opetusvaimo

From Sanat


KÄSITE OPETTAJATAR
ASU
JOHDOSTYYPPI
YHDYSSANA y
SANALIITTO
PERUSSANA
LAINASANA
KIRJOITTAJA Becker
VUOSI 1843
PÄIVÄYS
LÄHDE Koulujärjestys 1843
LÄHDEVIITE Keisarillisen Majesteetin --- Gymnaasi- ja Koulu-järjestys Suomen Isoruhtinaanmaalle. Annettu Helsinginkaupungissa, 6 p. Marraskuuta 1843. Helsinki 1844. [Lipuilla lyhenteenä GKJ 1844.]
JULKAISUTYYPPI Koulujärjestys
KIRJA
SIVU
A/B
VIIME-ESIINTYMÄ
HUOM < Metsikkö, Kirjasuomen opetus- ja koulusan. s. 114