TransFrameNet:Attempt suasion

From Sanat

admonish.v

 • `You don't want too much of it, ``
  "Et halua liikaa sitä",
  admonished
  kehotti
  the other
  toinen
  .
 • `Now you mustn't say things like that, ``
  "Et saa sanoa tuollaisia asioita",
  Ruth
  Ruth
  admonished
  kehotti
  her
  häntä
  .
 • `Now, Frank, ``
  "Nyt, Frank",
  Hauser
  Hauser
  admonished
  kehotti
  him
  häntä
  amiably
  ystävällisesti
  .
 • Yer should tear 'im orf a strip, ``
  Teidän pitäisi repiä hänet kaistaleiksi,
  he
  hän
  admonished
  kehotti
  the Captain
  kapteenia
  .
 • `Cover yourself, Shiona, ``
  "Suojaudu, Shiona",
  he
  hän
  admonished
  kehotti
  her
  häntä
  harshly
  karheasti
  .
 • But
  the King
  kuningas
  for prevention of offences
  may
  voi
  by proclamation
  julistuksella
  admonish
  kehottaa
  his subjects
  alamaisiaan
  that they keep the laws, and do not offend them
  noudattamaan lakeja ja olemaan rikkomatta niitä
  ; upon punishment to be inflicted by the law,.
 • Anyway, to return to the harvest supper table:
  I
  minä
  would
  <empty>
  admonish
  kehotin
  the company
  seuruetta
  to eat
  syömään
  up or, `It'll all go in the soup.
 • But it is
  the parent who
  vanhempi, joka
  is forever
  aina
  admonishing
  kehottaa
  the infant
  lasta
  to `be careful ``
  "olemaan varomainen"
  who is more likely to instil fear into the young mind.
 • Loudspeakers
  Kaiuttimet
  admonish
  kehottavat
  us
  meitä
  to hurry to our next classroom
  kiirehtimään seuraavaan luokkaan
  (up three flights of stairs and along endless corridors).
 • `Now, don't try to change the subject, ``
  "Älä yritä vaihtaa aihetta",
  Deirdre
  Deirdre
  admonished
  nuhteli
  him
  häntä
  with a smile
  hymyillen
  .
 • Timothy
  Timothya
  was
  <empty>
  admonished
  kehotti
  by Paul
  Paul
  to reactivate the gift which had been bestowed upon him
  elvyttämään uudelleen kyvyn, joka hänelle oli suotu
  (2 Tim.
 • More than one sceptical senior colleague
  Useampaa kuin yhtä epäilevää vanhempaa kollegaa
  has been
  on
  admonished
  kehotettu
  ,
  `Don't tell me what; tell me how.
  "Älä kerro minulle mitä, kerro miten.
 • Those unfortunates who
  Ne onnettomat, jotka
  were late received two cuts from the weapon -- one on each hand and
  were
  <empty>
  admonished
  kehotettiin
  not to be late again
  olemaan enää myöhästymättä
  .
 • The court staff
  Oikeuden henkilökuntaa
  have been
  on
  admonished
  kehotettu
  to deal with a request for postal service by solicitor as a matter of priority
  käsittelemään asianajajan postipalvelupyyntöä tärkeänä
  .
 • `Always start with the grid ``
  "Aloita aina ruudukon kanssa"
  ,
  she
  hän
  admonishes
  kehottaa
  with fervour
  innoissaan
  ,
  `and then you can't go wrong!
  "niin et voi epäonnistua!"
  .
 • `You dawdled, ``
  "Sinä viivyttelit",
  she
  hän
  admonished
  nuhteli
  in her gentle sympathetic voice
  lempeällä miellyttävällä äänellään
  .
 • Fred Hirst, secretary of the maypole committee,
  Fred Hirsti, juhannussalkokomitean sihteeri,
  was also at the bar and, overhearing this,
  admonished
  kehotti
  both
  kumpaakin
  to `'old on a minute ``
  "oottamaan hetken"
  .
 • `Behave yourselves, ``
  "Käyttäytykää kunnolla",
  he
  hän
  admonished
  kehotti
  .
 • `Alright, that's enough, ``
  "Noniin, nyt riittää",
  he
  hän
  admonishes
  ilmoittaa
  , but to no avail, the band strikes up again.

advocate.v

 • Apart from the final point, these were no different from
  the policies
  menettelytavoista
  being
  <empty>
  advocated
  suosittelemista
  by the Liberals
  liberaalien
  .
 • None
  Kukaan
  has used or
  advocated
  kehottanut
  violence
  väkivaltaan
  .
 • The changes in child benefit
  lapsilisän muutokset
  advocated
  puolustetut
  here
  Täällä
  illustrate the nature of the change that will occur.
 • The Commission
  Komissio
  does not
  ei
  advocate
  kannata
  change
  muutosta
  for its own sake
  muutoksen vuoksi
  .
 • He
  Hän
  strongly
  voimakkaasti
  advocated
  puolusti
  the greater efficiency derived from the concentration of Government Offices in the Whitehall area, close to the Treasury
  hallituksen toimipaikkojen keskittämisellä Whitehallin alueelle, valtiovarainministeriön lähelle, saatavaa parempaa tehokkuutta
  .
 • I
  <empty>
  am not
  En
  seriously
  tosissani
  advocating
  kannata
  suicide right on stage
  itsemurhaa näyttämöllä
  , although I know a man who does.
 • It was in that year that
  female suffrage
  naisten äänioikeutta
  was being
  <empty>
  widely
  laajalti
  advocated
  kannatettiin
  and the militant suffragettes made their appearance.
 • A transport policy which
  liikennepolitiikka
  advocates
  kannattava
  private cars
  Yksityisautoja
  is not a policy which protects the environment.
 • The approach
  menettelytavalla
  advocated
  kehotetulla
  here
  Täällä
  has a semantic net whose link objects or `node-link-node ``triples point to paragraphs.
 • In September 1982
  Syyskuussa 1982
  the CDU
  CDU
  advocated
  kannatti
  the abolition of the post of parliamentary state secretary
  parlamentaarisen valtiosihteerin toimen lakkauttamista
  .
 • Many experts
  Monet asiantuntijat
  advocate
  kehottavat
  rewarding your child for good behaviour
  lapsen palkitsemiseen hyvästä käytöksestä
  , but Deborah Jackson has a dim view of this.
 • The solution
  ratkaisulla
  advocated
  kehotetulla
  in general
  Yleisesti
  had two aspects.
 • Very few people on the Left
  Vain harvat vasemmistolaiset
  these days
  nykyään
  advocate
  kannattavat
  centralized and bureaucratized models of economic allocation
  talouden kohdistamisen keskitettyjä ja byrokraattisia malleja
  .
 • This had been
  the view
  näkökulma
  vehemently
  kiivaasti
  advocated
  puolustama
  by the Independent Labour Party
  Riippumattoman työväenpuolueen
  in the 1920s
  1920-luvulla
  and by Oswald Mosley, when he was a supporter of the Labour Party during the 1920s.
 • The Committee
  Komitea
  advocated
  kannatti
  that the density of dwellings in working-class development should not exceed 12 to the acre in urban areas (8 in rural areas)
  sitä, että työväenluokan asuntoalueilla asumusten tiheys ei saisi ylittää 12/eekkeri kaupunkialueilla (8 maaseutualueilla)
  .
 • In my books
  Kirjoissani
  I
  minä
  strongly
  vahvasti
  advocate
  puhun puolesta
  that a rope is carried in the party for use as a safeguard if necessary, or to aid retreat
  sen, että juhliin otetaan köysi käytettäväksi tarvittaessa suojana tai apuvälineenä poistuttaessa
  .
 • Thus,
  early in 1933
  vuoden 1933 alussa
  ,
  the Communists
  kommunistit
  were
  <empty>
  still
  edelleen
  advocating
  kannattivat
  the ``United Front from Below, the formation of action committees rather than the establishment of formal relations between Left leaders
  "yhtenäisen rintaman muodostamista alhaalta", toimintakomioiden muodostamista muodollisten suhteiden luomisen sijaan vasemmistojohtajien välillä
  .
 • This
  tähän
  is
  <empty>
  advocated
  kehottavat
  by the National Association of Citizens ``Advice bureaux, the Money Advice Association and the Consumer Congress.
  National Association of Citizens -järjestö, "neuvontatoimista, rahaneuvontajärjestö ja kuluttajakongressi".
 • This practice
  Tätä käytäntöä
  was also
  myös
  advocated
  kannatti
  by Hippocrates, the `father of medicine ``
  Hippokrates, "lääketieteen isä"
  ,
  several centuries before
  useita vuosisatoja sitten
  .
 • I had no time for
  those who
  niille, jotka
  advocated
  puolustivat
  abortions of convenience
  abortteja mukavuussyistä
  ,
  as if the child was somehow an invading organism, like gonorrhoea
  kuin lapsi olisi jokin tungeksiva eliö kuten vaikka tippuri
  .
 • I
  minä
  have
  En ole
  never
  koskaan
  advocated
  kehottanut
  violence
  väkivaltaan
  in my life.
  elämässäni
 • A letter in a local newspaper
  Kirje paikallisessa sanomalehdessä
  advocated
  kehotti
  sending latinos `back to Burritoville.
  lähettämään latinot "takaisin Burritomaahan".
 • Charges
  Syytteitä
  have also been
  on myös
  advocated
  kannatettu
  for precisely the opposite reason
  aivan päinvastaisesta syystä
  .

beg.v

 • They
  He
  beg
  rukoilivat
  to be protected against partings, disease, death and sorrow
  suojelua eroilta, sairauksilta, kuolemalta ja surulta
  --;
 • Their souls survive as
  a “ collective ghost ” which
  "yhteisenä kummituksena", joka
  begs
  rukoilee
  anyone entering the chamber
  jokaista huoneeseen astuvaa
  to bury all the skeletons and bury them in a graveyard consecrated by a cleric of Mórr
  hautaamaan kaikki luurangot ja hautaamaan heidät Mórrin papin siunaamalle hautausmaalle
  .
 • They
  He
  begged
  rukoilivat
  him
  häntä
  to let them off this time
  päästämään heidät menemään rankaisematta
  , but he rang back hour after hour, day, after day: ``Sell your car.
 • `Take these gold coins and go,
  beg
  ano
  your lady
  emäntääsi
  to join us at Inverkeithing
  liittymään meihin Inverkeithingissa
  .
 • Out on the teeming Paris street, she is accosted by
  a couple of zealous American tourists who
  muutama fanaattinen amerikkalainen turisti, jotka
  beg
  anovat
  her
  häneltä
  for autographs
  nimikirjoituksia
  .
 • I
  minä
  wanted to cry, weep and
  beg
  rukoilla
  the Almighty
  kaikkivaltiaalta
  for mercy
  armoa
  .
 • She
  Hän
  begged
  anoi
  me
  minua
  in tears
  silmät kyynelissä
  to leave her alone
  jättämään hänet rauhaan
  -- to give her some peace.
 • She
  Hän
  begged
  anoi
  pardon
  anteeksiantoa
  at once
  heti
  for -- being so free as to presume I will be read
  koska piti itsestään selvänä, että minua luetaan,
  but then, ma'am, you must blame yourself for encouraging in me that letter-writing soul.
 • `
  Don't tell them anything about this
  Älä kerro heille mitään tästä
  , ``
  begged
  anoi
  Miss Watson
  rouva Watson
  ,
  with sudden agitation
  yhtäkkiä kiihtyneenä
  .
 • `Oh,
  I
  minä
  beg
  pyydän
  your pardon
  anteeksi
  , Rose.
 • Cease this folly,
  I
  minä
  beg
  pyydän
  you
  sinua
  .
 • `You're sure you don't want them to come? ``asked
  David
  David
  ,
  who
  jota
  had been
  olivat
  begged
  pyytäneet
  by the children
  lapset
  to make her change her mind
  muuttaamaan naisen mielen
  .
 • By nine that same evening
  I
  minua
  was being
  <empty>
  begged
  pyydettiin
  to go and get them!
  menemään ja ottamaan heidät kiinni!
 • Caxton House and Guinness Mahon's City offices saw frantic activity as
  existing investors
  olemassa olevia sijoittajia
  were
  <empty>
  begged
  pyydettiin
  over the phone
  puhelimitse
  to increase their contributions
  kasvattamaan panostaan
  in a desperate bid to bridge the gap.
 • One Sunday
  he
  hän
  begged
  anoi
  the congregation of a Paris church
  Pariisin kirkon seurakuntaa
  not to assassinate him
  olemaan tappamatta häntä
  .
 • I
  minä
  begged
  Pyysin
  a tankard of ale
  kolpakkoa olutta
  from a surly cook
  äreältä kokilta
  and went to warm myself before the hall fire until my master roused me.
 • Take it off
  I
  minä
  beg
  pyydän
  you
  sinua
  Elissia, remove it from me.
 • He
  Hän
  knocked on the door and
  begged
  pyysi
  for aid
  apua
  .
 • I bet
  you
  sinä
  beg
  rukoilet
  for it
  sitä
  on bended knees
  polvillasi
  !
 • `
  I
  minä
  didn't go
  begging
  anomaan
  to the DSS
  DSS:ältä
  , ``said Mr Deaves, 39.
 • All I ate that day was
  a piece of bread
  palan leipää
  ,
  which
  jonka
  I
  minä
  begged
  pyysin
  from a farmer eating his supper
  illallistaan syövältä maanviljelijältä
  .
 • She
  Hän
  would not
  ei
  beg
  anoisi
  from him
  tältä
  , could never try to claim whatever might -- or might not -- be hers by rights.
 • `Reconsider,
  I
  minä
  beg
  pyydän
  of you
  sinua
  .
 • `
  Don't be angry!
  Älä ole vihainen!
  ``
  she
  hän
  begged
  pyysi
  quickly
  nopeasti
  .
 • He
  Hän
  begged
  pyysi,
  that a citizen army should be formed
  että muodostettaisiin kansalaisarmeija
  , declaring, `an untrained man with a rifle would be useless in modern warfare ``.
 • Shildon
  Shildon
  had been polite and apologetic and twice
  begged
  pyytänyt,
  that his investigation be kept secret
  että hänen tutkintansa pidettäisiin salassa
  .

cajole.v

 • Finally,
  she
  hän
  cajoled
  suostutteli
  half a dozen men
  puoli tusinaa miestä
  to help her break into the jail
  auttamaan häntä tunkeutumaan vankilaan
  .
 • Your father
  Isäsi
  has been at Una to marry Drennan,
  cajoling
  suostutellen
  her
  häntä
  , pleading with her, aye, and threatening her!
 • I
  Minua
  have been intreated during these weeks,
  cajoled
  suostuteltu
  , wheedled, almost caressed, tortured, threatened, brow-beaten and all but blackmailed
  to step in as the saviour of society
  nousemaan yhteiskunnan pelastajaksi
  .
 • And there was no way in which
  Bint Pomona
  Bint Pomonan
  could be induced,
  cajoled
  suostutella
  , enticed, bribed, threatened, or made
  to oblige people
  auttamaan ihmisiä
  in any way.
 • Had it not been for
  Pam's voice
  Pamin ääntä
  cajoling
  suostuttelemassa
  him
  häntä
  onward and upward
  eteenpäin ja ylöspäin
  , he would have given up the struggle.
 • The political party
  poliittinen puolue
  so long lubricated and
  cajoled
  suostuttelema
  by the Transport and General workers
  liikenne- ja yleistyöläisten
  is expressing interest in private toll roads and pricing the use of public roads.
 • They
  He
  have
  ovat
  cajoled
  suostutelleet
  , bullied and threatened yet still don't appear to realise none of that will make the Danes change their mind.
 • It will take a fair amount of skill and
  cajoling
  suostuttelua
  to pick up the pieces.

exhort.v

 • Her words were written down by
  recorders
  kirjaajat
  ,
  whom
  joita
  she
  hän
  sometimes
  exhorted
  patisti
  to write faster to keep pace with her.
  kirjoittamaan nopeammin, jotta he pysyisivät hänen tahdissaan
 • He
  Hän
  had repeatedly
  oli toistuvasti
  exhorted
  kehottanut
  his compatriots
  maanmiehiään
  to stay united
  pysymään yksimielisinä
  .
 • Paul Lexington
  Paul Lexington
  exhorted
  kehotti
  him
  häntä
  to do his best
  tekemään parhaansa
  .
 • `
  I
  minä
  have
  Olen
  exhorted
  patistanut
  my wife
  vaimoani
  to the point where I am at a loss for patient words, ``he protested.
 • He received one notable fillip when, at the 10th,
  an elderly couple
  vanhempi pariskunta
  exhorted
  suostutteli
  him
  häntä
  with the idea that his would be a fine win to set alongside Antonio Pinto's success in the London Marathon
  ajatuksella siitä, että hänen voittonsa oli hienoa asettaa Antonio Pinton Lontoon maratonin menestyksen viereen
  .
 • Before the last Test at the Oval,
  Gower
  Gower
  exhorted
  kehotti
  his troops
  joukkojaan
  to `one last, big effort
  "viimeiseen suureen ponnistukseen
  ``to avoid completely ignominy, and for a while it seemed that they might.
 • `Now, members of the Pony Club, will you please walk off the pitch
  Nyt, Poniklubin jäsenet, voitteko ystävällisesti häipyä kentältä
  , ``
  exhorted
  kehotti
  Fatty Harris
  Fatty Harris
  .
 • Early missionaries
  aikaisia lähetyssaarnaajia
  under Mellitus in AD 602
  were
  <empty>
  exhorted
  kehotti
  by Pope Gregory
  Paavi Gregorius
  to utilise earlier pagan sites when new churches were built
  käyttämään aiempia pakanoiden paikkoja, kun uusia kirkkoja rakennettiin
  , so that people could continue to use those places they were accustomed to frequent.
 • You
  Sinua
  were
  <empty>
  exhorted
  kehotettiin
  to fight and die, if need be, for the glory of England
  taistelemaan ja kuolemaan Englannin kunnian vuoksi, jos tarve vaatii
  .
 • A pastor
  Pastori
  exhorted
  kehotti
  each of us
  meitä kaikkia
  to be a rejoicing person, to be an encourager, to be solution-oriented and not problem-oriented
  olemaan riemuitsevia, rohkaisevia, ratkaisukeskeisiä ongelmakeskeisen sijaan
  .
 • Successive governments
  Perättäiset hallitukset
  have in their turn
  ovat vuorollaan
  exhorted
  suostutelleet
  , threatened and promised in order to persuade the business community
  to become involved in foreign markets and export more.
  osallistumaan ulkomaiden markkinoihin ja viemään enemmän

lobby.v

 • The Campaign Against Drink Driving
  Kampanja Rattijuopumusta Vastaan
  will continue
  to
  <empty>
  lobby
  lobbaamista
  for random testing
  satunnaistestauksen
  .
 • Obviously
  Stirling
  Stirling
  had been
  oli
  lobbying
  lobannut
  hard
  kovasti
  for new blood
  uutta verta varten
  .
 • New England politicians
  Uusi-Englannin poliitikot
  lobbied
  lobbasivat
  hard
  kovasti
  for ownership of Bank of New England to stay in the region
  sen puolesta, että Uuden Englannin pankin omistajuus pysyisi alueella
  .
 • It
  Se
  lobbied
  lobbasi
  the Secretary of State
  valtioministeriä
  , gave evidence to Parliamentary Select Committees, debated everything from student wastage rates to student militancy, from application forms to computer provision.
 • We
  Me
  'll
  aiomme
  lobby
  lobata
  to licence fee this engine out of existence
  tämän moottorin lupamaksun puolesta, että se lakkaa olemasta
  .
 • The environmental campaign group
  Ympäristönsuojelullisen kampanjaryhmän
  is
  to
  <empty>
  lobby
  lobata
  shoppers
  ostoksilla kävijöitä
  on Saturday
  lauantaina
  to highlight what it claims is a destructive and sometimes illegal assault on rainforests
  tuodakseen esiin sademetsien hyväksikäytön, jonka se väittää olevan tuhoisaa ja joskus laitonta
  .
 • We
  Me
  will continue to
  lobby
  lobbaamista
  for a ban on holiday cottages
  lomamökkien kieltämisen puolesta
  ``.
 • The Royal College of Nursing
  Kuninkaallisen sairaanhoito-opiston
  is
  to
  <empty>
  lobby
  lobata
  Parliament
  parlamenttia
  on 24 October
  24. lokakuuta
  in protest at the Government's plans to shake up the National Health Service
  protestina hallituksen suunnitelmille järjestää julkinen terveydenhoitojärjestelmä uudelleen
  , the union has announced.
 • Library users
  Kirjaston käyttäjät
  lobbied
  lobbasivat
  councillors
  valtuutettuja,
  as they turned up for todays education committee meeting
  kun nämä saapuivat tämän päivän koulutuskomitean tapaamiseen
  .
 • He
  Hän
  lobbied
  lobbasi
  as hard as he could
  niin kovaa kuin pystyi
  {{{1}}}
 • The PBAA
  PBAA
  has been
  on
  lobbying
  lobannut
  the government
  hallitusta
  for public television
  julkisen television puolesta
  for over ten years
  yli kymmenen vuoden ajan
  and is looking forward to contributing to this inquiry process.
 • Mrs Bird
  Rouva Bird
  managed
  to
  <empty>
  lobby
  lobbaamaan
  the chairman
  puheenjohtajaa
  about their case
  heidän tapauksestaan
  .
 • Gypsy leaders who
  Romanijohtajat, jotka
  lobbied
  lobbasivat
  parliament
  parlamenttia
  today
  tänään
  had this to say to the government …
 • When
  Cooper
  Cooper
  lobbied
  lobbasi
  government
  hallitusta
  to get rid of him
  hankkiutumaan eroon hänestä,
  it persuaded M.P.s that Cooper just had a bee in bonnet and was not to be taken seriously.
 • The steering group
  Ohjausryhmä
  would
  <empty>
  lobby
  lobbaisi
  for improvements
  parannusten puolesta
  .
 • The planning forum
  Suunnittelufoorumin
  is
  to
  tarkoitus
  lobby
  lobata
  Parliament
  parlamenttia
  for toughter laws
  kovempien lakien puolesta
  .
 • Except Sandy,
  Sandy
  Sandy
  lobbied
  lobbasi
  with cool, confident simplicity
  tyynellä, itsevarmalla vaatimattomuudella
  .
 • In particular,
  it
  se
  has
  on
  lobbied
  lobannut
  both the British Parliament and the European institutions
  sekä Iso-Britannian parlamenttia että eurooppalaisia instituutioita
  with demands to break up the brewing monopolies and to restore greater choice to pub users
  vaatimalla panimomonopolien hajottamista ja suuremman valinnanvaran palauttamista pubeissa kävijöille
  .
 • Industry
  Teollisuus
  lobbied
  lobbasi
  against stringent restrictions
  ankaria rajoituksia vastaan
  .

press.v

 • Lewis
  Lewis
  pressed
  painosti
  Adam
  Adamia
  to accompany him on those solicitous weekend visits
  olemaan hänen seuranaan noilla huolehtivaisilla viikonloppukäynneillä
  but Adam nearly always said he was too busy or would be bored.
 • It is no secret that Damascus has been using the PKK as
  a bargaining chip
  pelinappulana
  to
  <empty>
  press
  painostaessaan
  Turkey
  Turkkia
  into complying with its demands for more water from the Euphrates, on which it heavily depends
  suostumaan sen vaatimuksiin lisäveteen Eufratista, mistä se on kovin riippuvainen
  .
 • They
  He
  press
  painostavat
  for much needed democratic reforms to enable the citizens to participate
  kipeästi tarvittaviin demokraattisiin uudistuksiin, jotta kansalaiset voisivat osallistua
  .
 • When
  I
  minä
  press
  vaadin
  him
  häneltä
  for more names
  lisää nimiä
  he suddenly gets the deer-caught-in-the-headlights look, and, deciding he's already revealed too much, replies, `Ah, just people.
 • In these circumstances
  näissä olosuhteissa
  the Soviet Union
  Neuvostoliitto
  has
  on
  pressed
  vaatinut
  more recently
  äskettäin
  for a more limited regime for the Gulf involving restrictions on the naval presence of the Great Powers in the region
  Persianlahdella rajoitetumpaa hallitusta, mihin sisältyy rajoituksia suurvaltojen merivoimien läsnäoloon alueella
  .
 • Mr Gorbachev
  Herra Gorbachev
  may refrain from saying it publicly on Saturday but he can be expected
  to
  <empty>
  press
  painostavan
  Mr Honecker
  herra Honeckeriä
  all the more urgently
  sitäkin itsepintaisemmin
  in private
  kahden kesken
  .
 • The houses of Hohenstaufen (Ghibellines) and Welf (Guelphs)
  Hohenstaufenin (Ghibellines) ja Welfin (Guelphs) suvut
  both
  pressed
  vaativat
  their claims
  oikeuksiaan
  to the royal crown
  kuninkaan kruunuun
  but as already described, Frederick Barbarossa succeeded in his claim.
 • Once in office
  Viran saatuaan
  Healey
  Healey
  pressed
  vaati
  his Nato colleagues
  Nato-kollegoitaan
  to accept that no conflict was possible in Europe at any level between that of a local skirmish and all-out war
  hyväksymään, että Euroopassa minkäänlainen ristiriita paikallisen välikohtauksen ja totaalisen sodan väliltä ei ole mahdollinen
  .
 • Suppose
  she
  hän
  was
  <empty>
  pressing
  painosti
  him
  tätä
  to pay it back
  maksamaan sen takaisin,
  because she needed it for her vineyard
  koska hän tarvitsi sitä viinitarhaansa varten
  .
 • We
  Me
  will
  <empty>
  press
  vaadimme
  for similar standards throughout the European Community
  vastaavia standardeja koko Euroopan yhteisöön
  and strengthen the work of consumer groups and advice centres so that the aspirations and standards are met.
 • Senior Tories
  Vanhemmat konservatiivit
  pressed
  vaativat
  Michael Heseltine, the environment secretary
  ympäristöministeri Michael Heseltinea
  ,
  to discuss radical changes to the poll tax
  käsittelemään kunnallisveron radikaaleja muutoksia
  .

pressure.n

 • Under
  pressure
  painostuksen
  from the Serbian government
  Serbian hallituksen
  , and sometimes violent attack by the 10,000 or so armed Serb toughs in the province,
  up to 100,000 people
  jopa 100 000 ihmistä
  may have left Kosovo in the past couple of years.
 • Opposition trade unionist leader Chakufwa Chihana was on July 11 unexpectedly released on bail, along with 10 other political prisoners, following
  pressure
  painostuksen
  from Western governments
  länsimaisten hallitusten
  over Malawi's human rights record
  koskien Malawin ihmisoikeusrekisteriä
  .
 • Some of these marine stations were little more than dissecting rooms by the sea, but there was
  increased
  kasvava
  pressure
  painostus
  from governments
  hallituksilta
  for scientists to study practical problems such as the effects of over-fishing
  tiedemiehille tutkia käytännön ongelmia kuten ryöstökalastuksen vaikutuksia
  .
 • President Paul Biya
  Presidentti Paul Biya
  , under continuing
  pressure
  painostuksen
  from opposition groups
  oppositioryhmien
  for democratic reforms
  demokraattisten uudistusten puolesta
  , set Feb. 16, 1992, as the date for legislative elections, in a broadcast on Oct. 11.
 • There is
  pressure
  painostusta
  from conservationist groups
  luonnonsuojeluryhmiltä
  to make farmers earn their pay, perhaps by building stone walls or reverting to more traditional husbandry methods
  laittaa maanviljelijät ansaitsemaan palkkansa, mahdollisesti rakentamalla kivimuureja tai palaamalla perinteisempiin maanviljelytapoihin
  .
 • The other factor was public opinion, and
  pressure
  painostus
  from opposition groups
  oppositioryhmien
  began to mount.
 • The year 1983 was seminal for
  the English universities
  englantilaisille yliopistoille
  , under
  financial
  taloudellisen
  pressure
  painostuksen
  from the Thatcher government
  Thatcherin hallitukselta tulevan
  to economise
  säästää
  , and also for Martin Fleischmann.
 • Ugly rumblings from Germany suggested that
  the 25-year-old golden boy of tennis
  25-vuotias tenniksen kultapoika
  was under
  pressure
  painostuksen
  from family and friends
  perheen ja ystävien
  to drop Barbara, the daughter of a black GI
  hylätä Barbara, mustan sotilaan tytär
  .
 • Bush
  Bush
  comes under
  pressure
  painostuksen
  to talk terms with Noriega
  puhumaan ehdoista Noriegan kanssa
  .
 • Subsequently, newly formed opposition groups, the central trade union, professional organizations, students, religious bodies and even individual members within the UDPM sought to increase
  pressure
  painostusta
  on the government
  hallitukselle
  to introduce political reforms
  aloittaa poliittisia uudistuksia
  .
 • Conservative backbenchers
  Konservatiiviset riviparlamentaarikot
  put
  pressure
  painostusta
  on the government
  hallitukselle
  to provide safeguards for households which would lose by more than a certain amount
  tarjota suojatoimia kotitalouksille, jotka menettäisivät enemmän kuin tietyn määrän
  .
 • From his home in Worcester, Phil Ride says he'll keep up
  pressure
  painostusta,
  on the British Government
  Iso-Britannian hallituksen
  to work for his brother's release
  että se toimii hänen veljensä vapauttamisen puolesta
  .
 • In Rome, Italia `90's director-general, Luca Di Montezemolo, acknowledged that
  Spain
  Espanja
  were putting
  pressure
  painostusta
  on Fifa
  Fifalle
  .
 • Palestinian and Jordanian
  Palestiinan ja Jordanian
  pressure
  painostus
  for a summit
  huippukokoukseen
  had been mounting since April, and in early May Iraq announced that it would host the meeting.
 • There are
  pressures
  painostetaan
  for the EC to adopt similar legislation
  EY:tä omaksumaan vastaavanlainen lainsäädäntö
  .
 • Moreover,
  pressure
  painostus
  for reform
  uudistukseen
  had already arisen within the Russian Church.
 • Pressure
  Painostus
  for reform
  uudistukseen
  was also mounting
  from women's organizations
  naisten järjestöistä
  .
 • There was
  considerable
  huomattavaa
  pressure
  painostusta
  for actions against them
  heitä vastaan tehtäviin toimiin
  from a sanctimonious middle class, some of whose members held extraordinary delusions
  tekopyhältä keskiluokalta, jonka jäsenistä osalla oli erikoisia harhakuvitelmia
  .
 • Goebbels
  Goebbels
  himself had signed her travel papers under
  pressure
  painostuksen
  from his sympathetic wife Magda, who had mistaken Lais's hysterical sobs for sorrow at Karl's death
  hänen myötätuntoisen vaimonsa, joka oli kuvitellut Lais'n hysteerisiä nyyhkäisyjä suruksi Karlin kuolemasta
  .
 • I
  minä
  am under
  pressure
  painostuksen
  from a wide range of general practitioners
  suuren yleislääkärien määrän
  to bring the list size criterion down and to extend the range of care that can be purchased by GP fund holders
  pienentää luettelokoon kriteeriä ja laajentaa hoitovalikoimaa, jota yleislääkärirahaston haltijat voivat ostaa
  .
 • The crisis arose eventually over another matter, when Ken exerted successful
  moral
  moraalista
  pressure
  painostusta
  on one of William's Dutch courtiers
  yhdelle Williamin hollantilaiselle hoviherralle
  to marry the Princess's maid of honour whom he had seduced.
 • The farsighted and Strong minded PRO will not give in to
  such
  sellaiselle
  pressures
  painostukselle
  and will try to explain the pitfalls of such a course to the powers that be.
 • The insurance industry is also facing
  pressure
  painostusta
  to cut its costs
  pienentää kuluja
  .
 • The Azeri president, Abulfaz Elchibey, accused Armenia of escalating the conflict to mask a political crisis at home, where President Levon Ter-Petrosyan is facing
  growing
  kasvavan
  pressure
  painostuksen
  from opponents
  vastustajien
  to step down
  väistyä
  .
 • HOME Secretary Kenneth Clarke
  Sisäministeri Kenneth Clarke
  was last night under
  mounting
  kasvavan
  pressure
  painostuksen
  to order a review of the gun laws following a spate of shootings in the North-East
  määrätä aselakien tarkistus koillisen ammuskeluryöpyn seurauksena
  .
 • At a meeting in Frankfurt, the West German Federation has refused to bow to mounting
  pressure
  painostukseen
  from the Grand Slam committee
  Grand Slam -komitean
  to sanction the cup
  hyväksyä pokaali
  .
 • This made it impossible for those who did advance reform proposals, such as Panin under Catherine II and Pahlen under Alexander I, to organize
  united
  yhtenäistä
  pressure
  painostusta
  upon the Tsar
  tsaarille
  to compromise his authority.
 • At the same time West German leaders renewed
  their
  heidän
  pressure
  painostuksensa
  on the East German regime
  Itä-Saksan hallitukselle
  to follow Mikhail Gorbachev's advice and bring in glasnost and perestroika
  seurata Mikhail Gorbachevin neuvoa ottaa käyttöön glasnost ja perestroika
  .
 • Meanwhile, purity groups and feminist organizations stepped up
  their
  heidän
  pressure
  painostustaan
  with a nationwide campaign.

pressure.v

 • He
  Hän
  pressured
  painosti
  her
  häntä
  to take more well-heeled clients
  ottamaan varakkaampia asiakkaita
  .
 • `
  He
  Hän
  's been
  on
  pressuring
  painostanut
  me
  minua
  to sell the land next to this house
  myymään maata hänen talonsa vierestä
  , ``David said.
 • In the I970s
  the fuel boards
  polttoaineyhtiöitä
  were
  <empty>
  pressured
  painosti
  by the Labour government
  Työväen hallitus
  not to disconnect households with children
  olemaan katkaisematta lapsiperheiden talouksia
  providing they would cooperate in paying off their arrears.
 • I
  Minua
  really
  was
  <empty>
  pressured
  painostettiin
  to do well
  menestymään
  .

prevail.v

 • Earlier this year Cardinal Glemp repudiated this agreement but
  he
  hänet
  has now been
  on nyt
  prevailed
  suostuteltu
  upon
  <empty>
  to honour it
  kunnioittamaan sitä
  .
 • And when
  we
  me
  prevailed
  taivuttelimme
  on the prior
  priorin
  to let us raise the stone
  antamaan meille luvan nostaa kiveä
  , this is what we found.
 • `It is partly our fault --
  we
  me
  prevailed
  taivuttelimme
  upon her
  hänet
  to take Landor
  ottamaan Landorin
  .

urge.v

 • “ Go on, ”
  "Jatka",
  she
  hän
  urged
  yllytti
  .
 • `Believe it, Hilary, ``
  "Usko siihen, Hilary",
  he
  hän
  urged
  kehotti
  gently
  lempeästi
  , and when she smiled he whispered, `Can we go back to bed now?
 • `Wait for me, ``
  "Odota minua",
  she
  hän
  urged
  kehotti
  .
 • `Well, go out and win it! ``
  "No, mene sinne ja voita "
  urged
  kehotti
  Beegee
  Beegee
  .
 • `Come on, slowcoach, ``
  "Tule nyt, laiskuri",
  urged
  hoputti
  George
  George
  .
 • Shortly afterwards
  Pian sen jälkeen
  he
  hän
  identified inflation as, `Public Enemy Number One ``and
  urged
  kehotti
  a tax increase
  veronkorotukseen
  upon congress
  kongressia
  as a way of damping down consumer spending.
 • We
  Me
  will
  <empty>
  urge
  kehotamme
  our EC partners
  EY-kumppaneitamme
  to bring animal welfare standards up to UK levels
  saattamaan eläinten hyvinvoinnin standardit UK:n tasolle
  , for example
  by banning veal crates and stalls and tethers for pigs
  kieltämällä vasikoiden laatikot ja sikojen karsinat ja lieat
  .
 • POLICE
  POLIISI
  have
  on
  urged
  kehottanut
  owners of mountain cycles
  maastopyörien omistajia
  to have their property post-coded
  merkitsemään postinumeron omaisuuteensa
  following a spate of thefts over the last week.
 • He
  Hän
  pointed to his seat and
  urged
  kehotti
  anyone interested
  kaikkia kiinnostuneita
  to contact him then and there
  ottamaan häneen yhteyttä silloin ja siinä paikassa
  .
 • The Society
  Yhdistys
  has
  on
  urged
  kehottanut
  that the eligibility cuts be withdrawn, and any necessary savings made instead by implementing the alternative package of savings which the legal profession has put forward
  että oikeuksien supistukset peruttaisiin ja tarvittavat säästöt tehtäisiin niiden sijaan toteuttamalla vaihtoehtoinen säästöpaketti, jonka lakimieskunta on esittänyt
  .
 • Revellers
  Juhlijat
  urged
  kehottivat
  to avoid square
  välttämään aukiota
  .
 • To those less committed
  Vähemmän vannoutuneita
  I
  minä
  would
  <empty>
  strongly
  vahvasti
  urge
  kehottaisin
  sampling
  kokeilemaan
  (try Disc 2, track 4) -- and will be surprised indeed if you resist the seduction any better than Caesar!
 • McIntosh
  McIntosh
  urged
  kannusti
  Hendley
  Hendleytä
  to leave her husband, a 46-year-old catering manager,
  jättämään aviomiehensä, 46-vuotiaan pitopalvelun johtajan,
  but because of her Catholic upbringing she would not consider separation or divorce.
 • She repeated the stuff about
  Barron
  että Barron
  urging
  kehotti
  MacQuillan
  MacQuillania
  to leave UK affairs to him
  jättämään UK:n asiat hänelle
  , but they all knew she was lying.
 • He
  Hän
  urged
  kehotti
  me
  minua
  to run home
  juoksemaan kotiin
  .
 • All of them are suspected of links with Sheikh Omar Abdel-Rahman,
  a blind Egyptian preacher who
  sokean egyptiläisen saarnaajaan, joka
  lives in New Jersey and
  urges
  yllyttää
  an Islamic holy struggle against the West and the government of President Hosni Mubarak
  islaminuskoisia pyhiä taistelemaan länttä ja presidentti Hosni Mubarakin hallitusta vastaan
  .
 • FRANK BRUNO
  FRANK BRUNO
  is
  <empty>
  urging
  kannustaa
  bitter rival Lennox Lewis
  kovaa kilpakumppaniaan Lennox Lewisiä
  to world title glory
  maailmanmestaruuden loistoon
  {{{1}}}
 • And
  he
  hän
  urged
  vaati
  a new emphasis on the victims
  uutta painotusta uhreihin
  , saying they were badly treated under the present system.
 • Thus,
  some policemen
  joitain poliiseja
  are
  <empty>
  urged
  kehottivat
  by their tough-minded colleagues
  päättäväiset kollegat
  to treat marginal incidents as criminal behaviour
  käsittelemään vähäpätöisiä välikohtauksia rikollisena käytöksenä
  and are encouraged into action.
 • THE people of Denmark
  Tanskan kansalaisia
  were
  <empty>
  yesterday
  eilen
  urged
  kehotti
  by their prime minister, Poul Nyrup Rasmussen,
  Pääministeri Poul Nyrup Rasmussen
  to stand with fellow Europeans and vote for the Maastricht treaty in today's referendum
  olemaan muiden eurooppalaisten kanssa samalla kannalla ja äänestämään Maastrichtin sopimuksen puolesta tämän päivän kansanäänestyksessä
  .
 • Shoppers
  Ostoksilla kävijöitä
  are
  <empty>
  urged
  kehotetaan
  today
  to act as the `eyes and ears ``of the police
  toimimaan poliisin "silminä ja korvina"
  after the IRA promised more carnage in the 21 days to Christmas.
 • Social crime prevention strategies
  Yhteiskunnallisten rikosten torjuntastrategioita
  have been
  on
  urged
  vaadittu
  , and situational crime prevention (in terms of better vehicle security) has been discussed with car manufacturers.
 • For example, on 11th Night a vehicle was called to some youths at a bonfire near to a middle-class suburban area, and a young recruit was keen to act, but
  an older constable
  vanhempi konstaapeli
  urged
  esti
  against it
  sen
  :
 • He
  Hän
  urged
  kannusti
  on me
  minua
  the need to embark on a full-sized book, and to send him a synopsis as soon as possible
  aloittamaan täysikokoisen kirjan kirjoittamisen ja lähettämään tiivistelmän hänelle mahdollisimman pian
  .
 • We must beware of
  hysterical solutions to complex problems
  hysteerisistä ehdotuksista monimutkaisiin ongelmiin
  urged
  vaatimista
  by people whose real motive is often hatred of industry and capitalism
  sellaisten ihmisten, joiden todellinen motiivi on usein inho teollisuutta ja kapitalismia kohtaan
  .
 • The Tsar
  Tsaari
  wavered briefly and then,
  urged
  kannustamana
  by Stolypin and others
  Stolypinin ja muiden
  to stand firm
  lujana pysymiseen
  , he rejected any step which might lead to parliamentary government and dissolved the First Duma.
 • Ministers
  Ministerit
  will
  <empty>
  urge
  kannustavat
  upon them
  heitä
  the favourite concept of `balance, ``
  lempikonseptiinsa "tasapainoon",
  and good marks will be earned by not playing the game too hard.
 • Tell me, then!
  Kerro minulle sitten!
  she
  hän
  urged
  kehotti
  silently
  hiljaa
  , when he allowed the silence to fall between them.
 • TRAVELLERS who have invaded Downpatrick's main car park should be barricaded in until they move
  Downpatrickin pääpysäköintihalliin tunkeutuneet matkailijat pitäisi sulkea sisään, kunnes he lähtevät liikkeelle
  ,
  a councillor
  kunnanvaltuutettu
  urged
  vaati
  today
  tänään
  .
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
content (info)
degree (info)
depictive (info)
explanation (info)
frequency (info)
group (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
period_of_iterations (info)
re_encoding 
speaker (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain