penzij

From Sanat

penzij (s.)

 • (Written Ludic) penzij, -an, -ad
 • (Southern Ludic) penz’ij ~ pens’ij (IL), -an, -ad; -uun, -uud
 • (Middle Ludic) penz’ij, -an, -ad

Translations

 • (Russian) пенсия
 • (Finnish) eläke

Examples

 • (Written Ludic) penzij antah
 • (Russian) пенсию дадут
 • (Written Ludic) ende penzijale lähtendad
 • (Russian) до ухода на пенсию
 • (Southern Ludic) penz’ijan antaze
 • (Russian) пенсию дадут
 • (Finnish) eläke maksetaan
 • (Southern Ludic) penz’ijal ~ pens’ijal (IL)
 • (Russian) на пенсии
 • (Finnish) eläkkeellä
 • (Southern Ludic) ende penz’ijal’e l’ähtendad
 • (Russian) до ухода на пенсию
 • (Finnish) ennen eläkkeelle menoa
 • (Middle Ludic) penz’ijad ei maksettu
 • (Russian) пенсию не платили
 • (Finnish) eläkettä ei maksettu