TransFrameNet:Amalgamation

From Sanat

amalgamate.v

 • Under government plans for a new Environment Agency,
  the Inspectorate
  valvontaelimen
  is expected
  to
  <empty>
  amalgamate
  sulautuvan
  with sections of the National Rivers Authority
  kansallisen jokiviranomaisen osastojen kanssa
  .
 • In the next recipe,
  the fool
  kiisseli
  has
  on
  amalgamated
  sulautunut yhteen
  with the syllabub and the trifle
  syllabubin ja jälkiruokatortun kanssa
  , the gooseberry fool taking the place of the cake at the bottom of the dish.
 • Enterprise zones originated in
  a number of ideas that
  joukosta ideoita, jotka
  began
  to
  <empty>
  amalgamate
  sulautua yhteen
  towards the end of the 1970s.
 • Country parishes
  Maaseudun pitäjät
  amalgamate
  yhdistyvät
  and the vicar is seen on Sunday ln three: the village shop is nobbled by the supermarket; the bus service -- rationalised and subsidised -- becomes more infrequent.

blend.v

 • Harmony in a display is created when
  colours and shapes
  värit ja muodot
  blend
  sulautuvat
  together
  yhteen
  .
 • One of the best of these “ Collection Wines ” is
  a 1969 Negru de Purkar (£8.95 from Butlers Wine Cellar) that
  1969-vuoden Negru de Purkar (8,95 £ Butlers Wine Cellar -myymälästä), jossa
  blends
  sulautuu
  Cabernet Sauvignon
  Cabernet Sauvignon
  with native Saperavi and Rara Niagre grapes
  alkuperäisiin Saperavi- ja Rara Niagre -rypäleisiin
  .
 • Topical fluoride (applied as toothpaste or as a mouthwash)
  Paikallisesti käytetty fluoridi (hammastahnana tai suuvetenä)
  blends
  sekoittuu
  with saliva
  sylkeen
  to create a bacteria-fighting rinse
  ja muodostaa bakteereita torjuvan suuveden
  .
 • Season with pepper, reduce the heat and steadily simmer, uncovered, for 20 minutes or until
  the flavours
  maut
  have
  ovat
  blended
  sekoittuneet
  and the meat is well cooked.

combine.v

 • He reasoned that they must exist because
  of the fixed and numerically simple proportions in which
  kiinteiden ja lukumääräisesti yksinkertaisten suhteiden vuoksi, joissa
  elements
  elementit
  combine
  yhdistymällä
  to form compounds
  muodostavat seoksia
  .
 • The grey leaves and white flowers
  Harmaat lehdet ja valkoiset kukat
  combine
  yhdistyvät
  to produce a pretty, easily grown border plant, beloved by bees
  ja saavat aikaan kauniin, helposti kasvatettavan kukkapenkkikasvin, jota mehiläiset rakastavat
  .
 • Constructed in the late 13th century,
  this late medieval fortified house
  tässä myöhäiskeskiajan linnoitetussa talossa
  combined
  yhdistyvät
  domestic comfort
  kodin mukavuus
  with security
  ja turvallisuus
  and is one of the Gower peninsula's most interesting historic sites.
 • Our research
  Tutkimuksessamme
  consequently
  combines
  yhdistyvät
  a critical revision of the standard methodologies in the field
  alan perusmetodologioiden kriittinen tarkastelu
  with extensive new empirical work both on governmental-cultural industry relations and on patterns of consumption
  sekä kattava empiirinen työ sekä valtion ja kulttuuriteollisuuden suhteiden että kulutustottumusten parissa
  .
 • It is easy to imagine
  them
  niiden
  combining
  sulautuvan
  together
  yhteen
  to form complex organic materials, of the kind that make up modern living tissue
  ja muodostavan sellaisia monimutkaisia orgaanisia materiaaleja, joista moderni elävä kudos muodostuu
  .
 • Climate and geology
  Ilmasto ja geologia
  had
  <empty>
  combined
  yhdistyvät
  in this part of the Oriental Region
  tässä itämaisen alueen osassa
  to produce ideal conditions for the creation of new species and subspecies
  ja muodostivat ihanteelliset olosuhteet uusien lajien ja alalajien muodostamiselle
  .
 • These individuals
  Kyseiset yksilöt
  had
  olivat
  combined
  yhdistyneet
  into a National Association of Creditmen
  National Association of Creditmen -järjestöksi
  .
 • The `modern designer ``appearance
  Moderni designer-ulkoasu
  combined
  yhdistettynä
  with light `Factory grey paintwork
  vaaleaan tehtaanharmaaseen maalipintaan
  to give and airy, cold ambience
  luovat ilmavan, kylmän tunnelman
  .
 • The import liberalization measures of 1989/90
  Vuosien 1989-90 tuonnin vapautuksen toimet
  combined
  yhdistettyinä
  with an upswing in domestic demand
  kotimaisen kysynnän kasvuun
  to produce a strong growth of imports in 1990
  aiheuttivat voimakkaan tuonnin kasvun vuonna 1990
  .

commingle.v

 • Huggett (1976b) also noted that
  the systems of the atoms-to-planet and the atoms-to-societies hierarchies
  järjestelmät atomeista planeettoihin ja hierarkiat atomeista yhteiskuntiin
  commingle
  sulautuvat
  to produce a third hierarchy which is the hierarchy of environmental systems
  tuottaakseen kolmannen hierarkian, joka on ympäristöjärjestelmien hierarkia
  .

fuse.v

 • (a)
  The protocerebral lobes
  Protoserebraaliset lohkot
  are
  ovat
  fused
  sulautuneet
  together
  yhteen
  along the mid line
  to form a bilobed ganglion
  ja muodostavat kaksilohkoisen hermosolmun
  .
 • Fear of his father and fear of the strange environment
  Pelko hänen isäänsä ja vierasta ympäristöä kohtaan
  fused
  yhdistyivät
  into a passionate anger
  kiihkeäksi raivoksi
  .
 • Her fingers
  Hänen sormensa
  were
  olivat
  fusing
  sulautumassa
  into claws
  kynsiksi
  .
 • Consequently
  the cadmium red light and the droplets of gold
  kadmiuminpunainen valo ja kultapisarat
  fused
  sulautuivat
  into the Renaissance gold
  renessanssikultaan,
  where they fell upon it
  missä niistä tuli osa sitä
  in rather a pleasing manner
  melkoisen miellyttävällä tavalla
  .
 • The outer membrane of this double-membraned structure
  Tämän kaksikalvoisen rakenteen ulompi kalvo
  then
  sitten
  fuses
  yhdistyy
  with the membrane of a cell body called a lysosome
  lysosomi-nimisen soluelimen kalvon kanssa
  .
 • In most individuals,
  the basi-occipital
  takaraivoluu
  begins
  to
  <empty>
  fuse
  yhdistyä
  with the basisphenoid
  kitaluuhun
  at about the seventeenth year
  noin seitsemäntenätoista vuotena
  , and they are usually completely joined by the twentieth to twenty-third year.
 • Leave for about 6 hours for
  the layers
  kerrokset
  to
  fuse
  yhdistyvät
  before cutting.
 • And during fertilisation,
  gametes
  sukusolut
  meet up and
  fuse
  yhdistyvät
  at random.

intermix.v

 • Along its southern edge
  Sen eteläisten reunojen varrella
  stands of low trees
  ryhmä matalia puita
  intermix
  sekoittuu
  with the shrubs
  pensaisiin
  , in places grading insensibly into forest.

meld.v

 • She could easily recall his smell too, as if he were in her arms at this very moment --
  an expensive cologne
  kallis kölninvesi
  warmly
  lämpimästi
  melded
  sulautuneena
  with his very own Mediterranean muskiness
  hänen omaan välimerelliseen myskin tuoksuunsa
  .
 • U.N. officials have said a small spark could set off
  a wider war that
  laajemman sodan, joka
  could
  voisi
  meld
  sekoittua
  with the fighting in Bosnia
  Bosnian taisteluihin
  .
 • The method works with dye tailored to stick only to specific gene sequences in a specific kind of radiation cell damage, in which
  a chromosome knocked in half by nuclear particles
  tumapartikkeleiden puoliksi iskemä kromosomi
  melds
  yhdistyy
  crookedly
  vinosti
  .
 • NAGANO, Japan ---
  Modern technology and ancient rituals
  Moderni teknologia ja muinaiset rituaalit
  meld
  yhdistyvät
  in opening ceremonies
  avajaisjuhlissa
  Saturday
  lauantaina
  for the biggest Winter Olympics ever, with more than 2,400 athletes set to compete on ice and snow.
 • The House and Senate budget outlines
  Edustajainhuoneen ja senaatin budjettiluonnokset
  will be
  <empty>
  melded
  yhdistetään
  next month
  ensi kuussa
  by a conference committee of lawmakers from both chambers.
 • The movement heightened concerns further that
  warfare in both countries
  kummankin maan sodankäynti
  will
  <empty>
  meld
  sekoittuu
  into an even bloodier Balkan conflict
  jopa verisempään Balkanin konfliktiin
  .

merge.v

 • These two problems
  Nämä kaksi ongelmaa
  may
  saattavat
  merge
  yhdistyä
  to produce even greater difficulties for prospective councillors
  ja aiheuttaa vielä suurempia vaikeuksia tuleville valtuutetuille
  .
 • All these diverse atmospheres
  Kaikki nämä erilaiset tunnelmat
  merge
  sekoittuvat
  together
  yhteen
  beautifully
  kauniisti
  to create a most delightful and unique East Lindsey market town
  ja luovat mitä ihanimman ja ainutlaatuisimman East Lindseyn markkinakaupungin
  .
 • Dublin's brand of rock music
  Dublinin rock-musiikki
  merges
  sekoittuu
  at times
  with traditional music
  perinteiseen musiikkiin
  , and the studios are used for both styles.
 • Deep rose
  Syvä ruusunpunainen
  merged
  yhdistyi
  with the turquoise and aquamarine of fast-fading night
  nopeasti himmenevän illan turkoosiin ja siniseen
  .
 • In 1925
  Vuonna 1925
  the Disabled Society
  Vammaisten yhdistys
  merged
  yhdistyi
  with the British Legion
  British Legionin kanssa
  .
 • She
  Hän
  'd have just
  oli juuri
  merged
  sulautunut
  into the background
  taustaan
  .
 • She didn't notice Miguel Rafaelo watching her until
  her slight form
  ennen kuin hänen hento hahmonsa
  merged
  sulautui
  into the darkness
  pimeyteen
  .
 • For some,
  Saturday and Sunday
  lauantai ja sunnuntai
  merged
  sulautuivat
  into one
  yhdeksi
  , but the rest of us managed some well earned and undisturbed sleep.
 • The columns
  Rivistöjen
  were
  to
  <empty>
  merge
  yhdistyä
  in the Hammersmith Road
  Hammersmith Roadilla
  at 6.30, an hour and a half before the rally
  kello 6.30, puolitoista tuntia ennen kokousta
  .
 • Then on Sunday night
  Sunnuntai-iltana sitten
  all styles
  kaikki tyylit
  will
  <empty>
  merge
  sekoittuvat
  in a monumental jam session
  monumentaaliseksi jammailutapahtumaksi
  .
 • The strands
  Säikeet
  merge
  yhdistyvät
  in the study of complete systems (human and computer) that carry out various linguistic tasks.
 • Thinking of Liz and Anna couldn't wipe out those memories;
  the memories
  muistot
  merged
  yhdistyivät
  in ways he didn't dare to face
  tavoilla, joita hän ei uskaltanut kohdata
  .
 • Sometimes it poured down in such thick sheets of water that
  earth and sky
  maa ja taivat
  seemed
  merged
  sulautuvan
  in one grey wetness
  yhdeksi harmaaksi kosteudeksi

unify.v

 • Secondly, I'd make
  the land around the barn
  maan tallin ympärillä
  blend and
  unify
  yhdistymään
  with the surrounding area
  ympäröivään alueeseen
  ; it would merge with and reinforce the horizon beyond -- harmonise rather than stick out like a sore thumb.

unite.v

 • When
  the two types
  nämä kaksi tyyppiä
  unite
  yhdistyvät
  in a new amalgamated cell
  uudessa yhteen sulautuneessa solussa
  the genes are once again in two sets but in new combinations with genes from not just one parent but two.
 • The people of Liberia
  Liberian kansaa
  were urged
  to
  <empty>
  unite
  yhdistymään
  in the process of national reconciliation and reconstruction
  kansallisen sovinnonteon ja jälleenrakentamisen aikana
  .
 • More importantly, the door was now open to end the `provisional ``Bonn Republic,
  unite
  yhdistymään
  with East Germany
  Itä-Saksan kanssa
  and re-create a single German state.
 • It
  Se
  frequently
  unites
  yhdistyy
  with neighbouring sclerites
  viereisten skleriittien kanssa
  , or it may be divided into a pair of plates.
 • But if
  SARB and SARU
  SARB ja SARU
  did
  <empty>
  unite
  yhdistyisivät
  before then
  ennen sitä
  , given the personalities involved, can the IRB be absolutely assured that unity between SARB and SARU will still prevail in 1995?
 • After the first world war
  Ensimmäisen maailmansodan jälkeen
  ,
  Croats, Bosnians, Serbs and Slovenes
  kroaatit, bosnialaiset, serbit ja sloveenit
  united
  yhdistyivät
  freely
  vapaasti
  .
 • The Churches said that
  they
  ne
  would try
  to
  <empty>
  unite
  yhdistyä
  -- but this was nonsense, there was only one Church and he was it.
 • The fact is that they hold the uterus open, which means that
  egg and sperm
  munasolu ja siemenneste
  are allowed
  to
  <empty>
  unite
  yhdistyä
  , but the pregnancy is doomed because it can not be sustained without the uterus closing.
 • Russia's one advantage was numerical superiority, but
  for this to be effective
  jotta sillä olisi vaikutusta
  Rennenkampf's and Samsonov's armies
  Rennenkampfin ja Samsonovin armeijoiden
  needed
  to
  <empty>
  unite
  yhdistyä
  .
FEE 
depictive (info)
manner (info)
part_1 (info)
part_2 (info)
parts (info)
place (info)
result (info)
time (info)
verb_chain 
whole (info)