tiedamatoi

  From Sanat

  tiedamatoi (a.)

  • (Written Ludic) tiedama/toi, -ttoman, -ttomad
  • (Southern Ludic) t’iedamat/uu, -oman, -omad; -omiin, -omiid
  • (Northern Ludic) t’iedämätö/töin’e, -ttömän, -töšt; -ttömid

  Translations

  • (Russian) неведомый
  • (Russian) внезапный
  • (Russian) неизвестный
  • (Russian) незнакомый
  • (Russian) незнающий
  • (Finnish) tietämätön
  • (Finnish) äkillinen
  • (Finnish) tuntematon

  Examples

  See also