eläv

From Sanat

eläv (a.)

 • (Written Ludic) eläv, -an, -ad
 • (Southern Ludic) el’äb ~ el’ab (KTK), -an, -ad; -iin, -iid
 • (Middle Ludic) elä/u, -vän, -väd (RKS)
 • (Northern Ludic) el’ä/u, -vän, -väd; -viden, -vid

Translations

 • (Russian) живой
 • (Finnish) elävä
 • (Finnish) elossa oleva

Examples

 • (Written Ludic) eläv artug
 • (Russian) живая ртуть
 • (Southern Ludic) kuspija silaa om el’äb vez’i? (ND) kirj.
 • (Russian) откуда у тебя живая вода?
 • (Finnish) mistä sinä elävää vettä ottaisit?
 • (Southern Ludic) häin andaaž sil’ii el’äbad vett (ND) kirj.
 • (Russian) он дал бы тебе живой воды
 • (Finnish) hän antaisi sinulle elävää vettä
 • (Southern Ludic) sill piäs piä vuodaškataze d’oged eläbad vett (ND) kirj.
 • (Russian) у того из чрева потекут реки воды живой
 • (Finnish) hänen päästään kumpuavat elävän veden virrat