pidau

  From Sanat

  pidau (v. yksip.)

  • (Written Ludic) pidau
  • (Southern Ludic) pidab ~ päb, pid’ii; (Jt) pidab (AT 178) ~ pid’ab (LÄ1 39)
  • (Middle Ludic) pidäu ~ pidav ~ (Ka) pidau
  • (Northern Ludic) pidäu ~ pid’äu, pid’i

  Translations

  • (Russian) надо
  • (Russian) нужно
  • (Russian) следует
  • (Russian) надлежит
  • (Russian) должно
  • (Finnish) pitää
  • (Finnish) täytyy
  • (Finnish) kuuluu
  • (Finnish) saa
  • (Finnish) on pakko
  • (Finnish) tarvitsee
  • (Finnish) haluaa

  Examples

  • (Written Ludic) parahite mürsküd ei pida varaita mual
  • (Russian) на данный момент бури не нужно опасаться на суше
  • (Written Ludic) ei pida
  • (Russian) не нужно
  • (Written Ludic) hänele pidi vuottada
  • (Russian) ему нужно было ждать
  • (Written Ludic) milei pidau mändä ’мне нужно идти', milei pidau nevv
  • (Russian) мне нужен совет
  • (Written Ludic) pidau tervata veneh
  • (Russian) нужно просмолить лодку
  • (Written Ludic) pidau opastada lapsile omad kielt
  • (Russian) нужно преподавать детям родной язык
  • (Written Ludic) last pidau kävelzoittada
  • (Russian) ребёнка нужно учить ходить
  • (Written Ludic) astij pidau puhtastada
  • (Russian) посуду надо вычистить
  • (Written Ludic) pidau ehtida siätä
  • (Russian) надо успеть сделать
  • (Southern Ludic) hänel’e pid’ii kodv vuotta
  • (Russian) ему нужно было долго ждать
  • (Finnish) hänen piti kauan odottaa
  • (Southern Ludic) a jesl’i ku vihmas keväz, ka siit pidab vierta
  • (Russian) а если когда дождливая весна, то тогда нужно палить подсеку
  • (Finnish) mutta silloin kun on sateinen kevät, niin sitten täytyy viertää (kaskea)
  • (Southern Ludic) ei pida pot’takse minun ke virudes (KTK)
  • (Russian) не надо лягаться лёжа со мной
  • (Finnish) ei saa pitkia minun kanssani maatessa
  • (Southern Ludic) ei pida mindaa kleimda! (KTK)
  • (Russian) не нужно меня клеймить!
  • (Finnish) ei tarvitse leimata minua!
  • (Southern Ludic) puut(t)uda pidab (OO)
  • (Russian) нужно попасть
  • (Finnish) täytyy päästä (perille)
  • (Southern Ludic) kažil’e pid’ii pial’dakse ül’ähaks
  • (Russian) кошке было нужно карабкаться вверх
  • (Finnish) kissan piti kiivetä ylös
  • (Southern Ludic) d’üvät pid’ii d’auhta käz’iil
  • (Russian) зерно нужно было молоть вручную
  • (Finnish) jyvät piti jauhaa käsin
  • (Southern Ludic) kans pidab lasta (OF)
  • (Russian) стадо нужно выпускать
  • (Finnish) karja pitää laskea
  • (Southern Ludic) mit’t’e pr’imet pidap s’il’ii sanda?
  • (Russian) о какой примете нужно тебе рассказать?
  • (Finnish) mistä ennusmerkistä pitää kertoa sinulle?
  • (Southern Ludic) kandates pidap pieksta (LMS 311)
  • (Russian) нужно взбить сметану
  • (Finnish) pitää vatkata smetana
  • (Southern Ludic) pidab azuda labid (LMS 12)
  • (Russian) нужно изготовить лопату
  • (Finnish) täytyy tehdä lapio
  • (Southern Ludic) pidab ker’ita lambaz (KTK)
  • (Russian) нужно остричь овцу
  • (Finnish) pitää keritä lammas
  • (Southern Ludic) koume kablast pidab olda
  • (Russian) три копыла должно быть
  • (Finnish) kolme kaplasta pitää olla
  • (Southern Ludic) pidab ruata
  • (Russian) нужно работать
  • (Finnish) pitää tehdä työtä
  • (Southern Ludic) pidab ostta (KTK)
  • (Russian) надо купить
  • (Finnish) pitää ostaa
  • (Southern Ludic) ku tahtuun’ed hüviin el’äda, pidab äi ruata
  • (Russian) если хочешь хорошо жить, надо много работать
  • (Finnish) jos tahdot hyvin elää, pitää tehdä paljon työtä
  • (Southern Ludic) (Yl) pidab ehta s’iäta, ku ii ol’e pakaažiid
  • (Russian) надо успеть сделать, пока нет морозов
  • (Finnish) pitää ehtiä tehdä, kunnes ei ole pakkasia
  • (Southern Ludic) s’iit pidab d’o koldunuud ečta
  • (Russian) тогда нужно уже знахарей искать
  • (Finnish) sitten pitää jo tietäjiä etsiä
  • (Southern Ludic) bumag, kudambad ei pida
  • (Russian) бумага, которая не нужна
  • (Finnish) tarpeeton paperi
  • (Southern Ludic) oma kiel' pidab sohran'ida (IL)
  • (Russian) нужно сохранить родной язык
  • (Finnish) oma kieli pitää säilyttää
  • (Southern Ludic) (Yl) mil’ii pidab d’uusta (KTK)
  • (Russian) мне надо бежать
  • (Finnish) minun täytyy juosta
  • (Southern Ludic) hänel’e pidap kas’k (OF)
  • (Russian) ему нужна подсека
  • (Finnish) hän haluaa kasken
  • (Southern Ludic) häin pidab laps’iil’e (IL) kirj.
  • (Russian) он (букварь) нужен детям
  • (Finnish) lapset tarvitsevat sitä (aapiasta)
  • (Southern Ludic) virzuižet pidap panda d’augha (OF)
  • (Russian) лапоточки надо надеть на ноги
  • (Finnish) virsut pitää panna jalkaan
  • (Southern Ludic) ast’ij pidap puhtastada
  • (Russian) посуду надо вычистить
  • (Finnish) astia pitää puhdistaa
  • (Middle Ludic) (Lm) pidäu küzüdä
  • (Russian) нужно спросить
  • (Finnish) täytyy kysyä
  • (Middle Ludic) (Ka) pidau mända
  • (Russian) нужно идти
  • (Finnish) pitää mennä
  • (Middle Ludic) (Lm) pidäu ištuttai
  • (Russian) нужно посадить
  • (Finnish) täytyy istuittaa
  • (Middle Ludic) pidav, paimeta l’ehmid!
  • (Russian) надо, паси коров!
  • (Finnish) (jo) pitää, paimenna lehmiä!
  • (Middle Ludic) pidäu kazakke hävittäi iäreh (LMS 85)
  • (Russian) нужно избавиться от батрака
  • (Finnish) renki on toimitettava hengiltä
  • (Middle Ludic) (Lm) pidäu kiruttai
  • (Russian) нужно записать
  • (Finnish) täytyy kirjoittaa
  • (Northern Ludic) rahkehet pidäu panda längii
  • (Russian) гужи нужно прикрепить к хомуту
  • (Finnish) rahkeet pitää kiinnittää länkiin
  • (Northern Ludic) veneh pidäu t’ervata
  • (Russian) лодку нужно просмолить
  • (Finnish) täytyy tervata vene

  See also