vägev

From Sanat

vägev (a.)

 • (Written Ludic) vägev, -an, -ad
 • (Southern Ludic) vägev, -än, -äd
 • (Middle Ludic) väge/u ~ vägö/u (RKS), -vän, -väd; -vid (LMS 501)

Translations

 • (Russian) сильный
 • (Russian) мощный
 • (Russian) силач
 • (Russian) силач (RKS)
 • (Russian) крепкий
 • (Finnish) väkevä
 • (Finnish) voimakas
 • (Finnish) vahva

Examples

 • (Written Ludic) vägev miez
 • (Russian) сильный мужчина
 • (Written Ludic) vägev kucund
 • (Russian) настоятельный призыв
 • (Written Ludic) vägevas humalas
 • (Russian) в сильном опьянения
 • (Written Ludic) vägevad puheged
 • (Russian) сильные заклинания
 • (Southern Ludic) minum poigaan’e om muguun’e raved da vägev
 • (Russian) мой сыночек - такой ловкий и сильный
 • (Finnish) minun poikani on niin ripeä ja voimakas

See also