vuottada

  From Sanat

  vuottada (v.)

  • (Written Ludic) vuott/ada, -au, -i
  • (Southern Ludic) vuo/tta, -tab, -t’ ~ -t’ii; -ttaze, -t’t’ihe
  • (Middle Ludic) vuo/ttada, -tan (LMS 500)
  • (Northern Ludic) vuo/ttada, -tan, -t’in

  Translations

  • (Russian) ждать
  • (Russian) ожидать
  • (Russian) выжидать
  • (Russian) подождать
  • (Russian) переждать
  • (Russian) обождать
  • (Finnish) odottaa

  Examples

  • (Written Ludic) häin ei vuottanu kiitust
  • (Russian) он не ждал благодарности
  • (Written Ludic) häin vuottau kird’ašt ‘он ждёт письма’. kaikkijal heid vuotetah
  • (Russian) везде их ждут
  • (Written Ludic) vuota mindai!
  • (Russian) подожди меня!
  • (Southern Ludic) vuotta kodvaan’e
  • (Russian) повременить минутку
  • (Finnish) odottaa hetkinen
  • (Southern Ludic) hänel’e pid’ii kodv vuotta
  • (Russian) ему нужно было долго ждать
  • (Finnish) hänen piti kauan odottaa
  • (Southern Ludic) häin vuotap kird’ašt (PN)
  • (Russian) он ждёт письма
  • (Finnish) hän odottaa kirjettä
  • (Southern Ludic) häin kodvan vuot’ii
  • (Russian) он долго ждал
  • (Finnish) hän kauan odotti
  • (Southern Ludic) häin ei kodvad vuotnu
  • (Russian) он не долго ждал
  • (Finnish) hän ei kauan odottanut
  • (Southern Ludic) häin ei vuotnu kiitust
  • (Russian) он не ждал благодарности
  • (Finnish) hän ei odottanut kiitossanoja
  • (Southern Ludic) kaikijal n’iid vuottaze, ihastus’iiš vastaze laul.
  • (Russian) везде их (песен) ждут, с восторгом встречают
  • (Finnish) kaikkialla niitä (lauluja) odotetaan, iloissaan otetaan vastaan
  • (Southern Ludic) hüö vuot’t’ihe pojezdad (KTK)
  • (Russian) они ожидали поезда
  • (Finnish) he odottivat junaa
  • (Southern Ludic) vuota kodvaan’e!
  • (Russian) подожди немного!
  • (Finnish) odota hetkinen!
  • (Southern Ludic) sviižend’ad vuota, a nagriš pane kuopha, a akk pane päčil’e (PN) sl.
  • (Russian) Воздвижения жди, а репу положи в яму, а бабу положи на печь
  • (Finnish) ristin ylentämisen juhlaa odotuksessa pane nauris kuoppaan ja vaimo pane uunille
  • (Middle Ludic) vuotan (RKS)
  • (Russian) жду
  • (Finnish) odotan