kniig

From Sanat

kniig (s.)

 • (Southern Ludic) kn’iig, -an, -ad; -uun, -uud
 • (Middle Ludic) kn’iig/e ~ hn’iig/e, -an, -ad

Translations

 • (Russian) книга
 • (Finnish) kirja

Examples

 • (Southern Ludic) kn’iigan kir’itaj
 • (Russian) автор книги
 • (Finnish) kirjan tekijä
 • (Southern Ludic) kn’iigan anduu igaks (KTK)
 • (Russian) книгу отдал навсегда
 • (Finnish) kirjan antoi iäkseen
 • (Middle Ludic) l’üud’iläine kn’iige (OFM)
 • (Russian) людиковская книга
 • (Finnish) lyydiläinen kirja
 • (Middle Ludic) kir’uttai kn’iige
 • (Russian) написать книгу
 • (Finnish) kirjoittaa kirja

See also