if they so chose) fund a
  5%
  5 prosentin
  dividend
  osingon-
  increase
  kasvun
  from reserves for three years assuming maintained earnings, ``the brokers write.
 • An
  increase
  lisääntyminen
  from eleven
  yhdestätoista
  to seventeen
  seitsemääntoista
  in the number of the latter
  Viimeksi mainittujen määrän
  should not throw us!
 • Net cash inflow from operations after tax and dividends was £225 million, a
  substantial
  merkittävä
  increase
  kasvu
  from the 1991 figure of £169 million
  vuoden 1991 luvusta 169 miljoonaa puntaa
  , which did not include a contribution from Ultramar.
 • Nevertheless, lawyers may be difficult to convince, even upon the persuasions of members of the RICS, that inflationary trends may justify an
  increase
  kasvun
  from £600
  yearly
  vuosittain
  in 1972 to £20,000 yearly in 1913.
 • The budget set by the council would mean an
  increase
  kasvua
  from £309.34
  309,34 punnasta
  to £353
  353 puntaan
  a rise of 14pc.
 • OFFICIALS from the Group-of-Seven largest seven market economies will gather in Frankfurt today to put the finishing touches to a plan designed to lead to a
  $35billion
  35 miljardin dollarin
  increase
  kasvuun
  in the resources of the International Monetary Fund
  Kansainvälisen valuuttarahaston resurssien
  .
 • Most significant
  was an
  oli
  increase
  kasvu
  in working capital
  liikepääoman
  and an increase in labour inputs consequent on the technological changes introduced.
 • 1992
  Vuonna 1992
  saw a
  substantial
  merkittävästi
  increase
  kasvoivat
  in both tendering activity and value of work obtained
  sekä tarjousten määrä että työn arvo
  , provided outstanding low bids become firm contracts.
 • Whether in the long term this will lead to a permanent
  increase
  kasvuun
  in output
  tuotannon
  , or whether it will simply lead to higher prices, is again a fiercely debated question.
 • The insect sinks until the
  increase
  kasvaa
  of surface energy
  pintaenergia
  just balances the decrease in its potential energy when it sinks no further and is, presumably, happy.
 • Group profit before tax for the first half of 1990 was £57.5 million, an
  increase
  kasvu
  of 2%
  2 prosentin
  .
 • Even a 1% thinning of the layer could result in an
  increase
  kasvua
  of thousands of skin cancer cases
  tuhansien ihosyöpätapausten
  every year
  vuosittain
  .
 • This study was carried out to compare the serum concentrations of laminin in patients with cirrhosis with comprehensive clinical and laboratory tests in each patient to identify the factors associated with the
  increase
  lisääntymiseen
  of this glycoprotein
  tämän glykoproteiinin
  .
 • The proposed charge represents an
  increase
  kasvua
  of £45
  45 punnan
  on the current year's figure
  nykyisen vuoden luvuissa
  .
 • It has also granted a
  hefty
  muhkean
  wage
  palkan-
  increase
  korotuksen
  to the park service personnel, though they had to strike to get it.
 • Release the fire button before the joystick and
  the angle
  kulma
  increases
  kasvaa
  to 70 degrees
  70 asteeseen
  , which is great for crosses.
 • In the President's budget proposal for 1993, while the President requested an
  $11.1 million
  1,1 miljoonan dollarin
  increase
  korotusta
  to $189 million
  189 miljoonaan dollariin
  for the National Endowment for the Humanities, his NEA request remained unchanged at $175.9 million.
 • As CH3. and HCl approach,
  the potential energy
  potentiaalienergia
  increases
  kasvaa
  to a maximum
  maksimiinsa
  .
 • The residents wanted to continue barter deals with RSFSR traffic to help offset the
  sharp
  jyrkkiä
  price
  hinnan-
  increases
  korotuksia
  .
 • Partial palliative response -- At least
  one global or subgrouping score
  yksi globaali tai alaryhmätulos
  increases
  parantuu
  significantly on at least two successive measurements, with no score decreasing significantly
 • This represents a modest
  3.5%
  3,5 %:n
  increase
  kasvua
  on last years figure
  viime vuoden lukuihin verrattuna
  , and there is no doubt that the fish processing sector in particular in experiencing difficulties due to the knock-on effects of quota restrictions in the fishing industry.
 • So a
  fee
  maksujen
  increase
  kasvu
  for dentists would break with that.
 • Christopher Bullock, director of public affairs for the Tobacco Advisory Council: `The
  13p
  13 pencen
  increase
  korotus
  on a packet of cigarettes
  tupakka-askin
  is totally unfair to the UK's 17m smokers.
 • In other words, a 5 per cent reduction in ozone would result in, say, an
  increase
  lisääntymiseen
  of between 7.5 and 15 per cent
  7,5–15 prosentin
  in UV-B radiation received at the ground
  maaperän vastaanottamassa UV-B-säteilyssä
  .
 • For many pensioners this week's
  increases
  korotukset
  will only bring them back to where they were 18 months ago, and some pensioners will still be worse off.
 • One of the laws of the jungle is that the greater the number of groups in the competitive struggle, for each to secure
  bigger
  suurempien
  increases
  korotusten
  than the others, the faster will wages rise.
 • This phenomenon of `reactivity ``is well accepted;
  desirable behaviours
  toivottavat käyttäytymismallit
  often
  increase
  lisääntyvät
  and undesirable behaviours generally decrease when they are monitored.
 • Private renting has now been largely replaced by owner occupation and council renting and manufacturing jobs have increasingly disappeared, whilst
  managerial and professional jobs
  liikkeenjohdolliset ja ammattitehtävät
  have shown a
  rapid
  nopeasti
  increase
  yleistyneet
  .

increase.v

 • At the same time
  Samaan aikaan
  demand for spending
  kulutuskysyntä
  is
  <empty>
  increasing
  kasvaa
  .
 • For the remainder of this century the Canadian economy is likely to grow at approaching 3% per year with
  energy demand
  energiankysynnän
  increasing
  kasvaessa
  at just over 2% per year
  vain hieman yli 2 % vuodessa
  .
 • But now suppose that in year 2,
  demand
  kysyntä
  increases
  kasvaa
  to 2,000 units
  2 000 yksikköön
  -- the desired capital stock will rise to twenty machines and to achieve this, net investment of ten machines is necessary.
 • This would result in
  the price
  hinnan-
  increasing
  nousua
  in Germany
  Saksassa
  and falling in the UK.
 • But with
  electricity prices
  sähköjen hintojen
  expected
  to
  <empty>
  increase
  nousevan
  50 per cent
  50 prosenttia
  by 2010
  vuoteen 2010 mennessä
  , the extra cost of power should, in itself, lead consumers to increase their own energy efficiency.
 • Between the surrender and December 1948
  Antautumisen ja joulukuun 1948 välisenä aikana
  the Tokyo Chamber of Commerce retail price index rose by 4000 per cent and it is estimated that
  black market prices
  mustan pörssin hinnat
  increased
  nousivat
  at double this rate
  kaksinkertaisesti tähän hintaan verrattuna
  .
 • Admission prices
  Sisäänpääsylippujen hintojen
  are
  to be
  <empty>
  increased
  nousevan
  by 10pc
  10 prosenttia
  next season
  seuraavalla kaudella
  , even though the Tyneside club only narrowly escaped relegation to the Third Division in the worst season in their 100-year history.
 • The rate
  Arvo
  increased
  nousi
  to 7.4%
  7,4 prosenttiin
  ,
  from 7.0% in February
  7,0 prosentista helmikuussa
  .
 • Mortgage rates
  Kuolleisuusluvut
  increased
  nousivat
  dramatically
  jyrkästi
  and seemed as if they would never fall.
 • It shows, in the first two columns (younger group) how
  the Black arrest rates
  mustien pidätysluvut
  increases
  kasvavat
  steadily
  tasaisesti
  as the areas change from over 33 per cent
  alueiden muuttuessa yli 33 prosenttia
  .
 • Murder rates for 1990
  Vuoden 1990 murhaluvut
  increased
  nousivat
  in most cities
  useimmissa kaupungeissa
  .
 • My waist size
  Vyötärönkokoni
  had
  oli
  suddenly
  yhtäkkiä
  increased
  kasvanut
  and I could not get into my trousers any more.
 • It can be seen that as
  the lexicon size
  sanavaraston koon
  increases
  kasvaessa
  , more candidate words are allowable, so sometimes the inverted look-up is not used when it might have found the correct word.
 • As a consequence
  Tämän seurauksena
  total deposits and money supply
  kokonaistalletukset ja rahavaranto
  increased
  kasvoivat
  by a similar amount, £2,200, i.e. £3,000 (Stage 3) minus £800 (Stage 1)
  vastaavasti, 2 200 puntaa, eli 3 000 puntaa (vaihe 3) miinus 800 puntaa (vaihe 1)
  .
 • Yet, in that period
  the number of females working part-time
  osa-aikaisten naistyöntekijöiden määrä
  increased
  kasvoi
  by a larger amount, 974,000
  enemmän, 974 000
  , so there was a decrease in female full-time work.
 • For
  Crohn's disease
  Crohnin taudissa
  ,
  which
  jonka
  has
  on
  increased
  kasvanut
  in frequency
  esiintymistiheys
  during the past 20-30 years
  viimeisten 20–30 vuoden aikana
  , an additional three classes were defined for dead subjects based on their age and year of death (table II).
 • But
  rewards
  palkkiot
  increase
  nousivat
  out of proportion to price
  suhteessa hintaan
  with the wines from named sites
  nimekkäiden paikkojen viinien
  .
 • Changes in consumer demand can be expected as
  products which rely heavily on water in their production process
  tuotteiden, joiden tuotantoprosessissa käytetään runsaasti vettä,
  increase
  nousevat
  in price
  hinnat
  .
 • In a week when government figures showed that
  cases of people infected with the Aids virus
  aids-viruksen saaneiden ihmisten määrä
  are
  <empty>
  now
  nyt
  increasing
  kasvaa
  at a rate of almost five a day
  lähes viidellä päivässä
  , one could see their point.
 • Violent crime
  Väkivaltarikokset
  is
  <empty>
  increasing
  lisääntyvät
  at an alarming rate
  huolestuttavan nopeasti
  , and more and more of our members are at risk of becoming victims.
 • Females tend to remain in
  their natal units
  synnyinyksiköissään
  ,
  which
  joiden
  thereby
  increase
  kasvaa
  gradually
  vähitellen
  in size
  koko
  .
 • They continued to grow throughout their functional life, and new teeth appeared at the back of the jaw as
  the animal
  eläimen
  increased
  kasvaessa
  in size
  koon
  .
 • In 1991
  Vuonna 1991
  the total amount of consumer credit outstanding
  jäljellä olevan kuluttajaluoton kokonaismäärä
  increased
  kasvoi
  by £0.22bn
  0,22 miljardilla punnalla
  compared with an increase of £4.08bn in 1990.
 • By December 1989
  Vuoden 1989 joulukuuhun mennessä
  agricultural exports
  maatalousviennit
  had
  olivat
  increased
  kasvaneet
  by 12 per cent
  12 prosenttia
  ,
  having gained ground in all the USA's top 10 export markets apart from the EC, where sales dropped by 13 per cent.
  koska ne olivat saaneet jalansijaa kaikilla Yhdysvaltojen 10 pääasiallisella vientimarkkinalla lukuun ottamatta EY:tä, jossa myynti putosi 13 prosenttia
 • Employment and training programmes
  Työllisyys- ja koulutusohjelmat
  will
  tulevat
  increase
  kasvamaan
  by 500,000 places
  500 000 paikalla
  next year
  seuraavana vuonna
  ,
  a rise of 50 per cent
  50 prosentin nousulla
  .
 • Income related to Manpower and Education projects
  Työvoima- ja opetushankkeisiin liittyvät tulot
  increased
  kasvoivat
  slightly
  hieman
  from £470,371
  470 371 punnasta
  to £481,405
  481 405 puntaan
  .
 • The attacks
  Hyökkäysten
  increased
  lisääntyivät
  in intensity and duration
  voimakkuus ja kesto
  in the reign of Emperor Justinian I (527-65)
  keisari Justinianus I:n valtakaudella (527–65)
  .
 • That number
  Tämä määrä
  has now
  on nyt
  increased
  kasvanut
  to some 340,000.
  noin 340,000:een
  95% of patients are detained without their consent, at a rate of 250 per 100,000 population, compared with just 2.5 per 100,000 in Europe.
 • Membership of the CSCE
  CSCE:n jäsenyys
  increased
  kasvoi
  to 51 countries
  51 maahan
  with the admission of Croatia, Georgia and Slovenia
  Kroatian, Georgian ja Slovenian jäsenyyden myötä
  .
 • The maintenance contract
  Huoltosopimus
  is likely
  to
  <empty>
  increase
  kasvamaan
  to £5,000 p.a.
  5 000 puntaan vuodessa
  by the end of 1993/94, with additional repair costs on non-maintained equipment running at a further £3,000 p.a. (average 15 repairs) in the same period.
 • Membership
  Jäsenmäärä
  this year
  tänä vuonna
  has
  on
  increased
  kasvanut
  to 3,062 -- just 200 short of our target
  3 062:een – vain 200:n jäsenen päähän tavoitteestamme
  .
 • The proportion of the population reporting a limiting illness
  Rajoittavasta sairaudesta ilmoittavan väestön määrä
  increases
  kasvaa
  with age
  iän myötä
  (Figure 4.3).
 • Moist or wet soil conditions prevail,
  the effects of gleying under anaerobic conditions
  gleikerroksen vaikutukset anaerobisten olosuhteiden vallitessa
  increase
  kasvavat
  with depth
  syvyyden myötä
  and the subsoils are blue or blue-grey in colour under dark greyish brown topsoils.
 • In Middlesex
  Middlesexissä
  ,
  the number of schools playing rugby
  rugbyä pelaavien koulujen määrä
  has
  on
  increased
  kasvanut
  by almost 200 per cent
  lähes 200 prosenttia
  since October
  lokakuusta alkaen
  and at Dorking last weekend, more than 1,000 boys and girls took part in a mini-rugby event.
 • Since then,
  company-car taxation scales
  yritysautojen verotusasteikot
  have
  ovat
  increased
  kasvaneet
  tenfold
  kymmenkertaisesti
  , but despite the supposed deterrent effect of this the number of people affected has risen to about 2m.

jump.v

 • But this performance was better than expected, and
  its share price
  sen osakehinta
  jumped
  nousi nopeasti
  .
 • Australian wool prices
  Australian villan hinnat
  have
  ovat
  jumped
  nousseet nopeasti
  17%
  17 %
  in two weeks
  kahdessa viikossa
  and are now only 18% below the reserve price of A$7 a kilo that was abandoned in February.
 • Pre-tax profit
  Veroton liikevoitto
  , therefore,
  jumped
  nousi nopeasti
  back to £2million
  takaisin 2 miljoonaan puntaan
  ,
  from £521,000
  521 000 punnasta
  .
 • And it revealed that
  profits
  liikevoitto
  jumped
  nousi nopeasti
  from just £700,000
  hädin tuskin 700 000 punnasta
  to £3,500,000
  3 500 000 puntaan
  in six months
  kuudessa kuukaudessa
  .
 • European sales
  Euroopan myynti
  jumped
  nousi nopeasti
  by 18 per cent
  18 prosenttia
  to just over £3billion
  hieman yli 3 miljardiin puntaan
  for the quarter
  neljänneksellä
  , and on a similar rise the enlarged US activities passed £1billion, the global total moving above £5 billion.
 • Fourth quarter sales
  Neljännen neljänneksen myynti
  jumped
  nousi nopeasti
  from $2.7 billion
  2,7 miljardista dollarista
  to $3.8 billion
  3,8 miljardiin dollariin
  , including sales of Apollo equipment.
 • Britain's retail sales
  Britannian vähittäismyynti
  jumped
  nousi nopeasti
  3.7%
  3,7 %
  in March
  maaliskuussa
  , the largest monthly increase in nearly 12 years, as shoppers rushed to beat April's deadline for higher value-added tax.
 • Since then
  Siitä alkaen
  ,
  sales
  myynti
  have
  on
  jumped
  noussut nopeasti
  from 6.86 billion francs
  6,86 miljardista frangista
  to 8.56 billion
  8,56 miljardiin frangiin
  in 1992
  vuonna 1992
  , while pre-tax profits have soared to 443 million francs from 130 million in 1988.
 • After a disappointing December when sales fell by 1.0 per cent,
  the volume of sales
  myyntivolyymi
  jumped
  nousi nopeasti
  1.6 per cent
  1,6 prosenttia
  between December and January
  joulukuun ja tammikuun välillä
  , according to figures from the Central Statistical Office.
 • Yet
  its shares
  sen osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  10 per cent
  10 prosenttia
  ,
  compounding the strength of the shares since the scheme was first mooted
  liittyen osakkeiden vahvuuteen järjestelmän ensimmäisen esityksen jälkeen
  .
 • Dixons' shares
  Dixonin osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  to 153p
  153 pisteeseen
  in early trading
  varhaisessa kaupankäynnissä
  but ended the day at 141p, a 22p rise.
 • ROSEHAUGH shares
  ROSEHAUGHin osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  5per cent
  5 prosenttia
  to 494p
  494 pisteeseen
  yesterday
  eilen
  on news that BPC Associates, a partnership affiliated with JMB Realty of Chicago, had bought a near 5 per cent stake
  johtuen uutisista, joiden mukaan BPC Associates, Chigagon JMB Realtyn kumppaniyritys, oli ostanut osakkeista lähes 5 prosenttia
  .
 • When the Stock Exchange opened
  Pörssin avautuessa
  the FT-SE index of the 100 largest companies' shares
  100 suurimman yrityksen osakkeiden FT-SE-indeksi
  jumped
  nousi nopeasti
  by more than 130 points
  yli 130 pistettä
  and peaked at lunchtime with a 151-point rise.
 • THE shares of Sage Group
  Sage-konsernin osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  31
  31 pisteellä
  to 484p
  484 pisteeseen
  yesterday
  eilen
  after the Newcastle-based accounting software supplier unveiled a 44 p.c. rise in pre-tax profits to £4.34m for the six months to end-March
  Newcastlessa sijaitsevan kirjanpito-ohjelman toimittajan ilmoitettua verottoman liikevoiton 44 pisteen noususta 4,34 miljoonaan puntaan kuudessa kuukaudessa maaliskuun lopussa päättyvällä tilikaudella
  .
 • The shares
  Osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  40 points
  40 pistettä
  on the news
  uutisten jälkeen
  , but later settled at £11.60, up 28.
 • The shares
  Osakkeet
  jumped
  nousivat nopeasti
  7p
  7 pistettä
  to 440p
  440 pisteeseen
  .
 • The FTSE index of leading shares
  Johtavien osakkeiden FTSE-indeksi
  jumped
  nousi nopeasti
  38.8
  38,8 pisteellä
  to 2,356.8
  2 356,8 pisteeseen
  .
 • This
  Tämä
  jumped
  nousi nopeasti
  more than £70m
  yli 70 miljoonaa puntaa
  to £501m
  501 miljoonaan puntaan
  for the year to September
  syyskuussa päättyneellä tilivuodella
  but the recession has torn a gaping hole in the value of its hotels, restaurants and pubs.
 • An expansion led by companies will prove more sustainable:
  in the past year
  viime vuonna
  business investment in new machinery
  yrityksen sijoitukset uusiin koneisiin
  has
  ovat
  jumped
  kasvaneet nopeasti
  by a healthy 16%
  huomattavat 16 prosenttia
  .
 • Meanwhile,
  Microsoft's net income for January to March
  Microsoftin nettotulot tammikuusta maaliskuuhun
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  by 36%
  36 %
  to $143m
  143 miljoonaan dollariin
  as sales soared by 40% to $158m
  myynnin kasvettua huimasti 40 % 158 miljoonaan dollariin
  .
 • Looking on the bright side, Mayor Edgar Nunez said
  tourism
  matkailu
  had
  oli
  jumped
  lisääntynyt nopeasti
  by 60pc
  60 prosenttia
  .
 • THE ROLL of a class in a Co Down primary school
  Co Downin ala-asteen luokan oppilasmäärä
  jumped
  kasvoi nopeasti
  by more than half
  yli puolella
  in one go
  yhdellä huitaisulla,
  when four children from the same family -- all born on the same day -- arrived
  kun luokkaan tuli neljä saman perheen lasta, jotka kaikki olivat syntyneet samana päivänä
  .
 • Sales
  Myynti
  jumped
  kasvoi nopeasti
  by £26million
  26 miljoonalla punnalla
  to £181million
  181 miljoonaan puntaan
  largely as a result of inflationary price rises by suppliers
  pitkälti toimittajien inflaatiohintojen korotusten vuoksi
  .
 • Profits
  Liikevoitto
  jumped
  kasvoi nopeasti
  by a third
  kolmanneksella
  to over £6 million
  yli 6 miljoonaan puntaan
  in six months
  kuudessa kuukaudessa
  .
 • Influenced by the lower pound
  Punnan arvon laskettua
  ,
  earnings
  tulot
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  by 22 per cent
  22 prosenttia
  during the period
  ajanjaksolla
  and
  over the nine months
  yhdeksän kuukauden aikana
  .
 • And
  freight traffic exports
  rahtiliikenteen viennit
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  by 13 per cent
  13 prosenttia
  to 4,000 tonnes
  4 000 tonniin
  and imports were up by over 20 per cent, giving an overall freight increase for the month of 17 per cent.
 • The contrast is most marked in the West Midlands, which has seen
  the percentage of births
  syntymäprosentti
  jump
  nousi nopeasti
  from 8pc
  8 prosentista
  to 20pc
  20 prosenttiin
  over the decade
  vuosikymmenen aikana
  .
 • Yet
  within two years
  kahdessa vuodessa
  the percentage of sub-£2 assessments
  alle 2 punnan arvoinnit
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  from a modest 39½
  vaatimattomasta 39 ½:sta
  to more than 56
  yli 56:een
  .
 • They
  Ne
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  from £500,000
  500 000 punnasta
  to £1,700,000
  1 700 000 puntaan
  in the six months to July
  kuudessa kuukaudessa heinäkuuhun mennessä
  .
 • They
  Ne
  jumped
  kasvoivat nopeasti
  from 134
  134:stä
  to 213
  213:een
  this year
  tänä vuonna
  --
  an increase of 60 per cent
  ja nousivat 60 prosenttia
  .
 • UK fraud cases
  Yhdistyneen Kuningaskunnan petostapaukset
  jump
  lisääntyivät nopeasti
  again
  to £468m
  468 miljoonaan puntaan
 • Atlas Converting Equipment
  Atlas Converting Equipment
  jumped
  kasvoi nopeasti
  60
  60 pisteellä
  to 585p
  585 pisteeseen
  ,
  buoyed by some directors' share purchases
  joidenkin johtajien osakeostojen piristämänä
  .

mushroom.v

 • As the century progressed
  Vuosisadan edetessä
  the tribunal network
  tuomistuinverkostot
  mushroomed
  lisääntyivät voimakkaasti
  ,
  with an exponential growth rate most conveniently tracked in the successive editions of Robson's book
  ja räjähdysmäisesti, mitä kuvataan hyvin Robsonin kirjan peräkkäisissä julkaisuissa
  .
 • John Smith's bright idea
  John Smithin upea idea
  has literally
  on kirjaimellisesti
  mushroomed
  kasvanut
  beyond all expectations
  yli kaikkien odotusten
  .
 • Urban violence and civil unrest
  Kaupunkien väkivalta ja yhteiskunnallinen rauhattomuus
  were
  <empty>
  mushrooming
  lisääntyivät voimakkaasti
  like small bombs threatening to blow up the machine from within
  pienten pommien tavoin uhaten räjäyttää koneen sisältäpäin
  .
 • `People are coming to us with horror stories of
  simple debts that
  pienistä veloista, jotka
  have
  ovat
  mushroomed
  kasvaneet
  into thousands of pounds
  tuhansiksi punniksi
  .
 • Pre-tax profits for the year to September
  Veroton liikevoitto syyskuussa päättyneenä tilikautena
  have
  on
  mushroomed
  paisunut
  112%
  112 prosenttia
  to £721,000
  721 000 puntaan
  and boss Ralph Bernard reckons there is more to come this year.
 • The movies
  elokuvat
  certainly
  mushroomed
  lisääntyivät voimakkaasti
  as everybody noticed
  Kuten kaikki huomasivat,
  , they multiplied `faster than guinea-pigs ``, but they were not a spontaneous creation, a bolt from the blue.
 • New charities
  Uudet hyväntekeväisyysjärjestöt
  mushroomed
  lisääntyivät voimakkaasti
  , one of them the Worcester Kurdish Refugee Association.
 • The enterprise culture was born and
  the number of new paper millionaires
  uusien lehtimiljonäärien määrä
  mushroomed
  kasvoi voimakkaasti
  from around 5,000
  noin 5 000:sta
  to 18,000
  18 000:een
  .
 • Between 1970 and 1984
  Vuosien 1970 ja 1984 välillä
  ,
  Latin America's foreign debt
  Latinalaisen Amerikan ulkomaanvelka
  mushroomed
  kasvoi voimakkaasti
  from $21 billion
  21 miljardista dollarista
  to $360 billion
  360 miljardiin dollariin
  , the bulk of it owed to Western banks.

plummet.v

 • Between 1971 and 1980 local authority and new town completions averaged 143,000 dwellings a year, but
  in 1981
  vuonna 1981
  the figure
  luku
  plummeted
  romahti
  to 68,000
  68 000:een
  and in 1987 it reached an all-time low of 22,000.
 • BRIAN MULRONEY has turned out to be one of the most unloved prime ministers in recent Canadian history --
  his popularity
  hänen suosionsa
  had
  oli
  plummeted
  romahtanut
  by the time he decided to resign
  hetkellä, joilloin hän päätti erota
  .
 • During the ten years up to 1989
  Kymmenen vuoden ajan vuoteen 1989 asti
  ,
  the African elephant population
  afrikannorsupopulaation määrä
  plummeted
  romahti
  from 1.3 million
  1,3 miljoonasta
  to just over half a million
  vähän yli puoleen miljoonaan
  .
 • But
  the same year
  samana vuonna
  cotton prices
  puuvillan hinnat
  plummeted
  romahtivat
  on the world market
  maailmanmarkkinoilla
  from 68 cents
  68 sentistä
  to 34 cents a pound
  34 senttiin naulalta
  .
 • Our shares
  Osakkeemme
  plummeted
  romahtivat,
  because the City felt we had taken a great risk
  koska Cityn mielestä olimme ottaneet suuren riskin
  .
 • Four days previously we had arrived on the glacier to set up the tent and learned a lot during that long, cold night, when
  temperatures
  lämpötilat
  plummeted
  romahtivat
  to 25 deg C below
  alle -25 C°:een
  .
 • Since then
  Siitä alkaen
  the Exchange Rate value of Sterling
  punnan valuutan arvo
  has
  on
  plummeted
  laskenut
  .
 • The London firms' revenues
  Lontoon yritysten tulot
  plummeted
  romahtivat
  by a third
  kolmanneksella
  from 1989's level
  vuoden 1989 tasosta
  .
 • On April 2 share prices fell by almost 2,000 points as
  the Nikkei Average index
  Nikkei Average -indeksi
  plummeted
  romahti
  by 1,987.30 points
  1 987,30 pisteellä
  to close at 28,002.07
  sulkuhetkellä 28 002,07 pisteeseen
  (compared with a record high of 38,915.87 on Dec. 29, 1989).
 • Total emissions of lead
  Lyijyn kokonaispäästöt
  have
  ovat
  plummeted
  vähentyneet
  from 127,900 tonnes in 1978
  127 900 tonnista vuonna 1978
  to 7200 tonnes in 1989
  7 200 tonniin vuonna 1989
  (figure 8.12; table 8.5).
 • Car phones lost popularity when
  portable handsets
  kannettavat luurit
  plummeted
  romahtivat
  from will into four figures
  nelinumeroisesta luvusta
  to under £300
  alle 300 puntaan
  and became available with in-car adapters.
 • The Green Party is facing severe financial crisis after
  membership
  jäsenyysmäärä
  has
  on
  plummeted
  romahtanut
  from last year's record high
  viime vuoden huippulukemista
  .
 • But
  since the failure of her marriage to Prince Charles
  hänen avioliittonsa epäonnistuttua prinssi Charlesin kanssa
  she
  hänen
  has
  on
  plummeted
  romahtanut
  in popularity
  suosionsa
  .
 • His initial high hopes of a clear-cut solution to the Wetherby murder
  Hänen alustavat suuret toiveensa Wetherbyn murhan selvästä ratkaisusta
  were
  <empty>
  plummeting
  romahtivat
  in direct relation to his blood sugar
  suorassa suhteessa hänen verensokeriinsa
  .
 • And
  the price of big houses like that
  tällaisten suurten talojen hinta
  has
  on
  really
  todella
  plummeted
  romahtanut
  in the last year
  viime vuonna
  .
 • An inevitable consequence was a rapid run down in the stock of Catholic Colleges as
  registered student numbers
  rekisteröityjen opiskelijoiden määrät
  plummeted
  romahtivat
  to 3,000
  3 000:een
  by 1980
  vuoteen 1980 mennessä
  .
 • His pay packet as Tory MP for Putney
  Hänen palkkapakettinsa Putneyn konservatiivipuolueen jäsenenä
  will
  <empty>
  plummet
  putoaa
  to £32,193
  32 193 puntaan
  .
 • Meanwhile,
  the Irish Junior Three Day Event Team
  irlantilainen Junior Three Day Event -joukkue
  has
  on
  plummeted
  pudonnut
  to fifth position
  viidennelle sijalle
  after speed and endurance at the Coca Cola Junior European three-day event championship held at Loughanmore, Templepatrick this weekend
  Loughanmoressa Templepatrickissa tänä viikonloppuna järjestetyn kolmipäiväisen Coca Cola Junior European -mestaruuskilpailun nopeus- ja kestävyyskisassa
  .
 • Death rates
  Kuolleisuusluvut
  plummeted
  putosivat
  as food flooded in
  elintarvikkeiden määrän lisääntyessä
  .
 • And given that
  total hardware sales
  laitteiston kokonaismyynti
  plummeted
  putosi
  by 19.4%
  19,4 prosenttia
  to $5,740m
  5 740 miljoonaan dollariin
  in the quarter
  neljänneksellä
  , keeping the overall decline to 7% was an achievement in itself, even if within a quarter or three, turnover can be expected to start declining at an accelerating pace.
 • During the winter months
  Talvikuukausina
  when snow is seldom absent and
  the temperature
  lämpötila
  can
  saattaa
  plummet
  pudota
  to -40°C
  –40 °C:een
  , the mission travelled about 1,500 miles across Siberia to Yeniseysk, at which they turned south-east and followed the wild, raging Angara River for 1,300 miles through deep-cut, tree-clad highlands to Irkutsk and the magnificent Lake Baykal.
 • In Japan
  Japanissa
  ,
  sales
  myynti
  have
  on
  plummeted
  vähentynyt
  20 per cent
  20 prosenttia
  during that period
  tänä ajanjaksona
  , while European sales have fallen 12 per cent.
 • Values of many homes
  Monien kotien arvot
  plummeted
  romahtivat,
  after they were included on provisional lists
  kun ne lisättiin väliaikaisille listoille
  .
 • He lost all movement in his limbs, was unable to swallow food and
  his weight
  hänen painonsa
  plummeted
  putosi
  .
 • Attendance
  Osallistuminen
  plummeted
  romahti,
  as projected crowds dissipated even faster than popular fervour for Expo itself
  kun ennustettu kävijämäärä vähentyi jopa nopeammin kuin itse näyttelyä koskeva kansansuosio
  .
 • Temperatures
  Lämpötilat
  plummeted
  putosivat
  20 degrees
  20 astetta
  so they clapped harder.

reach.v

 • Inflation
  Inflaatio
  reached
  saavutti
  levels beyond the control of the authorities
  tason, joka oli viranomaisten hallinnan ulkopuolella
  , and mines and bakeries were among the few concerns continuing to operate, as workers did not arrive to work or raw materials were lacking.
 • Pamela's mother and father were, however, the thrifty rich: the preprandial glass of sherry was never refilled and
  the radiators
  lämpöpatterit
  never
  reached
  ylittäneet
  a temperature above luke-warm
  haaleaa lämpötilaa
  .
 • The federal government's main economic priority was to reduce
  inflation
  inflaatiota
  ,
  which
  joka
  had
  oli
  reached
  saavuttanut
  2,600 per cent
  2 600 prosenttia
  by the end of 1989
  vuoden 1989 loppuun mennessä
  .
 • The actual figure for applications in October was 4,400 and
  the number
  luku
  is likely
  to
  <empty>
  reach
  nousee
  between 45,000 and 50,000
  välille 45 000 ja 50 000
  this year
  tänä vuonna
  , whereas we used to receive 2,000 or 3,000 applications.

rise.n

 • ETAM, the fashion retailer, saw its profits before
  property income
  omaisuustulot
  rise
  nousivat
  by 10.3 per cent
  10,3 prosenttia
  to £6.3m
  6,3 miljoonaan puntaan
  in the six months to 12 August.
 • Chairman Stanley Metcalfe also saw
  his pay
  hänen palkkansa
  rise
  nousevan
  by 17.4 per cent
  17,4 prosenttia
  to £142,000
  142 000 puntaan
  .
 • If
  their own price
  niiden oma hinta
  rises
  nousee
  by 10 per cent
  10 prosenttia
  and they know that on average other prices have risen by 5 per cent then they will increase their output.
 • This means that for every additional pound of income received,
  consumption
  kulutus
  rises
  nousee
  by some fraction of a pound
  parilla punnan kymmenysosalla
  .
 • The total lift or
  rise
  nosto
  from the Lower
  alemmasta altaasta
  to the Upper Pond
  ylempään altaaseen
  is
  75 feet 2 inches
  75 jalkaa 2 tuumaa
  .
 • The discount
  Alennus
  rises
  nousee
  from 1/2 % for £20,000 -- 9,999 equity
  1/2 %:sta pääomalle 20 000–9,999 puntaa
  to 1% for 0,000 and over
  1 %:iin pääomalle 0,000 puntaa tai yli
  .
 • At British Airways,
  Lord King's recent pay
  Lord Kingin äskettäinen palkka
  rise
  nousi
  from 178,000
  178 000:sta
  to 386,000
  386 000:een
  even provoked a disapproving comment from the Prime Minister, Mrs Thatcher.
 • The cost of an annual season ticket between Cambridge and London
  Cambridgen ja Lontoon välisen vuotuisen kausilipun hinta
  ,
  rises
  nousee
  from two thousand three hundred and forty
  kahdesta tuhannesta kolmesta sadasta neljäkymmenestä punnasta
  to two thousand five hundred and twenty eight pounds
  kahteen tuhanteen viiteen sataan kahteenkymmeneenkahdeksaan puntaan
  .
 • The biggest influence on this behaviour has probably been the large increase in wealth, which in turn boils down to the
  sharp
  jyrkkiin
  rise
  nousuihin
  in house prices
  talojen hintojen
  .
 • We have heard evidence that it
  was the
  oli
  rise
  nousu
  in the price of rice
  riisin hinnan
  , that you approved, which was the final straw.
 • A 10 per cent rise in money supply will lead to
  a 10 per cent
  10 prosentin
  rise
  nousuun
  in prices
  hintojen
  and a 10 per cent depreciation of the exchange rate (assuming no inflation abroad).
 • But a `buy ``recommendation by James Capel broker Roger Hardman was good for a
  13p
  13 pisteen
  rise
  nousulle
  to 173p
  173 pisteeseen
  at Cranswick, the free range pigs group.
 • The cost
  Kustannukset
  rises
  nousevat
  with the status of the family
  perheen taloudellisen aseman kohentuessa
  until at Sheikh level a marriage involves a fortune -- small or large -- depending upon the size of the Sheikh's `box ``.
 • Another important point is that about 60 per cent of the over-65 population is female and
  the numerical superiority of females
  naisten numeerinen ylivoima
  rises
  kasvaa
  with each succeeding age cohort
  jokaisessa seuraavassa ikäryhmässä
  .
 • For example, Fig. 17.2(b) shows how the yield curve was in July 1992, with the yield falling as
  the maturity date
  erääntymispäivän
  rises
  lähestyessä
  .
 • Nurses are on a collision course with the Government after lodging a claim for a
  ten percent
  10 prosentin
  pay
  palkan-
  rise
  korotuksesta
  .
 • `After the autumn of shock caused by
  tremendous
  valtavan
  price
  hinnan-
  rises
  korotuksen
  , we are now facing a winter of discontent, ``said one deputy.
 • The
  oil price
  Öljyn hinnan
  rises
  nousut
  of the 1970s
  1970-luvulla
  have created conditions in many Third World countries similar to those of a wartime siege economy.
 • This represents a
  rise
  korotusta
  of 5%
  5 prosentin
  on 1991's exceptionally poor results
  verrattuna vuoden 1991 erityisen huonoihin tuloksiin
  .
 • Parents are paying less -- their assessed contribution is frozen in cash terms if their
  income
  tulonsa
  rises
  kasvavat
  in line with average earnings
  keskitulojen kanssa samalla linjalla
  .
 • A recent survey by the British Institute of Management showed that directors of larger companies had an
  average pay
  keskipalkan
  rise
  korotuksen
  of 22.7%
  22,7 %:n
  in 1990.
 • Here January temperatures are below freezing point (-0.5°C, 31°F) and only in the three summer months does the
  average temperature
  keskilämpötila
  rise
  nousee
  above 15.5°C (60°F)
  yli 15,5 °C (60 °F)
  , July attaining 21°C (70°F).
 • Some humans have prophesied a
  global temperature
  maailmanlaajuisen lämpötilan
  rise
  kohoamista
  of around three degrees centigrade
  noin kolmella asteella
  by the year 2030
  vuoteen 2030 mennessä
  as a result of atmospheric contamination -- and Councillors you have to smell this pollution yourselves to believe it!
 • The result of all this
  Tämä kaiken tuloksena
  has been a
  on
  rapid
  nopeasti
  rise
  kasvanut
  in
  in registered unemployment
  rekisteröity työttömyys
  er nevertheless and a steep rise in in long term unemployment.
 • Britain's bosses gave themselves
  pay
  palkan-
  rises
  korotukset
  of more than two percent above the national average
  yli kaksi prosenttia kansallisen keskimäärän ylittävät
  last year.
 • Whether these rational and progressive responses to the problem of
  sea-level
  merenpinnan
  rise
  kohoamisen
  will satisfy the coastal dwellers who are at risk is an open question.
 • Second, also connected with the dual impetus of the Tory boom and
  the oil-price
  öljyn hintojen
  rise
  nousun
  , inflation was accelerating rapidly over 1974-75.

rise.v

 • According to Eurostat, the statistical office of the EC,
  unleaded petrol sales
  lyijyttömän bensiinin myynti
  have
  on
  risen
  kasvanut
  dramatically
  jyrkästi
  over recent years
  viime vuosina
  ,
  prooving the effectiveness of European campaigns and tax incentives
  mikä osoittaa eurooppalaisten kampanjoiden ja verokannusteiden tehokkuuden
  .
 • In fact
  the numbers of female motorists
  naismoottoripyöräilijöiden määrä
  has
  on
  risen
  kasvanut
  sharply
  jyrkästi
  over the past few years
  viime vuosina
  and since 1987 the number has almost doubled.
 • The club paid him the princely sum of £8,
  a fee that
  palkkion, joka
  has not
  ei ole
  risen
  kasvanut
  much
  paljon
  over the years
  vuosien aikana
  according to some of Celtic's more dour stars.
 • The cyclic AMP content of the cell suspension
  Solususpension syklinen AMP-pitoisuus
  rose
  nousi
  to a peak
  jyrkästi
  one minute after the addition of histamine at 37°C
  minuutti histamiinin lisäämisen jälkeen 37 °C:ssa
  and then fell.
 • With dry, mainly sunny conditions lasting through till dusk
  Iltahämärään kestävien kuivien ja lähinnä aurinkoisten olosuhteiden ansiosta
  ,
  the temperature
  lämpötila
  will
  tulee
  rise
  nousemaan
  steadily
  tasaisesti
  to a maximum of about 18 celsius
  korkeintaan noin 18:sta Celsius-asteeseen
  .
 • Above a threshold dose (14 Gy)
  Raja-annoksen (14 Gy) ylittyessä
  the incidence of ulcer
  mahahaavan esiintymistiheys
  rises
  kasvaa
  rapidly
  nopeasti
  to a maximum of 45%
  korkeintaan 45 prosenttiin
  at nine days
  yhdeksässä päivässä
  with no increase in frequency with doses above 18 Gy.
 • The envelope of maximum velocity
  Enimmäisnopeus
  rises
  nousee
  smoothly
  tasaisesti
  to a peak near 3?
  huippuunsa lähelle 3?
  (450 pc).
 • I can tell my hon. Friend that
  pensioners' incomes from occupational pensions
  eläkeläisten työeläketulot
  --
  for those who have them
  niistä nauttivien tapauksessa
  --
  rose
  nousivat
  on average
  from £13.90 a week in 1979
  13,90 punnasta viikossa vuonna 1979
  to £27.70 in 1988
  27,70 puntaan viikossa vuonna 1988
  .
 • Thus
  between 1966 and 1976
  vuosien 1966 ja 1976 välillä
  net overseas earnings
  ulkomaiset nettotulot
  rose
  kasvoivat
  on average
  by 5.3 times
  5,3-kertaisesti
  as against 2.3 times for manufacturing
  verrattuna valmistuksen 2,3-kertaiseen kasvuun
  .
 • Savings included reductions in subsidies for agricultural exports and increases in state controlled prices, particularly for
  fuel
  polttoaineen
  (
  which
  joka
  rose
  kasvoi
  by between 19 and 45 per cent
  19–45 prosenttia
  ), which together amounted to $426,000,000.
 • Acid clearance time was defined as the interval between the end of acid infusion and the time at which
  the intraluminal pH
  intraluminaalinen pH
  first
  rose
  nousi
  above four
  yli neljän
  .
 • This success in constitution-making did not bring success for the Virginia Company; Sandys was able to keep up emigration, but death and discouragement meant
  the population
  väestömäärä
  hardly
  tuskin
  rose
  kasvoi
  above 1,000
  yli tuhannen
  .
 • Another patient withdrew because of work commitments, and two were withdrawn while taking propanolol (
  one patient's diastolic blood pressure
  yhden potilaan diastolinen verenpaine
  rose
  nousi
  above 125 mm Hg
  yli 125 mm Hg
  and one had symptoms suggesting heart failure).
 • In the first year-on-year increase since last July
  Ensimmäisenä vuotuisena lisäyksenä viime heinäkuusta
  ,
  West European car sales
  Länsi-Euroopan automyynti
  rose
  kasvoi
  for April
  huhtikuussa
  by 8.4%
  8,4 prosenttia
  to 1.3 m
  1,3 miljoonaan
  , compared with April 1990.
 • In the latter year
  Viimeksi mainittuna vuotena
  ,
  the amount of capital committed to the market
  markkinoille sidottujen pääomien määrä
  rose
  kasvoi
  for the first time since the start of the new trading arrangements in October 1986.
 • Dealers at one licensed dealer would habitually sell a stock whose
  price
  hinta
  would
  <empty>
  rise
  nousee
  for a couple of weeks or so
  noin parin viikon kuluessa
  although not enough to cover the spread
  vaikkakaan ei riittävästi leviämisen kattamiseksi
  -- before reverting.
 • The number of people unemployed
  Työttömien määrä
  has
  on
  risen
  kasvanut
  for the twenty-second month in a row
  peräkkäin 22 kuukautta
  , the figure now stands at two point six, five million.
 • Tandy Corp saw first quarter net profit up 0.2% at $35.1m, after $13m gains from the cumulative effect of an accounting change,
  on turnover
  liikevaihdosta,
  that
  joka
  rose
  kasvoi
  51%
  51 %
  to $881.4m
  881,4 miljoonaan dollariin
  .
 • As a result of these measures
  Näiden toimenpiteiden seurauksena
  turnover
  liikevaihto
  has
  on
  risen
  kasvanut
  by 22 per cent
  22 prosenttia
  over the last two years
  viimeisen kahden vuoden kuluessa
  with profits up by 447 per cent to an annual average of 93,000
  voittojen ollessa jopa 447 prosenttia ja vuotuisen keskimäärän 93 000
  .
 • In response to
  the increase in unemployment in Europe
  työttömyyden lisääntymiseen Euroopassa
  ,
  rising
  kasvua
  from 2.6 million in 1974
  2,6 miljoonasta vuonna 1974
  to 6.5 million in 1980
  6,5 miljoonaan vuonna 1980
  , the ESF was quadrupled.
 • Unemployment
  Työttömyys
  rose
  kasvoi
  from 1.2 million (9.5 per cent) in the second quarter of 1929
  1,2 miljoonasta (9,5 prosenttia) vuoden 1929 toisella neljänneksellä
  to 3 million (22.7 per cent) in the third quarter of 1932
  3 miljoonaan (22,7 prosenttia) vuoden 1932 kolmannella neljänneksellä
  .
 • Unemployment
  Työttömyys
  has
  on
  risen
  kasvanut
  by nearly 1 million
  lähes miljoonalla
  in the time that the hon. Gentleman has been Chancellor and Prime Minister
  aikana, jolloin kunnianarvoisa gentlemanni on toiminut kanslerina ja pääministerinä
  , but still he refuses to do anything useful to stop that remorseless rise.
 • Long-term unemployment
  Pitkäaikaistyöttömyys
  rose
  kasvoi
  in all regions
  kaikilla alueilla
  compared with a year ago
  verrattuna viime vuoteen
  , but the largest increases hit the south-east of England, London, the south-west of England and East Anglia.
 • In the US
  Yhdysvalloissa
  ,
  profits
  voitot
  rose
  kasvoivat
  from £3 million
  3 miljoonasta punnasta
  to £24 million
  24 miljoonaan puntaan
  ,
  despite further heavy losses on hurricane insurance
  pyörremyrskyvakuutusta koskevista raskaista tappioista huolimatta
  .
 • Tate & Lyle's 1989 profits
  Tate & Lylen vuoden 1989 liikevoitto
  rose
  kasvoi
  by 67 per cent
  67 prosenttia
  to £200 million
  200 miljoonaan puntaan
  and earnings per share by nearly a third to 31.6 p.
 • The revenue gained from this reform should be used so that
  contributions
  osuudet
  rise
  nousevat
  by single percentage points
  yksittäisinä prosenttipisteinä
  over bands of income
  tulotasojen yli
  up to the upper earnings limit
  ylempään ansiorajaan asti
  .
 • Prices of Vauxhall's 1993 cars and light commercial vehicles
  Vauxhallin vuoden 1993 autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hinnat
  will
  tulevat
  rise
  nousemaan
  by an average of 3.25%
  keskimäärin 3,25 %
  from November 29
  29. marraskuuta alkaen
  .
 • Mr Dorrell, visiting Darlington Memorial Hospital, claimed
  during the 1980s
  1980-luvulla
  the number of patients treated in the town
  kaupungissa hoidettujen potilaiden määrä
  rose
  kasvoi
  by an average of 5 pc a year
  keskimäärin 5 prosenttia vuodessa
  .
 • Another £750 million is likely to be spent on
  self-medication
  itselääkitykseen
  ,
  rising
  kasvaa
  by 5 per cent a year
  5 prosentilla vuodessa
  over the next three years
  seuraavan kolmen vuoden kuluessa
  .
 • Investment
  Investointien
  was planned
  to
  <empty>
  rise
  lisääntyvän
  by 10.3 per cent a year
  10,3 prosentilla vuodessa
  during the five years
  viiden vuoden ajan
  ,
  with an increasing role for private investment which would account for 60 per cent of the total by 1993
  yksityisten investointien lisääntyessä, joiden osuus oli 60 prosenttia kokonaismäärästä vuoteen 1993 mennessä
  .
 • In contrast to the U.K. Home Market, where consumer expenditure has been curtailed
  Päinvastoin kuin Yhdistyneen Kuningaskunnan kotimarkkinoilla, joilla kulutusmenoja on supistettu
  ,
  Export Sales
  vientimyynti
  have
  on
  risen
  kasvanut
  substantially
  olennaisesti
  on last years figures
  viime vuoden luvuista
  .
 • It is anticipated that
  life expectancy at birth
  elinajanodotus syntymän hetkellä
  will
  tulee
  rise
  pidentymään
  by 2-3 years
  2–3 vuodella
  over the next 40 years
  seuraavan 40 vuoden kuluessa
  .
 • HIV cases
  Aids-tapaukset
  `
  rising
  lisääntyvät
  at rate of five per day
  viidellä päivässä
 • The freeze caused
  interest rates
  korkojen
  to
  <empty>
  rise
  nousun
  steeply
  jyrkän
  ,
  the overnight rate reaching 38 per cent on Sept. 17 before settling back to 30 per cent
  yhden yön taso saavuttaessa 38 prosenttia 17. syyskuuta ennen kuin se asettui takaisin 30 prosenttiin
  .
 • However,
  if age specific rates of disability remain constant
  jos ikäspesifiset työkyvyttömyysluvut säilyvät samoina
  ,
  average levels of disability
  työkyvyttömyyden keskitasot
  are likely
  to
  <empty>
  rise
  nousevat,
  as a larger proportion of the elderly population reaches extreme old age
  kun suurempi osuus vanhemmasta väestöstä saavuttaa hyvin korkean iän
  .
 • Cultural standards
  kulttuuriset standardit
  in the court
  Oikeusistuissa
  have
  ovat
  risen
  nousseet
  since George III remarked to Edward Gibbon, when the latter had just finished his Decline and Fall of the Roman Empire, `Another big fat book!
  niistä ajoista, jolloin Yrjö III huomautti Edward Gibbonille, joka oli juuri saanut päätökseen Rooman valtakunnan rappio ja tuho -teoksensa, ”Jälleen toinen paksu kirja!
 • The scale of dental charges
  Hammashoitomaksut
  has
  ovat
  risen
  nousseet
  sharply
  jyrkästi
  since the 1970s
  1970-luvulta alkaen
  and now approaches the economic cost.
 • Trade union strength
  Ammattijärjestön jäsenmäärä
  had
  oli
  risen
  kasvanut
  steadily
  tasaisesti
  since the 1930s
  1930-luvulta alkaen
  from under 4 million members in 1935
  alle 4 miljoonasta jäsenestä vuonna 1935
  to 14.5 million by 1945
  14,5 miljoonaan jäseneen vuoteen 1945 mennessä
  , and their leaders demanded wage rises to match rising prices.
 • THE number of mute swans
  Kyhmyjoutsenten määrä
  in Britain
  Britanniassa
  has
  on
  risen
  kasvanut
  dramatically
  jyrkästi
  since the banning of lead weights used by anglers
  onkijoiden käyttämien lyijypainojen kieltämisen jälkeen
  .
 • Household expenditure
  Kotitalousmenot
  rose
  kasvoivat
  gradually
  vähitellen
  from about £13,000 per annum in 1509
  noin vuotuisesta 13 000 punnasta vuonna 1509
  to some £25,000 per annum in the late 1530s
  noin 25 000 puntaan vuodessa 1530-luvun lopulla
  .
 • The cost of sourcing base components -- usually paid for in US dollars
  Peruskomponenttien hankintakustannukset – jotka maksetaan yleensä Yhdysvaltain dollareina
  --
  has
  ovat
  risen
  kasvaneet
  dramatically
  jyrkästi
  thanks to the sterling crisis
  Englannin punnan kriisin vuoksi
  .
 • Gastric juice ascorbic acid and total vitamin C concentrations, and the ratio of gastric juice to plasma total vitamin C
  Mahanesteen askorbiinihapon ja C-vitamiinin kokonaispitoisuudet sekä mahanesteen suhde plasman C-vitamiinin kokonaismäärään
  rose
  kasvoivat
  significantly
  merkittävästi
  after treatment
  hoidon jälkeen
  only in the group in whom H pylori was successfully eradicated
  vain ryhmässä, jolta oli poistettu helikobakteeri
  .
 • In April 1972, the proportion unemployed for more than a year accounted for one-sixth of the total unemployed;
  by April 1981
  vuoden 1981 huhtikuuhun mennessä
  ,
  the proportion
  osuus
  had
  oli
  risen
  kasvanut
  to one-fifth
  yhteen viidesosaan
  .
 • Development spending
  Kehitysmenojen
  was set
  to
  <empty>
  rise
  kasvavan
  by 9.2 per cent
  9,2 prosenttia
  to D1,477 million (US$1,800 million)
  1 477 miljoonaan Tanskan kruunuun (1 800 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin)
  .
 • Over the past decade
  Viime vuosikymmennellä
  productivity
  tuottavuus
  in Singapore
  Singaporen
  has
  on
  risen
  kohentunut
  fast, but not nearly as fast as nominal wages
  nopeasti, muttei läheskään yhtä nopeasti kuin nimellispalkat
  .
 • Four hours later the cottage had allowed
  the temperature
  lämpötilan
  to
  <empty>
  rise
  nousemisen
  a degree above freezing
  asteen jäätymisen yläpuolelle
  .
 • Metal prices
  Metallin hinnat
  have
  ovat
  risen
  nousseet
  29%
  29 %
  from their lows in late January
  niiden tammikuun lopun pohjalukemista
  .
 • Violence, dishonesty, fire raising, indecency and drugs offences
  Väkivalta, epärehellisys, tuhopoltot, siveettömyys ja huumerikokset
  have
  ovat
  risen
  lisääntyneet
  17.2 per cent
  17,2 prosenttia
  since 1990
  vuodesta 1990 alkaen
  , compared with an 11 per cent Scottish average, said HM Chief Inspector Colin Sampson.
 • Three years after redundancy the picture had changed, with
  the level of employment
  työllisyystason
  rising
  kohentuessa
  among those still under pension age
  vielä eläkeiän alittavien keskuudessa
  and the level of unemployment falling.

rocket.v

 • Needless to say,
  sales
  myynti
  rocketed
  nousi kuin raketti
  .
 • Gold Blend sales
  Gold Blend -myynti
  rocketed
  nousi kuin raketti
  by 40 per cent
  40 prosenttia
  to 10 million cups a day
  10 miljoonaan kuppiin päivässä
  through the award-winning campaign
  koko palkitun kampanjan ajan
  .
 • In that time
  Tuohon aikaan
  ,
  car sales
  automyynti
  have
  oli
  rocketed
  noussut kuin raketti
  from 180 a year
  180:sta vuodessa
  to 2,000 new cars, about 1,500 used and 350 vans
  2 000 uuteen autoon, noin 1 500 käytettyyn autoon ja 350 pakettiautoon
  .
 • Since 1973
  Vuodesta 1973 alkaen
  the number of off-licences in the province
  alkoholimyymälöiden määrä provinssissa
  has
  on
  rocketed
  noussut kuin raketti
  by 300pc
  300 prosenttia
  , and home consumption now accounts for almost half the alcohol sold here.
 • Sales
  Myynti
  have
  on
  rocketed
  noussut kuin raketti
  by 213 per cent
  213 prosenttia
  since they were first brought out by Lynx in 1985.
 • THE pay bill for health service bosses
  Terveyspalvelujen pomojen palkka
  has
  on
  rocketed
  noussut kuin raketti
  by NINE HUNDRED per cent
  YHDEKSÄNSATAA prosenttia
  in five years
  viidessä vuodessa
  , it was revealed yesterday.
 • Investors in parent Walt Disney in America have seen
  their shares
  osakkeidensa hinnan
  rocket
  nousevan kuin raketti
  from $3.80
  3,80 dollarista
  to more than $40
  yli 40 dollariin
  .
 • Profits for 1991-92 have jumped £2m to £13.6m and
  its pubs total
  sen kokonaismainonta
  has
  on
  rocketed
  noussut kuin raketti
  from 376
  376:sta
  to 532
  532:een
  .
 • HSBC's pre-tax profits
  HSBC:n veroton liikevoitto
  rocketed
  nousi kuin raketti
  from £880 million
  880 miljoonasta punnasta
  to £1.71 billion
  1,71 miljardiin puntaan
  in 1992
  vuonna 1992
  .
 • The number of voters dissatisfied with Mr Major
  Majoriin tyytymättömien äänestäjien määrä
  rocketed
  nousi kuin raketti
  from 52.1 per cent
  52,1 prosentista
  to 67 per cent
  67 prosenttiin
  last month, according to a Gallup poll for the Daily Telegraph last night.
 • SALES of diesel powered cars
  Dieselautojen myynti
  have
  on
  rocketed
  noussut kuin raketti
  ahead
  <empty>
  in Britain
  Britanniassa
  this year
  tänä vuonna
  .
 • Crime such as theft from cars and cars themslves
  Rikokset, kuten varkaudet autoista ja itse autovarkaudet
  , has
  rocketed
  lisääntyneet räjähdysmäisesti
  in Gloucestershire
  Gloucestershiressa
  by almost a third
  lähes kolmanneksella
  ;
  up so much that detectives can't cope
  jopa niin paljon, etteivät rikosetsivät pysy vauhdissa mukana
  .
 • Pearce's request for new terms could have been sparked by
  transfer fees and wages
  siirtopalkkiot ja palkat
  rocketing
  lisääntyivät räjähdysmäisesti
  in the last 12 months
  viimeisen 12 kuukauden aikana
  .
 • Some parents say they can barely afford children:
  living costs
  elinkustannukset
  rocketed
  nousivat räjähdysmäisesti
  in the late 1980s
  1980-luvun lopulla
  , and Taipei is now reckoned to be one of the world's most expensive cities in which to live.
 • Business failures
  Liiketoimintahäiriöt
  ,
  which
  jotka
  have
  ovat
  rocketed
  nousseet räjähdysmäisesti
  to a staggering 76 a day
  ällistyttävään 76:een päivässä
  , should also decline.
 • Bank Ombudsman Laurence Shurman revealed
  complaints
  valitukset
  had
  olivat
  rocketed
  lisääntyneet räjähdysmäisesti
  to 10,000
  10 000:een
  in 1991-92
  vuosina 1991–1992
  .
 • Between flotation in 1980 and sales peak in 1988, his company, Amstrad, saw
  pre-tax profits
  verottoman liikevoiton
  rocket
  nousevan kuin raketti
  to £160.4 million
  160,4 miljoonaan puntaan
  .
 • Their income
  Heidän tulonsa
  rocketed
  nousivat räjähdysmäisesti
  with the Big Bang demand for specialists in sales, trading, research and corporate finance
  myynti-, pörssikauppa-, tutkimus- ja yritysfinanssialan asiantuntijan kysynnän voimakkaan kasvun vuoksi
  .
 • The Royal Bank of Scotland said
  demand for Scottish notes in England
  skotlantilaisten seteleiden kysyntä Englannissa
  rocketed
  nousi räjähdysmäisesti
  after the introduction of 1 coins
  ensimmäisten kolikoiden käyttöönoton jälkeen
 • Figures to be officially released this week reveal that
  long-term unemployment
  pitkäaikaistyöttömyys
  has
  on
  rocketed
  noussut räjähdysmäisesti
  by nearly 25pc
  lähes 25 prosenttia
  in the North
  pohjoisessa
  over the last year
  viime vuonna
  .
 • According to a survey by the Institution of Environmental Health Officers, the rat population increased by 20 per cent in a single year, 1988-89, and
  it
  se
  has almost certainly
  on lähes varmasti
  rocketed
  noussut räjähdysmäisesti
  since
  sittemmin
  .
 • As
  the share markets of the eighties
  1980-luvun osakemarkkinat
  rocketed
  nousivat räjähdysmäisesti
  upwards
  <empty>
  so did my commission and much of it was reinvested.
 • But the heat generated between them sent
  the temperature
  lämpötila
  rocketing
  nousi voimakkaasti
  wildly
  laajalti
  .
 • North Sea oil
  Pohjanmeren öljy
  on the London spot market
  Lontoon paikalla olevan tavaran markkinoilla
  rocketed
  nousi räjähdysmäisesti
  30 cents a barrel
  30 senttiin tynnyriltä
  before settling back to $19.45 in late trading.
 • Mr Roller's optimistic assessment of an upturn follows a winter of discontent in Germany when
  wage demands
  palkkavaatimukset
  rocketed
  nousivat räjähdysmäisesti
  and employers warned of a flight of investment and manufacturing overseas.
 • Prices
  Hinnat
  rocketed
  nousivat räjähdysmäisesti
  to anticipate the devaluation
  devalvaation ennakoimiseksi
  and speculation was rife.
 • But landlords say they have sent
  rents
  vuokrien
  rocketing
  voimakasta nousua
  and forced many out of business.

skyrocket.v

 • WHEN the Eighties boom sent
  property prices
  asuntojen hinnat
  skyrocketing
  nousivat pilviin
  , London set the pace.
 • The price of land there
  Maanhinta siellä
  has
  skyrocketed
  noussut jyrkästi
  since Nagano announced its bid for the 1998 Winter Olympics
  sen jälkeen kun Nagano ilmoitti tarjouksestaan vuoden 1998 talviolympialaisia varten
  ``.
 • Bantam Books reports that
  sales of Maya Angelou books
  Maya Angeloun kirjojen myynti
  have
  on
  skyrocketed
  kasvanut jyrkästi
  since she delivered the inaugural poem at President Bill Clinton's swearing-in ceremony
  siitä alkaen, kun hän esitti avajaisrunon presidentti Bill Clintonin virkaanastumisseremoniassa
  , says BP Report.

slide.v

 • Investment trust money flowed back into blue chips such as Sony, Honda and Pioneer, but
  banks, financials and government bonds
  pankkien, rahoituslaitosten ja hallituksen obligaatiot
  continued
  to
  <empty>
  slide
  laskemista
  .
 • More important, buyers with 95 per cent loans who may have seen
  the price of their property
  kiinteistönsä hinnan
  slide
  laskevan
  in recent months
  viime kuukausina
  could end up with a debt greater than the value of the property.
 • But don't sell just because
  the price
  hinta
  starts
  to
  <empty>
  slide
  laskea
  .
 • Investors of public-sector funds, mainly trust banks, have taken exhaustive measures to prevent
  share prices
  osakehintoja
  from
  sliding
  laskemasta
  during the extended vacation
  pidemmän loman aikana
  .
 • Pressure mounts as
  Bond shares
  obligaatio-osakkeet
  slide
  laskevat
  to 10-year low
  10 vuoden takaisiin pohjalukemiin
 • BOND CORPORATION shares
  BOND CORPORATIONIN osakkeet
  slid
  laskivat
  to a 10-year low
  10 vuoden takaisiin pohjalukemiin
  yesterday
  eilen
  as pressure intensified on the beleaguered Australian group
  vaikeuksissa olevaan australialaiskonserniin kohdistuvan paineen kasvaessa
  .
 • The grey market resumed on May 12th, after the rights issue was priced;
  the shares
  osakkeet
  slid
  laskivat
  further
  vieläkin enemmän
  .
 • Pre-tax profits after exceptional items
  Veroton liikevoitto poikkeuksellisten erien jälkeen
  slid
  laski
  by 5%
  5 %
  to £902m
  902 miljoonaan puntaan
  .
 • Although average prices across the country are rising moderately from their levels of a year ago,
  in the South-east
  kaakkoisosissa
  they
  ne
  have
  ovat
  slid
  laskeneet
  by 10 to 15 per cent
  10–15 prosenttia
  in the past 12 months
  viimeisen 12 kuukauden aikana
  .
 • Torquay has moved into second spot, with
  Bournemouth
  Bournemouthin
  sliding
  pudotessa
  from runner-up
  kakkossijalta
  in 1991
  vuoden 1991
  to sixth
  kuudennelle sijalle
  this year
  tänä vuonna
  .
 • Then Alan Igglesden took five for 34 as
  Warwickshire
  Warwickshire
  slid
  putosi
  to 121 for five
  121:een viidennellä
  --
  still 482 behind
  yhä 482 jäljessä
  .
 • AQUASCUTUM held sales only a hairsbreadth short of the corresponding figure at £23.6million in the six months to July 31, but
  pre-tax profit
  veroton liikevoitto
  slid
  putosi
  to £616,000
  616 000 puntaan
  ,
  from £809,000
  809 000 punnasta
  .

soar.v

 • TOKYO share prices
  TOKIOn osakehinnat
  soared
  nousivat huimasti
  yesterday
  eilen
  ,
  reversing a slide that had wiped more than 10 p.c. off the Nikkei stock average since the start of the week
  kääntäen laskusuuntauksen, joka oli pyyhkäissyt yli 10 prosenttia Nikkein pörssistä tämän viikon alusta alkaen
  .
 • PETROL prices
  BENSIININ hinnat
  would
  tulevat
  soar
  nousemaan huimasti
  by 20p a gallon
  20 penceä gallonalta
  under a radical package of measures aimed at slashing pollution in Britain
  radikaalin toimenpidepaketin vuoksi, jonka tarkoituksena on vähentää saastetta Britanniassa
  .
 • PROSPECTS of an early New Year interest rate cut rose yesterday as
  share prices
  osakehinnat
  soared
  nousivat huimasti
  by almost £10 billion
  lähes 10 miljardilla punnalla
  .
 • Oil prices
  Öljynhinnat
  have
  ovat
  soared
  nousseet huimasti
  above forty dollars a barrel, their highest level in a decade
  yli 40 dollariin tynnyriltä, mikä on vuosikymmennen korkein taso
  , which is almost certain to provoke another round of petrol price increases.
 • Birth rates
  Syntymäluvut
  soared
  nousivat huimasti
  and career women sank in prestige to the level of drop-outs in the great breeding stakes.
 • But when
  market rates
  markkinaluvut
  soared
  nousivat huimasti
  to fifteen per cent
  15 prosenttiin
  mortgage rates went up with them, pushing repayment bills up by as much as 50 per cent.
 • They claim
  sales
  myynti
  ,
  on the all-important run-up to Christmas
  kaikkien tärkeiden jouluvalmistelujen vuoksi
  , are set
  to
  <empty>
  soar
  nousee huimasti
  .
 • The shares
  Osakkeet
  soared
  nousivat huimasti
  l2p
  12 pisteestä
  to 143p
  143 pisteeseen
  on hopes of a generous buy-out price.
 • Tom O'Reilly was an ascetic former Treasurer of the Corporation who had been never known to smile even when
  the company's blue chip shares
  yrityksen blue chip -osakkeet
  soared
  nousivat
  to dizzy peaks
  huimaaviin huippulukemiin
  on Wall Street
  Wall Streetilla
  .
 • Channel tunnel funding crisis deepens: Consortium seeks fresh finance after
  costs
  kustannukset
  soar
  nousivat huimasti
  by 50 percent
  50 prosenttia
  to 7 billion pounds
  7 miljardiin puntaan
 • Pre-tax profits in the six months to end July
  Kuuden kuukauden veroton liikevoitto heinäkuun loppuun mennessä
  soared
  nousi huimasti
  43 per cent
  43 prosenttia
  to £19.4m
  19,4 miljoonaan puntaan
  ,
  with the help of £1.3m of property sales
  kiinteistökaupasta saatujen 1,3 miljoonan punnan ansiosta
  .
 • Over 1992
  Vuoden 1992 aikana
  ,
  the total value of the life fund
  henkivakuutusrahaston kokonaisarvo
  soared
  nousi huimasti
  20 per cent
  20 prosenttia
  ,
  thanks to the surge in equity prices which followed the pound's departure from the exchange rate mechanism last September
  pääomahintojen äkillisen kasvun ansiosta punnan irtaudutua valuuttakurssimekanismista viime syyskuussa
  .
 • UK profits
  Yhdistyneen Kuningaskunnan liikevoitot
  soared
  nousivat huimasti
  60 per cent
  60 prosenttia
  to £60 million
  60 miljoonaan puntaan,
  as the loss-making shirt and fabrics businesses were turned around
  kun tappioita tekevät paita- ja tekstiiliyritykset lopetettiin
  .
 • The FTSE 100 index
  FTSE 100 -indeksi
  soaring
  nousi huimasti
  36.3
  36,3 pisteellä
  to a record high of 2918.6
  ennätyslukemiin 2918,6 pistettä
  , adding about £5 billion to share values
 • Storm Group -- makers of both the Wombles and Shoe People characters -- has seen
  sales
  myynnin
  soar
  nousseen huimasti
  SIX-FOLD
  KUUSINKERTAISESTI
  in the past six months
  viimeisen kuuden kuukauden aikana
  .
 • The film
  Elokuva
  had cost at least $25 million (and
  may have
  olisi
  soared
  noussut
  as high as $33 million
  huimaan 33 miljoonaan dollariin,
  if all costs were considered
  jos kaikki kustannukset otettaisiin huomioon
  ) which, in 1970 dollars, put it way above the epic category.
 • AFTER
  soaring
  Noustuaan huimasti
  above $19 a barrel
  yli 19 dollariin tynnyriltä
  on Tuesday
  tiistaina
  ,
  oil prices
  öljynhinnat
  fell back last night to $18.84 in spite of an announcement by Iran that it would cut its production next month.
 • Greece took emergency action on two consecutive days in October as
  air pollution
  ilmansaaste
  soared
  kohosi
  above safety levels
  yli turvatasojen
  .
 • BRITAIN 'S unemployment
  BRITANNIAN työttömyys
  soared
  kohosi
  above 2.6 million
  yli 2,6 miljoonan
  for the first time in over four years
  ensimmäistä kertaa yli neljään vuoteen
  yesterday
  eilen
  after a bigger than expected surge in the number of people out of work
  työttömien odotettua suuremman määrän vuoksi
  .
 • Rescues to animals in distress
  Hätää kärsivien eläinten pelastukset
  soared
  kasvoivat
  by 26pc
  26 prosenttia
  from 232 in 1990
  232:sta vuonna 1990
  to 293 in 1991
  293:een vuonna 1991
  .
 • Meanwhile, Microsoft's net income for January to March jumped by 36% to $143m as
  sales
  myynti
  soared
  kasvoi huimasti
  by 40%
  40 %
  to $158m
  158 miljoonaan dollariin
  .
 • NATIONAL Power boss John Baker's pay
  KANSALLISEN Power-pomon John Bakerin palkka
  soared
  nousi huimasti
  by 157 PER CENT
  157 PROSENTTIA
  last year
  viime vuonna
  , it was revealed yesterday.
 • Sales of the low-priced Czech motor
  Halpojen tšekkiläisten moottoreiden myynti
  have
  on
  soared
  kasvanut huimasti
  by a quarter
  neljänneksellä
  in crisis-hit Britain
  kriisin iskettyä Britanniaan
  this year
  tänä vuonna
  .
 • Earnings per share
  Osakekohtaiset tulot
  soared
  kasvoivat huimasti
  from 36p
  36 pisteestä
  to 62p
  62 pisteeseen
  .
 • But there was more to it than that as
  Swansea
  Swansea
  soared
  nousi huimasti
  from Fourth Division
  neljännestä divisioonasta
  to First
  ensimmäiseen divisioonaan
  with only a season's rest
  vain yhden kauden lepotauolla
  .
 • Almost at once
  Lähes heti
  ,
  the decibel level inside
  sisällä oleva desibelitaso
  soared
  nousi huimasti
  from an angry mumble
  vihaisesta mutinasta
  to a full-blown shouting match
  täysimittaiseen huutomatsiin
  .
 • The demand for cheap beef arose when
  North American beef
  Pohjois-Amerikan nautojen
  soared
  nousivat huimasti
  in price
  hinnat
  , -- cattle ranching in South America is far less costly and a lucrative business deal for wealthy landowners.
 • Britannic life fund
  Britannian henkivakuutusrahastojen
  soars
  nousevat huimasti
  in value
  arvot
 • The price
  Hinta
  had
  oli
  soared
  noussut huimasti
  to 250p
  250 pisteeseen
  before crashing last year.
 • The pre-tax total
  Veroton kokonaisarvo
  soared
  nousi huimasti
  to £116.1 million
  116,1 miljoonaan puntaan
  ,
  from £38.8 million
  38,8 miljoonasta punnasta
  in 1991
  vuonna 1991
  ,
  as the mortgages loss was cut from £106.1 million to £75 million
  kun asuntolainatappioita leikattiin 106,1 miljoonasta punnasta 75 miljoonaan puntaan
  .
 • Since the US Navy pulled out a year ago, Dunoon and Cowal has suffered a £10 million drop in its economy and
  unemployment
  työttömyys
  has
  on
  soared
  kasvanut huimasti
  to 18 per cent
  18 prosenttiin
  .
 • But it said that
  Germany's cellular subscriber base
  Saksan matkapuhelinten tilaajakanta
  could
  saattaa
  soar
  kasvaa huimasti
  to three million
  kolmeen miljoonaan
  by the year 2000
  vuoteen 2000 mennessä
  , compared with 150,000 today.
 • The group's shares
  Yrityksen osakkeiden
  opened at 46p, valuing the company at just over £2m, and
  soared
  kasvoivat huimasti
  through the day
  päivän aikana
  to close at 177p
  lähes 177 pisteeseen
  .
 • Rail fares
  Junalippujen hinnat
  to
  <empty>
  soar
  nousevat huimasti,
  as grants are cut
  kun lainoja leikataan
  .
 • Germany's retail sales
  Saksan vähittäismyynti
  soared
  kasvoi huimasti
  by 9.2%
  9,2 %
  in the 12 months to November
  12 kuukauden aikana marraskuuhun asti
  .
 • SERIOUS business fraud cases in the UK
  VAKAVAT yrityspetotapaukset Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
  soared
  lisääntyivät
  alarmingly
  hälyttävästi
  by over 28 per cent
  yli 28 prosenttia
  in 1992
  vuonna 1992
  ,
  to £468 million
  468 miljoonaan puntaan
  .
 • Welfare spending
  Hyvinvointikulut
  has
  ovat
  soared
  lisääntyneet
  from around 8% of GDP
  noin 8 % BKT:stä
  in 1946
  vuonna 1946
  to around 24%
  noin 24 %:iin
  today
  nykyisin
  (see chart 1).
 • But the overall effects meant that
  LASMO's loss per share
  LASMOn osakekohtaiset tappiot
  soared
  kasvoivat
  from only 2.8p
  vain 2,8 pisteestä
  the year before
  viime vuoden
  to 52.2p
  52,2 pisteeseen
  .
 • After all,
  Korean investment in South-East Asia
  Korean sijoitukset Kaakkois-Aasiaan
  soared
  kasvoivat
  too.
 • Unless
  the price
  hinnat
  soars
  nouse huimasti
  to beat £4.57
  yli 4,57 punnan
  in the next week
  seuraavalla viikolla
  , it's not worth bothering with the warrants.

swing.v

 • SHARE prices weakened sharply after a sound start based on the overnight strength of Wall Street and
  the FT-SE 100-Share Index
  FT-SE 100-Share -indeksi
  swung
  nousi
  through nearly 40 points
  lähes 40 pistettä
  .

triple.v

 • Grain prices
  Jyvien hintojen
  were expected
  to
  <empty>
  triple
  kolminkertaistuvan
  , and workers were to receive a temporary cash supplement in place of their grain ration at low fixed prices.
 • These dramatic increases in production intensified during or after World War Two:
  in Nigeria
  Nigeriassa
  groundnut production
  maapähkinän tuotanto
  tripled
  kolminkertaistui
  between 1938 and 1948
  vuosina 1938–1948
  ; in Uganda coffee production also tripled in the 1950s; in Zaire there were 800,000 cotton growers by 1950.
 • Between 1911 and the 1980s
  Vuoden 1911 ja 1980-luvun välillä
  the proportion of the UK population over the age of 65
  Yhdistyneen Kuningaskunnan yli 65-vuotiaiden väestö
  had
  oli
  tripled
  kolminkertaistunut
  from 5 per cent
  5 prosentista
  to 15 per cent
  15 prosenttiin
  .
 • The number of cases
  Tapausten määrä
  have
  on
  more than
  yli
  tripled
  kolminkertaistunut
  in a week
  viikossa
  , registering the highest increase since the 1975-76 epidemic -- when a peak of 350 cases per 100,000 were recorded and 1,283 people died.
 • Since 1983, the company's revenues have climbed from $1.6 billion to $2.5 billion in 1989, and
  profits
  liikevoitto
  have
  on
  tripled
  kolminkertaistunut
  to $242m
  242 miljoonaan dollariin
  .
 • Cuts in temporary nurses and overtime have been agreed by West Lambeth health authority, London, after
  its running deficit
  sen jatkuva vaje
  tripled
  kolminkertaistui
  to £1.5 million
  1,5 miljoonaan puntaan
  in a month
  kuukaudessa
  .
 • The cost of the welfare system has skyrocketed:
  spending on all federal programmes
  kaikkien liittovaltion ohjelmien menot
  more than
  yli
  tripled
  kolminkertaistuivat
  between 1965 and 1987
  vuosien 1965 ja 1987 välillä
  ,
  from $141 billion
  141 miljardista dollarista
  to $520 billion
  520 miljardiin dollariin
  (
  in 1988 dollars
  vuonna 1988
  ).
 • The incidence of anal cancer remained fairly constant in the period 1943-57 and was similar for men and women, but
  it
  se
  increased 1.5-fold among men and
  nearly
  lähes
  tripled
  kolminkertaistui
  among women
  naisilla
  thereafter.
 • Over the past 10 years
  Viimeisen 10 vuoden aikana
  the debt of sub-Saharan countries
  Saharan eteläpuolisen Afrikan velka
  has
  on
  tripled
  kolminkertaistunut
  to
  <empty>
  and these countries now hand over
  one third of their foreign exchange earnings
  yhden kolmasosan valuuttatuloistaan
  in debt payments.
 • And
  in that time
  sinä aikana
  the number of share-owners
  osakkeenomistajien määrä
  has
  on
  more than
  yli
  tripled
  kolminkertaistunut
  to more than nine million
  yli yhdeksään miljoonaan
  .
 • The current volume of vehicles
  Nykyinen ajoneuvovolyymi
  could
  saattaa
  triple
  kolminkertaistua
  , or even quadruple,
  over the next 30 years
  seuraavan 30 vuoden kuluessa
  and the bulk of the increase will fall on rural roads rather than urban streets or motorways.
 • Use of renewable energy
  Uusiutuvan energian käytön
  ``
  must
  on
  triple
  kolminkertaistuttava
  to meet EC carbon targets

tumble.n

 • A controversial television documentary at the end of 1983 on timber-frame houses, which led to a
  tumble
  putoamiseen
  in share prices
  osakehintojen
  for leading house-builders
  johtavien talonrakentajien
  , was itself attacked for being `technically ill-informed and misleading ``.
 • Cheerful is the third local broking firm to undergo a major shake-up in the aftermath of the
  Hong Kong
  Honkongin
  stock market
  osakemarkkinoiden
  tumble
  laskuun
  .
 • Traders said trading was thin after a
  tumble
  putoamisen
  of Nikkei futures prices
  Nikkein futuurihintojen
  overnight
  yön kuluessa
  in Chicago
  Chicagossa
  .
 • The dollar's
  Dollarin
  tumble
  lasku
  sent the benchmark Nikkei Stock Average, which tracks 225 issues, plunging 857.14 points or 5.31 percent to 15,282.81 at early afternoon.
 • But
  the peso's
  peson
  abrupt
  jyrkkä
  tumble
  lasku
  of nearly 35 percent
  lähes 35 prosentin
  underscores the sobering risks of investing in Latin America.
 • Those misalignments include the
  dollar's
  dollarin
  tumble
  laskun
  to postwar lows
  sodanjälkeisiin pohjalukemiin
  in 1995
  vuonna 1995
  .

tumble.v

 • Market makers took fright, presuming someone knew something they did not, and
  the price
  hinnat
  tumbled
  laskivat
  30 p.c
  30 prosenttia
  .
 • For
  during the 1980s
  1980-luvulla
  the world price of coal
  hiilin maailmanhinta
  had
  oli
  tumbled
  laskenut
  dramatically
  jyrkästi
  .
 • SKIING holidays will be cheaper than ever this year with
  some prices
  joidenkin hintojen
  tumbling
  laskiessa
  as low as £99 for a week
  jopa niinkin alhaisiksi kuin 99 puntaa viikossa
  .
 • By early November, however,
  prices
  hinnat
  had
  tumbled
  laskeneet
  to $1,603.50 a tonne
  1 603,50 dollariin tonnilta
  (for immediate delivery), and fell steadily as stocks rose to a record 315,600 tonnes in December.
 • And
  with glass volumes down
  lasivolyymien ollessa alhaisia
  ,
  prices
  hinnat
  have
  ovat
  tumbled
  laskeneet
  by 20pc
  20 prosenttia
  in the three main markets Britain, Germany and America
  kolmella päämarkkinalla Britanniassa, Saksassa ja Amerikassa
  .
 • HOUSE prices
  TALOJEN hinnat
  tumbled
  laskivat
  again
  last month
  viime kuussa
  , according to the latest survey by Nationwide Building Society published yesterday.
 • Having posted shining results for years, Compaq recently warned that its second-quarter sales will be 15% down on 1990's figure, and that
  profits
  liikevoitto
  will
  tulee
  tumble
  laskemaan
  by close to 80%
  lähelle 80 prosenttia
  .
 • While
  group profits
  konsernin liikevoitto
  tumbled
  laski
  from £38½m
  38,5 miljoonasta punnasta
  to £21m
  21 miljoonaan puntaan
  last year
  viime vuonna
  — after £6m of exceptional closure costs — both the other divisions turned in better figures.
 • Pre-tax profits
  Veroton liikevoitto
  tumbled
  laski
  to £44.8m
  44,8 miljoonaan puntaan
  from £70m
  70 miljoonasta punnasta
  in 1991
  vuonna 1991,
  as the group had to pay exceptional redundancy and related costs of £9.2m
  kun konsernin piti paksaa poikkeuksellisia päällekkäiskuluja ja siihen liittyviä kuluja 9,2 miljoonaa puntaa
  .
 • ARCOLECTRIC 'S shares
  ARCOLECTRICIN osakkeet
  tumbled
  laskivat
  20p
  20 pistettä
  to 113p
  113 pisteeseen
  on a fall in half year pre-tax profits from £320,000 to £128,000
  puolivuotuisen verottoman liikevoiton pudotessa 320 000 punnasta 128 000 puntaan
  .
 • But,
  with turnover down 31 p.c.
  liikevaihdon laskiessa 31 prosenttia
  ,
  the North American side
  Pohjois-Amerikan puoli
  tumbled
  laski
  from a £5½m profit
  5,5 miljoonan punnan liikevoitosta
  to a £1.83m loss
  1,83 miljoonan punnan tappioon
  .
 • For Blue Circle
  Blue Circlen
  ,
  cement volumes
  sementtivolyymit
  tumbled
  laskivat
  by 17 p.c.
  17 prosenttia
  in Britain
  Britanniassa
  last year
  viime vuonna
  , and yet group profits fell by `only ``36 p.c. and it could maintain its dividends without too much strain.
 • He is trying to reschedule his £1.2 billion of debts after
  the net worth of his Heron group
  hänen Heron-konserninsa nettotulojen
  tumbled
  romahdettua
  from £585m
  585 miljoonasta punnasta
  to just £100m
  vain 100 miljoonaan puntaan
  last year
  viime vuonna
  .
 • The Earls Court Boat Show last month saw the launching of a GPS set called the Pronav for £1,495, including VAT, and
  other sets
  muiden sarjojen
  have begun
  to
  <empty>
  tumble
  laskea
  in price
  hinnat
  .
 • Inflation
  Inflaation
  is supposed
  to
  <empty>
  tumble
  laskevan
  to 17% a month
  17 prosenttiin kuukaudessa
  .
 • City:
  Brammer
  Brammer
  tumbles
  romahtaa
  to £9.16m
  9,16 miljoonaan puntaan
FEE 
attribute (info)
circumstances (info)
correlate (info)
degree (info)
difference (info)
duration (info)
final_correlate (info)
final_state (info)
final_value (info)
group (info)
initial_correlate (info)
initial_value (info)
item (info)
manner (info)
path (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
result (info)
speed (info)
time (info)
value_range 
verb_chain