tiedamatoi

From Sanat

tiedamatoi (a.)

 • (Written Ludic) tiedama/toi, -ttoman, -ttomad
 • (Southern Ludic) t’iedamat/uu, -oman, -omad; -omiin, -omiid
 • (Northern Ludic) t’iedämätö/töin’e, -ttömän, -töšt; -ttömid

Translations

 • (Russian) неведомый
 • (Russian) внезапный
 • (Russian) неизвестный
 • (Russian) незнакомый
 • (Russian) незнающий
 • (Finnish) tietämätön
 • (Finnish) äkillinen
 • (Finnish) tuntematon

Examples

See also