kuuzine

From Sanat

kuuzine (a.)

 • (Written Ludic) kuuzi/ne, -žen, -št
 • (Middle Ludic) kuuzi/ne, -žen, -šte; -žid (RKS); (V) kuuži/ine, -ižen, -št
 • (Northern Ludic) kuuži/n’e, -žen, -št ~ (B) -šč; -žid

Translations

 • (Russian) еловый
 • (Russian) ёлковый
 • (Finnish) kuusinen
 • (Finnish) kuusi-

Examples

 • (Written Ludic) kuuzižed airod
 • (Russian) еловые вёсла
 • (Written Ludic) kattada kuuzižel päregel
 • (Russian) покрыть еловой дранкой