purastada

  From Sanat

  purastada (v.)

  • (Written Ludic) purast/ada, -au, -i
  • (Northern Ludic) pura/stada, -stan, -št’in

  Translations

  • (Russian) прорубать лёд пешнёй
  • (Finnish) hakata tuuralla (jäätä)
  • (Finnish) aukaista tuuralla
  • (Finnish) syteä

  Examples

  • (Written Ludic) pidau purastada lähte
  • (Russian) нужно вырубить прорубь