TransFrameNet:Assistance

From Sanat

abet.v

 • Was
  she
  häntä
  actually planning to aid and
  abet
  avustaa
  him
  häntä
  in this unexpected, meaningless sexual dalliance
  tässä odottamattomassa, merkityksettömässä sukupuolisuhteessa
  ?
 • Still, reluctant as
  she
  hän
  was to aid and
  abet
  avustamaan
  her curious cousin
  uteliasta serkkuaan
  in any way
  millään tavalla
  , she found herself asking with careful casualness, `What's his mystery?
 • `If the bank is the custodian of someone else's money then it is aiding and
  abetting
  avustaa
  a crime
  rikoksessa
  .
 • Where were those dark Plutonian forces when she needed
  them
  niitä
  to aid and
  abet
  avustamaan
  her plotting
  hänen juonitteluaan
  ?
 • `
  I
  Minä
  couldn't aid and
  abet
  avustaa
  you
  sinua
  against Susan
  Susania vastaan
  .
 • `If you're caught trying to help him escape you'll be charged with aiding and
  abetting
  avustamisesta
  a wanted criminal
  etsityn rikollisen
  .
 • Abetted
  avustamana
  by her husband
  Aviomiehensä
  ,
  she
  hänhän
  refused to countenance the renunciations which Henry was to make in the peace treaty.
 • They
  heitä
  would be aided and
  abetted
  avustaisivat
  in so doing
  sen tekemisessä
  by the Liberal Democrats
  Liberaalidemokraatit
  .

aid.v

 • Two days after seeing my surgeon and exactly a week before going into hospital,
  aided
  avustamana
  by my wife
  vaimoni
  ,
  I
  minä
  crawled up to London and met the hero of the book.
 • The business carried on until 1891, when Thomas died, leaving
  Henry
  Henryn
  in control,
  aided
  avustamana
  by his four sons
  neljän poikansa
  .
 • The purpose of this book is
  to
  <empty>
  aid
  auttaa
  the reader
  lukijaa
  by showing him what is entailed at the beginning stages of four of the most popular and widespread martial arts
  näyttämällä hänelle, mitä sisältyy neljän suosituimman ja yleisimmän taistelulajin alkuvaiheisiin
  .
 • After Museveni complained and accused
  Sudan
  Sudania
  of continuing
  to
  <empty>
  aid
  auttamisen
  rebels in northern Uganda
  Pohjois-Ugandan kapinallisten
  , Sudan said that the Oraba incident was ``a mistake made by a local Sudanese commander.
 • On April 4 the UN Disaster Relief Organization (UNDRO) said that international help was urgently needed
  to
  <empty>
  aid
  auttamaan
  200,000 Kurdish refugees in Iran and Turkey
  200 000 kurdipakolaista Iranissa ja Turkissa
  .
 • It is important that the capabilities of the computer be recognized and used
  to
  <empty>
  aid
  auttamaan
  the designer
  suunnittelijaa
  in his tasks
  tehtävissään
  .
 • The kung fu practitioner
  Kung fu -osaaja
  uses his opponent's strength
  to
  <empty>
  aid
  auttamaan
  him
  häntä
  in this task
  tässä tehtävässä
  .
 • PARA
  PARA
  will
  aikoo
  aid
  auttaa
  in the development of the game
  pelin kehityksessä
  by organising coaching, refereeing and administrative schools and exchanges
  järjestämällä opetusta, tuomarointia, hallinnollisia kouluja ja vaihtoja
  .
 • The Prime Minister
  Pääministerillä
  has the power to instruct the civil service on the conduct of its business and
  is
  <empty>
  aided
  avustetaan
  in this task
  tässä tehtävässä
  by a variety of formal and informal groupings at 10 Downing Street
  valikoima muodollisia ja epämuodollisia ryhmittymiä Downing Street 10:ssä
  .
 • It was put into practice by Truman in March 1947 when the British government informed the USA that
  it
  se
  was no longer able
  to
  <empty>
  aid
  auttaa
  the Greek government
  Kreikan hallitusta
  in its civil war with left-wing forces
  sen sisällissodassa vasemmiston joukkojen kanssa
  .
 • To
  <empty>
  aid
  auttaakseen
  you
  sinua
  with your work
  työsi kanssa
  DAS
  DAS
  features onion skin pages which show the previous frame in a different shade.
 • They found
  they
  heidän
  had
  to
  <empty>
  aid
  auttaa
  each other
  toisiaan
  to achieve coupling
  saadakseen aikaan yhdistelmiä
  , or they would slip apart to achieve nothing.
 • He
  häntä
  is
  <empty>
  aided
  auttavat
  in this
  tässä
  by good actors like Angela Punch McGregor as the girl's mother and Bruno Lawrence (so good in New Zealand's in Smash Palace) as the boy's sea-faring mentor
  Hyvät näyttelijät, kuten Angela Punch McGregor tytön äitinä ja Bruno Lawrence (erinomainen Uuden Seelannin Smash Palacessa) pojan merellisenä mentorina,
  .
 • Law clerk
  Notaaria
  accused of
  aiding
  auttamisesta
  escapers
  karkulaisten
 • For 12 years
  12 vuoden ajan
  he
  Hän
  aided
  auttoi
  Tony Hart
  Tony Hartia
  in making children's television more entertaining
  tekemään lasten televisiosta viihdyttävämpää
  .
 • It was
  his
  hänen
  intention
  to
  <empty>
  aid
  auttaa
  Larsen
  Larsenia
  in evacuating the kids from the upper levels
  lasten evakuoimisessa ylemmiltä tasoilta
  ,
  before they became trapped there by the fire
  ennen kuin he jäivät sinne loukkuun tulen vuoksi
  .
 • There he attempted to persuade
  the counts Ramon and Berenguer
  kreivejä Ramon ja Berenguer
  to
  <empty>
  aid
  auttamaan
  him
  häntä
  in taking Saragossa, a key fortress which King Ferdinand had long sought to bring under his sway
  valloittamaan Saragossan, tärkeän linnakkeen, jota kuningas Ferdinand oli pitkään yrittänyt saada valtaansa
  .
 • Encouragement and promises
  to
  <empty>
  aid
  apu
  in supplying free-labour cotton
  vapaan työvoiman puuvillan toimittamisessa
  came
  from American Friends
  American Friends -järjestöltä
  and Elihu Burritt took up free produce as one of his reform themes during his recurrent visits from the United States.

assist.v

 • Wittgenstein
  Wittgenstein
  withdrew from co-authorship in 1934, but he continued
  to
  <empty>
  assist
  auttamista
  Waismann
  Waismannin
  in this Schlick-directed project
  Schlickin ohjaamassa projektissa
  .
 • Behind the scenes
  kulissien takana
  pupils
  Oppilaat
  assisted
  auttoivat
  with scene shifting, props, makeup or designing the attractive wall displays and posters
  näyttämön muuttamisessa, lavasteiden tai meikkauksen kanssa tai upeiden seinänäyttelyiden ja julisteiden kanssa
  .
 • This example letter outlines how
  we
  me
  may
  voimme
  assist
  auttaa
  a client
  asiakasta
  with an acquisition, involving acquisition search, targeting, approach and completion, ie a full deal management service
  yrityshankinnassa, mukaan lukien kohteen etsintä, tavoitteenasettelu, lähestyminen ja valmistuminen, eli koko sopimuksenhallintapalvelu
  .
 • On Aug. 28, it was reported that
  some 1,000 Italian troops
  noin 1000 italialaista sotilasta
  would
  <empty>
  assist
  auttaisi
  with the distribution of US$85,000,000 worth of Italian food aid
  85 000 000 Yhdysvaltain dollarin arvoisen Italian ruoka-avustuksen jakelussa
  , sufficient to meet Albania's requirement for three months.
 • I notice in your ``dedication, you spoke of
  some external, European friends who
  joistain ulkomaisista, eurooppalaisista ystävistä, jotka
  assisted
  auttoivat
  you
  sinua
  ,
  for the first time
  ensimmäistä kertaa
  ,
  to write, without tears and pain
  kirjoittamaan ilman kyyneliä ja tuskaa
  .
 • In this
  siinä
  ,
  she
  häntä
  was ably
  osaavasti
  assisted
  auttoi
  by Robert Armour, the deaf missioner for Liverpool
  Robert Armour, kuuro lähetyssaarnaajaa Liverpoolista
  .
 • Or if we find that a
  grand-daughter
  tyttärentytär
  is
  <empty>
  assisting
  auttaa
  her own mother
  omaa äitiään
  in caring for an elderly parent
  iäkkäästä vanhemmasta huolehtimisessa
  , whom is the granddaughter helping?
 • Two of the sons, William and Henry
  Kaksi pojista, William ja Henry
  ,
  assisted
  auttoivat
  their father
  isäänsä
  at the Carville works
  Carvillen töissä
  ,
  designing towers for acid plants
  suunnitellen torneja happotehtaalle
  .
 • In a dream, which was not a dream,
  she
  häntä
  was called away
  to
  <empty>
  assist
  auttamaan
  Dr McNab
  tohtori McNabia
  perform an amputation on a Sikh whose arm had been shattered by shrapnel
  suorittamaan amputaation Sikhille, jonka käsivarren kranaatinsirpaleet olivat murskanneet
  .
 • ``My dear, in a moment I shall have to call
  one of the bearers
  yhden kantajista
  to
  <empty>
  assist
  auttamaan
  Mr Hopkins
  herra Hopkinsia
  with his natural functions
  hänen luonnollisten toimintojensa kanssa
  in case it should be necessary.
 • Together
  we
  me
  assisted
  autoimme
  him
  hänet
  into the taxi
  taksiin
  .
 • `
  We
  Meidän
  must
  täytyy
  assist
  auttaa
  these children
  näitä lapsia,
  and I am told there are already 30 children on the waiting list for assessment.
 • Additional social workers
  Lisää sosiaalityöntekijöitä
  were employed using the MISG in Barnet `
  to
  <empty>
  assist
  auttamaan
  the introduction of the care programme approach
  hoito-ohjelmamenettelyn käyttöönotossa
  for people leaving hospital
  ihmisiä, jotka lähtevät sairaalasta,
  ``as well as to provide other services.
 • Ward
  Ward
  assisted
  auttoi
  Taylor
  Tayloria
  with England
  Englannissa
  last year after he had left Aston Villa
  viime vuonna sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt Aston Villasta
  .
 • In this task
  he
  häntä
  was
  <empty>
  ably
  osaavasti
  assisted
  avusti
  by Mrs. Muriel Ellis, who had been the Headmaster's secretary since 1973
  rouva Muriel Ellis, joka oli ollut rehtorin sihteeri vuodesta 1973
  .
 • He
  häntä
  is being
  <empty>
  ably
  osaavasti
  assisted
  avustivat
  by John Daniel and Laurie Weston
  John Daniel ja Laurie Weston
  in this work
  tässä tehtävässä
  .
 • On each campus, there is
  a designated member of Student Services staff who
  nimetty opiskelijapalveluiden henkilöstön jäsen, joka
  can
  voi
  assist
  auttaa
  with any queries
  minkä tahansa kysymysten kanssa
  or put the overseas student in touch with an appropriate source of help.
 • Swiss, French, Danish, Russian Belgian and Greek relief teams
  Sveitsiläiset, ranskalaiset, tanskalaiset, venäläiset, belgialaiset ja kreikkalaiset hätäapujoukot
  assisted
  avustivat
  in searching in the rubble or providing medical assistance
  etsimällä raunioista tai tarjoamalla lääkintäapua
  , in an emergency operation co-ordinated by the Council of Europe.
 • Three Mutawas had been told of the indignation from the foreign community and they stood with the armed guards at the entry of the delivery theatre to ensure that no
  sympathetic foreigner
  myötätuntoinen ulkomaalainen
  assisted
  auttaisi
  the girl
  tyttöä
  to escape
  pakenemaan
  .
 • Such a new staff
  Sellainen uusi henkilöstö
  would be able
  to
  <empty>
  assist
  auttamaan
  member governments
  jäsenhallituksia
  in monitoring compliance with arms control and confidence-building measures
  asevalvonnan ja luottamuksen rakentamisen toimepiteiden noudattamisen tarkkailussa
  in Europe
  Euroopassa
  .

assistance.n

 • The full research will appraise the preconditions for and effectiveness of local
  NGOs
  kansalaisjärjestöjen
  in providing
  assistance
  apua
  for refugees and their hosts
  pakolaisille ja heidän joukoilleen
  .
 • Finance Minister Manmohan Singh headed a delegation of officials and business leaders to Japan on April 7-10, seeking increased
  Japanese
  Japanilta
  development
  kehitys-
  assistance
  apua
  for the fiscal year 1992-93
  verovuodelle 1992-98
  .
 • The Merseyside group will also be arguing the case for extra
  government
  hallituksen
  assistance
  apua
  for the region
  seudulle
  .
 • I then found my application for
  financial
  taloudellisesta
  assistance
  apua
  for part-time study
  osa-aikaisiin opintoihin
  had been rejected `because anthropology is not on the approved list of subjects (in the Circular) ``(Memo from HQ 1977).
 • We
  Me
  will continue to provide
  substantial
  merkittävän
  financial
  taloudellisen
  assistance
  avun
  for the protection and preservation of this heritage
  tämän perinnön suojelemiseen ja varjeluun
  .
 • He highlighted the UN's role in preventive diplomacy and urged
  greater
  suurempaa
  assistance
  avustusta
  for the Russian economy
  Venäjän taloudelle
  , most immediately through Russian membership of the International Monetary Fund (IMF).
 • Although drafting of the formal document is normally the responsibility of your lawyers, in many instances they will require
  our
  meidän
  assistance
  apuamme
  on commercial matters
  kaupallisissa asioissa
  as well as taxation and accounting.
 • Guidance and
  assistance
  apua
  on filing procedures
  kirjaamismenettelyihin
  is available as required.
 • Staff
  Henkilökunta,
  who are capable of giving
  assistance
  apua
  on any problems that may arise in the use of the system
  mihin tahansa ongelmiin, joita voi tulla järjestelmää käytettäessä,
  should be available on the telephone at any time during normal working hours.
 • Countries
  Maat
  received this
  assistance
  apua
  on implementation of corrective economic policies
  toteuttaessaan oikaisevaa talouspolitiikkaa
  .
 • Most of these schools are private, though
  parents
  vanhemmat
  receive
  assistance
  apua
  with the fees
  maksuihin
  from a committee which is funded directly by the government and which allocates grants by means test
  hallituksen suoraan rahoittamalta toimikunnalta, joka myöntää stipendejä kokeiden perusteella
  .
 • Employers
  Työnantajat
  can receive
  assistance
  apua
  with work permits for non EC Citizens taking up employment in Northern Ireland
  muiden kuin EY:n kansalaisten työlupiin, jos he alkavat työskennellä Pohjois-Irlannissa
  .
 • `We just want
  your
  sinun
  assistance
  apuasi
  with our enquiries
  tutkimustemme kanssa
  .
 • Because of this, it went on, the city was bound to him for life and death and was now ready to spring to
  his
  hänen
  assistance
  avukseen
  with a great display of strength.
 • On overseas developments, a foreign bank may well be able to offer
  specialist
  asiantuntija-
  assistance
  apua
  with matters such as currency and tax advice
  sellaisiin asioihin kuin valuutta- ja veroneuvontaan
  .
 • Both Japan and Germany agreed to increase
  their
  heidän
  financial
  taloudellista
  assistance
  apuaan
  to help defray the costs of the Gulf war
  auttaakseen Persianlahden sodan kustannusten maksamisessa
  .
 • I ask for
  assistance
  apua
  to repair my car
  autoni korjaamiseen
  .
 • The provision of
  US
  Yhdysvaltojen
  assistance
  apu
  to Israel
  Israelille
  tells its own story.
 • Programmed texts can not replace the teacher, but do enable
  her
  häntä
  to give
  more
  <empty>
  individual
  yksilöllisempää
  assistance
  apua
  to learners
  oppijoille
  .
 • The final communiqué, however, made little mention of
  economic
  taloudellisesta
  assistance
  avusta
  to eastern Europe
  Itä-Euroopalle
  .
 • If the employer offers
  assistance
  apua
  towards housing costs
  asumiskuluihin
  , worries about living in a more expensive environment may be allayed.
 • The overall effect of the above measures was to shift the future direction of
  assistance
  avun
  towards the poorer regions
  köyhemmille seuduille
  (as Table 2 illustrates).
 • He is advised also to contact the appropriate official of his intentions when
  he
  hän
  will receive all reasonable
  assistance
  avun
  towards his visit
  käyntiään varten
  .
 • Essential
  financial
  taloudellisen
  assistance
  avustuksen
  towards the purchase
  ostoa varten
  was given
  by the National Heritage Memorial Fund, the MacRobert Trusts, the Wolfson Foundation, and the Friends of the National Libraries
  National Heritage Memorial Fund, MacRobert Trusts, Wolfson Foundation ja Friend of the National Libraries
  .
 • Repayments on this
  development
  kehitys-
  assistance
  avun
  would be rescheduled over 20 years.
 • Mitterrand also announced that France would increase
  its
  sen
  official
  virallista
  development
  kehitys-
  assistance
  apua
  (ODA)
  to LDCs
  vähiten kehittyneille maille
  , from 0.15 per cent of GNP to 0.20 per cent within the next five years.
 • Write to the government: Ask for more
  official
  virallista
  development
  kehitys-
  assistance
  apua
  -- ask that the banks write off Third World debts
 • Some of us felt that more attention could be paid to this aspect, particularly in order to obtain a greater economic return for the heavy expenditure on
  government
  hallituksen
  assistance
  tuen
  .
 • The group of MPs were made aware that
  government
  hallituksen
  assistance
  tuki
  for export promotion and international standards
  viennin edistämisen ja kansainvälisten standardien
  was essential.
 • Generally
  any firm
  mikä tahansa yritys,
  receiving
  government
  hallitukselta
  assistance
  avustuksen
  experiences a reduction in its costs which is unavailable to its competitors, and thereby achieves a competitive advantage.
 • This scheme is estimated to cost about £250,000 and the W & L is looking for
  financial
  taloudellista
  assistance
  apua
  from grant giving bodies
  apurahaa myöntäviltä elimiltä
  ,
  from members and other sympathetic supporters
  jäseniltä ja muilta myötämielisiltä tukijoilta
  .
 • It will need a lot of
  technical
  teknistä
  assistance
  tukea
  .
 • And it wasn't as if she was ungrateful for the
  financial
  taloudellisesta
  assistance
  tuesta
  through college
  koko yliopiston ajan
  .
 • Therefore, I would be honoured to offer you
  my
  minun
  assistance
  apuani
  , my sword arm and a seat on the back of my horse.
 • Once again, many thanks for
  your
  sinun
  assistance
  tuestasi
  in this matter
  tässä asiassa
  .
 • Third parties
  Kolmannilla osapuolilla
  were under no obligation to provide
  voluntary
  vapaaehtoista
  assistance
  apua
  , and section 2 of the Criminal Justice Act 1965 only required material evidence to be handed over.
 • He
  hänelle
  was given
  able
  osaavaa
  assistance
  apua
  by Mike Power, a long-standing member of the Communist Party with high-level contacts in the left-wing unions
  Kommunistipuolueen pitkäaikainen jäsen Mike Power, jolla on korkean tason yhteyksiä vasemmiston liitoissa,
  .
 • I
  Minä
  have received
  considerable
  huomattavaa
  assistance
  apua
  in drafting the Bill
  lakialoitteen hahmottelussa
  from the Government and from my hon. Friend the Minister for Roads and Traffic, who is on the Front Bench
  hallitukselta ja kunnianarvoisalta ystävältäni tie- ja liikenneministeriltä, joka on hallituksen jäsen
  .
 • It is hoped that
  the Director of Conciliation, Mr. Ray McGee
  sovittelun esimies, Ray McGee
  will be of
  assistance
  apuna
  to both parties
  kummankin osapuolen
  in order that agreement can be reached on this issue.
 • David Morgan, presenting the donation for the bank, said: `I'm delighted that
  we
  me
  can be of any
  assistance
  apuna
  .
 • Yes, Mrs Jones, we have a room booked for you on the thirtieth of July -- can
  I
  Minä
  be of any
  assistance
  apunanne
  to you
  teidän
  ?
 • It was all at my fingertips and
  I
  minä
  was only too pleased to be of
  some
  hieman
  assistance
  apuna
  , from whatever quarter the request came.
 • Because, until the Government introduced family credit, there was no
  comprehensive
  kattavaa
  assistance
  apua
  for people in work on low incomes
  ihmisille, jotka työskentelivät pienillä ansioilla
  in terms of the benefits system.
 • This was brought before the Parish Council meeting on 16th July and they agreed to endorse your request for
  assistance
  tukea
  in maintaining the Parish Burial Ground
  seurakunnan hautausmaan ylläpitoon
  .
 • French Glory, who deprived Nashwan of second in the Niel
  French Glorylla, joka riisti Nashwanin tukijoukot Nielissä
  , has the
  assistance
  tuki
  of Pat Eddery, who will be trying for a record fifth Arc win
  Pat Edderyltä, joka yrittää rikkoa ennätyksen voittamalla kaarella viidennen kerran
  .

help.v

 • Gradually
  vähitellen
  the parent
  Vanhempaa
  is
  <empty>
  helped
  autetaan
  to learn how to play with, talk to, and enjoy their child
  oppimaan, kuinka leikkiä ja puhua lapsensa kanssa ja nauttia tästä
  .
 • With so much interest in my activities, it seemed only fair to try
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  others
  muita
  to have a go also
  yrittämään
  .
 • Certainly
  the Miller boys
  Millerin pojat
  would have
  olisivat
  helped
  auttaneet
  in the Garden
  puutarhassa
  .
 • And
  he
  hän
  likes
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  me
  minua
  in the garden
  puutarhassa
  , so it's good for everybody.
 • As soon as Michele had gone
  the housekeeper
  taloudenhoitaja
  began
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  Luce
  Lucea
  off with her clothes
  riisumaan vaatteitaan
  .
 • Staff who
  Työntekijät, jotka
  helped
  auttoivat
  care for American casualties
  huolehtimaan amerikkalaisista haavoittuneista,
  were invited back for the occasion … along with a cavalcade of military vehicles from the second world war.
 • Sometimes
  joskus
  you
  Sinun
  had
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  the boy
  poikaa
  clean the fish for breakfast
  puhdistamaan kalaa aamupalaksi
  .
 • Geoff's
  Geoff on
  helped
  auttanut
  at England winter nets
  Englannissa talviverkkojen kanssa
  for the last two years
  viimeisten kahden vuoden ajan
  .
 • After all,
  no one
  kukaan
  had actually been ready, in 1956 or 1968,
  to
  <empty>
  help
  auttamaan
  East Europeans
  itäeurooppalaisia
  fight for liberty
  taistelemaan vapauden puolesta
  .
 • `I'd sooner crawl than let
  you
  sinun
  help
  auttaa
  me
  minua
  , ``she spat at him.
 • There's
  a girl who comes from the village
  tyttö, joka tulee kylästä
  to
  <empty>
  help
  auttamaan
  at the convent
  luostarissa
  .
 • Bob
  Bob
  is
  <empty>
  helping
  auttaa
  a dozen patients at Stoke Mandeville
  kymmenkuntaa potilasta Stoke Mandevillessa
  to prepare for a new independent life
  valmistautumaan uutta itsenäistä elämää varten
  .
 • Settlement (Furniture) Services, based at Grangetown, Middlesbrough
  asutuspalveluja (huonekalut), jotka sijaitsivat Grangetownissa, Middlesbrough'ssa
  ,
  was
  <empty>
  helped
  auttoi
  by Teesside TEC's innovative Training in Employment
  Teessiden TEC:n innovatiivinen Koulutus Työssä
  .
 • I
  minä
  helped
  autoin
  my dad
  isääni
  clear up the house
  raivaamaan taloa
  -- he's very good at that.
 • We
  me
  helped
  autoimme
  him
  hänet
  to a rock
  kallion päälle
  .
 • The smallest thing
  you
  sinä
  could do would be
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  a poor injured man
  loukkaantuneen miesparan
  towards the comfort of an inn
  majatalon mukavuuksia kohti
  !
 • We
  Meitä
  were
  <empty>
  greatly
  suuresti
  helped
  auttoi
  soon after the opening of the Philharmonie when Jochum came to conduct a concert
  pian Filharmonian avaamisen jälkeen se, että Jochum tuli johtamaan konserttia
  .
 • They have a
  staff of three
  kolmen hengen henkilöstö, joka
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  administer Koraloona
  Koraloonan hoitamisessa
  .
 • Some will send
  their staff
  henkilöstönsä
  to
  <empty>
  help
  auttamaan
  in programming and classroom instruction
  ohjelmoinnin ja luokkahuoneohjeiden kanssa
  .
 • Although they face daily and substantial fluctuations in demand for their output, they wish to ensure that they do have
  sufficient staff available
  riittävästi henkilökuntaa käytettävissä
  to
  <empty>
  help
  auttamaan
  them
  heitä
  satisfy this demand
  täyttämään kysyntä
  .
 • Doctors who
  Lääkärit, jotka
  tried
  to
  <empty>
  help
  auttaa
  the wounded
  haavoittuneita,
  were caught in the crossfire, and in some places ambulances also came under attack.
 • He
  Hän
  very rarely
  erittäin harvoi
  helped
  auttoi
  round the house
  talossa
  ,
  because he felt we had different jobs
  koska hänen mielestään meillä oli eri tehtävät
  .
 • He
  Hän
  in particular
  helped
  auttoi
  me
  minua
  considerably
  huomattavasti
  .

succor.v

 • Only the unfeeling Moor
  Ainoastaan tunteeton Moor
  was left
  to
  <empty>
  succour
  auttamaan
  her
  häntä
  and she gritted her teeth as she began to climb a rocky incline, refusing to think about the future.
 • By a curiously symmetrical piece of political manoeuvring, the KDPI, in revolt against Tehran, was succoured by Baghdad, while
  the KDP, in revolt against Baghdad
  KDP:tä, joka kapini Bagdadia vastaan
  ,
  was
  <empty>
  succoured
  avusti
  by Tehran
  Tehran
  .
 • `
  God
  Jumala
  succour
  auttakoon
  you
  sinua
  .
 • The following morning
  Seuraavana aamuna
  ,
  French forces
  Ranskan joukot
  arrived
  to
  <empty>
  succour
  auttamaan
  the battered British line
  lyötyä Iso-Britannian rintamalinjaa
  .
FEE 
benefited_party (info)
degree (info)
domain (info)
duration (info)
explanation (info)
focal_entity (info)
frequency (info)
goal (info)
helper (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
time (info)
verb_chain