TransFrameNet:Be in agreement on assessment

From Sanat

agree.v

 • No one
  Ketkään eivät
  agrees
  ole yksimielisiä
  , for example,
  on what is ``hazardous waste
  siitä, mitä on "vaarallinen" jäte
  .
 • Make sure
  you
  sinä
  agree
  olet samaa mieltä
  from the start
  alusta alkaen
  on whether babysitting is part of her job
  siitä, onko lasten vahtiminen osa hänen työtään
  , and if so how often.
 • The 44 delegates, drawn from ruling and opposition parties and interest groups
  44 hallitsevista ja oppositiopuolueista sekä etujärjestöistä valittua edustajaa
  ,
  agreed
  oli samaa mieltä
  on the need for a United States-style constitution, with an executive president possibly elected by universal suffrage
  siitä, että tarvitaan Yhdysvaltojen tyylinen perustuslaki sekä täytäntöönpaneva presidentti, joka valitaan yleisellä äänioikeudella
  .
 • But not
  everyone
  kaikki
  agrees
  ole samaa mieltä
  about the quality of epoflex
  epoflexin laadusta
  .
 • I
  minä
  agree
  Olen samaa mieltä
  with you
  kanssasi
  about a striker
  lakkoilijasta
  though.
 • Coarse vox man Rikky Turner
  Karkea kadunmies Rikky Turner
  agrees
  yhtyy
  with my assertion about his native Ashton
  väitteeseeni hänen alkuperäisestä Ashtonistaan
  .
 • And
  all
  kaikki
  agreed
  olivat samaa mieltä
  most bitterly
  mitä katkerimmin
  , though no one uttered it,
  that they would be going back derided and disgraced
  siitä, että he palaisivat pilkattuina ja häpäistyinä
  .
 • Well,
  they
  he
  agreed
  olivat samaa mieltä
  on that much
  edes siitä
  anyway.
 • I
  minä
  very much
  suuresti
  agree
  Olen samaa mieltä
  with my hon. Friend
  kunnianarvoisan ystäväni kanssa
  .
 • It
  Se
  agrees
  on samaa mieltä,
  that compulsory treatment in the community is unacceptable
  että pakkohoitoa yhteisössä on mahdotonta hyväksyä
  , but accepts that the `revolving door ``patient who regularly defaults from treatment presents a genuine problem of management.
 • Sociologists
  Sosiologit
  are not
  eivät ole
  agreed
  yksimielisiä
  on the relationship between inequality in society at large and inequality within the education system
  yhteiskunnan yleisen epätasa-arvon ja koulutusjärjestelmän epätasa-arvon välisestä yhteydestä
  .
 • `
  I
  minä
  agree
  Olen samaa mieltä
  with everything you have said
  kaikesta, mitä olet sanonut
  , miss.
 • MOST people
  USEIMMAT ihmiset
  would
  <empty>
  agree
  olisivat samaa mieltä
  that drug dealing inside Buckingham Palace is a pretty serious crime by any standards
  siitä, että huumeiden välittäminen Buckinghamin palatsissa on melkoisen vakava rikos minkä tahansa mittapuun mukaan
  .

concur.v

 • Parmedes
  Parmedes
  concurred
  yhtyi
  with feeling
  tunteella
  .
 • Whether natural or learned,
  we
  me
  would
  <empty>
  concur
  olemme samaa mieltä
  with the importance Eraut attaches to understanding the process of change and the factors that facilitate or constrain it
  Eraut'n kanssa muutosprosessin ymmärtämisen tärkeydestä sekä tekijöistä, jotka helpottavat tai rajoittavat sitä
  .
 • `Oh, nothing got decided,
  we
  me
  just provisionally
  vain hetkittäin
  concurred
  olimme samaa mieltä
  with each other
  toistemme kanssa
  .
 • Regarding the second theme,
  market liberals
  markkinaliberalistit
  concur
  ovat samaa mieltä
  with radical liberals like Illich
  radikaalien liberalistien kuten Illichin kanssa,
  that professionals and bureaucrats tend to promote their own interests rather than meeting the needs of their clients.
 • Both parties
  Kumpikin osapuoli
  concurred
  yhtyi
  with the chief's protests
  johtajan protesteihin
  , and Hayt accompanied Joseph and Husishusis Kute on a 250-mile tour of the southern plains.
 • Kay L.J.
  Kay L.J.
  also
  concurred
  oli samaa mieltä
  in the result
  tulosta
  .
 • All witnesses
  Kaikki todistajat
  concurred
  olivat samaa mieltä
  in one thing
  yhdestä asiasta
  : Alexander was singularly irresolute. from boyhood he had been easily discouraged by obstacles in his path.
 • But
  she
  hän
  also
  concurred
  oli samaa mieltä
  in the view that I was like my father
  näkemyksestä, että olin kuin isäni
  .
 • Anyway I went there and I was impressed, I'd seen it from the ship and
  I
  minä
  completely
  täysin
  concur
  olen samaa mieltä
  with everything that's been said
  kaikesta sanotusta
  .
 • Edinburgh District Council
  Edinburghin kunnanvaltuusto
  concurs
  on samaa mieltä
  with this approach
  tästä lähestymistavasta
  , having also constructed a number of cycle tracks on disused railways, and agree to the use of some routes in parks.
 • Many people
  Monet ihmiset
  dislike its close connection to industrialisation, and
  would
  <empty>
  concur
  yhtyvät
  with George Gissing's abhorrence of machinery
  George Gissingin inhoon koneita kohtaan
  , expressed in 1895 in his novel, Eve's Ransom.
 • Quincx
  Quincx
  concurred
  yhtyi
  with her idea
  hänen ideaansa
  and then asked how Nathan felt about it.
 • They
  He
  concur
  ovat samaa mieltä
  with the group
  ryhmän kanssa
  in seeing it as a way of cutting down on bootleg tapes
  siinä, että se on tapa vähentää laittomia nauhoituksia
  , though it will still reduce the impact of a future live album.
 • I
  minä
  thoroughly
  täysin
  concur
  Olen samaa mieltä
  with Derek Fearnside
  Derek Fearnsiden kanssa
  (Letters, 11 March) that words are tricky things.
 • The Colonel quickly identified
  four Americans from the tribunal who
  tuomioistuimesta neljä amerikkalaista, jotka
  , like himself,
  did not always
  eivät aina
  concur
  olleet samaa mieltä
  with the General's sweeping judgments
  kenraalin yleisluontoisten ratkaisujen kanssa
  .
FEE 
cognizer_1 (info)
cognizer_2 (info)
cognizers (info)
degree (info)
manner (info)
opinion (info)
question (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain