ilmaine

From Sanat

ilmaine (a.)

 • (Written Ludic) ilma/ine, -ižen, -št
 • (Southern Ludic) ilma/an’e, -ačen ~ -ažen, -št
 • (Northern Ludic) ilma/in’e, -ižen, -št; -ižid

Translations

 • (Russian) вечный
 • (Russian) бесплатный
 • (Russian) даровой
 • (Finnish) ilmoinen
 • (Finnish) ikuinen
 • (Finnish) ilmainen
 • (Finnish) maailman

Examples

 • (Written Ludic) täks ilmaižeks igaks
 • (Russian) до скончания этого века
 • (Southern Ludic) ilmaažen igan
 • (Russian) всю жизнь, вечно
 • (Finnish) ilmoisena ikänä
 • (Southern Ludic) ende t’äda čuasud, ende t’äda minutad i t’äks ilmaačeks igaks! (PN) loits.
 • (Russian) до сего часа, до сей минуты и до скончания этого века!
 • (Finnish) ennen tätä tuntia, ennen tätä minuuttia ja täksi ilmoiseksi iäksi!
 • (Southern Ludic) se ei haukaada surmad ilmaažes igas (ND) kirj.
 • (Russian) тот не вкусит смерти вовек
 • (Finnish) se ei milloinkaan kohtaa kuolemaa

See also