äänivalta

From Sanat


KÄSITE ÄÄNIOIKEUS
ASU
JOHDOSTYYPPI
YHDYSSANA y
SANALIITTO
PERUSSANA
LAINASANA
KIRJOITTAJA Komitea
VUOSI 1883
PÄIVÄYS
SANAVIITERösträtt
LÄHDE LVKS
LÄHDEVIITE Suomalais-ruotsalainen laki- ja virkakielen sanasto. Helsinki 1883. [Aineskokoelmaan viitattu myös vuosiluvulla 1882.]
JULKAISUTYYPPI Lvks
KIRJA
SIVU
A/B
VIIME-ESIINTYMÄ Hahnsson sk 1899
HUOM