malttada

From Sanat

malttada (v.)

 • (Written Ludic) malttada, malttau, maltoi
 • (Southern Ludic) mau/tta ~ mal/tta, -tab, -tuu ~ -tuo; -t(t)aze, -t’t’ihe
 • (Northern Ludic) mal/ttada, -tan, -toin; -ttau

Translations

 • (Russian) уметь
 • (Russian) владеть
 • (Finnish) osata
 • (Finnish) taitaa

Examples

 • (Written Ludic) ken malttau?
 • (Russian) кто умеет?
 • (Written Ludic) maltadgo pagišta lüüdikš?
 • (Russian) умеешь ли ты говорить по-людиковски?
 • (Written Ludic) erahad maltetah sanuda nämid itketuksid
 • (Russian) некоторые умеют рассказать об этих причитаниях
 • (Southern Ludic) miä mautan lüüdikš
 • (Russian) я умею (говорить) по-людиковски
 • (Finnish) minä osaan lyydiä
 • (Southern Ludic) erased minunigaažed malttaze
 • (Russian) некоторые люди моего возраста умеют
 • (Finnish) eräät minun ikäiseni osaavat
 • (Southern Ludic) maltaze sanda n’ämiid it’ketus’iid
 • (Russian) умеют рассказать об этих причитаниях
 • (Finnish) osaavat kertoa näistä itkuvirsistä
 • (Southern Ludic) (Js) erased maltaze it’ketuotta
 • (Russian) некоторые умеют причитывать
 • (Finnish) eräät osaavat äänellä itkeä
 • (Southern Ludic) ken maltuu it’ketada, n’ämad it’ketuut’he
 • (Russian) кто умели разжалобить, эти причитали
 • (Finnish) jotka osasivat itkettää, ne itkivät äänellä
 • (Southern Ludic) ka ken mautuu, se i päčn’ik!
 • (Russian) дак, кто умел, тот и печник!
 • (Finnish) ka, kuka osasi, se olikin uunintekijä!
 • (Northern Ludic) mina maltan l’üüd’ikš pagišta
 • (Russian) я умею говорить по-людиковски
 • (Finnish) minä osaan puhua lyydiä
 • (Northern Ludic) (B) rišt’ikanz, kudain malttau lembed nostada
 • (Russian) человек, который умеет поднимать славутность
 • (Finnish) ihminen, joka osaa lempeä nostaa
 • (Northern Ludic) (B) hän maltau kolduita
 • (Russian) он умеет колдовать
 • (Finnish) hän osaa taikoa

See also