telegrammi

From Sanat


KÄSITE SÄHKÖSANOMA
ASU telegrammi
JOHDOSTYYPPI
YHDYSSANA
SANALIITTO
PERUSSANA
LAINASANA Ls > y
KIRJOITTAJA Canth
VUOSI 1883
PÄIVÄYS 24.6.
LÄHDE Canth kirje
LÄHDEVIITE kirjeitä vuosilta 1880–1892. Julkaistu teoksessa Minna Canth, Kirjeitä vuosilta 1860-1897. Toim. Irja Harmas, Helle Kannila, Greta Thesleff ja Hilja Vilkemaa. Helsinki 1944. [Sarjassa Kootut teokset V, lyh. lipuilla Canth Kirj.]
JULKAISUTYYPPI Kirje
KIRJA
SIVU KT V s. 55 (r. 24, kesä). Kerran asussa *telegrami, sta KT V s. 51 (3.4.)
A/B
VIIME-ESIINTYMÄ Canth kirje 30.11.1890
HUOM