duuh II

From Sanat

duuh II (s.)

  • (Southern Ludic) duuh, -un, -ud; -uin, -uid
  • (Northern Ludic) duuh, -un, -hud

Translations

  • (Russian) дух
  • (Russian) запах
  • (Finnish) haju
  • (Finnish) henki

Examples

  • (Southern Ludic) no tulob aig, i tul’ii d’o, konz ist’innuud kumardajad rubetaze kumardamahakse Tuatal’e duuhul ist’innuul (ND) kirj.
  • (Russian) но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине (в истинном духе)
  • (Finnish) tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa (totuuden hengessä)

See also